Warhammer Ancient Battles: Ancient Rome Centurion & Auxiliary Command group


Witajcie!

W dzisiejszym wpisie przedstawiam gotową grupę dowodzenia rzymskiego oddziału pomocniczego Auxiliary z okresu Cesarstwa.

W skład grupy wchodzi chorąży- Signifer (charakteryzował go strój, którego istotnym elementem o znaczeniu sakralnym była skóra zwierzęcia: lwa, niedźwiedzia lub wilka. Oprócz tego legiony posiadały swój znak kultowy, noszony przez chorążego, najczęściej był to znak orła. Występowały też: wilki, wieprze, konie czy minotaury. Chorąży był łatwo rozpoznawalny po narzuconej na otwarty hełm skórze wilka lub innego drapieżnika, z łapami zawiązanymi na piersi. Znaki te odgrywały wielką rolę praktyczną i symboliczną, umożliwiały łatwiejsze utrzymanie łączności pomiędzy oddziałami w walce, zwłaszcza przy wykonywaniu różnych manewrów. Znaki były symbolem jedności oddziału i nienaruszalności porządku wojskowego. Utrata znaku stanowiła hańbę dla żołnierzy. W razie niechybnej klęski chorąży ratował znak, zrywając na przykład orła z drzewca.), muzyk, opisywany Optio, oraz Centurion.
I temu ostatniemu poświęcę teraz dwa słowa, gdyż byli to oficerowie godni uwagi.


" Miał czterdzieści pięć blizn na ciele, wszystkie na przodzie, lecz ani jednej z tyłu".
- Pliniusz, Historia Naturalna, 7.101

Uwagę zwracają bardzo pokaźnych rozmiarów odznaczenia- za odwagę, dzielność, oraz rany krwawe.

Centurion, z łac. Centurio, był w starożytnym Rzymie niższym oficerem, dowódcą centurii - najmniejszej jednostki taktycznej legionu, inaczej setnik, gdyż początkowo centuria liczyła 100 żołnierzy (później znacznie mniej).
W czasach republiki centuriona wybierali żołnierze, a w czasach cesarstwa mianowany był przez legata. Najczęściej centurionami zostawali najbardziej doświadczeni i zasłużeni żołnierze w legionie. Centurioni również byli zhierarchizowani w zależności od tego, którą centurią w legionie dowodzili. Głównym centurionem legionu był dowódca I centurii I kohorty - primus pilus lub primipilus. II centurią dowodził princeps, III centurią : hastatus, IV centurią; princeps posterior, V
centurią ; hastatus posterior.
W zasadzie na centurionach podczas bitwy spoczywała główna odpowiedzialność za przebieg walki, gdyż to oni bezpośrednio realizowali zamierzenia dowództwa.Hello!

In today's entry I to present You an auxiliary command of the Roman unit of the Auxiliary of the Empire period.
The group includes standard bearer- Signifer (characterized by his outfit, an essential element of the importance of the sacred was the skin of the animal: a lion, a bear or a wolf. In addition, the legions had her sign a cult, carried by a warrant officer, usually a sign of an eagle. There were also wolves, pigs , horses and minotaurs.
Signifer was easily recognizable imposed on open helmet skin of a wolf or other predator, with paws tied on the chest. These characters play a major role practical and symbolic allow easier maintenance of communication between departments in the fight, especially when performing various maneuvers. The signs were a symbol of unity and integrity branch of military order. The loss of a sign was disgrace for the soldiers. In the event of inevitable defeat ensign rescued mark, breaking for example
an eagle with a flagpole), Musician, described Optio, and Centurion. And about lost one now devote two words, because they were officers worthy of attention.


"He was forty-five scars on the body, all at the front, but no one behind"
- Plinius, Natural History, 7.101


Noteworthy are very bulky badges - for his courage, bravery and bloody wounds.

Centurion, from Latin. Centurio, it was in ancient Rome a lower officer, commander of the century - the smallest tactical unit of the legion, otherwise - the centurion, as centuria initially consisted of 100 soldiers (later much less).
In the days of the republic centurion they chose soldiers, and in times of empire had been nominated by the legate. Frequently centurions were left most experienced and meritorious soldiers in the legion. Centurions were also hierarchical, depending on which Centuria in the legion commanded. The main centurion of the legion was the commander of the century and cohort - the primus pilus or primipilus. Centuria commanded princeps II, III Centuria - Hastatus, IV Centuria - princeps posterior, V
Centuria - Hastatus posterior.
In fact, on centurionach during the battle rests the primary responsibility for the conduct of combat, since they directly attached to the intentions of command.Rome 64 C.E.


Comments

 1. Standardowo świetne malowanko i duża porcja historycznej wiedzy. Bardzo podobają mi się szczegóły w postaci ubrudzonego u dołu płaszcza czy też rys na tarczy.

  ReplyDelete
 2. Po pierwsze, wyglądają świetnie. Po drugie, ciekawy ustęp historyczny.

  ReplyDelete
 3. Excellent work! I enjoyed the background information too.

  ReplyDelete
 4. Fantastic job Michal...hope they won't lose their sign!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merci beaucoup! If you lose the sign, they envelop a disgrace and will be forsaken somewhere in the forests of Germania...

   Delete
 5. I see the Optio found his good friends during the weekend!! :D Magnificent group, with very imposing presence and charisma! Keep them coming Michał! Cheers!

  ReplyDelete
 6. To jest wyborne! Świetnie wyszli.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki:) Ale historyczne, a ty nie przepadasz;)

   Delete
 7. Awesome looking Roman leaders. All battle-proven and worthy. I love the passage of the faith of the centurion in Luke 7.For I myself am a man under authority, with soldiers under me. "I tell this one, ‘Go,’ and he goes; and that one, ‘Come,’ and he comes. I say to my servant, ‘Do this,’ and he does it.”"

  ReplyDelete
 8. Jak zawsze świetne figurki Michał. Twoje tarcze urzekają. I kto tu jest na fali ;)

  ReplyDelete
 9. Splendid Painting,and Great Looking Bases too. BB

  ReplyDelete
 10. Optio już nachwaliłem :) Z nowych najbardziej podoba mi się Signifer (super narzutka) i płaszcz centuriona (fajne cieniowanie i zabrudzenia).

  A właściwie jak robisz poharatane tarcze? Pojedyncze pociągnięcia jaśniejszej farby?

  ReplyDelete
  Replies
  1. A. I bardzo ciekawy kawał historii. Przeczytałem z wypiekami na twarzy :)

   Delete
  2. Dzięki wielkie!A poharatane tarcze z grubsza jak mówisz:) Jasne i ciemniejsze kreski,kropki,:)

   Delete
 11. I painted these guys a while back! I thought they looked pretty good but yours put mine to shame. Really nice work all round

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh,thank! You a lot Russ! I'm waiting for your Romans!

   Delete

Post a Comment