Współpraca / Cooperation

 If you are interested painting the individual figures, taking the unusual earrings or taking an unusual gift in a climate of historical or fantasy - write boldly!

If You would you like review by me a product associated with the hobby (or related), unpacked it and instructed the multitude of visitors - do not hesitate!

In any other case as well, please contact:

dwarfcrypt@gmail.com

Jeżeli jesteś Zainteresowana/ny pomalowaniem pojedynczych figurek, zrobieniem niezwykłych kolczyków czy sprawieniem niezwykłego prezentu w klimacie historycznym lub fantasy - pisz śmiało!


Jeżeli Chciałabyś/Chciałbyś abym zrecenzował jakiś produkt związany z hobby (lub pokrewne), rozpakował go i polecił rzeszy odwiedzających - nie krępuj się!


W każdej innej sprawie także, proszę o kontakt:


dwarfcrypt@gmail.com
Comments

Popular Post (30 days)

Crescent and The Cross: The Templar Knights / Templariusze

WaRheim/MoRdheim: Middenheimers: Young Wolves (WIP)

Josef Bugman's Brewery Company // Krasnoludzka Kompania Piwowarska Josefa Bugmana #1

LOTR: Dwarves: Iron Guards #1 / Krasnoludy: Żelazna Straż #1

Ancient Celts: Gallic Sequani tribe / Galijscy Celtowie z plemienia Sekwanów (Frostgrave Barbarians)