Przeszkadzajka terenowa #2 // Terrain Cover #2


W ramach przerywnika między podobnymi do siebie podstawkami koszyków i beczek, taki oto posąg Buddy. I tu uwaga, uwaga! kosztował mnie 1 zł + koszt przesyłki :) Będzie bardzo fajnym dodatkiem do gry w Ronina.
As part of the spacer between similar to each other bases baskets and barrels, so here is a statue of Buddha.
It will be a very nice addition to the in Ronin skirmish game.

Kilka faktów z życia Buddyzmu w Japonii:
Gdy na początku VI wieku Japonia zetknęła się z buddyzmem, doszło do starcia dwu potężnych rodów arystokratycznych: Soga i Mononobe. Umako Soga wybudował pierwsze sanktuarium buddyjskie, które musiał później spalić na skutek protestu rodu Mononobe i innych rodów arystokratycznych. Dopiero żarliwość księcia Shōtoku przełamała częściowo tę niechęć.
 • 538 Do miejscowości Asuka, gdzie rezydował władca Yamato, przybywa poselstwo z Korei (Baekje) przynosząc cesarzowi statuę Buddy, sztandary z buddyjskimi napisami, baldachimy i księgi ze świętymi tekstami.
 • 594 Buddyzm zostaje proklamowany religią państwową.
 • 623 W Japonii jest już 46 klasztorów i świątyń, 816 mnichów i 569 mniszek.
 • 1571 Oda Nobunaga niszczy klasztory i świątynie na górze Hiei (i inne, razem pali 3000 klasztorów, niektóre z mnichami).
 • 1681 Tetsugen kończy pracę nad drewnianymi płytami do druku całego kanonu buddyjskiego w 6,771 tomach.
 • XVII wiek–1945 Okres podporządkowywania buddyzmu państwu i szereg działań przeciwko buddyzmowi....

Some facts from the life of Buddhism in Japan:
When at the beginning of the sixth century Japan encountered Tibetan Buddhism, there was a clash of two powerful aristocratic families: Soga and Mononobe. Soga Umako built the first Buddhist shrine that had to later burn following a protest Mononobe family and other aristocratic families. Only the ardor of Prince Shotoku in part the reluctance broke.

 • 538 The village of Asuka, where he resided Yamato ruler, comes the message of Korea (Baekje) bringing the emperor statue of Buddha, Buddhist banners with inscriptions, canopies and books of sacred texts. 
 • 594 is proclaimed Buddhism the state religion. 
 • 623 In Japan it is already 46 monasteries and temples, 816 monks and 569 nuns. 
 • 1571 Oda Nobunaga destroyed monasteries and temples on top of Hiei (and others, together smokes 3,000 monasteries, some of the monks). 
 • 1681 Tetsugen finishing work on wood panels to print the entire Buddhist canon in 6.771 volumes.  
 • XVII Century-1945 period subordination of Buddhism the state and a number of actions against Buddhism ....Comments

 1. Budda świetnie wygląda. Malowanie bardzo mi się podoba. Brawo Michał :)

  ReplyDelete
 2. A w tym momencie gdzieś w Japonii ktoś robi makietę ze Stajenki Betlejemskiej ;-)

  ReplyDelete
 3. No nie powiem, paskudna gęba. Ale Budda tak już ma, cóż zrobić :/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ano. Ale większość jego posągów tak wygląda więc nic się nie poradzi ;)

   Delete
 4. Świetny pomysł i wykonanie. Chyba go skopiuję, gdy wreszcie uda mi się skończyć moich kitajców ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha!Czekam więc aby zobaczyć:) Ja za mongołów się biorę z lat najazdów na Japonię:)

   Delete
 5. Masujesz Buddę po brzuchu na szczęście?? Podobno skuteczna metoda na dobry dzień :)

  ReplyDelete
 6. Very nice work, Michał. Cheers!

  ReplyDelete
 7. Prosty ale super pomysł:D

  ReplyDelete

Post a Comment