[ENG/PL] Crescent and The Cross: Moors: Black Guards #1 / Maurowie: Czarna Gwardia #1


Good morning!


I return to the climates around krucjatowych and invite you to a very interesting and ambiguous times of reconquest.
For some time now I measured with the subject, whether it's reaching for literature, and watching models painted by local and foreign players and painters.
And finally they are and DwarfCrypt :)


The first one I painted four fighters from vaunted and elite Black Guard (and the priest), often recruited from the inhabitants of the countries distant from indigenous nation or Moors tribe.
I hope that the first guards, and painted just another four will be interesting, somewhat mysterious diversion of multi-colored Berber tunics. :)


Traditionally, history corner.
Word of the Moors (lat. Mauri) comes from Mauritania, the name of the land of historical and geographical, now the western part of Algeria and northern Morocco. In different historical periods changed its meaning.
In an interesting medieval Europe they called me as the Muslim inhabitants of the Iberian Peninsula, who created Muslim state in the area of present-day Andalusia, reaching, in the era of the greatest conquest in the VII-VIII century, central France.


Until 711 originating from the North African Moors, who are mostly Berbers, Christian Visigoths conquered the state and will come to the land of Spain. Under the leadership of Tariq and his successors in the ongoing campaign nearly eight years, subjugated almost the entire peninsula.

Then they crossed the Pyrenees but were defeated by the Franks led by Charles Martel in the Battle of Poitiers in 732. You Moors in the fifties VIII century, plunged into the turmoil of the civil war, so further progress in Europe had to be abandoned.

The conquered territories, which included almost the entire Iberian Peninsula, the Moors called Al-Andalus. Almost, because apart from their effect was almost the entire Basque Country in the Pyrenees and located in the northwest region called Asturias. It is precisely in the areas of Asturias, in the battle of Covadonga, were beaten.

The victory of 718 is considered the beginning of the Reconquest. Christian residents of Asturias, defend before the onslaught of the Moors, gave birth to a new state. Identification for creating a state religion was.
Not without significance was the finding of the alleged tomb of St. James in 813 years. In this place was built the cathedral of Santiago de Compostela, which became a center of pilgrimage and a milestone in shaping the identity of the Christian state.


Shortly afterwards, the Asturian south set off the first expedition of the predatory nature, at first I did not have the character of efforts to recover lands taken away. With time, however, it limits the incursions began to expand.
In the mid-tenth century Christians claimed areas at the height of the river Douro. The capital was moved from Oviedo to León, giving rise to a new kingdom.
Asturias was not the only Christian nucleus of statehood on the Iberian Peninsula. She was also Castile, located north of Burgos. Marca Hispanica is a result of the expansion of the Franks, and from the tenth century known as Catalonia and the Basque country in the areas of Navarra and Aragon.


In the second half of the twelfth century Castile and Aragon agreed to the division of the peninsula on its sphere of influence and cooperation in the fight against the Moors. When the system joined Navarre, joined forces under the command at the Christian kingdoms of Alfonso VIII of Castile fought in 1212 winning the battle of Las Navas de Tolosa.

It was a landmark date in the history of the Reconquista. From now on we have to deal with the systematic procession of Christians in the south. At the end of the thirteenth century mansion Muslim limited only to the emirate of Granada.


The end of the Reconquest takes place in 1492. January 2nd Army Castile-Aragonese enter to Granada. Monarchs decided to forced conversion of Muslims. The alternative was the only exile.
 http://awesomemiddleageshastings.weebly.com/-inquisition--reconquista---scott-r.html

http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?685992-PREVIEWS-WIP-Preview-Thread/page13Dzień dobry!

Powracam do klimatów około krucjatowych i zapraszam do bardzo ciekawych i niejednoznacznych czasów rekonkwisty.
Od jakiegoś już czasu mierzyłem się z tematem, czy to sięgając do literatury, czy oglądając pomalowane modele przez rodzimych i zagranicznych graczy oraz malarzy.
I nareszcie są i na DwarfCrypt :)

Na pierwszy ogień pomalowałem czterech wojowników z osławionej i elitarnej Czarnej Gwardii (i duchownego), rekrutowanej często z mieszkańców krajów odległych od rodzimej nacji  czy plemienia Maurów.
Mam nadzieję, że pierwsi gwardziści, jak i malowana właśnie kolejna czwórka, będą ciekawym, nieco tajemniczym urozmaiceniem wśród wielokolorowych berberskich tunik.

Tradycyjnie, kącik historyczny.
Słowo Maurowie (łac. Mauri) pochodzi od Mauretanii, nazwy krainy historyczno-geograficznej, obecnie zachodniej części Algierii i północnego Maroka. W różnych okresach historycznych zmieniało ono swoje znaczenie.
W interesującej mnie średniowiecznej Europie nazywano tak muzułmańskich mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, którzy stworzyli państwo muzułmańskie na obszarze dzisiejszej Andaluzji, sięgając, w dobie największych podbojów w VII-VIII wieku, do środkowej Francji.

