RONIN : Bandit Buntai: Rōnin


Rōnin – w dosłownym tłumaczeniu słowo rōnin oznacza człowieka-falę, który, tak jak ona, toczy się tam, dokąd wieje wiatr (dokąd powiedzie go los).

Pierwotnie, w okresach Nara i Heian termin ten określał sługę (chłopa pańszczyźnianego), który zbiegł z majętności swego pana. W okresie 1185-1868, w feudalnej Japonii, terminem tym nazywano bezpańskich samurajów.
Ronin - in the literal translation of the word ronin means human-wave, which, as he goes wherever the wind blows (where it fails a lot).

Originally, the Nara and Heian periods defined the term servant (serfs), which coincided with the possessions of his master. In the period 1185-1868, in feudal Japan, the term is called stray samurai.


Samuraj zostawał rōninem, gdy jego pan stracił majątek lub poparcie suwerena i tym samym przywileje, albo gdy pan zginął. Do roku 1603 samuraj mógł stosunkowo łatwo zmieniać pana, zawód lub nawet zawrzeć związek małżeński z kobietą należącą do innej klasy społecznej. Następnie, w 250-letniej epoce Edo, za panowania shōgunów rodziny Tokugawa, było to już całkowicie zabronione. Zmiana wykonywanej czynności, zmiana pana bez zgody poprzedniego i związki międzyklasowe były surowo zabronione, a ewentualne nieprzestrzeganie owych zakazów surowo karane. Sprawiło to, że spora liczba samurajów, aby uniknąć kary śmierci (często rozkaz wykonania seppuku), uciekała z domen feudalnych, w których służyli, a więc ze strefy wpływów swojego pana, stając się rōninami. Tradycyjnie, w kulturze japońskiej, bycie rōninem było hańbą i powodem pośmiewiska i poniżeń, z drugiej strony jednak często jedyną szansą zmiany pozycji i statusu społecznego.
Samurai stayed Ronin when his master lost his fortune or support the sovereign and the same privileges, or died. Until 1603 samurai could relatively easily change your occupation or even marry a woman belonging to a different social class. Then, in the 250-year-old Edo era, the reign of the shoguns of the Tokugawa family, it was completely forbidden. Changing the work being done, the change you without the consent of the former and an inter-relationships were strictly prohibited, and any failure to comply with these restrictions severely punished. This meant that a large number of samurai to avoid the death penalty (often ordered to perform seppuku), fled from feudal domains in which they served, and therefore the zone of influence of his master, becoming a ronin. Traditionally, in Japanese culture, being Ronin was a disgrace and cause ridicule and humiliation, on the other hand, however, often the only chance to change the position and social status


Rōnin był dyskryminowany przede wszystkim przez innych samurajów, którzy brali mu za złe jego osobistą wolność i związany z nią tryb życia. Z rōninami związanych jest wiele opowieści sławiących ich odwagę w walce w obronie wieśniaków, zdanych na łaskę i samowolę aroganckich samurajów. Nie brakuje jednak też negatywnych doniesień o rōninach, podkreślających ich niezdyscyplinowanie i gnuśność.

Rōnina można było często rozpoznać po jego fryzurze: jego włosy nie były, w przeciwieństwie do samuraja, gładko przyczesane czy też wygolone nad czołem. Jednym z bardziej znanych rōninów był Musashi Miyamoto, słynny ze swej sztuki walki mieczem. Inny rōnin, Yatarō Iwasaki, założył w 1873 znany dziś na całym świecie koncern Mitsubishi.
Ronin was discriminated against primarily by other samurai who took him for bad his personal freedom and the associated lifestyle. From ronin are linked to many stories praising their courage in battle in defense of the villagers at the mercy and arbitrariness of arrogant samurai. However, there are also negative reports about ronin, highlighting their indiscipline and laziness.

Ronin could often recognized by his haircut: his hair was not, unlike the samurai, smoothly shaved or combed over his forehead. One of the more famous ronin was Miyamoto Musashi, famous for his martial arts sword. Another Ronin, Yataro Iwasaki, founded in 1873, now known worldwide concern
  Mitsubishi.


 Tym razem Samuraj uzbrojony w Nodachi, czyli dwuręczny miecz. Ostrze miało 120 cm.
This time, Samurai armed in Nodachi- two-handed sword. The blade was 120 cm.

Zachęcam do zapoznania się z innymi wpisami w sekcji RONIN
 I encourage you to read the other entries in the RONIN


 

Comments

 1. Bardzo elegancka praca Michał. Ubrania bardzo fajnie pomalowałeś.Czekam na kolejnych Roninów :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki: Teraz chyba dwóch wieśniaków pomaluje:)

   Delete
 2. No, kolejna super figurka. I dzięki za tłumaczenia, wreszcie sie czegoś dowiem o dawnej Japonii.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki: Dodałem też ,z myśl to,tłumaczenie do broni Ronina,choć w tym przypadku wygląd broni tłumaczy czym ona powszechnie jest:)

   Delete
 3. Wyglądają znakomicie. Podobają mi się szczególnie nadruki na kimonach i kamishumo. Naprawdę świetna robota!

  ReplyDelete
 4. Super malowanie, i bardzo ciekawy rys historyczny. Proszę więcej takich :)

  ReplyDelete
 5. Fajni :-) To teraz pora na japońskie makiety :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. W zbliżającym się tygodniu biorę się na pierwsze "koszyki" i "beczki" :)

   Delete
 6. Good figures are well painted - cool! 8)

  ReplyDelete
 7. ubrania GENIALNE.. zazdroszczę umiejętności..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki, choć nie ma tu nic niezwykłego:) Cienki pędzelek i już:)

   Delete
 8. Another splendid unit Michal!

  ReplyDelete

Post a Comment