Dwarf Treasure Hunters: Warriors #1 (MB1 Dwarf Regiment)


Hello everyone!


There have been a lot of historical entries in recent weeks, so today something different and a return to my favorite race from the Warhammer world and one of the most interesting from the fantasy world in general.

I decided to refresh my dwarf team a bit, or actually divide it into two parts - Dwarf Treasure Hunters and the Josef Bugman's brewery company.


The second will mainly consist of ranger warriors from various editions of the WFB (but about them on the next occasion!) while Treasure Hunters will be a traditional team of Dwarf Nobel, Engineer, Troll Slayers and warriors armed with common weapon and ranges ones (according to the Mordheim list).

Of course, I decided that the whole band should be made of old Games Workshop / Citadel / Maruder models (without any nasty Slayers from AoS) and I'm going to stick to it.
Today, three oldhammer spearmen (MB1 Dwarf Regiment) join the ready-made crossbowmen, the Thunderer, Trollslayer.


I invite you to photos!


Today also about ... Khazalid.

That is, the dwarf language. It is so deeply conservative that it has practically not changed for many thousands of years, both in its spoken and written form, its "runic" form.
Dwarfs are very proud of their speech. They rarely use it with strangers and do not teach her other races. Khazalid is completely incomprehensible to the people who call it "the secret language of Dwarves."
The sound of Khazalid is unlike human speech and completely different from the melodic speech of elves. They are compared to thunder. All Dwarfs have deep, resonant voices and a tendency to speak louder than needed.
This gives the impression that Dwarfs are adventurous and explosive - which actually quite accurately reflects the Dwarf' temperament.


       The Khazalid vocabulary perfectly captures the unique activities of Dwarfs. There are hundreds of terms for different types of rocks, passages and tunnels, and above all for valuable metals. There are over a hundred terms for gold, somehow reflecting its color, gloss, purity and hardness. Dwarfs choose words carefully when dealing with other people.
The dwarf will not express an opinion on a subject he will not think carefully about, and when he does, you can be sure that his opinion will be unwavering like a mountain.

        Dwarfs do not change their opinions, unless in the face of extreme necessity - and then not necessarily. Many would rather die stubbornly than admit their mistake to save lives! For this reason, Dwarfs take oaths and promises particularly seriously.
In all varieties of Dwarf language, the word "Unbaraki" is the worst curse - it means "the one who broke the oath."
Interestingly, the Dwarf word for the human race is "umgi," while the abstract term "umgak" means "bad" - a word that is equivalent to "man-made."


Witam wszystkich!

Było w ostatnich tygodniach sporo wpisów historycznych, dlatego dziś coś innego i powrót do mojej ulubionej rasy ze świata Warhammera i jednej z najciekawszych ze świata fantasy w ogóle.

       Postanowiłem odświeżyć nieco moją krasnoludzką drużynę, a właściwie podzielić ją na dwie części - Krasnoludzkich Poszukiwaczy Skarbów oraz kompanię browarnika Josefa Bugmana.
Ta druga będzie składać się głównie z wojowników zwiadowców z różnych edycji młotka (ale o nich przy kolejnej okazji!) natomiast Poszukiwacze Skarbów będą tradycyjną drużyną złożoną z krasnoludzkiego Nobla, Inżyniera, Zabójców Trolli i wojowników uzbrojonych w broń ręczną oraz strzelecką (zgodnie z listą do Mordheim).

Oczywiście postanowiłem, aby cała banda złożona była  ze starych modeli Games Workshop / Citadel / Maruder ( bez żadnych obleśnych a'la Slayerów z AoS) i zamierzam się tego trzymać.
Do gotowych już kuszników, Gromowładnego, Zabójcy Trolli dołączają dziś trzej oldhammerowi włócznicy (MB1 Dwarf Regiment).

