The Thirteen Years' War 1454–1466: Henrich Reuss von Plauen Junior and the Teutonic City Guards / Wojna Trzynastoletnia 1454–1466: Henryk Reuss von Plauen Młodszy i krzyżacka straż miejska #1 (Perry Miniatures)I warmly welcome!

Remains in the times of the Thirteen Years' War of 1454–1466 today. After a group of mercenaries, I wanted to paint the first few Teutonic Knights.
Again, I used models from Perry Miniatures from boxes of mercenaries from the period 1450-1500 and several parts from troops from Agincourt Foot Knights 1415-29 box.II. Preparation for the clash near Chojnice.

The Kingdom of Poland, the Prussian Union and mercenary troops approached Malbork (Marienburg) and the siege of the capital of the Teutonic State began. At the same time, a thousand soldiers came to Chojnice, led by Henryk Reuss von Plauen, to another castle not yet captured in this phase of the war. He was an experienced knight, nephew of the Elbląg commander (future Grand Master of the same name, that's why they were often mistaken).
His uncle at that time defended Malbork alongside the Grand Master.


       It is worth adding that the siege of the Teutonic capital by Poles and mercenary Czechs was greatly inefficient, and messengers circled almost without obstacles between the two important castles in question. The monastic state also gained time and was able to recruit mercenary troops from the Czech and Germany (the treasury was not yet empty) and prepare for a clash in the vicinity of Chojnice with the impending army of King Kazimierz Jagiellończyk.
        Chojnice was the first stronghold through which mercenary troops passed into the monastic state - the capture of it by the Kingdom of Poland would complicate this process and could determine imminent defeat.


       The city was easy to defend, thanks to its convenient location - a hill between two lakes (they are now gone), a brick wall, 22 towers, 4 gates, wetland, access to the walls only from two sides, they were to be sufficient for the soon besieging troops .
        The commander of the defense of Chojnice was commander Jan Rabe (fatally wounded during the siege, and his place was taken then by Henryk Reuss von Plauen). The city's crew were also other Teutonic nobles, mercenaries and knights in the number of about 1000. There were also about 600 inhabitants and surrounding peasants in the city.


       The weakness of the Polish side and the lack of remuneration for mercenary troops, who did not eagerly attack, and set off themselves, e.g. to Gdańsk, for their due pay, had a great impact on the failure in the siege of Chojnice.
The situation lasted for many months, and Chojnice was approaching mercenary Teutonic reinforcements in the number of 15,000 armed cavalry and infantry commanded by experienced veterans ...


art by Graham Turner

Witam serdecznie!

Dziś pozostaje w klimatach Wojny Trzynastoletniej z lat 1454–1466. Po grupie najemników zapragnąłem pomalować kilku pierwszych Krzyżaków. 
Ponownie użyłem modeli od Perry Miniatures z boxów najemników z okresu 1450-1500 oraz kilka części z wojsk z pudełek Agincourt Foot Knights 1415-29


II. Przygotowanie do starcia pod Chojnicami.

Królestwo Polskie, Związek Pruski oraz najemne wojska podeszły pod Malbork i zaczęło się oblężenie stolicy Państwa Krzyżackiego. W tym samym czasie, do innego niezdobytego jeszcze w tej fazie wojny zamku, do Chojnic przybyło tysiąc żołnierzy pod wodzą Henryka Reussa von Plauena. Był doświadczonym rycerzem, bratankiem komtura elbląskiego (przyszłego Wielkiego Mistrza o tym samym imieniu, dlatego często ich mylono).
Jego wuj w tym czasie bronił Malborka u boku Wielkiego Mistrza.

       Warto dodać, że oblężenie stolicy krzyżackiej przez Polaków i najemnych Czechów było wielce nieudolne, a posłańcy prawie bez przeszkód krążyli między dwoma omawianymi ważnymi zamkami. Państwo Zakonne zyskało również na czasie i mogło zwerbować wojska najemne z Czech i Niemiec (skarbiec nie świecił wówczas jeszcze pustką) i przygotować się do starcia w okolicach Chojnic z nadciągającą armią króla Kazimierza Jagiellończyka.
       To właśnie Chojnice były pierwszą twierdzą przez którą przechodziły do państwa zakonnego zaciężne oddziały najemne - zdobycie jej przez Królestwo Polskie skomplikowałoby ten proces i mogło przesądził o rychłej przegranej.

       Miasto było łatwe do obrony, dzięki dogodnemu położeniu - wzniesienie pomiędzy dwoma jeziorami (obecnie już ich nie ma), ceglany mur, 22 wieże, 4 bramy podmokły teren, dostęp do murów tylko z dwóch stron, miały się okazać wystarczające dla oblegających go wkrótce wojsk.
       Dowódcą obrony Chojnic był komtur Jan Rabe (raniony śmiertelnie podczas oblężenia, a jego miejsce zajął wówczas Henryk Reuss von Plauen). Załogę miasta stanowili także inni dostojnicy zakonni, najemnicy i zaciężni żołnierze w liczbie około 1000. W mieście przebywało również około 600 mieszkańców i okolicznych chłopów.

       Duży wpływ na niepowodzeniu w oblężeniu Chojnic miał również fakt słabego dowództwa strony Polskiej oraz braku wynagrodzenia dla wojsk najemnych, które nie kwapiły się z atakami oraz same wyruszały np. do Gdańska po należny im żołd.
Sytuacja trwała długie miesiące, a w stronę Chojnic zbliżały się najemne posiłki krzyżackie w liczbie 15 000 zbrojnych kawalerzystów i piechoty, dowodzonej przez doświadczonych weteranów... 

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. Doskonale się prezentują Michał. Będę śledził kolejne wpisy.
  pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
 2. Jak zawsze, figurki pomalowane na najwyższym poziomie.

  ReplyDelete
 3. They look awesome, Michal. Excellent work, as always:)

  ReplyDelete
 4. The Perry figures look great and your painting superb, as expected. Nice!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much for a kind words Jonathan!

   Delete
 5. Superb Teutonic Knights!

  ReplyDelete
 6. Wonderful painting as usual Michal, realistic and gorgeous!

  ReplyDelete
 7. Lovely work Michal will make a stunning unit when completed

  ReplyDelete
 8. Przyjemnie patrzeć, jak nabierają kolorów.

  ReplyDelete
 9. Ponownie wykorzystałeś budynki! Kolejna ciekawostka historyczna zaliczona!: )

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję :) Będzie więcej ciekawostek ale jeszcze nie wiem czy teraz historyczne czy fantasy :)

   Delete
 10. These turned out great. Really cool

  ReplyDelete
 11. Very beautyful teutonic, bravisimo Michal!

  ReplyDelete
 12. Great looking unit and painted beautifully as usual; can;t say I'm a fan though of left-handed spear men (from personal experience)

  ReplyDelete
 13. These chaps look splendid! Lovely work!
  Best Iain

  ReplyDelete
 14. Same figurki jakoś wizualnie nie przypadły mi do gustu, ale twoje malowanie jak zawsze prima sort. I jeszcze trafiła się ciekawostka historyczna, o której nie widziałem :D

  ReplyDelete

Post a Comment