Hail Caesar: Julius Caesar !Hello all friends, visitors and new traveler staying at DwarfCrypt.
 

Today I invite you to the promised in a recent "In Box" entry dedicated to one of the most prominent Romans. Model of Julius Caesar, news from Warlord Games to Hail Caesar game.


Julius Caesar (Gaius Iulius Caesar), born. July 12 100 BC in Rome, died. March 15, 44 r. BC also in the capital,

Caesar, the legend, the Roman politician, leader, dictator and writer. One member of faction of populars, was related by Cynna and Marius. After their death he held the offices of Treasurer sequentially, Aedile, praetor, consul, emperor and dictator.
 
In 58 BC Julius Caesar decided on a confrontation with the Ariovistus, Germanic leader, who was defeated in the Battle of todays Mulhouse.
In 55 B.C. Britain visited by Julius Caesar, and what he saw he described in his work "The Gallic War"
During the first two attempts to invade Britain, made by Caesar in 55 BC and 54 years, have shown no territories. The competent conquest of Britain by the Romans began only in the 43 century AD.
Roman became famous through government in Gaul. The situation in the Roman Empire and the weakening political position led Caesar in the year 53 BC revolt in Gaul. Uprising led by Vercingetorix. According to Plutarch, Caesar decided then to gather all available army and against the principles of the art of war immediately go up against large enemy.
 
Vigor activities and the element of surprise caused that Caesar was successful. Along the way, he defeated scattered and unprepared for combat troops Gauls, however, experiencing defeat at the Battle of Gergovia. Then laid siege to the well-defended fortress at Alesia in 52 B.C. and captured hiding in there Vercingetorix.

With the help of his soldiers, he managed to overcome the opposition, centered around Senate and Pompey - the so-called. optymatów to then, after many years of fighting, to take full power in Rome.

In Rome, he did not lack enemies - the senate Caesar appealed to the Governorship, deprived him of the opportunity to apply for the office of consul in absentia. Caesar sent envoys to Rome, the Senate ordered the return without hearing what they had to say. This fact is used Caesar to convince his troops to make the acceptance of military coup in Rome. Crossing the border of Italy on the river Rubicon, he uttered the famous words alea iacta est - "the die is cast".


Caesar, knowing that there is no advantage at sea, decided to surprise residing in Greece since taking his power in Rome, Pompey. He collected seven legions quickly and without specially large escort of warships crossed for the territory of present day Albania. From January to July 48 B.C. permanent stalking and provocations on the part of Caesar, who was in a worse position, being cut off from all supplies. After the arrival of long-awaited food, led by Mark Antony, Caesar decided to try to beat Pompey. There has been a battle of Dyrrachium, where Pompey's army beat the army of Caesar, exposing himself to great danger. Error Only Pompey Caesar saved before the final catastrophe. 

August 9, 48 B.C. there was a decisive battle. Against 22 000 soldiers of Caesar in 80 cohorts stood 45 000 people Pompey (110 cohorts). Caesar through their tactics, luck and mistakes Pompey managed to defeat the superior forces of the enemy and win the camp of Pompey.
 

Pompey fled to Egypt, where he was treacherously murdered on the orders of the 14-year-old King Ptolemy XIII.
 

Caesar was assassinated in the Ides of March by the Senate under the leadership of Mark Brutus and Gaius Cassius. In his will, he adopted a son, his niece Gaius Octavius, later Augustus, appointing him as his heir.

Witam wszystkich przyjaciół, odwiedzających i nowych podróżników zatrzymujących się na DwarfCrypt.

Dziś zapraszam, do obiecanego w niedawnym "In Boxie", wpisu poświęconemu jednemu z najwybitniejszych Rzymian. Model Juliusza Cezara, nowość od Warlord Games do systemu Hail Caesar.Gajusz Juliusz Cezar (Gaius Iulius Caesar), ur. 12 lipca 100 p.n.e. w Rzymie, zm. 15 marca 44 r. p.n.e. także w stolicy.

Cezar, człowiek legenda, rzymski polityk, wódz, dyktator i pisarz. Jeden z członków stronnictwa popularów, spowinowacony z Cynną i Mariuszem. Po ich śmierci piastował kolejno urzędy kwestora, edyla, pretora, konsula, imperatora i dyktatora.

W 58 p.n.e. Juliusz Cezar zdecydował się na konfrontację z germańskim wodzem Ariowistem, który został pokonany w bitwie koło dzisiejszej Miluzy.

