[EN/PL] "We cannot get out" / "Nie możemy się wydostać" (Khazad Guards #1)"The world is grey, the mountains old, The forge's fire is ashen-cold.."- Song of Durin. Fragment.Gimli sang to his companions while wandering through the underground fortress of the dwarves in Moria (Khazad-dûm). The song, though it is exalted and full of nobility, is bitter in its expression and casts its shadow over the former power of the small people.
The Fellowship of the Ring stood next to the tomb with the name engraved:


BALIN, SON OF FUNDIN
LORD OF MORIA

Among the bones and rotten, decaying boxes Gandalf lifted an old book - 
dwarves chronicle conducted in the 2989 - 2994 years by members of the expedition to Moria.


Before the Expedition.
After the killing of the dragon and the Battle of the Five Army in Ereborn, peace prevailed, and the members of the city under Lonely Mountain became wealthy again.
The dwarves, under the rule of Daina II of Iron Foot, grew stronger and possessed the right to rule over Moria's mines. The king, however, was not a supporter of the expedition, but he allowed Balin to organize an expedition to Moria to re-colonize the seat and regain the lost treasures and find one of the Rings of Power, which was thought to have been lost by Thrór at the entrance to Moria.

       There are many unknown, lost and damaged pages documenting the expedition. We can summarize what we know in the following way:
The Dwarves' Expedition took place in 2989 of the Third Age. The warriors came to Moria, but it turned out that it is inhabited by orcs. During the first battle at the Main Gate a green-skinned leader and many of his brothers were killed ("they were many killed in the bright sun").
According to the book, the death of the orcish commander - Flói (struck by an arrow at Mirrored Lake) also died.
       After cleansing somewhat more of the Khazad-dûm halls, the dwarves went deep into it from the Northern Edge and lived in the 21st hall- the Mazarbul hall, where Balin erected the throne and proclaimed Lord Moria himself . Dwarves have found many lost treasures (gold, helmet) at that time, including Durin's ax, one of the forefathers of this race.

       For five years colony grew. Among other things, at that time, they sent a message to the dwarves from Erebor saying that they had managed to conquer Moria.
The last part of the book begins to be written hurriedly and in a different style (Gimli Said, that must be Ori's writing). There are many gaps and shortages in the cards until we reach the age of 5 since the founding of the colony.

In 2994 TE, there was mourning on November 10. Balin went alone to the Black Valley and was fatally hit by the orc at Mirror Lake.
The dwarves after a short battle rescued Balin's body, but eventually retreated into the mine, closing the eastern gate to Moria behind them.
        Greens began to push the dwarves from the side of the Khazad-dum bridge. Died in the battle, listed in the book: Loni, Frár and Náli.

       Water rose and went to the west gate. Óin decided to retreat from Moria and wanted to leave her, but he was killed by the guard.
The last of the dwarves retreated and barricaded themselves in the Mazarbul hall, where Balin was buried.
Orcs began to attack...

"Drums are heard. Drums from the depths are getting closer. We can not get out."


Ori wrote these last words in the book of Mazarbul and most likely their enemies entered the room.


        Dwarves from Erebor did not receive information from the colony for 25 years. That is why Dain II Iron Foot decided to send Glóin and Gimli to obtain information about the situation in Moria. Eventually, Gimli received the information, who after passing through Moria, got to know the actual picture.

The main inspiration for the entry, in addition to the book, are the Games Workshop models showing the Dwarven Moria explorers. I have a lot of them, which should be gradually painted, which is why today the first two guards from the eight-person unit and remained painted dwarves from this project.
Have a nice watch.

1. Dáin II Ironfoot / Dáin II Żelazna Stopa || 2. Vault Wardens / Krasnoludzcy Strażnicy Krypt || 3. Iron Guards #1 / Krasnoludy: Żelazna Straż #1 https://www.despelvogel.com/index.php/product/lord-the-rings-lcg-khazad-dum/
http://www.adagio.com/signature_blend/blend.html?blend=124097


"Świat jest teraz szary i stare są góry,
Gdzie ogień raz płonął, popiół leży bury.."
- Pieśń Durin. Fragment.

