[ENG/PL] Torsten Oakhammer (Footsore Miniatures) and ... Blood Eagle ritual/ Torsten Dębowy Młot i ... rytuał Krwawego OrłaGood afternoon!


On DwarfCrypt back to viking times and climates related to the history and culture of these Nordic invaders. Courtesy of Footsore Miniatures I got and painted a limited metal miniature of Torsten OakHammer, which was available on the manufacturer's website in order by the end of August.

The miniature looks great and holds, as it ceased to be a Viking hero, an epic pose, a long "Danish" ax and a richly decorated helmet. It will be a beautiful variation of the Viking collection and brave jarl in many battlefields. I promise that this is not my last adventure with Footsore Miniatures and I will be bringing you closer to the historical sets.

Other beautiful minis and boxess can you found on the manufacturer's website:
https://footsoreminiatures.co.uk/
And on the official Facebook profile: https://web.facebook.com/FootsoreMiniatures/


       About the Vikings I wrote a few short articles. Was the topic of female warriors - Shieldmaidens, was the thing about Berserk and Úlfhéðinn (Wolf-skin), and I tolk about the beliefs and role of priests in the Viking society. I also went to the golden Byzantine with blond hair Varangs.
        Today I will take up another topic closely related to the brutal Viking age, with their beliefs and ways of revenge. Revenge, liked and close by Odin.

"The sons of Ragnar commanded Ælla, the king of Northumbria, to be cut in the shape of an eagle, leaving a bloody mark on one of his greatest foes and his father's murderer..."

       This known, for example, from the Viking TV series broadcasted on HISTORY, the motif is part of the Nordic ritual of revenge. Most often performed on victim by the sons of the murdered Viking. The victim was hammered into the back and bent at the ribs to the lumbar spine until they got out. The bloody "Eagle" was drawn into the lungs.
Everything done in such a way that the victim was conscious and lived in the longest possible time of this peculiar ceremony.

      According to the knowledge contained in books written by monks and Scandinavian and Icelandic sags, at least a few documented unfortunates were eviscerated in the above manner.
Apart from King Ælla, a similar fate was encountered by King Edmund - the later saint in Christianity.
      This unfortunate by an Anglo-Saxon monk, fell into the hands of Vikings and was killed in 869, trying to get out of these adventurers with Christian hospitality - without arms, open arms and heart...
The invaders under Hinguara ruled the ruler, beat him with sticks and mocked him and his religion.
"Our God (Thor) has a hammer, and your God death on the cross in torments."
The future saint did not renounce his faith in Christ and was finally executed. Monk Abbo of Fleury circa 980 confirms this fact and writes about the "torture of the eagle".

       The sacrifice of "Bloody Eagle" was not only the bestial and inhuman torture, but also a religious ritual. Already the descendants of the Vikings - the ancient Germans made bloody sacrifices from the prisoners in order to reconcile themselves to the gods and to deter the evil spirits and demons (the massacre of prisoners after the Roman defeat in the Teutoburg Forest).
The all-father Odin, who according to Nordic Mythology offered himself and nailed the spear to the tree of life- Yggdrasill's, liked and appreciated such bloody acts. They were therefore part of Viking life and belief. And that the prize was the entrance through the Walhalla Gate, there was and there was no fear of sacrificing one's own life.

      Such a bloody sacrifice for Odin is mentioned by the invaluable historian, poet and ruler from the turn of the twelfth and thirteenth century, Snorrri Sturlusson, as well as by the authors of the sag.
They repeatedly described the situation in which the gods (or Odin himself) demanded sacrifices from a human (eg king) to impede the plague or the failure of the fruit.
Also in the beginning of the Viking TV series (the first season), we see a touching scene when Leif, Ragnar's companion, offers himself to propitiate the gods.

       Historical practice such as "Bloody Eagle" is, however, debatable. Some scholars believe that it is evidence of the atrocities committed by Vikings who are hostile to Christianity. Others think that this is a fiction, invented for literary purposes, or it is the result of an erroneous translation of chronicles and sagas.


Stora Hammars I  stone is divided into six panels with scenes of mythological, religious and fight scenes with armed warriors. It is also possible to see the scene of the "Bloody Eagle" / 
Kamień Stora Hammars I podzielony jest na sześć paneli ze scenami mitologicznymi, religijnymi czy też scenami walki z uzbrojonymi wojownikami. Widać na nim także najprawdopodobniej scenę "Krwawego Orła"  

Blood Eagle / Krwawy Orzeł


King Ælla still does not know what awaits him ... / Król Elli jeszcze nie wie co go czeka...