W 55 roku p.n.e. Brytanię odwiedził Juliusz Cezar i to co zobaczył opisał w swoim dziele O wojnie galijskiej.
W trakcie dwóch pierwszych prób inwazji na Brytanię, dokonanych przez Cezara w 55 i 54 roku p.n.e., nie zdobyto żadnych terytoriów. Właściwy podbój Brytanii przez Rzymian rozpoczął się dopiero w roku 43 n.e.

Rzymianin sławę zdobył dzięki namiestnictwu w Galii. Sytuacja w państwie rzymskim oraz osłabienie pozycji politycznej Cezara doprowadziły w roku 53 p.n.e. do buntu w Galii. Powstaniem kierował Wercyngetoryks. Według Plutarcha, Cezar postanowił wtedy zebrać całą dostępną armię i wbrew zasadom sztuki wojennej od razu wyruszyć przeciw liczniejszemu nieprzyjacielowi.

Energiczność działań oraz element zaskoczenia spowodował, że Cezar odniósł sukces. Po drodze rozgromił rozproszone i nieprzygotowane do walki oddziały Galów, doznając jednak porażki w bitwie pod Gergowią. Następnie oblegał doskonale bronioną twierdzę w Alezji i zdobył ją w 52 roku p.n.e., biorąc do niewoli ukrywającego się w niej Wercyngetoryksa.

Dzięki pomocy swych żołnierzy udało się mu pokonać opozycję, skupioną wokół senatu i Pompejusza – tzw. optymatów, aby następnie, po wieloletnich walkach, przejąć pełnię władzy w Rzymie.
W Rzymie nie brakowało mu przeciwników – senat odwołał Cezara z namiestnictwa, pozbawił go także możliwości ubiegania się o urząd konsula zaocznie. Wysłanników Cezara przysłanych do Rzymu Senat rozkazał odesłać bez wysłuchania, co mieli do powiedzenia. Fakt ten wykorzystał Cezar, żeby przekonać swoich żołnierzy do akceptacji dokonania przewrotu wojskowego w Rzymie. Przekraczając granicę Italii na rzece Rubikon, wypowiedział słynne słowa alea iacta est – „kości zostały rzucone".

Cezar wiedząc, że nie ma przewagi na morzu, postanowił zaskoczyć przebywającego w Grecji, od czasu przejęcia przez niego władzy w Rzymie, Pompejusza. Zebrał szybko siedem legionów i bez specjalnie dużej eskorty okrętów wojennych przeprawił się na tereny dzisiejszej Albanii. Od stycznia do lipca 48 roku p.n.e. trwały podchody i prowokacje ze strony Cezara, który znajdował się w gorszym położeniu, będąc odciętym od wszelkiego zaopatrzenia. Po przybyciu długo oczekiwanych posiłków dowodzonych przez Marka Antoniusza Cezar postanowił spróbować pobić Pompejusza. Doszło do bitwy pod Dyrrachium, w której armia Pompejusza pobiła armię Cezara, jego samego narażając na wielkie niebezpieczeństwo. Tylko błąd Pompejusza uratował Cezara przed ostateczną katastrofą.

9 sierpnia 48 roku p.n.e. doszło do decydującej bitwy. Przeciwko 22 000 żołnierzy Cezara w 80 kohortach stanęło 45 000 ludzi Pompejusza (110 kohort). Cezar dzięki swej taktyce, szczęściu i błędom Pompejusza zdołał jednak pokonać przeważające siły wroga i zdobyć obóz Pompejusza.

Pompejusz zbiegł do Egiptu, gdzie został podstępnie zamordowany z rozkazu 14-letniego króla Ptolemeusza XIII

Cezar został zamordowany w Idy Marcowe przez senatorów pod przywództwem Marka Brutusa oraz Gajusza Kasjusza. W testamencie adoptował syna swojej siostrzenicy Gajusza Oktawiusza, późniejszego Oktawiana Augusta, wyznaczając go na swego spadkobiercę.

Komentarze

 1. Odpowiedzi
  1. Po śmierci zaliczony w poczet Bogów jako „Divus Iulius” – Boski Juliusz :)

   Usuń
 2. Ależ ma wyraz twarzy! Godny tej postaci! I tak, jak się spodziewałem, malowaniem wyciągnąłeś z tej figurki wszystko, co najlepsze.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wielkie dzięki:) Twarz faktycznie sroga wyszła :)

   Usuń
 3. Ave Michal, diligentes te salutant! Great job...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Greetings to the great inheritors of the Gauls!

