Ancient Celts: Gallic Sequani tribe scout // Zwiadowczyli galijskich celtów z plemienia Sekwanów


Hi everyone!

Today I remain in the ancient climate, moving to the left side of the Rhine, from Germania to Gallic land.
The land inhabited by the Celts. Excellent warriors, craftsmen and extremely spiritual people. Here are some facts that will bridge my previous entry
Ariovistus , the Germanic ruler and the Gallic Celts.

The figure actually comes from the line of barbarians to Frostgrave game, and the wolf is slightly raised, but I found it perfectly suited as a scout and guide for a Celtic.
I invite you:)


Sequani
The Gauls merged into larger groups only when one had to acquire a territory, then the individual tribes occupied their territory to bleach in fratricidal wars with other Celtic tribes. Their unwillingness to unite into one state was also aversion to the introduction of royal power in the tribes. The chiefs were chosen by the tribal elders and could not exercise their power absolutely, nor were they hereditary. Constant, constant fratricidal wars bled and weakened individual Celtic tribes in Gaul to such an extent that they became an easy prey to the neighbors of the Germanic tribes and ancient Rome.


The tribes that were particularly resistant were the Eduans and the Sekwan, who lived in the region of present-day Central-East France, who were constantly battling for control of the shores of the River Saône, in ancient times was called Arar. One such war, in the 1st century BC, the Eduians won, the Sekwan could not agree but decided to ally with another hostile Eduom tribe - the Arwerns. Another war broke out, which also ended with the Edu victory. Rescuing themselves from the complete defeat of the Seventh, they sought the help of German-backed Swabs.

King of Sweb, Ariovistus agreed to help, has long struggled with the problem of the growth of his tribe population, and not enough for all the land there. In the year 70 b.c. He entered Gaul and defeated the Eduards in the battle of Saône. Grateful Sevaners intended to pay Ariovistus for help, counting on his quick withdrawal for Ren. But not only did he not intend to return, but also demanded land in present-day Alsace and began to bring back to Gaul the rest of his tribe. The Sevan did not have the strength to fight with him, so they agreed.

Ariovistus was not enough. Knowing that he had the largest army in Gaul, he decided to become the ruler of all Gauls. He taxed not only the beaten Eduans, but also other Gallic tribes, including the Sekwan. In the year 65 b.c. Edu allied with the Seals, unable to bear the Armenian tyranny any longer, raised rebellion. In the battle of Magetobryg, almost all the tribes of the Edu were destroyed. The Ariowist has become the undisputed master of all Gallia. Only the united Gaelic tribes could have effectively resisted the Sweb, but the Gauls themselves were not prepared to create a greater alliance.

Two sides formed, which had completely different ideas for liberation. The first represented by the aristocrats and supported by the druids stood in the position of seeking help against the Sweb outside of other peoples and states, mainly in Rome. For this purpose, in 61 p.n.e. went to Rome Dywicjak, the druid, who tried to convince the Romans for assistance Gauls ...
Cześć wszystkim!

Pozostaję w klimatach starożytnych, przenosząc się jednak na lewą stronę Renu, z Germanii do Galii.
Krainy zamieszkałej przez Celtów. Doskonałych wojowników, rzemieślników i ludzi niezwykle uduchowionych. Poniżej przedstawię kilka faktów będących pomostem łączącym mój poprzedni wpis dotyczący Ariowista i Germanii oraz świata Galijskich Celtów.

Figurka, co prawda pochodzi z linii barbarzyńców do gry Frostgrave, a i wilk nieco wyrośnięty jest, ale uznałem, że doskonale się nada jako zwiadowca i przewodnik celtycki.
Zapraszam:)


Sekwanowie / Sequani
Galowie łączyli się w większe grupy tylko wówczas, gdy trzeba było zdobyć jakieś terytorium, następnie poszczególne plemiona zajmowały swój teren, by wykrwawiać się w bratobójczych wojnach z innymi plemionami celtyckimi. Ich niechęć do zjednoczenia w jedno państwo równa była także niechęci do wprowadzenia władzy królewskiej w plemionach. Wodzowie wybierani byli przez starszyznę plemienną i nie mogli sprawować swej władzy absolutnie, nie była ona również dziedziczna. Ciągłe, nieustanne bratobójcze wojny wykrwawiały i osłabiały poszczególne plemiona celtyckie w Galii do tego stopnia, że stawali się łatwym łupem dla sąsiadów plemion germańskich i starożytnego Rzymu.