Leif ready to sacrifice himself / Leif gotowy na poświęcenie samego siebie
Dzień dobry!


Na DwarfCrypt powrót do czasów wikingów i klimatów związanych z historią i kulturą tych nordyckich najeźdźców. Dzięki uprzejmości Footsore Miniatures dostałem i pomalowałem limitowany metalowy model Torstena Dębowego Młota, który był dostępny na stronie producenta w zamówieniu do końca sierpnia.

Figurka wygląda bardzo okazale i posiada, jak przystało na wikińskiego bohatera, epicką pozę, długi "duński" topór i bogato zdobiony hełm. Będzie on pięknym urozmaiceniem kolekcji wikingów oraz odważnym jarlem na wielu polach bitew. Obiecuję, że nie jest to moja ostatnia przygoda z Footsore Miniatures i stopniowo będę przybliżał wam kolejne historyczne zestawy.

Inne piękne wzory modeli i boxy figurek znajdziecie na stronie producenta:
oraz na oficjalnym profilu na Facebooku: https://web.facebook.com/FootsoreMiniatures/


       Na temat wikingów napisałem już kilka krótkich artykułów. Był temat kobiet wojowniczek - Shieldmaidens, była rzecz o Berserkach i Úlfhéðinn (Wilczo-skórych), czy przybliżyłem nieco temat wierzeń i roli kapłanów w społeczeństwie wikingów. Zawędrowałem także do ociekającego złotem Bizancjum wraz z blond włosami Waregami.
       Dziś podejmę kolejny temat, ściśle związany z brutalną epoką wikingów, z ich wierzeniami i sposobem na zemstę. Zemstę, która podoba się i jest bliska Odynowi.


"Synowie Ragnara rozkazali, aby plecy Elli, króla Northumbrii, zostały pocięte w kształt orła. Wycieli to krwawe piętno na jednym ze swoich największych wrogów i zabójcy swojego ojca..."

       Ten znany, np. z serialu Wikingowie nadawanego na kanale HISTORY, motyw jest częścią nordyckiego rytuału zemsty. Najczęściej wykonywali go na swojej ofierze synowie zamordowanego wikinga. Ofierze wbijano miecz w plecy i odginano ostrzem żebra, do odcinka lędźwiowego, do momentu wydostania ich na zewnątrz. Z tak przygotowanego "Krwawego Orła" wciągano płuca.
Wszystko robioną w taki sposób, aby ofiara była przytomna i żyła w możliwie najdłuższym czasie tej osobliwej ceremonii.

       Zgodnie z wiedzą zawartą w księgach spisywanych przez mnichów oraz skandynawskich i islandzkich sag, przynajmniej kilku udokumentowanych pechowców zostało wypatroszonych w przedstawiony powyżej sposób.
Oprócz króla Elli, podobny los spotkał króla Edmunda - późniejszego świętego w chrześcijaństwie.
Ten nieszczęśnik wg. anglosaskiego mnicha, wpadł w ręce wikingów i zginął w 869 roku, podczas próby wyjścia do tych awanturników z chrześcijańską gościnnością - bez broni, z otwartymi rękoma i sercem...
Najeźdźcy pod wodzą Hinguara związali władcę, bili go długo kijami i szydzili z niego i jego religii. 
" Nasz Bóg (Thor) ma młot, a twój zginął na krzyżu w męczarniach".
Przyszły święty nie wyrzekł się jednak wiary w Chrystusa i został w końcu stracony. Mnich Abbo z Fleury ok. 980 r. potwierdza ten fakt i piszę o "torturze orła".

      Ofiara "Krwawego Orła" nie była tylko bestialską i nieludzką torturą, ale również rytuałem religijnym. Już przodkowie wikingów - starożytni Germanie składali krwawe ofiary z jeńców w celu zjednania sobie Bogów i odstraszenie złych duchów i Demonów (masakra jeńców po przegranej przez Rzymian bitwie w lesie Teutoburskim).
Sam wszech-ojciec Odyn, który według Mitologii Nordyckiej sam siebie ofiarował i przybił włócznią do drzewa życia Yggdrasill, lubił i doceniał takie krwawe akty. Były zatem częścią życia i wierzeń wikingów. A że nagrodą było wejście przez bramy Walhalli, to i nie było strachu przed poświęceniem własnego życia.