   Usuń
 4. Malowanie miodzio. Twarz po prostu rewelacja, ale i kuń wyszedł super biorąc pod uwagę problematyczne odlewy :) Podstawka też przyciąga uwagę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wielkie dzięki Piotrze:) Pomimo rzeźby figurki z malowania jestem bardziej zadowolony :)

   Usuń
 5. Denn hast du sehr gut hin bekommen. :-)

  OdpowiedzUsuń
 6. Pięknie Panie Michale. Cezar wyszedł przednio :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Fantastic paint-job ! I love color on the horse !
  Greetings

  OdpowiedzUsuń
 8. Niby historia dobrze znana ale zasze warto sobie odświeżyć. Dobry wpis i ładna figsa. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 9. Lovely brushwork as usual. I love the colours on this. Kudos. :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank You very very much mate! like always :)

   Usuń
 10. Absolutely amazing. The colours look so natural! The model is inspiring, great work! But now that you posted the Asterix pic... we want that Julius Caesar too! :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ha ha! I want too :) Thank You very much friend!

   Usuń
 11. You have done such a good job on this, well done Sir.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Its great honour for me! hank You Michael for a visit and comment!

   Usuń
 12. Potwierdzam to co wyżej. Świetny konik. Właśnie uświadomiłeś mi że nie mam pomalowanej żadnej historycznej postaci.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję:)
   Ale jesteś już blisko, masz historyczne Shermany :)

   Usuń
 13. Niezłe masz tempo jak na taki poziom malowania :) A figs klasa sama w sobie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki, udało się poświęcić dzień cały z weekendu na hobby :))

   Usuń
 14. He looks great mate. Shading on his fabrics and horse are top notch. Very nicely done!

  OdpowiedzUsuń
 15. Your work on the horse is magnificent.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank You so much Jon!
   I'm glad you like it!

   Usuń
 16. Great work Michal. I especially like how the purple turned out.

  OdpowiedzUsuń
 17. Cezar jak żywy. Świetnie wyszedł też koń. Rewelka:)

  OdpowiedzUsuń
 18. Tempo godne pozazdroszczenia przy takiej klasie malowania. Wyszedł świetnie, pomimo sygnalizowanych problemów z odlewem. Podstawka jak zawsze miód. Mnie tam ta czarna przestrzeń pomiędzy lejcami nie przeszkadza zupełnie w odbiorze. Standard w wielu figurkach.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niezmiernie się ciesze, że się podoba:):)

   Usuń
 19. Fantastic artwork! Ave Cesar, Ave Michał !!! Cheers my friend! :D

  OdpowiedzUsuń
 20. Ave, Caesar, morituri te salutant! =)

  OdpowiedzUsuń
 21. Hola
  Que buena si señor
  y buena la historia,gran trabajo
  un saludo

  OdpowiedzUsuń
 22. That is one cool paint job, from the grey on the horse to the purple on his cloak, very nicely done.

  OdpowiedzUsuń
 23. Awesome! The painted miniature looks like Jay Robinson :o) the actor who played as Caligula in The Robe movie (1953)

  Great work Michal!
  cheers,

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oh yes, I did not have even idea about it:))
   Thank You Phil!

   Usuń
 24. I just got back from a trip to Rome, and saw many statutes and busts of the great man. Now I get to look at your beautiful miniature! Exquisite!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank You very much Matthew!and I envy a trip:)

   Usuń
 25. Most excellent! Especially that purple cloak is striking.

  OdpowiedzUsuń
 26. I like the painting, specially the horse. I buy some characters from Warlord, also this mini, so I will use it like reference to paint.
  :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank You so much :)
   With pleasure I'll see :) greetings!

   Usuń
 27. Super, podsyłam znajomemu, bo to jego klimaty :)

  OdpowiedzUsuń
 28. O ! Jaki wpis historyczny, i to ze świetnym dopełnieniem :). Linkuję by pokazać/ poczytać z moim ośmiolatkiem :)

  OdpowiedzUsuń
 29. Super wyszła😊Fajnie,że dodajesz tez opis można się czegoś ciekawego dowiedzieć😊

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popular Posts (30 days)