Bolt Action: British Paratroopers: Cały Pluton ! / All Platoon!


Witajcie,
Muszę się przyznać, że w świecie " figurkowca " nie ma chyba lepszego widoku niż skończony model / oddział / armia. Na moim blogu nadeszła jedna z tych chwil, w których chcę pokazać szanownym Paniom i Panom ukończony pluton spadochroniarzy brytyjskich z czasów operacji Market Garden. Mam jeszcze pomysł aby dodać kilka jednostek na okres D-Day (czołgi, wozy pancerne i jeepy), ale na razie Spadochroniarze z dumą maszerują do gabloty.

Impulsem do serii zdjęć było pomalowanie ostatniego oddziału spadochroniarzy ( zdjęcia pojawią się niedługo). Postanowiłem na początku dać zdjęcia całości- nie mogłem się powstrzymać :)
Gwoli prawdy, została mi do pomalowania jeszcze dwuosobowa drużyna lekkiego moździerza ( Na Market Garden, można mieć dwie według zasad do II wojennego systemu bitewnego Bolt Action).
Nie ukrywam, iż jestem bardzo dumny z kolekcji, co ciekawe żaden z modeli spadochroniarzy nie powtarza się! Jest to mix figurek Warlord Games oraz Artizan Design.
Zapraszam do oglądania!

Hello again,
I have to admit that in the world "gamer, collector, fan of minis" there is probably a better view than the finished model/unit/ army. On my blog came one of those moments in which I want to show honorable Ladies and Gentlemen completed platoon of British Paratroopers of Market Garden operation. I have an idea to add a few units for a period of D-Day (tanks, armored vehicles and jeeps), but for now Paratroopers march proudly into the cabinet.


The impetus for a series of photos was painted last unit of paratroopers (photos will appear soon). I decided at the beginning to give the photo of all- I could not resist :)
In truth, was to paint me yet light mortar team (In Market Garden, you can have two according to the rules of Bolt Action).
I must admit that I am very proud of the collection, interestingly, none of the models paratroopers does not repeat itself! It is a mix of figures Warlord Games and Artizan Design.
I invite you to watch!

 3 oddziały spadochroniarzy, jeden Pathfinderów, Light Howitzer,Vickers, Sniper, Medyk, PIAT team, Light Mortar, dwóch dowódców, obserwator artyleryjski/lotniczy
3 unit of paratroopers, one Pathfiner, Light Howitzer, Vickers, Sniper team, Medic, PIAT team, Light Mortar, two HQ, artillery / air observer


 

Comments

Post a Comment