Middle-Earth Bestiary: Trolls / Bestiariusz Śródziemia: Trolle


I warmly welcome!

I must confess to you, my dear readers, that I have been trying to write down the wealth of the world created by Tolkien in one place. My children are slowly growing up and I will soon be introducing them to the wonderful world of Middle-earth.

        I already have an RPG adventure written for slightly bigger kids.
Of course, with common sense and decency, bearing in mind the age of small players.
But I will come back to this topic in a few years, as all the circumstances will fit together :)
For now, "Mystery of the Lost Pony" goes to the cupboard...

       Yes, Middle-earth, because from the fantasy that I know and like, the unquestioned leader is the world created by Master Tolkien. Not Warhammer, not Norse Mythology, but Middle-earth.
        To conclude this lengthy introduction, I would like to add that I will paste all previous entries from the history of Tolkien's novels to THIS place.
Wherever I have ready-made models, unpainted and unpublished figures and all other ideas for adventures in the Middle-earth, I will put them with annotation.

And today creatures that I haven't written about yet. Trolls...

Trolls (sin. Torog; que. Teryg) are a race bred by Morgoth (Melkor) in the likeness (but also as a mockery) of the Ents.
Most often, Trolls inhabit caves, grottos and mountains of Middle-earth.
At first the trolls could not even speak, then most of them began to use the distorted dialects of Sharing Speech. Therefore, there is a belief in their innate stupidity.
        In the first Age of the world, most of these monsters detested sunlight and were deadly to them.
Only under the cover of night could they take part in the battles of the War of Beleriand. In the Silmarillion, in the Quenta Silmarillion part, we read how in the Battle of Uncounted Tears hordes of trolls fought as bodyguards of Gothmog, Lord of the Balrog. Although they fought in a disorderly manner, they were fiercely and without fear.

       After the War of Wrath, many of them remained in the deep caves of Middle-earth. However, when Sauron, the dark Majar who was uniting the former servants of his fallen master Melkor, appeared, the trolls joined him, and he endowed them with a cunning born of their wickedness, making them even more dangerous enemies.
By the end of the Third Age, Sauron had bred a race of quite intelligent and sunlight-tolerant Olog-hai trolls.

        It is not true, however, that trolls have the ability to regenerate. They are very durable and can withstand the pain of a severe wound (even a limb being cut off), but there are no known cases of recovery.

---------------------------------------------------------------------------

Btwin my collection, on the "shelf of shame", there is a group of 4 trolls by CP MODELS.
Perfect metal models that I will definitely paint in the end...

Stone Trolls by Allan Lee


Hobbit's Trolls by Allan Lee

Witam serdecznie!

Przyznam się Wam moi drodzy czytelnicy, że z zamiarem spisania w jednym miejscu bogactwa świata stworzonego przez Tolkiena mierzyłem się już jakiś czas. Moje dzieci powoli dorastają i już niedługo zacznę wprowadzać je do wspaniałego świata Śródziemia.

       Mam już spisaną przygodę do rozegrania w Śródziemiu RPG dla nieco większych dzieci.
Oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku i przyzwoitości, mając na uwadze wiek małych graczy.
Ale do tego tematu wrócę za kilka lat, jak wszystkie okoliczności zgrają się w całość :)
A na razie "Tajemnica zagubionego kucyka" wędruje do szafki...

       Tak, Śródziemia, gdyż z fantastyki, którą znam i lubię, niekwestionowanym liderem jest świat wykreowany przez mistrza Tolkiena. Nie Warhammer, nie Mitologia Nordycka, a właśnie Śródziemie.

       Kończąc ten przydługi wstęp dodam jeszcze, że wszystkie dotychczasowe wpisy z historii znanych z kart powieści Tolkiena przekleję do TEGO miejsca.
Tam, gdzie będę miał gotowe modele, niepomalowane jeszcze i nie opublikowane figurki i wszystkie inne pomysły na przygody w świece Śródziemia, będę je umieszczał z adnotacją.

A dziś istoty o których jeszcze nie pisałem. Trolle..