Do plemion, które szczególnie się nie znosiły, należeli Eduowie i Sekwanowie, zamieszkali w rejonie dzisiejszej środkowo-wschodniej Francji, którzy toczyli ze sobą nieustanne wojny o kontrolę brzegów rzeki Saony, w starożytności nosiła nazwę Arar. Jedną z takich wojen, toczonych w I wieku p.n.e., zwyciężyli Eduowie, Sekwanowie nie mogli się jednak z tym pogodzić, postanowili sprzymierzyć się z innym wrogim Eduom plemieniem – Arwernami. Wybuchła kolejna wojna, która też zakończyła się zwycięstwem Eduów. Ratując się przed całkowitą klęską Sekwanowie, poprosili o pomoc mieszkających za Renem germańskich Swebów.

Król Swebów Ariowist zgodził się na pomoc, od dawna borykał się z problemem wzrostu populacji swego plemienia, i nie dla wszystkich starczało tam ziemi. W roku 70 p.n.e. wkroczył do Galii i w bitwie w rejonie Saony rozgromił Eduów. Wdzięczni Sekwanowie zamierzali zapłacić Ariowistowi za pomoc, licząc na jego szybkie wycofanie za Ren. Ten jednak nie tylko nie zamierzał wracać, lecz jeszcze zażądał ziemi w dzisiejszej Alzacji i zaczął sprowadzać do Galii resztę swego plemienia. Sekwanowie nie posiadali sił, aby z nim walczyć, wyrazili więc na to zgodę.

Ariowistowi było mało. Wiedząc o tym, że posiada najliczniejszą armię w Galii, postanowił stać się panem Galów. Opodatkował nie tylko pobitych Eduów, lecz również inne plemiona galijskie, w tym Sekwanów. W roku 65 p.n.e. Eduowie sprzymierzeni z Sekwanami, nie mogąc dłużej znieść tyranii Ariowista, podnieśli bunt. W bitwie pod Magetobrygą doszło prawie do zagłady całego plemienia Eduów. Ariowist stał się niekwestionowanym panem całej Galii. Jedynie zjednoczone plemiona galijskie mogły stawić Swebom skuteczny opór, ale sami Galowie nie byli gotowi do stworzenia większego sojuszu.

Zaczęły formować się dwa stronnictwa, które miały zupełnie inne pomysły na wyzwolenie. Pierwsze reprezentowane przez arystokratów i popierane przez druidów stało na stanowisku szukania pomocy przeciw Swebom na zewnątrz wśród innych ludów i państw, głównie w Rzymie. W tym celu w roku 61 p.n.e. do Rzymu udał się druid Dywicjak, który starał się przekonać Rzymian o potrzebie pomocy Galom...Photo with Boudicca // Zdjęcie z Boudiką


 Polecam do przeczytania:
Comments

 1. My ancestors are splendid under your brush my friend...great post!

  ReplyDelete
 2. Przepiękna galijska zwiadowczymi :)

  ReplyDelete
 3. Fajnie pomalowana figurka. Fryzura wygląda znajomo.