Śpiewał Gimli swoim towarzyszom podczas wędrówki przez podziemną siedzibę krasnoludów w Morii (Khazad-dûm). Pieśń choć wzniosła i pełna szlachetności, gorzka jest w swej wymowie i rzuca cień na dawną potęgę małego ludu.
Drużyna Pierścienia stanęła następnie pod grobowcem z wyrytą nazwą:


BALIN, SYN FUNDINA
WŁADCA MORII

Pośród kości i zgniłych, rozpadających się skrzyń Gandalf uniósł starą księgę - kronikę krasnoludów prowadzoną w latach 2989 - 2994 przez członków wyprawy Balina do Morii.

Przed Wyprawą.
Po zabiciu smoka i Bitwie Pięciu Armii w Erebornie panował spokój, a członkowie miasta pod Samotną Górą stali się znowu zamożni.
Krasnoludowie pod panowaniem Daina II Żelaznej Stopy wzrośli na sile i posiadali prawa do panowania nad kopalniami Morii. Król nie był jednak zwolennikiem wyprawy, ale pozwolił Balinowi, aby zorganizował wyprawę do Morii, w celu ponownego skolonizowania siedziby i odzyskania utraconych skarbów oraz odnalezienia jednego z Pierścieni Władzy, który jak sądzono, został zgubiony przez Thróra przy wejściu do Morii.


       Jest wiele niewiadomych, zagubionych i zniszczonych stron dokumentujących wyprawę. To co wiemy możemy streścić w następujący sposób:
Ekspedycja krasnoludów miała miejsce w 2989 Trzeciej Ery. Wojownicy przybyli pod Morię, ale okazało się, że jest ona licznie zamieszkana przez orków. W czasie pierwszej bitwy przy Bramie Głównej zginął zielonoskóry wódz i wielu jego pobratymców ("zabili ich wielu w jasnych promieniach słońca").

Według księgi śmierć poniósł również pogromca orkowego dowódcy - Flói (rażony strzałą przy Lustrzanym Jeziorze). 
       Oczyściwszy nieco kolejne pomieszczenia Khazad-dûm, krasnoludowie szli w jej głąb od Północnego Skraju i zamieszkali w 21 sali - komnacie Mazarbul, gdzie Balin wzniósł tron i ogłosił się Panem Morii. Krasnoludowie odnaleźli w tym czasie wiele zaginionych skarbów (złoto, hełm), w tym topór Durina, jednego z praojców tej rasy.

       Przez pięć lat jego kolonia rozrastała się. Między innymi w tym czasie wysłali wiadomość do krasnoludów z Ereboru, mówiącą, że udało im się opanować Morię.
Ostatnia część księgi zaczyna być pisana pośpiesznie i innym stylem (jej pierwsze części Gimli rozszyfrował jako pismo krasnoluda Oriego). Jest wiele luk i braków w kartach, aż dochodzimy do 5 roku od założenia kolonii.
W roku 2994 TE, 10 listopada nastała żałoba. Balin udał się samotnie do Czarnej Doliny i został śmiertelnie trafiony przez orka przy Lustrzanym Jeziorze.
Krasnoludowie po krótkiej potyczce uratowali ciało Balina, jednak ostatecznie wycofali się wgłąb kopalni, zamykając za sobą wschodnią bramę do Morii. 
       Zielonoskórzy zaczęli napierać na krasnoludów od strony mostu Khazad-dum. Tam w bitwie polegli wymienieni w księdze Loni, Frár i Náli. 

       Woda podniosła się i podeszła pod zachodnią bramę. Óin zdecydował wycofać się z Morii i chciał ją opuścić bramą, jednak za nią zginął zabity przez strażnika. 
Niedobitki krasnoludów wycofały się i zabarykadowali w sali Mazarbul, gdzie pochowano Balina.
Orkowie zaczęli napierać... 

"Słychać bębny. Bębny z głębin. Są coraz bliżej. Nie możemy się wydostać".

       Ori napisał te ostatnie słowa w księdze Mazarbul i najprawdopodobniej do sali wkroczyli ich wrogowie.

       Krasnoludowie z Ereboru nie otrzymywały informacji z kolonii przez 25 lat. Dlatego Dain II Żelazna Stopa zdecydował się wysłać Glóina z Gimlim w celu uzyskania informacji o sytuacji w Morii. Ostatecznie informacje uzyskał Gimli, który po przejściu przez Morię, poznał faktyczny obraz sytuacji.

