Runy- Futhark Starszy. Wprowadzenie. I / Runes - Futhark Elder . The Introduction. IDzisiejszy wpis (ulepszona wersja), odbiegający od świata figurkowego,  poświecę mojej innej pasji - świecie wierzeń oraz kulturze nordycko-germańskiej.
Bedę chciał od czasu d czasu opublikować jakiś "nordycki przerywnik".
W pierwszym wejściu, równolegle z tworzeniem własnego zestawu run, przedstawię pokrótce historię tego tajemniczego tworu, podarowanego ludziom przez Odyna.
Today's post ( better version) differs from the minis world , I show you my other passion - beliefs and culture of Nordic- Germanic.
I 'll want to put from time to time some "Nordic interlude".
In the first post, in parallel with the creation of my own set of runes, I will present a brief history of this mysterious creature, donated to people by Odin.

Wyraz RUN w języku skandynawskim oznacza Tajemnicę.
RUN expression in Scandinavian is Mystery.

Najstarsze znaki runiczne pochodzą z przełomu trzeciego i czwartego wieku naszej ery.
Odkryte zostały na szwedzkiej wyspie Gothland oraz na terenie Norwegii.
Runy wypalano w drewnie, wycinano i malowano.
Znaki Runiczne przyjmuje się za jeden z najstarszych rodzajów pisma ludów północno-europejskich.
Ludność zamieszkała Skandynawię oraz ludy północno- germańskie uznawały Runy za coś więcej niż tylko słowa. Były to dla nich znaki związane z życiem, śmiercią, przeznaczeniem oraz siłami wszechświata.
The oldest runes come from the turn of the third and fourth century AD. Were discovered on the Swedish Gothland island in Norway.
Runes fired in wood, excised and painted.
Runic characters are assumed to be one of the oldest types of handwriting north-European peoples.
People living in Scandinavia and North Germanic peoples recognize runes for something more than just words. These were for them marks related to life, death, destiny and the forces of the universe.


Jak wspominałem, Bóg Odyn  podzielił się z ludźmi wiedzą o runach- a posiadł tą wiedzę wisząc przez 9 dni i 9 nocy na Drzewie Światów -Yggdrasil.
As I mentioned, the God Odin shared with the people they know about runes- and hanging possessed this knowledge for 9 days and 9 nights on the Tree of Worlds -Yggdrasil.


Runy posiadały (posiadają?) potężną moc i używane były (są) głównie w celach wróżebnych.
Z biegiem czasu z prostych runicznych znaków wyłoniło się kilka odmian zestawów runicznych zwanych- futharkami - alfabetami runicznymi.
Nazwa FUTHARK wywodzi się z pierwszych siedmiu run - Fehu, Uruz, Tiwaz, Hagal, Ar, Kennaz
Runes had (have?) Mighty power and used were (are) mainly for divination.
Over time, the simple runic characters emerged several varieties called rune sets - futhark - runic alphabets.
Futhark The name derives from the first seven run - Fehu, Uruz, Tiwaz, Hagal, Ar, Kennaz


Najczęściej spotykanymi  futharkami są:
Futhark Starszy (Klasyczny / Starszy - 24+1 symboli)
Zawiera on 24 runy plus "pustą runę" - Wyrd -  los / nieznane/nie odkryte jeszcze przed światem) Nazywana przez niektórych runą Odyna.
The most common futhark are:
Elder Futhark (Classic / Senior - 24 + 1 symbols) 

It contains 24 runes plus "blank rune" - Wyrd - fate / unknown / not exposed before the world) Called by some- rune of Odin.


Futhark Młodszy (Viking Futhark) - 16 symboli
Futhark Starszy (Klasyczny) - 24 symbole
Younger Futhark (Viking) -16 symbols
Elder Futhark (Classical) - 24 symbols

Na początek wystarczy. W drugim wejściu przedstawię znaczenie poszczególnych run Futharku Starszego wraz ze zdjęciami symboli.
It's a start. In the second entrance introduce the importance of individual Elder Futhark runes with pictures symbols.


Comments

 1. Nice and interesting post Michal, I don't know much about runes, I'll be here for the next one...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Phil, I'll want to put from time to time some "Nordic interlude" :)

   Delete
 2. Ciekawy wpis. Czekam na kolejną część :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki:) od czasu do czasu zrobię jakiś postowy nordycki przerywnik:) W planach jest też coś o Ragnaroku:)

   Delete
 3. Michał bardzo ciekawy temat :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki:) W międzyczasie będe robił przerywniki w postaci postów związanych z mitologią oraz wierzeniami germańsko-nordyckimi:)

   Delete

Post a Comment