MoRdheim: Middenheimers

Bardzo lubię widok skończonych drużyn/band/armii. Wygląda to niesamowicie, jak każdy pojedyńczy model składa się na zgrabna całość.
W dzisiejszym wpisie podsumuję moje dotychczasowe wpisy poświęcone światowi Warhammera, szczególnie ludziom z ziem Middenheim. Od dłuższego czasu tworzę klimatyczną zbrojną drużynę Middenheimu do skirmishowych gier typu MoRdheim. Mimo wielu historycznych projektów udało mi się w 80% procentach stworzyć, skonwertować i pomalować kilka figurek.
Posiadam już trójkę konnych ( Dowódcę-Pierworodnego, oraz dwóch bohaterów- Wybranych Synów), trzech odpowiedników na piechotę oraz trójkę Zbrojnych.
Do pełni szczęścia brakuje mi tylko kapłana oraz kilku wilków- to na przyszłość:).

Do zrobienia tej, prawie całej już drużyny, wykorzystałem części od:  Bretońskich i Imperialnych rycerzy od GW,  części od galijskich wojowników od Warlord Games oraz rzymskich Velites od Agema Miniatures. Dalej mamy części od Space Wolvów, Sierżantów od Fireforge Games. Są tu również figurki Jomsborskich Drengów z SAGI.
 I really like the view of the finite team / band / army. It looks amazing, like every single model made up for the graceful whole.
In today's entry I summarize my previous articles devoted to the world of Warhammer, especially people from the lands Middenheim. For a long time I create a climate Middenheim armed team to skirmish like Mordheim games. Despite the many historical projects I managed in 80% percent to create, convert and paint some miniatures.  

I already have three horse riders (Commander-firstborn, and the two heroes - the Chosen Sons), three counterparts on foot and the three Forces. To fully happiness is missing only my priest and several wolves- it in the future :)

To do this, almost all of the band, I used part of: the Bretonian and the Imperial Knights from GW, part of the Gallic warriors of Warlord Games and the Roman Velites of Agema Miniatures. Next comes the part of the Space Wolves, Sergeants from Fireforge Games. There are also minis of Jomsborg's Drengs from SAGA.

Tak, więc Panie i Panowie- Zbrojni z Middenheim!
Miasto Białego Wilka, siedziba Kultu Ulryka i największe miasto Północy - Middenheim zostało założone przed narodzinami Imperium, na wielkiej górze zwanej Fauschlag, która niczym wyspa pośród morza zieleni wznosi się nad otaczającym ją Drakwaldem. Od podnóża skały prowadzą do miasta cztery wiadukty, łączące Middenheim z drogami do Marienburga, Kisleva, Talabheim i Altdorfu. Z wysokości murów we wszystkie strony wycelowane są katapulty i balisty, okazując gotowość mieszkańców Grodu Ulryka do walki, w każdej chwili i z każdym wrogiem.
Mieszkańcy Middenheim są powszechnie uznawani za silnych i zaciekłych wojowników. Middenheim jest siedzibą Templariuszy Białego Wilka, zakonnych wojowników żarliwie oddanych służbie Ulrykowi i ochronie jego ludu...
So ladies and gentlemen - armed with Middenheim!
City of White Wolf, the seat of worship of Ulric and largest city of the North - Middenheim was founded before the birth of the Empire, on the great mountain called Fauschlag, which like an island in a sea of green rises above the surrounding Drakwald Forest. From the foot of the cliffs leading to the city four overpasses, roads connecting Middenheim to Marienburg, Kislev, Talabheim and Altdorf. From the height of the walls in all directions they are aimed catapults and ballista, showing willingness residents to fight Ulrich's Castle, at any time and from any enemy.
Residents of Middenheim are widely recognized as strong and fierce warriors. Middenheim is the seat of the Knights Templar of White Wolf, fervently religious warriors dedicated servs to Ulric and protect his people...Templariusze Białego Wilka, znani także jako Synowie Ulryka, należą do najsławniejszych zakonów rycerskich w Starym Świecie.
Korzenie ich sięgają długo przed pojawieniem się niejakiego Sigmara. Historia wyznawców Białego Wilka przepełniona jest heroizmem ale i bratobójczą walką z miłośnikami nowego Boga.
Templars of the White Wolf, also known as the Sons of Ulric, among the most famous military orders in the Old World.
Their roots date back to long before the appearance of a man named Sigmar. The history of the followers of the White Wolf is full of heroism but a fratricidal struggle of fans of the new God.Do Zakonu Białego Wilka należą najbardziej waleczni, odważni ale i religijni wyznawca Boga Zimy.
Potencjalni rekruci przechodzą szereg prób ciała, charakteru, ducha oraz wiary. Na zakończenie wysyła się młodych wojowników do Lasu Drakwald, gdzie samotni, nieuzbrojeni i nadzy muszą zabić wilka i wrócić z jego skórą.
The Order of the White Wolf are the most brave, courageous but religious follower of God of Winter.
Potential recruits undergo a series of tests of the body, character, spirit and faith. At the end sent the young warriors go into Drakwald Forest, where alone, unarmed and naked must kill the wolf and the return with his skin.
 


