LOTR: Mirkwood Elf Rangers #1 // Elfi Rangerzy z Mrocznej Puszczy #1I warmly welcome!

Still remain in the atmosphere of Middle-earth and Tolkien to several entries related to the Elves band, for use in a variety wargames. 

Let me remind you also that in addition to the described today bunch of elves, at the same time put a small horde of orcs of Mordor.

Miniatures come from Mirkwood rangers box stylized on characters from The Hobbit movie.


In my humble opinion, Mirkwood rangers ant WFB 5ed Waywatchers are the most beautiful designs elven archers. Today, the first three of the ten-unit.

Welcome to the photos and the historical outline of the Wood Elves of Mirkwood.


Home, Elves which I created, is Mirkwood. 
Initially, the forest was called the Green Forest. In the forest and its vicinity lived a lot of people, elves and animals.
Elves were Nandor, but they were routed by the Sindar and Noldor. An example of such a ruler was Thranduil, the Sindarin. Elves of Mirkwood are described as a race of Dwarves wary but friendly to people with whom trades (described and illustrated nicely in The Hobbit book and movie).

Last Alliance of Elves and Men 
Alliance proceeded by unit of elves of Lorien under the command of Amdir (Malgalad) and unit rarely mingled in the great affairs of elves green Green Forest under the command Oropher and his son Thranduil, who, however, did not give up sovereignty Gil-galad (the highest at that time commander of the Elves ).

Dagorlad Fields Battle (completed first victory of the Battle of the Last Alliance of Elves and Men, fought against the army of Sauron in 3434 SE). 
The conference participants included people from Númenor, which led Elendil, Isildur and Anarion, the Elves of Lindon and Eregion under the command of Gil-galad, Elrond and Cirdan, elves green commanded by Oropher and Thranduil,  Galadhrims of Lorien under the command of Malgalad (Amdir), few dwarves from the tribe of Durin, and some animals and birds. On the opposite side they fought orcs and Sauron subordinate people, including the Númenóreans fell, and the people of Harad and Rhunu, as well as some dwarves and animals. Sauron did not participate in it personally.

Siege of Barad-dur
After winning the battle, army entered stormed into Mordor. Before Gil-galad gave the signal, the first fire went with his best fighters Oropher and died. Command of the green elves took time Thranduil. Alliance troops broke through the Udun the plain of Gorgoroth and started lasting seven years the siege of Barad-dur.
In the end rim of the siege tightened to such an extent that in 3441 Sauron himself was forced to fight. He fought Elendil and Gil-galad and two killed. Narsil broke when Elendil fell defeated him, but Isildur, seizing his shrapnel was able to cut off the finger of Sauron with the Ring of Power, thus depriving him of power and bodily shell, and ending the war.


In the 1,050 years of the Third Age in the southern part of the forest it was built fortress of Dol Guldur (Hill of the dark forces; Hill of witchcraft). 
It was a secret hiding place of Sauron, which returned to power. Istari initially thought that the fortress settled one of the Nazgul. The forest fell pale fear and the wilderness began to prowl the dark spiders and other creatures.

In the year 2941 of the Third Age we were able to forever banish Sauron from this fortress. This year, through the forest he passed Thorin and Company were temporarily trapped by the current ruler Thranduil.


Thranduil with their troops took part in the Battle of Five Armies, in which Orcs have suffered a great defeat.
Forest King also helped Aragorn and Gandalf to capture of Gollum. The creature was imprisoned in the dungeons, but later took him orcs, at a time when he was escorted to the palace of the king.


In 3019 years the evil forces of Dol Guldur attacked the Forest Kingdom. Thranduil fought in the great battle of Mirkwood, which emerged victorious but suffered forest destroyed in many places the sword and fire.
Celeborn and Galadriel of Lorien attacked, captured and destroyed Dol Guldur. Then they cleanse Mirkwood the servants of Sauron.


