SAGA: Macbeth (In BoX)Witajcie!
Powoli tworzę pewnych wojów z mrocznych wieków wczesnego średniowiecza, ale na razie...
szkocki król Macbeth. Mała recenzja figurki dedykowanej do gry SAGA.
Postać szkockiego władcy doskonale znamy z dramatu Wiliama Sheaksper'a o szaleństwie, żądzy władzy i złej kobiecie:) Rys historyczny, tradycyjnie przedstawie w poście poświęconym gotowej figurce.
Hello!
Slowly I make some warriors of the dark centuries of the early Middle Ages, but for now ... Scottish king Macbeth. Small review of miniature dedicated to the
SAGA game. The mini of the Scottish rulers know perfectly the drama of William Sheaksper'a about madness, lust for power and evil women :) Historical traditionally presented in a post dedicated to the finished figurine.
Wracając do modelu. To co rzuca się w oczy to jej wielkość. Toć to nie 28mm a 33mm!. Podobnie to wyglądało podczas rozpakowywania i malowania Haralda Hardrady.
Returning to the model. This is what catches the eye is its size. Behold, this is not 28mm but 33mm !. Similarly, it looked when unpacking and painting of Harald Hardrada
Figurka składa się z trzech części- ciało, dłoń z toporem oraz tarcza. Dostajemy również podstawkę 50mm Renedry (Macbeth dostanie wyższą podstawkę, co by imię dało się namalować). Nie jestem przekonany również, co do zostawienia oryginalnej ręki z toporem, ale to jeszcze do przemyślenia :)
The figurine is made up of three parts- body, a hand with an ax and shield. We get also 50mm Renedra base (Macbeth gets a higher base, for name paint) I'm also convinced as to leave the original arm with an ax, but it is still to think :)

Mam nadzieję, iż model zyska więcej w oczach oglądających po skończeniu. Dodatkowo pomaluję także czterech Gwardzistów królewskich- w kolczugach i bogatszych hełmach. Całą piątkę chcę zrobić w ciemniejszych i mroczniejszych kolorach.
 I hope that the model will gain more in the eyes of viewers after finishing. In addition, also will paint the king;s guardsmen - in chainmail and richer helmets. The five I want to do in darker colors.
Comments

  1. Gwardziści wydają się mieć o niebo więcej detali i jakoś ogólnie lepiej wyglądają. Ręka z toporem mi osobiście nie leży, bo topór wygląda jakby go król trzymał za kilka ostatnich centymetrów trzonka. Ale ogólnie na pewno będzie fajnie wyglądać jak już będzie pomalowany :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. I boję się że zacznę od gwardzistow a nad ów Macbethem będę się zastanawiam co i jak przerobić :)

      Delete

Post a Comment