Muskets and Tomahawks: Colonial Trappers (2) / Traperzy (2)

Witajcie w pierwszym majowym wpisie!
Przedstawiam Państwu druga część kolonialnych traperów. Pierwsza w tym miejscu. In box TU.
Welcome to the first entry in May!
I present to you the second part of the colonial trappers. First here. In Box here.


Zakładanie pułapek, może być jedną z najstarszych form polowania. Od czasów prehistorycznych człowiek poluję w ten sposób na zwierzęta - dla żywności, futra, sportu czy przeżycia.
Pierwszymi traperami mieszkającymi na terenach  obecnych Stanów Zjednoczonych byli rdzenni mieszkańcy, czyli Indianie. Polowali oni dla mięsa i żywności oraz dla skór i futer służących do robienia odzieży.
Attaching traps, may be one of the oldest forms of hunting. Since prehistoric times man hunt in this way for animals - for food, fur, sport, or survival
The first trappers living in areas of the United States were natives Indians . They hunted for meat and food and for leather fur garments used to do.
Kiedy Europejczycy  przybyli do Ameryki Północnej, odkryli obfite zasoby zwierząt futerkowych.
Osadnicy z Francji, Anglii i Holandii zapoczątkowali handel futrami z Europą. Odzież wykonana z futer bobrów, norek i innych futerkowych stało się bardzo popularne w Europie. Ubrania były zarówno funkcjonalne, jak i modne.
Sprzedaż futer doprowadziło do ​​ekspansji i osadnictwa kolonii w Ameryce Północnej. 

Myśliwi byli wynajmowani do eksploracji w głąb puszczy, w celu polowań na co raz większe ilości zwierząt futerkowych...
When Europeans arrived in North America, they found abundant fur-bearing animals.
Settlers from France, England and the Netherlands initiated the fur trade with Europe. Garments made up of fur beaver, mink and other fur has become very popular in Europe. Clothes were both functional and fashionable. Sale of fur led to expansion and settlement colonies in North America.
The hunters were hired to explore deep into the forest to hunt every once in a greater amount of fur ...

 

Traperzy podczas wojen w XVIII wieku cenieni byli za swoje niezwykłe zdolności łowcze, metody przetrwania oraz doskonałą celność. Byli także o wiele bardziej akceptowani przez indiańskie plemiona niż zwykli koloniści.
Trappers during the wars in the eighteenth century were valued for their extraordinary abilities catching, methods of survival and excellent accuracy. They were also much more accepted by Indian tribes than ordinary colonists.

Comments

 1. Replies
  1. Michał teraz niech oddział twoich traperów stłucze czerwone kubraczki, francuzów lub Indian na kwaśne jabłko :)

   Delete
  2. Aj aj! Pierwszy cel to Traperzy i milicja kolonialna vs rangerzy brytyjscy + Indianie:)

   Delete
 2. Nice poses and beautiful paintjob!

  ReplyDelete
 3. Bardzo mi się podobają. Ultra-realistyczni!

  ReplyDelete

Post a Comment