Cooperation / WspółpracaCooperation / Współpraca
If You would you like review by me a product associated with the hobby (or related), unpacked it, painted and instructed the multitude of visitors - do not hesitate!
In any other case as well, please contact:

Jeżeli Chciałabyś/Chciałbyś abym zrecenzował jakiś produkt związany z hobby (lub pokrewne), rozpakował go, pomalował i polecił rzeszy odwiedzających - nie krępuj się!
W każdej innej sprawie także, proszę o kontakt:


dwarfcrypt@gmail.com

Numbers / Liczby

Trusted me / Zaufali mi 
Miniatures to review and paint on the blog I get from:Figurki do zrecenzowania i pomalowania na blogu dostaję od:

http://www.northstarfigures.com/

https://www.grippingbeast.co.uk/

https://footsoreminiatures.co.uk/

http://claymorecastings.co.uk/

https://www.victrixlimited.com/http://privateerpress.com/

https://web.facebook.com/WargamesFoundry/
https://web.facebook.com/warmongerminiatures/

https://www.northumbriantinsoldier.com/

http://sabreminiatures.com/index.php


http://westfaliaminiatures.com/
https://stronghold-terrain.de/en/


https://cpmodels.co.uk/https://web.facebook.com/AnnoDomini1666/

https://www.grabblecast.com/
https://warheadstudio.com/

http://vminiatures.com/

https://rottenfactory.eu/store/index.phphttps://www.facebook.com/terrains4games/https://www.facebook.com/WargamerHotandDangerous/

http://www.spellcrow.com/
http://greenminiatures.com/

http://unreleasedminiatures.pl/

http://afterglowthegame.com/

https://hexy-shop.com/

http://www.hobbyzone.pl/en/
http://www.zysk.com.pl/

I also worked with / Współpracowałem również z:

Cooperation/Współpraca with/z INK by ADAM (wcześniej Last Drakkar Tattoo) [ https://web.facebook.com/inkbyadam/?_rdc=1&_rdr ]

Cooperation/Współpraca with/z Joanną Dębowską (http://nadrabiam.pl/)
Cooperation/Współpraca with/z Anną Fit- Kulturalny Blog (http://annafit.pl/)

Warsztaty malarskie organizowane przez klub Dębowa Tarcza w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.
 
 

 

 

 

  

Comments