  ReplyDelete
 4. Jak zawsze nie tylko przyciągasz do bloga dokładną robotą i gustownym malowaniem ale i czymś więcej - wiedzą i historycznymi informacjami stojącymi za tym małym dziełem sztuki.
  A to, to jest coś wspaniałego

  ReplyDelete
 5. Jak szybko nadajesz kolorytu coraz to nowym postaciom. :)
  Bookendorfina

  ReplyDelete
 6. Love your style, Michal. Excellent result!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very, very much Jonathan!
   best regards

   Delete
 7. Niezła laska. Tym razem w dosłownym rozumieniu tego słowa - patyk to ten element figurki, który moim zdaniem wyszedł Ci najfajniej.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, oprócz kijaszka podobają mi się również inne rzeczy ale rozumiem :)

   Delete
 8. Fantastic work & paint-job !
  Love your painting style.
  Greetings

  ReplyDelete
 9. Świetna robota Michale!

  ReplyDelete
 10. Bardzo fajne figsy. Futrzak wygląda groźnie. Malowanie klasa jak zawsze :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wielkie dzięki:) Tak, w większości te Frostgrave'owe figurki są znośnie ładne:)

   Delete
 11. As ever sir, beautiful brushwork. Those striped leggings look very carefully done.

  Question - do you actually get to play with these amazing minis that you show us, or do they just sit in a display case for viewing?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much !
   Being truthful, half of my collection is for playing (Saga, Bolt Action, MoRdheim..) and the rest is "eyes candy" in the showcase :).
   I have trauma when I have to carry miniatures and move them on the table ;)

   Delete
 12. Lovely painting on both minis - simply stunning Michal. :)

  ReplyDelete
 13. Sweet! Really interesting work! :)

  ReplyDelete
 14. Te figurki są tak precyzyjnie i ślicznie pomalowane, że aż się je miło ogląda - mimo że nie jestem fanką takich klimatów :) Pozdrawiam!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo :) jest to dosyć czasochłonne zajęcie ale daje potem satysfakcję :)

   Delete
 15. Good looking scilpt and excellent brushwork as always.

  ReplyDelete
 16. Podziwiam nie tylko umiejętności manualne, ale także pasję do historii i zdolności językowe (moje ograniczają się do mowy).
  :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Baaardzo dziękuję :)
   Transaloty bardzo pomagają :)

   Delete
 17. You did such a lovely job on the tartan patterns on her costume. Bravo!

  ReplyDelete
 18. Really really excellent work, especialy the pattern on the trousers - and I like your bases too!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much for a kind words!
   greetings

   Delete
 19. Bardzo ładna, taka twarda baba, żadna mimoza :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak jest :) U ludów celtyckich i germańskich kobiety wojowniczki nie były rzadkością i w kasze nie dawały sobie dmuchać :)

   Delete
 20. Sympatyczna pani, fajnie zerka czy piesek jest na pewno w pobliżu. Malowanie jak zawsze na wysokim poziomie. Druid Dywicjak mnie rozbawił :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Poganiaczka z zawodu, to i zerka :) Ano ci druidzi:), ale chyba w końcu Rzym i zrozumiał że Germanie u bram to problem i wysłali Cezara:)

   Delete
 21. jak zwykle przepięknie wszystko wyszło ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jak zawsze baaaardzo dziękuję za odwiedziny i komentarz :)

   Delete
 22. I certainly wanted to see a fight between those two girls
  of the last picture :) Great post...again....

  ReplyDelete
  Replies
  1. It would be an interesting duel!
   Thank you for your visit :)

   Delete
 23. Celtowie / Galowie :)

  A wiesz, że jakieś ich niedobitki żyły wieki (grubo przed powstaniem Polski) temu na terenach znajdujących się w okolicach dzisiejszego Krakowa? [i nie, nie przyjechali tam po tanie piwo ;)

  ReplyDelete
 24. Q zasadzie nie interesuję się zanadto historią, ale Twój post mnie zaciekawił. A figurka całkiem spoko pomalowana :P

  ReplyDelete
 25. Ciężko mi czytać poważne opowieści historyczne o Galach ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, ha! Doskonale to rozumiem :) Asterix zostawia piętno :)

   Delete
 26. Pasjonat z Ciebie :). Mnie Galowie to się tylko z Asteriksem i Obeliksem kojarzą.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mi do pewnego momentu także :)
   Dziękuję za komentarz :)

   Delete

Post a Comment