Do poczytania:Główną inspiracją do wpisu, oprócz książki, są modele Games Workshop ukazujące krasnoludzkim eksploratorów Morii. Posiadam ich pokaźną ilość, którą wypadałoby stopniowo malować, dlatego dziś pierwszych dwóch gwardzistów z ośmioosobowego oddziału oraz pozostałem pomalowane krasnoludy z tego projektu.
Miłego oglądania.

1. Dáin II Ironfoot / Dáin II Żelazna Stopa || 2. Vault Wardens / Krasnoludzcy Strażnicy Krypt || 3. Iron Guards #1 / Krasnoludy: Żelazna Straż #1 


Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze

Comments

 1. Wonderful figures and background story, Michal. So inspiring to see your masterful brushwork.

  ReplyDelete
 2. Fantastyczna drużyna krasnoludów. Piękne w swojej prostocie NMM.
  Pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdeczne dzięki! Ciesze się, że się podoba ;-)

   Delete
 3. Outstanding! Almost like straight from the movies.

  ReplyDelete
 4. Замечательная работа, Михал!

  ReplyDelete
 5. Piękne krasnoludki jak zawsze :)

  ReplyDelete
 6. Replies
  1. Thank You very much for a kind words sir!
   warm regards

   Delete
 7. I always love Dwarfs ! Awesome paint-job !
  Greetings

  ReplyDelete
 8. Dobra lektura na ten piątkowy skwar, dawaj więcej modeli do Lotra!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki ;) Bedzię, postaram się szybciej niż dłużej bo oprócz krasnali troche elfów i tona orków czeka :)

   Delete
 9. Not sure the bright NMM gold Fits in that well with the darker more natural tones on the rest of the miniatures if you don't mind me saying.
  But your brushskills are as sharp as ever. Very well painted

  ReplyDelete
  Replies
  1. I was also afraid, but I decided that there would be an interesting contrast on the minis. And the dwarves are rich and can afford such helmets ;-))

   Delete
 10. Replies
  1. Thank You very much my friend! Glad You like them!

   Delete
 11. Moria... czytałem rozdziały o wędrówce Drużyny tyle razy, że też się nie mogę stamtąd do dzisiaj wydostać.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak! Wygląda to bardzo fajnie i potwierdza tylko, że krasnoludy są uparte i chore na złoto i skarby. Nawet Balin, który wydawał się rozsądniejszy od Thorina :D i cytując klasyka - "Chciwość zaprowadziła krasnoludy głęboko pod ziemię" i tam bęc ;)

   Delete
 12. Kunszt wykonania zniewala. Do tego bardzo obrazowo opowiadasz historie związane z figurkami. Lubię zaglądać do Ciebie i obserwować co nowego powstało :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, bardzo mi miło i serdecznie dziękuję :)

   Delete
 13. These are fabulous really enjoying seeing these painted some of my favourite LOTR figures.

  ReplyDelete
 14. Świetnie pomalowane, szczegóły miażdżą, a całość robi coraz większe wrażenie;) Tylko czemu szaman orków nie ma imienia?:P

  ReplyDelete
  Replies
  1. On na razie za tło robi ;) jak skończę Khazadów tych co jeszcze mam+kilku charakterów, to wezmę się za czekających orków z Mordoru ;) Wtedy dodam imiona :)

   Delete
 15. Wstyd się przyznać, ale nigdy nie czytałam Władców Pierścieni :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, to żaden wstyd! To specyficzna lektura i nie każdy musi lubić :)

   Delete
 16. Z każdego Twojego tekstu bije pasja. Tak trzymać i powodzenia!

  ReplyDelete
 17. fantastyczna drużyna! Ojaaaa :D zazdroszczę talentu! :)
  www.czynnikipierwsze.com

  ReplyDelete
 18. Czy to, że na TVNie leci teraz Władca Pierścieni to przypadek? :)
  Nie jestem fanką fantastyki. Nawet przez Hobbita nie przebrnęłam :'D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Faktycznie, ale już tak często leci Hobbit i Władca Pierścieni że już film mi się znudził (co innego książki) :D

   Delete
 19. Absolutely terrific! I love them!

  ReplyDelete
 20. Kawał dobrej roboty! Majstersztyk!

