Cooperation with Manufacturers / Współpraca z Producentami i wydawnictwami


Cooperation with Manufacturers / Współpraca z Producentami i Wydawnictwami

North Star Military Figures

Ronin:


Gripping Beast 

SAGA:FOOTSORE MINIATURES

V&V MiniaturesVictrixCP Models


Wargames Foundry / Warmonger Miniatures
HobbyZone.pl


OTHERS / INNE

Cooperation/Współpraca with/z INK by ADAM (wcześniej Last Drakkar Tattoo)

Cooperation/Współpraca with/z Joanną Dębowską (http://nadrabiam.pl/)


Cooperation/Współpraca with/z Anną Fit- Kulturalny Blog (http://annafit.pl/)Warsztaty malarskie organizowane przez klub Dębowa Tarcza w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.


Comments