Kolczyki (Handmade Earrings)

Kilka sztuk malowanych farbami akrylowymi na drewienkach.
 A few pieces painted by acrylic paints on wood.

 Fire Goblins

Midnight Cats
Purple Butterflies
Moon Cats
Lion of Judah

Comments

Popular Post (30 days)

Crescent and The Cross: The Templar Knights / Templariusze

WaRheim/MoRdheim: Middenheimers: Young Wolves (WIP)

Josef Bugman's Brewery Company // Krasnoludzka Kompania Piwowarska Josefa Bugmana #1

LOTR: Dwarves: Iron Guards #1 / Krasnoludy: Żelazna Straż #1

Ancient Celts: Gallic Sequani tribe / Galijscy Celtowie z plemienia Sekwanów (Frostgrave Barbarians)