Saga: Viking Berserkers !!

Nie ukrywam, iż bardzo przyjemnie maluję mi się figurki z tzw. "mrocznych wieków".
Dlatego na fali mojego entuzjazmu wilcza sfora Berserków.
Mam nadzieję, że w następnym opakowaniu Berserków trafi mi się więcej nieodzianych- wyglądają bardzo klimatycznie.
 I must admit that I very like paint minis of "dark ages".
Therefore, the wave of my enthusiasm wolf pack of Viking Berserkers.
 
 I hope that in the next pack of Berserkers, I get me more naked warriors- look very climatically.

Trochę historii.
Słowo berserk (bersërkr, liczba mnoga berserkir) pochodzi z języka staro-nordyjskiego i oznacza "skóra niedźwiedzia". Byli oni tak nazywani z racji tego, że w czasie walki nosili na sobie skóry dzikich zwierząt, zwłaszcza skóry niedźwiedzi i wilków.
A bit of history.
Word berserk (Berserkr, plural berserkir) comes from the old-nordic and means "bear skin". They were so called because of the fact that during the fight wore wearing skins of wild animals, especially bears and wolves skin.


    Berserkowie ubierali się w zwierzęce skóry, utożsamiając się z opiekunem zwierzęcym, zwykle wilkiem lub niedźwiedziem, a w czasie walki zachowywali w sposób sugerujący, że nie ma siły, która może ich powstrzymać. Stosowali samookaleczenia, często walczyli bez zbroi, ponadto wyli i gryźli swoje tarcze, aby wzbudzić we wrogach strach i zwiększyć swoją wściekłość. Często byli bezkarni, ponieważ uważano, że nie odpowiadają za swoje czyny. W okresach pokoju oraz chrystianizacji terenów nordyckich byli wyrzutkami, żyjącymi z rabunków i grabieży, potępianymi przez społeczeństwo.
    Według niektórych źródeł wiking przeistaczał się w berserka poprzez spożycie wywaru z grzybów halucynogennych typu amanita muscaria. Teoria ta jest związana z przekazami, że po szale bojowym wojownik musiał przez kilka dni odpocząć w domu, w stanie otumanienia i braku kontaktu ze światem zewnętrznym. Najbardziej prawdopodobna jest teoria mówiąca o praktykowanej przez berserków autosugestii, wspomaganej przez rytuały religijne. Zgodnie z nordycką mitologią, byli oni wybrańcami Odyna.
Berserkers dressed in animal skins, identifying with the guardian animal, usually a wolf or a bear, and a fight behaved in a manner that suggests that there is no force that can stop them. They used self-mutilation, often fought without armor, moreover, howled and nibbled their shields to inspire fear in enemies and increase your rage. Were often go unpunished, because it was thought that not responsible for his actions. In times of peace, and the Christianization of the Nordic lands were outcasts, living with robbery and looting, damned by the society.
     According to some sources, the Viking became berserk by oral decoction of hallucinogenic mushrooms amanita muscaria type. This theory is related to the transfers that the berserk warrior had a few days to relax at home, in the state of mind I and no contact with the outside world. According to Norse mythology, Odin, they were the chosen ones.


Król Harald I Pięknowłosy miał gwardię przyboczną złożoną z berserków.
    Według germańskiej mitologii berserkowie stanowili elitę wojowników. Armia stawała w klinie, na którego przodzie stał wódz, za nim stali pozostali berserkowie. Z tyłu dopiero inni wojownicy.

Mniejsze oddziały berserków, które powstawały w czasie pokoju, a następnie wraz z chrystianizacją ich ojczyzny, formowały się zależnie od swoich zwierzęcych opiekunów.
 "Wilczy" wojownicy tworzyli kilkunastoosobowe watahy, zaś ci, których patronem był niedźwiedź, podróżowali samotnie.
 King Harald I Fairhair had a bodyguard guard composed of berserker.
     According to Germanic mythology berserkir were the elite warriors. The army became a wedge whose front was the leader, followed by the rest berserkir steel. On the back only other warriors.

Smaller branches berserker, which were created in peacetime, and then with the Christianization of their homeland, were formed depending on their animal caretakers.
  "Wolf" warriors formed ine pack, and those whose patron was a bear, traveling alone.
Comments

 1. Berserkerzy wyglądają świetnie. Dzicy i szaleni czyli tacy jak powinni być.

  ReplyDelete
 2. Marvellous artwork, these warriors are magnificent. The skins are perfect!

  ReplyDelete
 3. Excellent job, great looking warriors Michal!

  ReplyDelete
 4. Replies
  1. Dzięki. Trochę żałuję że wiecej takich golasów nie trafiłem w blisterze.

   Delete
 5. Przefajowi. No i ile się dowiedziałem ciekawych rzeczy :-)

  ReplyDelete
 6. Stone cold killers, every one of them! They'll give your opponents fits every time you unleash them.

  ReplyDelete
 7. Beautifully painted figures, love the tattooed figure!

  ReplyDelete
 8. Bardzo cool wyglądają. Klimatyczna wataha.

  ReplyDelete

Post a Comment