Posts

The Newest

Bushi Buntai: Ashigaru with Teppō (Ronin / Test of Honour)

The story of Benkei, wandering monk / Historia Benkei, wędrującego mnicha (Perry Miniatures)

Bushi Buntai: Hatamoto and Samurai in feudal Japan / Hatamoto i Samurajowie w feudalnej Japonii (Ronin / Test of Honour)

Next Polish XVII c. foot Dragoons (With Fire and Sword project) / Kolejni XVII wieczni polscy piesi dragoni (Projekt Ogniem i Mieczem) #3

Colonial Marine. Alien. The Rolepaying Game / Kolonialny Marine Obcy. Gra Fabularna.