Trolle (sin. torog; que. teryg) są rasą wyhodowaną przez Morgotha (Melkora) na podobieństwo (ale i jako drwina z) Entów.
Najczęściej Trolle zamieszkują jaskinie, groty i góry Śródziemia.
Początkowo trolle nie umiały nawet mówić, potem większość z nich zaczęła używać zniekształconych dialektów Wspólnej Mowy. Dlatego jest przekonanie o ich wrodzonej głupocie.
       W pierwszej Erze świata potwory te w większości nie znosiły światła słonecznego i było dla nich zabójcze.
Tylko pod osłoną nocy mogły brać udział w bitwach Wojny o Beleriand. W Silmarillione w części Quenta Silmarillion czytamy, jak w Bitwie Nieprzeliczonych Łez zastępy trolli walczyły w roli straży przybocznej Gothmoga, władcy Balrogów. Choć walczyły bezładnie, to jednak zażarcie i bez lęku.

      Po Wojnie Gniewu wielu z nich zostało w głębokich jaskiniach Śródziemia. Jednak gdy pojawił się Sauron, mroczny Majar, który jednoczył byłe sługi swego upadłego mistrza Melkora, trolle przyłączyły się do niego, a on obdarzył je sprytem zrodzonym z ich niegodziwości, czyniąc z nich tym samym przeciwników jeszcze bardziej niebezpiecznych.
Pod koniec Trzeciej Ery Sauron wyhodował rasę dość inteligentnych i odpornych na światło słoneczne trolli Olog-hai.

       Nie jest natomiast prawdą, że trolle posiadają zdolność regeneracji. Są bardzo wytrzymałe i potrafią wytrzymać ból spowodowany ciężką raną (nawet odcięciem kończyny) ale nieznane są przypadki regeneracji *

---------------------------------------------------------------------------

Btw. w mojej kolekcji, na półce wstydu, znajduje się grupa 4 trolli od CP MODELS.
Doskonałe metalowe modele, które na pewno w końcu pomaluję...


* Źródła / Sources:
https://lotr.fandom.com/pl/wiki/Trolle
Stwory Śródziemia. Wyd. MAG

Quoting or copying the following text and photos remember the author
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. Great looking trolls, Michal. Looking forward to seeing them painted with your talented brushwork.

  ReplyDelete
 2. Tak, też z chęcią bym zobaczył te trole pomalowane ��
  Pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mam nadzieję że szybciej niż dłużej będzie to trwać :)

   Delete
 3. Koniecznie muszę zobaczyć te trolle wersji pomalowanej ;)

  ReplyDelete
 4. You can’t really beat Tolkien Michal.....for me it was life changing when I first read it as a child and everything has to be compared back to this which is the bench mark IMHO 😀

  ReplyDelete
 5. Nice! I'd love to see what you do with the RPG adventure :)

  ReplyDelete
 6. Will be fun to see how you paint up these four figures Michal. Sorry to be a heretic, but I never really got into Tolkien ....I read the first 300 pages of Lord if the Rings when I was about fifteen....an nothing much had happened, so I gave up! I found Peter Jacksons first film similar and it's only in the last year or two that I sat through all three LOTR movies....and they are hard to ignore if you live in New Zealand, I can tell you! I actually find the back story of Tolkien and how he invented the whole of Middle Earth more interesting than what he created, the fact that he was an expert in Old English and the languages he invented for the peoples of his imagination were based on real linguistic principles is pretty cool!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, it's not a heretical approach at all :))
   I had several approaches myself :)
   I remember how the first installment of The Lord of the Rings bored me. Descriptions of nature, life in the countryside, habits of hobbits.
   I think it was only after reading The Hobbit that I got into more of it all :)
   Thank you so much for your very inter opinion!

   Delete
 7. Good luck on introducing Middle-Earth to your children. I wasn't too successful with my son as although he read it he didn't really get into it like I did when I was younger.

  ReplyDelete
  Replies
  1. for sure he has many other interesting interests :)

   Delete

Post a Comment