       O takich krwawych ofiarach dla Odyna wspomina nieoceniony historyk, poeta i władca z przełomu XII I XIII wieku Snorrri Sturlusson, jak i również autorzy sag.
Niejednokrotnie opisywali oni sytuację, w której to bogowie (lub sam Odyn) ustami wieszczki żądali ofiary z człowieka (np. króla) na przegnanie plagi lub klęski urodzaju.
Również we wspomnianym na początku serialu Wikingowie (pierwszy sezon) widzimy wzruszającą scenę, kiedy towarzysz Ragnara, Leif ofiarowuję sam siebie na przebłaganie bogom.

      Historyczność praktyki takiej jak "Krwawy Orzeł" jest jednak dyskusyjna. Część badaczy uważa, że jest ona dowodem na okrucieństwo, jakiego dopuszczali się wikingowie- wrogo nastawieni do chrześcijaństwa. Inni sądzą, że jest to fikcja, wymyślona na potrzeby literackie, bądź jest ona wynikiem błędnego tłumaczenia kronik i sag. 
Comparison with V&V Miniatures, Footsore, Gripping Beast, Artizan Designs, Crusader


Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

Comments

 1. Przepięknie pomalowany model. Bardzo podoba mi się również filmik. Pokazuje cały warsztat i kunszt.
  Tomasz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję Tomaszu! Filmik będzie teraz zawsze:) ładniej figurka wygląda niż na zdjęciach ;p

   Delete
 2. Świetny, wszystko w sumie mi się podoba, ale ta czerwona tkanina jest po prostu piękna!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdeczny dzięki:) Chciałem ją jeszcze przybrudzić, ale ta stonowana czerwień mi się spodobała i już tak zostało :)

   Delete
 3. Well you've done it again, stunning work Michal absolutely stunning.

  ReplyDelete
 4. Beautiful job, magnificent !

  ReplyDelete
 5. DwarfCrypt uczy, bawi i maluje. :) Kolejny fajny model!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję. I pamiętajmy, że zemsta najlepiej smakuje na zimno :)

   Delete
 6. hmm, ciekawe, czy jest to fikcja, czy jednak tkwi w tym ziarenko prawdy.... I oczywiście dobra robota ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję:) Ja obstawiam, że to prawda była :)

   Delete
 7. Artykuł i wpis bardzo fajny, miło było sobie przypomnieć dawniejsze posty o wikingach. Najbardziej zaś podoba mi się sceptyczne zastrzeżenie pod koniec - że z tym krwawym orłem, to nic pewnego. Pokazuje ono, jak mało wiemy o odległych epokach.

  ReplyDelete
 8. Excellent work! I said it in your Facebook post the other, and I'll say it again here. I ran into Bill Thornhill of Footsore at the NOVA Open on Thursday, and they're a top class company.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I agree, great company :) Thank You very much Andrew!
   best regards

   Delete
 9. Great article. Thanks for sharing the info about the "Bloody Eagle" ritual. Very interesting as well as the other information of the article

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much for a visit and kind words Mark!

   Delete
 10. Nordycka mitologia jest fascynująca. A Twoja figurka robi wrażenie! Masz talent w rękach :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję :) Faktycznie jest bardzo fascynująca :)

   Delete
 11. Świetnie pomalowany model, jak zawsze Michale. Ale najbardziej cieszę się z ostatniego zdjęcia na którym można porównać modele kilku producentów. Dzięki.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję również :) Obecnie na rynku jest dużo figurek wikingów i można przebierać i zebrać unikalną drużynę śmiałków :)

   Delete
 12. Beautiful job, and post...what a ritual!

  ReplyDelete
 13. Mam znajomego o podobnych zainteresowaniach co Twoje, przesłałam mu link do Twojego bloga. Pozdrowienia!

  ReplyDelete
 14. ŚWIETNY POST ! Figurki świetnie wygląda. Rewelacyjna praca Michał :)

  ReplyDelete
 15. Fantastic Michal. Only just the name scrolls on the bases a very nice touch!

  ReplyDelete
 16. Piękne pomalowany jak zawsze dobra robota Michał, sam rytuał straszny można zobaczyć w serialu, przydał by się model przedstawiający motyw orzełka :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, może i kiedyś ktoś pomyśli aby zrobić orzełka jako urozmaicenie scenerii :)
   Dzięki wielkie

   Delete
 17. Really nice model
  And super cool info too! :D

  ReplyDelete
 18. Ta tortura wywołuje u mnie dreszcze z przerażenia. Oglądając wikingów przeraziło mnie to. Niestety historia nie raz zaskakuje swoją brutalnością.

  ReplyDelete
 19. Очень красивая работа, Михал!

