[EN/PL] Privacy Policy / Polityka PrywatnościPrivacy Policy

In connection with the new regulations in the RODO law, I am asking ALL dear visitors to read the below!


The administrator of the blog is Michał Kucharski. All data is protected, not sold and not transferred to third parties without express consent. The privacy policy applies to all visitors to this blog.
You can contact me at dwarfcrypt@gmail.com


Logs
 • The blog is on the Blogger.com server 
 • Using a blog is automatically associated with the transmission of some data (mainly statistical) to the server on which this blog is created. 
 • Each data is saved in the server logs, eg the number of visitors on a given day, or the type of browser (statistical data).
  Logs are collected and saved on the server at the same time.
  Data from logs are not associated with specific persons and are not used by the Blog Administrator to identify the User.
  The server logs are only information, mainly serving as statistical data analyzed by the website on which the blog exists.
Cookies
 •  Cookie files are files sent to your computer in order to improve the website. Cookies are harmless to computers and their users. You can turn them off in your browser at any time.
 • You agree for the first time when you enter the site and a message appears asking you to accept cookies. After clicking "agree" you agree. You can not do it.

 
 

Polityka prywatności 

W związku z nowymi regulacjami w prawie RODO proszę WSZYSTKICH drogich odwiedzających o zapoznanie się z poniższym!

Administratorem (Adminem) bloga jest Michał Kucharski. Wszystkie dane są chronione i nie są sprzedawane oraz nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody. Polityka prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające ten blog. Możesz się ze mną skontaktować pod adresem: dwarfcrypt@gmail.com

Logi
 • Blog jest na serwerze Blogger.com 
 • Korzystanie z bloga jest automatycznie związane z przesyłaniem pewnych danych (głównie statystycznych) na serwer, na którym jest utworzony ten blog. 
 • Każde dane są zapisywane w logach serwera takich jak: ilość osób odwiedzających w danym dniu, lub rodzaj przeglądarki (dane statystyczne). 
 • Logi są gromadzone i zapisywane na serwerze. 
 • Dane z logów nie są skojarzone z konkretnymi osobami ani nie są wykorzystywane przez Admina bloga do identyfikacji Użytkownika. 
 • Logi serwera są jedynie informacją, głównie służącą jako dane statystyczne analizowane przez serwis, na którym istnieje blog.
Ciasteczka 
 • Pliki Cookie są plikami wysyłanymi do komputera, w celu poprawy działania strony. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputerów oraz ich użytkowników. W każdej chwili można je wyłączyć w przeglądarce. 
 • Wyrażasz zgodę po raz pierwszy, gdy wchodzisz na stronę i pojawia się napis z prośbą o zaakceptowanie plików cookie. Po kliknięciu w „zgadzam się” wyrażasz zgodę. Możesz tego nie zrobić.


Comments