Do 711 roku wywodzący się z Północnej Afryki Maurowie, będący w większości Berberami, podbili państwo chrześcijańskich Wizygotów i zawitali na tereny Hiszpanii. Pod wodzą Tarika i jego następców, w ciągu trwającej blisko osiem lat kampanii, podporządkowali sobie niemal cały półwysep.
Następnie przekroczyli Pireneje, ale zostali pokonani przez Franków pod wodzą Karola Młota, w bitwie pod Poitiers w roku 732. Państwo Maurów w latach pięćdziesiątych VIII wieku pogrążyło się w zamęcie wojny domowej, więc dalsze postępy w Europie musiały zostać zaniechane.

Podbite tereny, które obejmowały prawie cały Półwysep Iberyjski, Maurowie nazwali Al-Andalus. Prawie, bo poza ich wpływem znalazł się niemal cały Kraj Basków w Pirenejach oraz położona na północnym zachodzie kraina o nazwie Asturia. To właśnie na terenach Asturii, w bitwie pod Covadongą, zostali pobici.
Zwycięstwo z 718 roku jest uważane za początek rekonkwisty. Chrześcijańscy mieszkańcy Asturii, obroniwszy się przed naporem Maurów, dali początek nowej państwowości. Identyfikacją dla tworzącego się państwa była religia.
Nie bez znaczenia było również odnalezienie domniemanego grobu św. Jakuba w 813 roku. W tym miejscu zbudowano katedrę Santiago de Compostela, która stała się ośrodkiem pielgrzymkowym i kamieniem milowym kształtowania się tożsamości państwa chrześcijańskiego.

Niedługo potem, z Asturii na południe wyruszyły pierwsze wyprawy o charakterze łupieżczym, na początku nie miały charakteru dążenia do odzyskania zabranych ziem. Z czasem jednak granica tych wypadów zaczęła się rozszerzać.
W połowie X wieku chrześcijanie utrzymywali tereny na wysokości rzeki Duero. Stolicę przeniesiono z Oviedo do Leónu, dając początek nowemu królestwu.
Asturia nie była jedynym zalążkiem państwowości chrześcijańskiej na Półwyspie Iberyjskim. Była też Kastylia, położona na północ od Burgos. Marchia Hiszpańska powstała w wyniku ekspansji Franków, a od X wieku znana jako Katalonia i kraj Basków na terenach Nawarry i Aragonii.

W drugiej połowie XII wieku Kastylia i Aragonia porozumiały się co do podziału półwyspu na swoje strefy wpływów i współdziałania w walce przeciwko Maurom. Gdy do układu dołączyła Nawarra, siły połączonych królestw chrześcijańskich pod dowództwem Alfonsa VIII Kastylijskiego stoczyły w 1212 roku zwycięską bitwę pod Las Navas de Tolosa.

Była to przełomowa data dla historii rekonkwisty. Od tej pory mamy do czynienia z systematycznym pochodem chrześcijan na południe. Pod koniec XIII wieku posiadłości muzułmańskie ograniczają się już tylko do emiratu Granady.
Koniec rekonkwisty ma miejsce w 1492 roku. 2 stycznia wojska kastylisjko-aragońskie wkraczają do Granady. Monarchowie podjęli decyzję o przymusowej konwersji muzułmanów. Alternatywą było jedynie wygnanie.Comments

 1. Stunning brushwork and interesting history, Michal!

  ReplyDelete

 2. A palace in my city
  https://en.wikipedia.org/wiki/Aljafer%C3%ADa

  ReplyDelete
 3. Wyglądają bardzo dobrze. Świetna robota Michał :)

  ReplyDelete
 4. Great miniatures & fantastic paint-job !
  Greetings

  ReplyDelete
 5. You are a true artist Michal, of that there is no doubt. You have a real talent my friend.

  ReplyDelete
 6. Ładnie Ci wyszli ci Arabowie :). Punia approved!

  ReplyDelete
 7. Świetnie się prezentują :)

  ReplyDelete
 8. Rewelacja Michał, szaty wyszły bardziej niż ciekawie.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję:) Trochę nudno czarni są, ale to tylko ta jednostka :) reszta Maurów będzie multi kolorowe ;)

   Delete
 9. Inspirujaca robota. Jak żywi! Nawracalbym. ;)

  ReplyDelete
 10. Awesome work on these!!!
  At this time of the year, you're really inspiring me, both to paint and to study for my last exam (of the 1st semester) which is about Islamic Medieval History ahah

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ooooh what a coincidence :)
   Good luck with your exams!

   Delete
 11. Even working almost exclusively in black, you still capture the subtle shading of the draped textiles.

  Amazing work, Michał, well done!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Evan. I;m glad You like it :)
   best regards

   Delete
 12. Fabulous, so subtle and perfect! You'll be quite glad to hear a painter friend of mine asked me if I'd seen your Black Guard today. I told him that I had, and we agreed your work is superb!

  ReplyDelete
  Replies
  1. The more I am pleased with that. I am very impressed with your Muslim miniatures.