  ReplyDelete
 20. Well done painting, Michal - and interesting post about one of the most (in-)famous rituals ;-)

  ReplyDelete
 21. That's some lovely work Michal! :)

  ReplyDelete
 22. Fabulous looking miniature and paintjob Michael. Is he a one piece model? I like his pose.

  ReplyDelete
 23. Beautiful miniature & fantastic paint-job !
  I'm looking forward to your next project ! Any elves in the future?
  Greetings

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You :) I bought these HE model -->> http://collector-info.com/Manufacturer/GAW/GAWWFB/GAWWFBHE/IMGMini/GAWWFB%209947021006302%20-%20High%20Elf%20Hero%20with%20Spear%20(5ED)%20[SW]%2002.jpg

   so back to elves painting soon :)

   Delete
 24. Przypomniałeś mi, że kiedyś zaczęłam oglądać Wikingów :)
  Te stare rytuały trochę przerażają.

  ReplyDelete
 25. ,,Wikingów" obejrzałam kiedyś parę odcinków, ale nie wiem dlaczego - porzuciłam ten serial, chociaż mi się podobał. O rytuale niestety nie słyszałam, ale zaintrygowałeś mnie i będę musiała głębiej zainteresować się zwyczajami Wikingów. Figurkę bardzo kreatywnie ubarwiłeś :) Ja nie miałabym cierpliwości.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jak kiedyś powrócisz do Wikingów, to dwukrotnie spotkasz się z przedstawieniem tego "obrzędu" zemsty ;-))
   Dziękuję za odwiedziny i komentarz:)

   Delete
 26. Podoba mi się i to jak, wspaniałe wykonanie. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, to masz makabryczne wyobrażenie wspaniałości :))

   Delete
 27. Świetny model, w świetnym malowaniu. Teraz czekam na tych od V&V ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie:) Pomału maluję, jakość jest mega. Forge World historyków :)

   Delete
 28. Muszę przyznać, hełm zaprezentowanego przez Ciebie modelu jest naprawdę imponujący. Czytając u Ciebie te wszystkie informacje na temat wikingów, aż żałuję, że w polskich szkołach brak zbyt dużej ilości informacji na ich temat, bo będąc z tobą całkowicie szczerym, to nie przypominam sobie zbyt wiele, nawet z rozszerzonej historii, która była mi wykładana w liceum. Wielka szkoda, bo to jednak dość ciekawe rzeczy. Przynajmniej tutaj mogę sobie to i owo nadrobić ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, niestety ciekawych faktów z historii jest mało albo w ogóle. Sam nie pamiętam, żeby cokolwiek o Wikingach było :)
   Dzięki wielkie za odwiedziny i komentarz :)

   Delete
 29. Looking great. Love Footsore stuff.
  cheers

  ReplyDelete
 30. Dzięki za poranną podróż do fascynującego świata wikingów! ;) Świetna robota! :)

  ReplyDelete
 31. Piękna robota, świetny płaszcz i podstawka jak zwykle na najwyższym poziomie.
  Wikingów widziałem a o orle czytałem gdzieś wcześniej (Młot i Krzyż Harrisona?).

  Mała uwaga, wydaje mi się że w zdaniu: "Już potomkowie wikingów - starożytni Germanie" jest błąd :)?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie :)
   A czemu błąd? Wikingowie nalezą do ludów północno-germańskich. Chyba ze błąd stylistyczny ;p

   Delete
  2. Tak mi się stylistycznie wydało, że skoro potomkowie wikingów to już nie starożytność tylko średniowiecze, chyba że o przodków chodziło.

   Delete
  3. Właściwie to tak, ale biorąc pod uwagę, że ludy północne zasiedliły Skandynawię przed naszą erą to do epoki wikingów będzie jeszcze z 900+ lat to dałem nazwę starożytni Germanie. Ale może jednak zmienię na przodków ;-)

   Delete
 32. I w ten sposób rodzi się fascynacja! :D Przyznam, że o tej torturze nie słyszałam, a temat nie jest mi obcy... ale też nigdy nie wczytywałam się w dzieje wikingów. Zawsze odkładałam skandynawię na później bo najbardziej mnie ciekawiła (może pokrętna logika, ale jak się na coś nakręcę to reszta idzie w zapomnienie). Może poleciłbyś coś do poczytania na początek? Od czego warto zacząć? ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, mam bardzo podobnie :) O Wikingach ostatnio zatrzęsienie tytułów :) Z takich poważnych rzeczy to Furia ludzi północy. to istne kompendium wiedzy :) Mi się jednak podoba o wiele bardziej temat około wikingowy- o wierzeniach i mitologia. Tu kocham takie tytuły jak Mitologia Germańska, Demonologia germańska czy Bestiariusz germański :)

   Delete
  2. Mitologię i demonologię w miarę ogarniam, ale samej historii jeszcze nie. Poszukam w bibliotece Furii ludzi północy. Dzięki! <3

   Delete
  3. No i Wikingów serial oglądaj :)

   Delete
 33. Nice model, lovely painting!
  Best Iain

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Iain for a visit and comment :)

   Delete
 34. You've excellent control for such detailed work. Great work!

