Lion Rampant : Joannita / Hospitalier Knight (#1)


Ponad rok temu zacząłem projekt o nazwie "Joannici". Długo i wstyd, iż od tamtego czasu właściwe nic nie ruszyłem w tym temacie...
Na szczęście, dzięki kilku testom w system Lion Rampant, postanowiłem nieco aktualizować ów projekt:). Na razie pierwszy jeździec z trzech planowanych ( na razie). Popełniony został jaki czas temu, ale jak najbardziej z myślą o Szpitalnikach.


No właśnie... Dla moich figurek historycznych użyłem, jako podstawy modeli Bretończyków ( z domieszkami Sierżantów od Fireforge) od GW. Głównie dlatego, iż miałem kilka niewykorzystanych konnych, a i ich "potężna" postura nie była bez znaczenia. Dlatego też proszę, o luźne potraktowanie wszystkich zgodności historycznych ( przynajmniej u trzech nadchodzących rycerzy)...
Over a year ago I started a project called "Hospitallers". Long and shame that since then nothing went appropriate in this topic ...
Fortunately, a little thanks to several tests in the system Lion Rampant, I decided to slightly upgrade this project :). For now, the first rider of three planned (for now). How committed was time ago, but the most designed for Joannites.

Exactly ... For my historical minis I used as the basis for the Bretonian models (with additions Sergeants of Fireforge) from GW. Mainly because I had some unused horse, and even their "powerful" posture was not without significance. Therefore, please, about the loose treatment of all historical compliance (at least in the next three knights) ...

Joannici czyli,
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (pot. szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy) są katolickim zakon rycerskim.
Zakon wywodzi swój rodowód bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój – istotny kiedyś – potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joannici położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji i prowadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim.
Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta (pot. Hospitallers, the Hospitallers, Knights of Malta) are a Catholic order of chivalry.
Order derives its origin directly from the medieval brotherhoods and orders of chivalry, created in the Middle East for the first wave of Crusades. He played a significant role in the history of Europe, mainly because of its - substantial once - military potential and a great fleet of war. Joannites also put enormous contribution to the work of the organization and conduct of the first medieval hospitals in Europe.


Comments

 1. Świetna robota, zwłaszcza podoba mi się twarz.

  ReplyDelete
 2. Bardzo fajny. Też mi się twarz podoba, moje wychodzą niestety gorzej (i dlatego preferuję pełne zbroje ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie:) Mam nadzieję, że następni bedą też ok:)

   Delete
 3. Rycerz wyszedł super i ta książka w ręku. Widać od razu, że to pobożny rębajło :)

  ReplyDelete
 4. Świetny! A hełm i książka to smaczki które lubię :-)

  ReplyDelete
 5. That is stunning work Michal!

  ReplyDelete

Post a Comment