In box: Bolt Action: US Airborne Pathfinders (Artizan Design)

W dzisiejszym " in boxie" powrót do klimatów II wojny światowej i systemu Bolt Action.
Obejrzałem ostatnio film "Furia" z Bradem Pittem w roli dowódcy amerykańskiego Shermana i
postanowiłem nie zaniedbywać moich modeli aliantów ( do skończenia: Spadochroniarze Brytyjscy- 2 oddziały, połowa plutonu LRDG i teraz jeszcze trochę Spadochroniarzy Amerykańskich ;))

In today's "in Box" back to World War II and Bolt Action sytem
Recently watched the film "Fury" with Brad Pitt in the role of commander of the American Sherman and I decided not to neglect my model of Allies (the end: British Paratroopers- 2 units, half of the platoon LRDG and now even some American Paratroopers;))


Ale wracając do odpakowywania. Zamówiłem zestaw Pathfinderów ( właśnie- jakie jest najlepsze słowo na Pathfinders? Tropiciel?) od Artizana, Warlord Games także posiada bardzo ładne modele.
But back to unpacking. I ordered a set of Pathfinders from Artizan, Warlord Games also has a very nice models.
Dostajemy czterech bardzo ładnych spadochroniarzy- dwóch z irokezami ( a dlaczego, co i jak? we wpisie fluffowym objaśnię i zacytuję bohaterów D-Day)
We get four very nice paras- two have Iroquois (and why, what and how? In the fluff post with quotes of heroes of D-Day)

 Standardowo NIE dostajemy żadnych podstawek- daję wysokie czarne- aby lepiej się łapało za model i może imiona dam? zobaczymy:)
Normally, We get NOT any bases- I give the black high ones- to better catch a model and can give names? We will see :)
 Nie wiem jeszcze jak jest w najnowszym dodatku o froncie zachodnim do Bolt Action, ale w podstawie do armii amerykańskiej Pathfinders nie mogą mieć ciężkich karabinów...
I do not know how it is in the latest of the Western Front book to Bolt Action, but based in the US Army Pathfinders can not have heavy guns ...
Zapraszam wkrótce aby zobaczyć efekty :)
I invite soon to see the results :)

Comments

 1. Michał czekam na efekty malowania. Zapowiada się ciekawy zestaw miniaturek :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. No zobaczymy co z tego wyjdzie:)

   Delete
  2. Nie w wątpię, że wyjdą świetne figurki :)

   Delete

Post a Comment