   Delete
 13. Excellent work on these black tunics! Despite the fact you're using a limited palette they look very interesting and pleasing to the eye. Which is quite the achievement imho.
  Well done!

  ReplyDelete
 14. Wonderful work Michal. Black is a hard color to get to look right. I'm particularly impressed with the skin tones! Awesome work buddy!

  ReplyDelete
 15. Really great work on the black clothing, I always find it difficult.

  ReplyDelete
 16. A stunning job for a famous unit, inspired work Master Michal!

  ReplyDelete
 17. Fantastic work, and brilliantly exceuted dark clothing. Fantastic minis. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much! I'm glad You like these dark ones ;)

   Delete
 18. Dobrze, że regularnie prowadzisz tego bloga i utrzymujesz jakość. Fajnie było poczytać o rekonkwiście, i o czarnej gwardii. No i do tego figurki. Tak właśnie powinny wyglądać! Działaj dalej :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ciesze się niezmiernie, że podoba się blogowanie:)
   Pozdrawiam

   Delete
 19. świetna i intrygująca praca. Nie mogę się napatrzeć!

  ReplyDelete
 20. Absolutely awesome work there Michal!

  ReplyDelete
 21. Przez chwilkę patrząc na miniaturki zdjęć pomyślałem: "Czy to nie są ci z ten tego no bitewniakowego Władcy Pierścieni?"

  I serio, zrobienie DOBREGO czarnego koloru jest trudne na tej wielkościach miniaturkach, bo albo wychodzą wszystkie odcienie szarości albo czarny w stylu przeciętnego Emo. Serio żółty jest trudny jako farba, ale czarny jest trudny jako kolor i jestem zainteresowany czego użyłeś do swoich

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak, ci z figurkowego Władcy Pierścieni są stylizowani na mieszkańców Afryki- takich Berberów :)

   A moja czerń to- czarny vallejo + cieniowanie z użyciem lekkiej domieszki german fieldgrey i białego.

   Delete
 22. Fantastyczna praca, widać w niej mnóstwo pasji. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję:)
   Pozdrawiam serdecznie

   Delete
  2. Jeszcze trochę będę do Ciebie zaglądać, a sama się to pasją zarażę. ;)

   Delete
 23. Excellent painting!

  ReplyDelete
 24. Co tu dużo pisać... Świetni :)

  ReplyDelete
 25. Mroczni i klimatyczni. Piękna czerń, ale i ten ciemny brąz tarcz jest miodny. Piękna robota. Poczytanie do kawki też przyjemne :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ciesze się bardzo ;) Powoli maluję sobie już tradycyjnych, powszechnych kolorowych Berberów :)

   Delete
 26. Excellent stuff, I really like the Artizan mini's and you've done them very well. Nice!

  ReplyDelete
 27. Very nice! All that black works so well!

  ReplyDelete
 28. Pozamiatałeś cieniowaniem czarnego, dla mnie wygląda bardzo naturalnie. Świetna robota!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję:) Przy historycznych chcę aby właśnie było jak najbardziej naturalnie :)

   Delete
 29. Wonderful work! As the others pointed out, your mastership of black is quite remarkable! I've been toying for some time with the idea of collecting some minis for a Navas de Tolosa project, your work here is inspirational!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much for your kind words:)
   best wishes

   Delete
 30. Fabulous work, as usual!!! - and I´m so happy to see my homeland on your great blog!! :D Cheers my friend!

  ReplyDelete
  Replies
  1. P.S.: the Portuguese were at Las Navas de Tolosa too.. ;)

   Delete
  2. This is. Valiant Portuguese under the leadership of King Alfonso II of Portugal. Everywhere, however, they write that the commander in chief was Alfonso VIII. What does not change the fact that the alliance of your lands was victorious :)

   Delete
 31. Bardzo ładne figurki, a malowanie czerni bajka. Machnij tutorial ze zdjęciami krok po kroku (pamiętając też o tym z ogniem ;).

  ReplyDelete
 32. Ja wiem, że pewnie się powtarzam, ale te figurki są fantastyczne! Za każdym razem jestem pod wrażeniem, te detale i kolory. Muszą ciekawie wyglądać na półce w pełnej kolekcji. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję :) Niestety pomału miejsca zaczyna brakować i muszę kolejną gablotę kupić.

   Delete
 33. ale masz fantastyczne hobby!
  lubie ludzi z pasja, widac ze zarazasz ludzi rzeczami, ktore kochasz! brawo!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuje uprzejmie :)
   Rzeczy to hobby jeszcze było tańsze:)

   Delete
 34. Replies
  1. Thank You Very much Matthew, like always! Best regards!

   Delete
 35. Kolejne niesamowicie pomalowane figurki.

  ReplyDelete
 36. Wonderful work! It's quite hard to make all that black look interesting but you've nailed it.

  ReplyDelete
 37. To się nazywa pasja! :)
  Podziwiam zaangażowanie i obszerna wiedzę na ten temat :)

  ReplyDelete

Post a Comment