Wygląd Templariuszy Białego Wilka nie jest określony ścisłym wzorem, jak np. Zakonników Sigmara.
Nie trudno jest ich, mimo to, rozpoznać- Wielu wojowników ozdabia swe ciała tatuażami, noszą zbroje płytowe-na których widnieć mogą podobne wzory.
Na tarczach- używanych głównie na paradach, oraz w momencie ochrony rycerza przed pociskami wroga- widnieją wilcze motywy. Templariusze nakładają również wilcze skóry ,zdobyte w takim trudzie w lesie Drakwald.
Hełmy, wśród rycerzy, nie cieszą się popularnością- wolą oni chwalić się swymi długimi włosami oraz brodami...
The appearance of the Templars of the White Wolf is not specified strict model- like Knights of Sigmar.
It is not difficult to watch them- Many warriors adorn their bodies with tattoos, they wear a plate armor-which may appear similar patterns.
On shields- used mainly for parades, and when the knight protection against Enemies bullets- wolf motifs appear. The Templars also impose a wolf skin, acquired in such toil in the forest Drakwald.
Helmets, among the knights, are not polular- they will brag about their long hair and beards ...

Zbrojni to wojownicy wywodzący się z chłopów lub mieszczan zamieszkujących Middenheim.
Większość zostaje powołana do czynnej służby na okres dwóch lat. Oddziały zbrojnych patrolują trakty i lasy położone wokół Middenheim, odpierając ataki najeźdźców. Choć stanowiska dowódcze są zdominowane przez wiernych świątyni Ulryka oficerów, to w Middenheim obowiązuje system awansu oparty na zdolnościach wojownika. Prosty chłop lub mieszczanin może więc dosłużyć się wysokiej rangi.
The armed warriors descended from peasants and townspeople living in Middenheim.
The majority will be called to active duty for a period of two years. Armed troops are patrolling the highways and forests located around the Middenheim, fending off attacks invaders. Although the command positions are dominated by the faithful of the temple of Ulric officers in Middenheim have a system of promotion based on ability warrior. A simple peasant or townsman may therefore live to high rank.

 Dokończeni ostatnio młodzi wojownicy
Young warriors complete

Comments

 1. Beautiful job, love the colors and the mud effects!

  ReplyDelete
 2. Świetna brygada wojów :) Michał będą grzali ławę czy wyrusza do walki?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Docelowo do gry są, ale czekam na przeciwnika, gdyż skirmishowy Warhammer w moim środowisku podupadł;/

   Delete
 3. Matchless work, the thought-over characters. Congratulations Michal!

  ReplyDelete
 4. Bombowi są. Tylko czarodzieja jeszcze im brak :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie!:) Jakiś Kapłan Ulryka dojdzie:) Zachciało mi się jakąś nową bandę zrobić:)

   Delete
 5. Brilliant looking miniatures beautifully painted and based

  ReplyDelete
 6. Jest na co popatrzeć. Brawo!

  ReplyDelete
 7. Świetna robota! Podoba mi się nawiązanie do grafik zdobiących opublikowany w MiMie artykuł. Twoim zbrojni z Middenheim mają dużo klimatu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo! Trochę właśnie miało tak być, aby bardziej MiMowy byli niż 8 ed:)

   Delete
 8. Świetne modele. Klimat tego oddziału wymiata.

  ReplyDelete

Post a Comment