  ReplyDelete
 35. Nadrabiam zaległości po urlopie. Uwielbiam te wpisy o północnej kulturze. Polecisz jakieś książki dla laika?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ja czekam na południowe wpisy :)) Ze zdjęć wnioskuję, że owocnie:)
   Książki. Z około wikingowych uwielbiam Mitologię Germańską, Demonologię i Bestiariusz Germański- kompendium wiedzy o wierzeniach, mitologii i wszelakich istot w jakie wierzyli wikingowie. A z czysto wikingowych np. Furia Ludzi Północy. Ostatnimi czasy bardzo dużo tych tytułów powstało, niektórych nie znam, ale pewnie podobne wszystko :)

   Delete
 36. Hełm wycieniowany przepięknie! :)

  ReplyDelete
 37. Świetne to ostatnie zdjęcie! Aż nie można się nadziwić, że początkowo figurka tak wygląda - jest taka prosta, bez koloru. Jak zawsze podziw! :)

  ReplyDelete
 38. Nie uwierzysz, ale tęskniłam za tymi Twoimi figurkami heheh.
  Fajnie jest wrócić w nasz znany świat wirtualny :)

  ReplyDelete
 39. Zawsze podziwiałem takich freaków jak Ty :D Masz bardzo ciekawe zainteresowania, można gdzieś zobaczyć zdjęcie całej kolekcji zebranej do kupy? :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Niestety kadr nie ogarnął by wszystkiego, ale muszę sie pokusić o zdjęcie gablot :)

   dzięki za odwiedziny :)

   Delete
 40. Jestem pod wielkim wrażeniem. Taka mała figurka, a tak dokładnie wykończona, jesteś mistrzem, mnie by szlag trafił w trakcie takiej robótki... ;). Podziwiam za hobby i cierpliwość, naprawdę!
  Natomiast jeśli chodzi o rytuał... Czegoś tak okrutnego już dawno nie słyszałam, mam nadzieję, że to mit. Okropne. Z drugiej strony nabrałam dzięki Tobie ochoty na powrót do serialu Wikingowie.
  Dzięki za możliwość lektury wartościowego postu. Trochę nowych rzeczy się o świecie dowiedziałam, doceniam!
  Pozdrowienia!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Również dziękuję za odwiedziny i komentarz.
   Co do rytuału, coś czuję, że może to być prawda. Historia ludzkości ścisłe związana jest z okrucieństwem, zadawaniem bólu i wynajdywaniem jeszcze lepszej skuteczniejszej broni.
   A w połączeniu z religijnym uniesieniem może to być jeszcze bardziej prawdopodobne :)
   pozdrawiam :)

   Delete
 41. Ładny model, ładnie pomalowany. Podoba mi się.

  W tekście jest masa literówek. Przydałoby się sprawdzić go jeszcze raz.

  Nie mam żadnych wątpliwości, że rytuał Krwawego Orła jest jak najbardziej prawdziwy. W przeszłości już wielokrotnie udowadniano, że okrucieństwo ludzi nie ma granic, więc dlaczego miałoby być w przypadku wikingów? Fakt faktem nie powinniśmy ich postrzegać jako tylko i wyłącznie brutalnych barbarzyńców et cetera, ale trzeba przyznać, że wykazywali się finezją w torturach.
  Rytuał został świetnie przedstawiony we wspomnianym w tekście serialu. Przynajmniej okiem laika.

  Pozdrawiam serdecznie,
  graf zer0.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie. Nieco faktycznie wyłapałem.

   Też uważam, że historia świata napędzana jest okrucieństwem, więc jest to jak naj bardziej prawdopodobne :)

   Pozdrawiam

   Delete
 42. Ciekawy post.:)
  A figurki i ich malowanie w Twoim wykonaniu daje genialny efekt końcowy.:)
  Keep doing it. U r the best.:)

  ReplyDelete
 43. Futro super, ale płaszcz jeszcze lepszy, aż strach pomyśleć co wyprawiali Słowianie jak mamy w godle orła... :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ha ha :) Chyba prosto wyrzynali bez udziwnień :)

   Delete

Post a Comment