Muskets and Tomahawks: Colonial Militia (1)

Witajcie przyjaciele!
Dziś powrót do Muszkietów i Tomahawków. Pierwsi dwaj kolonialni milicjanci skończeni.
Welcome friends!
Today I return to the Muskets and Tomahawks. The first two colonial militiamen finished.
Zdecydowana większość osadników przybywających w Ameryce w XVII wieku nie miał doświadczenia wojskowego. Jednak ze względu na nikłą brytyjską obecność wojskową, koloniści wkrótce musieli wprowadzić własne siły wojskowe. Czerpali ze znajomości Angielskiego systemu milicji.
Dowództwo milicji było miejscowe, często poszczególne miasta miały autonomiczne systemy dowodzenia. Dodatkowo kolonie wymagały stosunkowo krótkiego szkolenia. Milicjanci przeznaczali na to zaledwie cztery dni w roku.
The great majority of colonists arriving in America during the seventeenth century had no experience as soldiers. Yet owing to the small British military presence of the time, the colonists soon found the need to establish a military force. They drew from their knowledge of the militia system in England to develop their own military forces. Militia control was very localized, often with individual towns having autonomous command systems. Additionally, the colonies placed relatively short training requirements upon their militiamen: as little as four days of training per year.

Pierwsi osadnicy w Ameryce uważali milicję za ważna instytucja społeczną, powołaną do zapewnienia obrony i bezpieczeństwa publicznego.
W czasie Wojny z Indianami i Francuzami, miejska milicja tworzyła pulę rekrutacyjną dla sił danej prowincji. 
The early colonists of America considered the militia an important social institution, necessary to provide defense and public safety. During the French and Indian Wars, town militia formed a recruiting pool for the Provincial Forces.
 
Kolonie niewiele zrobiły, aby zmienić swoje bojówki aż do momentu tuż przed Wojną o Niepodległość. 

Kiedy Brytyjczycy próbowali rozbroić ludność amerykańską  w latach1774/75 obywatele tworzyli prywatne milicje, które były niezależne od kontroli gubernatorów królewskich. Wraz z wybuchem wojny, milicje kolonialne stanowiły większość armii, która ostatecznie wywalczyła niepodległość.
The colonies did little to change their militias until just prior to the Revolutionary War. When the British attempted to disarm the American populace during 1774-75, citizens formed private militias that were independent of the royal governors' control. With the outbreak of war, the colonial militias composed the bulk of the armies that eventually won independence 

 

Comments

  1. Bardzo fajni. Michał figurki WF wychodzą Ci znakomicie, potrafisz elegancko wykorzystać podczas malowania ich zalety.

    ReplyDelete

Post a Comment