  ReplyDelete
 21. Uwielbiam Tolkiena, dobra robota ! :)

  ReplyDelete
 22. Za każdym razem kiedy tu zaglądam jestem zachwycona tym co robisz i jaką cierpliwością musisz się wykazywać. Ostatnio trafiłam w TV na "Władcę Pierścieni" i sceny w Morii. Przypomniało mi się, jak fascynujące i piękne jest to miejsce w powieści Tolkiena.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zgadzam się w 100%! Dziękuję za odwiedziny Magdaleno :)

   Delete
 23. Malowanie wyszło, jak zwykle zresztą, rewelacyjnie :) Historia pasuje jak najbardziej :)

  ReplyDelete
 24. Dawno nie przeniosłam się do literatury fantasy, właśnie zdałam sobie sprawę, że za nią zatęskniłam. :)

  ReplyDelete
 25. IIt always seems to me that you favour painting Dwarves more than any other type of figure and as usual these are great. I loved the back-story and at least this tiime it's one I know!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You for a visit and comment as always friend!

   Delete
 26. Wow coś cudownego! Świetnie zrobiona praca:)

  ReplyDelete
 27. Gratuluję kunsztu! I rzetelności :) Super, że w dwóch wersjach językowych :) OLA M.

  ReplyDelete
 28. Wonderfull job here. I especially like the NMM you did on the helmets.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much! Glad You like it ;)
   regards

   Delete
 29. Ale klimat! A niektóre figurki świetne. Aż mam ochotę wrócić po latach do książki.

  ReplyDelete
 30. Władca Pierścieni to klasyk, do którego nie raz się wraca :) Krasnoludy bosko wyszły :)

  ReplyDelete
 31. Uwielbiam krasnoludy, a na "Władcy Pierścieni" się wychowywałem - stare dzieje.

  ReplyDelete
 32. Władcę Pierścieni to ja znam bardzo dobrze, więc i historia wyprawy Balina do Morii jest mi znana xD. Ale muszę przyznać, że pokazane przez ciebie figurki krasnoludów są świetne. Od razu widać co to za jegomoście :)

  ReplyDelete
 33. Świetne! Sama kiedyś się zastanawiałam nad nabyciem tych figurek, ale ponieważ malowanie kiepsko mi idzie, to zrezygnowałam :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wystarczy trochę cierpliwości a pewna ręka przyjdzie sama :)

   Delete
 34. Beautiful contrast between the gold and greys :)

  ReplyDelete
 35. Nie jestem fanem, ale na prawdę świetna robota. Podziwiam

  ReplyDelete
 36. Podziwiam cierpliwość :) Świetne są, naprawdę

  ReplyDelete
 37. W mgnieniu oka historia Tolkiena przybiera zupełnie nowy wymiar.

  ReplyDelete
 38. Nie czytałam tej książki, ale chyba muszę nadrobić. Krasnoludy rewelacja! Zresztą po co ja to piszę, wystarczy na nie popatrzeć. Podziwiam jak zawsze.

  ReplyDelete
 39. Jak ja lubię te opowieści! I w końcu coś, co znam, czyli Władca pierścieni :)

  ReplyDelete
 40. Nie przepadam , ale wyobraźnie masz 😃

  ReplyDelete
 41. Dość mocno pobudza wyobraźnię! Podeślę mojemu bratu, bo on pasjonuje się w tajemniczych książkach. Dziękuję ❤️

  ReplyDelete
 42. Podziwiam i zazdroszczę talentu:)

  ReplyDelete
 43. Całe to uniwersum jest szalenie interesujące! Mój Ukochany jest wielkim fanem powieści Tolkiena :)

  ReplyDelete
 44. Świetna drużyna :)
  Kurcze uwielbiam takie klimaty! <3

  ReplyDelete
 45. ej... to jest piękne "Świat jest teraz szary i stare są góry,
  Gdzie ogień raz płonął, popiół leży bury.." Super ekipę stworzyłeś tj drużynę czy watahę czy jak to się tam mówi ;) ;) ;) Po raz kolejny winszuję talentu!

  ReplyDelete
 46. Zawsze miło zerknąć na ładne figurki, a krasnoludy jakoś tak bliskie są memu sercu;)
  Bardzo fajne prace.

  ReplyDelete
 47. Zawsze gdy myślę o tej scenie, to czuję podskórny niepokój... To musi być koszmarne uczucie, kiedy miejsce, które traktuje się jak swój dom, staje się pułapką.

  ReplyDelete

Post a Comment