Zapraszam do zdjęć!Dziś również o... Khazalidzie.
Czyli o języku krasnoludów. Jest on tak głęboko konserwatywny, że praktycznie nie zmienił się od wielu tysięcy lat, zarówno w swojej mówionej, jak i pisanej formie „ runicznej” formie.
Krasnoludy są bardzo dumne ze swojej mowy. Rzadko używają jej przy obcych i nie uczą jej innych ras. Khazalid jest kompletnie niezrozumiały dla Ludzi, którzy nazywają go „sekretnym językiem Krasnoludów.”
Brzmienie Khazalid niepodobne jest do mowy ludzkiej i zupełnie odmienne od melodyjnej mowy elfów. Porównuje się je do grzmotu piorunów. Wszystkie Krasnoludy mają głębokie, donośne głosy i tendencję do mówienia głośniej niż to jest potrzebne.
Sprawia to wrażenie, że Krasnoludy są awanturnicze i wybuchowe – co po prawdzie dosyć trafnie oddaje temperament Krasnoludów. 


       Słownictwo Khazalid doskonale oddaje unikalne zajęcia Krasnoludów. Istnieją setki określeń na różne rodzaje skał, przejść i tuneli, a ponad wszystko na wartościowe metale. Istnieje ponad sto określeń złota, oddających jakoś jego koloru, połysku, czystości i twardości. W kontaktach z innymi Krasnoludy dobierają słów ostrożnie.
Krasnolud nie wyrazi opinii na temat, którego dokładnie nie przemyśli, a kiedy już to zrobi, możesz być pewny, że jego zdanie będzie niezachwiane niczym góra. 


       Krasnoludy nie zmieniają swoich opinii, chyba, że w obliczu najwyższej konieczności – a i wtedy niekoniecznie. Wielu raczej zmarłoby w swym uporze niż przyznało się do błędu dla ratowania życia! Z tego powodu Krasnoludy traktują przysięgi i obietnice szczególnie poważnie.
We wszystkich odmianach języka Krasnoludów słowo „Unbaraki” jest najgorszym przekleństwem – oznacza „tego, który złamał przysięgę.”
Co ciekawe, Krasnoludzkie słowo określające rasę Ludzi to „umgi”, podczas, gdy pojęcie abstrakcyjne „umgak” oznacza „lichy” – słowo będące odpowiednikiem „stworzony przez człowieka.”Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. This trio of stubby, little guys is fab, Michal!

  ReplyDelete
 2. What a cracking looking unit of Dwarves and I can see they're your favourite figure to paint.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much for a kind words friend!
   warm regards

   Delete
 3. Beautyfull dwarves bravisimo Michal.

  ReplyDelete
 4. Śmieszne postacie. Rzeźba starej szkoły cieszy oko 8)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Большое спасибо за ваши добрые слова!

   Delete
 5. Nie ma co, wyborni!!! Nic tylko pozazdrościć :)

  ReplyDelete
 6. Oh my word Michal! These are absolutely gorgeous!

  ReplyDelete
 7. Fantastic work, Michal! I like miniatures that have renascence attires.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Спасибо большое!
   Thank You so much!

   Delete
 8. Aż w uszach gra "digging digging hole" gdy się na nich patrzy :-D
  Mają fajne oldschoolowe rzeźby a robota malarska - perfekcyjna :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. O tak, rzeźba jest kwintesencją starych krasnali :) Urzekła mnie :)

   Delete
 9. Dobre tu serwujesz frykasy. Klasyczna klasyka, że tak się wyrażę.

  ReplyDelete
 10. Fantastycznie wyglądały te stare krasnoludy. Piękne malowanie Michale.
  Pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
 11. Great stuff Michal! Did you make the bases yourself or do they come with the models?

  ReplyDelete
 12. Nicely painted as usual. Look a little Landsknecht-ish with the feathers and clothing

  ReplyDelete
 13. Very impressive brushwork again, Michal. Love the little guys!

  ReplyDelete
 14. Tasty, fabulous minis! I love them all :)

  ReplyDelete
 15. Amazing work on your favorite Warhammer race :)

  ReplyDelete

Post a Comment