Wojowie Słowian Połabskich / Polabian Slavs Warriors (2)Witam wszystkich!
Dziś kolejnych dwóch słowiańskich wojów. Tym razem do modeli od "Dark Age Warriors" dodałem ciało galijskiego wojownika. Myślę, że efekt jest całkiem dobry. Do skończenia oddziału zostały mi jeszcze 3 modele.

Hello all!
Today the next two Slavic warriors. This time, to the models of "Dark Age Warriors" added the body of Gallic warrior. I think the result is pretty good. The end of the unit I have another 3 models.Słowianie połabscy, inaczej Połabianie byli jedną z grup Słowian wchodząca w skład plemion zachodniosłowiańskich z grupy plemion lechickich, zamieszkujące od VI wieku ziemie między Morzem Bałtyckim, Łabą, Hawelą i Odrą. Od wschodu graniczyli z Lubuszanami i Pomorzanami, od zachodu przez Limes Saxoniae z Sasami, od południa zaś z plemionami czeskimi.

Polabian Slavs, otherwise Polabí were one of the groups of Slavs forming part of a group of West Slavic tribes from Lekhitic tribes inhabiting the sixth century land between the Baltic Sea, the Elbe, Havel and Oder. From the east bordered with Lubuszan and Pomeranians, on the west by Limes Saxoniae with the Saxons, to the south and the Czech tribes.
Na terenie Połabia doszło w 983 roku do największego powstania plemion słowiańskich, nawet książę Obodrytów Mściwoj, który przedtem dał niemieckiemu cesarzowi Ottonowi na nieudaną wyprawę do południowej Italii 1000 swoich rycerzy, zdobył i zniszczył w powstańczym szale Hamburg. Powstańcy nie patyczkują się z umykającymi w panice Niemcami, rozbijając w pył każdy oddział rycerstwa saskiego. Niszczą miasta, twierdze, kościoły i klasztory. W zapale bojowym powstańcy ze szczególną nienawiścią niwelują wszelkie oznaki i ślady narzuconej im gwałtem religii chrześcijańskiej. Każdy złapany ksiądz lub mnich jest rytualnie poświęcany w świątyni w Radogoszczy. Walka rozpoczęła się 29 czerwca 983 roku zdobyciem i spaleniem miasta Hawelberg/Hobolin. Saski garnizon miasta został wycięty w pień, katedra zrównana z ziemią a biskup Dudo zamordowany. Trzy dni później, 2 lipca podobny los spotkał miasto Brandenburg. W Brandenburgu nie poprzestano na zwykłym zniszczeniu miasta i wybiciu załogi. 
Słowianie, rozwścieczeni na dotychczasowe poczynania kleru, wywlekli z grobowca zwłoki poprzedniego biskupa imieniem Dodilo, zbezcześcili je i ograbili z szat oraz kosztowności. 
Powstanie zakończyło się absolutnym zwycięstwem Słowian...

In the area Polabí occurred in 983 y. into the largest uprising Slavic tribes, even Mściwoj Obodryt prince, who previously gave 1000 his knights for German Emperor Otto on the failed expedition to southern Italy, won and destroyed the insurgent scarves Hamburg. The insurgents do not forgive the Germans not susceptible to panic, smashing into dust each branch of the Saxon knights. They destroy the city, fortresses, churches and monasteries. In the fervor of fighting insurgents with particular hatred eliminate all signs and traces imposed on them to cease the Christian religion. Anyone caught priest or monk is ritually sacrificed in a slavic temple in Radogoszcz. The battle began on 29 June 983 years getting and burning the town Hawelberg / Hobolin. Saxon garrison town was cut in the trunk, the cathedral razed to the ground and the bishop Dudo murdered. Three days later, on July 2 similar fate befell the city of Brandenburg. In Brandenburg did not stop at mere destruction of the city and breaking crew.Slavs, enraged at the current actions of the clergy, dragged from the tomb delay the previous bishop by the name Dodilo, desecrated and robbed them of garments and valuables.Uprising ended the absolute victory of the Slavs ...


Comments

 1. Bardzo fajni. Słowianie (jeszcze nie wiem którzy), będą moją trzecią armią jaka pomaluje do Dark Age. Te figsy bardzo mi się podobają (najbardziej ich uniwersalność - moga dołączyc do kazdej frakcji).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie Bart! Co do uniwersalności to zgadzam się w 100 %!

   Delete
 2. Wow, they look great and their history is...bloody!

  ReplyDelete
 3. Prezentują się świetnie. Ale liczyłem na kontynuację opisu powstania ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Trzech jeszcze skończę i zrobię większy opis przy okazji całego skończonego oddziału:)

   Delete
 4. Extra robota kolego Michale :) Czekam na więcej średniowiecznych wojów.

  ReplyDelete
 5. Michał, muszę przyznać że zaraziłeś mnie figurkami historycznymi! ŚWIETNA ROBOTA!!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki:) Cieszę się, gdyż obecnie na rynku bardzo dużo ładnych figurek znajdziesz :)

   Delete

Post a Comment