Warhammer Ancient Battles: Caesarian Roman: Legion X Equestris (Gemina) (#1)


Ave Caesar!

Today I would like to present the first post dedicated to the late Roman army of the Republic.
I decided to enrich the collection of several units, completely different from the legionnaires from the of the Empire and Republic soldiers (Marius pre-reform) period. And as we have big collections of the Gauls, the natural enemy will be legions of Caesar.

The first one- ready Centurion and signifer and a few legionaries in the rough.

 Unit will belong into a glorious Legion X ( next Legion X Gemina), founded by Julius Caesar in 61 BC.

The famous "ten" was the best military unit of Rome ever built. Its creator was attached to Legion as Pompey to the "one". In the battle position X was on the right side, which was a huge privilege and honor for the legion. The tactic is usually based on the fact that "ten" struggled through the right flank, destroying hordes of enemies, and then attacked from behind by winning exactly the same battle. 


The war of the Germans was a contribution to the next, quite unusual distinction of the Legion X. Caesar, leading talks with Ariovistus, his side assist riders - the Legion X, who put on horses. Hence they stuck to them for several years the honorable name of Equites. When negotiations came to nothing, Caesar at the foot of the Vosges, he led the legions into battle. X Legion traditionally occupied a place of honor on the right wing formed in the triplex acies formation.
Its importance fell as the emperor Augustus because of not telling the Legion on his side in the civil war with Antony.
Octavian reformed legion, where they received the title of "Equestris". Ultimately, however, the X legion was formed anew, plus reinforcements from other units in 31 B.C. Then it appeared the nickname "Gemina" - Twinning, which some translate as "kind of the same legion, but transformed.

It was one of the fiercest units ever seen the living world. It is recognized that the tenth legion was the best unit on foot before the invention of gunpowder.

Ave Cezar!

Dziś chciałbym przedstawić pierwszy wpis poświęcony rzymskiej armii schyłku Republiki.
Postanowiłem wzbogacić kolekcję o kilka jednostek różniących się zupełnie od legionistów z okresu Cesarstwa i żołnierzy Republiki (sprzed reformy Mariusza). A jako, że posiadam bogatą kolekcje Galów, naturalnym przeciwnikiem będą legiony Cezara.

Na pierwszy ogień gotowy Centurion i Signifer oraz kilku legionistów w stanie surowym.

Oddział będzie należał do przesławnego Legionu X (później Legion X Gemina), założonego przez Juliusza Cezara w roku 61 p.n.e.
Słynna „dziesiątka” była najlepszą jednostką militarną Rzymu, jaka kiedykolwiek powstała. Jej twórca był do niej przywiązany tak jak Pompejusz do „jedynki”. W bitwach stanowisko X znajdowało się na prawej stronie, co było ogromnym zaszczytem i honorem dla legionu. Taktyka zazwyczaj polegała na tym, iż „dziesiątka” przedzierała się przez prawą flankę niszcząc zastępy wroga, a następnie atakowała od tyłu wygrywając właściwie sama bitwę. 

Wojna z Germanami była przyczynkiem do kolejnego, dość niezwykłego wyróżnienia Legionu X. Cezar, prowadząc rozmowy z Ariowistem, miał u boku asystę jeźdźców- cały Legion X, który wsadził na konie. Stąd przylgnęło do nich na kilkanaście lat zaszczytne miano Equestris. Kiedy negocjacje spełzły na niczym, Cezar u podnóży Wogezów, poprowadził legiony do bitwy. Legion X tradycyjnie zajął zaszczytne miejsce na prawym skrzydle uformowany w szyku triplex acies.

Jej znaczenie upadło za cesarza Augusta z powodu nie opowiedzenia się Legionu po jego stronie w wojnie domowej z Antoniuszem. 
Oktawian August zreformował legion, przy czym odebrał im tytuł "
Equestris". Ostatecznie jednak X legion sformowano na nowo, powiększony o posiłki z innych jednostek w 31 roku p.n.e. Wtedy też pojawił się przydomek "Gemina"- Bliźniacza, który niektórzy tłumaczą jako "niby ten sam legion, ale odmieniony".
Była to jedna z najwaleczniejszych jednostek, jakie kiedykolwiek ujrzały świat dzienny. Uznaje się, że legion dziesiąty był najlepszą jednostką pieszą przed wynalezieniem prochu.


Comments

 1. Excellent job Michal, love the signifer ...

  ReplyDelete
 2. Piękne wojaki, podstawki jak zwykle uberfajne. Ciekawe informacje o X Legionie, nie byłem świadom tego, że to byli tacy wymiatacze.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie:) Mam nadzieję, że cały oddział będzie prezentował się jeszcze lepiej:) A X, jeszcze przed powstaniem jednostki
   Pretorian za jakieś 100 lat, pełniła właśnie taką funkcje bodyguardów Cezara:)

   Delete
 3. Marvellous! Waiting for the others!!! Cheers!

  ReplyDelete
 4. Great start Michal! Wonderfull painted figures! Looking forward to the rest of them!

  Greetings
  Peter

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Peter! Nice to see comment from You:)

   Delete
 5. More terrific work, I'm really looking forward to seeing the rest - it is going to be an amazing unit.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Michael! I'm waiting too:)

   Delete
 6. Świetni Rzymianie Michał :) Podstawki miodne i realistyczne również.

  ReplyDelete
 7. Super się prezentują.Czekam na resztę ;-)

  ReplyDelete
 8. Rewelka! Cały legion planujesz uskładać? ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Plany są takue:) ale mam także zaczęty legion z okresu cesarstwa (który pewnie szybciej zrobię ) i legion republikanski. Czyli ten trzeci będzie a figurkowo zupełnie inny:)

   Delete
 9. Great job Michal. That signifer is such a cool miniature!

  ReplyDelete
 10. Elegancka robota. Obaj wyszli świetnie :)

  ReplyDelete
 11. Ciekawy początek nowej armii. Czekam na następne.

  ReplyDelete
 12. This is one of those projects I'm looking forward to seeing more of!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Russ:) I hope to finish in the upcoming week:)

   Delete

Post a Comment