On New Year's Day 6 April 3019 (according to the calendar elves) Thranduil met Celeborn in the middle of the wilderness and gave it a new name Eryn Lasgalen (Forest Green Leaf).

The southern part of Celeborn took over and named it East Lórien. Thranduil and reigned over the forest to the band Mountains Mirkwood. The middle part was granted Beorningom and the Forest People.

Son of Thranduil, Legolas took part in the War of the Ring and was a member of the Fellowship. No, he was not in The Hobbit, as it was shown in the film. He first appears at the council of Elrond in The Lord of the Rings. But more about it on another occasion :)


Witam serdecznie!
Pozostanę jeszcze w klimatach Śródziemia i twórczości Tolkiena na rzecz kilku wpisów związanych z drużyna Leśnych Elfów, do wykorzystania w różnych grach i systemach bitewnych.
Przypomnę również, że oprócz opisywanej dziś zgrai elfów, w tym samym czasie układam małą hordę orków z Mordoru.
Figurki pochodzą z boxu elfich rangerów stylizowanych na postacie z filmu Hobbit.

Moim skromnym zdaniem, oprócz klasycznych modeli Waywatcherów z 5 edycji WFB, są to najładniejsze wzory elfich łuczników. Dzis pierwsza trójka z dziesięcioosobowego oddziału.
Zapraszam do zdjęć i do rysu historycznego Leśnych Elfów z Mrocznej Puszczy.


Domem tworzonego przeze mnie szczepu Leśnych Elfów jest Mroczna Puszcza,
Początkowo puszcza nazywana była Zielonym Lasem. W lesie i jego pobliżu mieszkało wiele ludzi, elfów oraz zwierząt.

Leśne Elfy były Nandorami, ale były one kierowane przez Sindarów i Ñoldorów. Przykładem takiego władcy był Sindarin Thranduil. Elfy z Mrocznej Puszczy zostały opisane jako rasa nieufna Krasnoludom, ale przyjazna dla ludzi, z którymi handluje ( opisane i pokazane ładnie w Hobbicie).

Ostatni Sojusz Elfów i Ludzi
Do sojuszu przystąpił oddział elfów z Lorien pod dowództwem Amdira (Malgalada) i oddział rzadko mieszających się w wielkie sprawy elfów zielonych z Zielonego Lasu pod dowództwem Orophera i jego syna Thranduila, który jednak nie poddał się zwierzchnictwu Gil-galada ( najwyższego w tym czasie dowódcy elfów).

Bitwa na Polach Dagorlad (zakończona zwycięstwem pierwsza bitwa Ostatniego Sojuszu Elfów i Ludzi, stoczona przeciw Armii Saurona w 3434 DE).

Brali w niej udział ludzie z Númenoru, którym przewodzili Elendil, Isildur i Anarion, elfowie z Lindonu i Eregionu pod dowództwem Gil-Galada, Elronda i Cirdana, elfy zielone pod dowództwem Orophera i Thranduila, Galadhrimowie z Lorien pod dowództwem Malgalada (Amdira) nieliczni krasnoludowie z plemienia Durina, oraz niektóre zwierzęta i ptaki. Po przeciwnej stronie walczyli orkowie i podlegli Sauronowi ludzie, w tym upadli Numenorejczycy, oraz ludzie z Haradu i Rhunu, a także niektórzy krasnoludowie i zwierzęta. Sauron nie uczestniczył w niej osobiście.

Oblężenie Barad-dur
 

Po wygranej bitwie armia wkroczyła szturmam do Mordoru. Nim Gil-galad dał sygnał, na pierwszy ogień poszedł ze swymi najlepszymi wojownikami Oropher i poniósł śmierć. Dowództwo nad elfami zielonymi przejął wtedy Thranduil. Wojska Sojuszu przebiły się przez Udun na równinę Gorgoroth i rozpoczęły trwające siedem lat oblężenie Barad-dur.

W końcu obręcz oblężenia zacieśniła się na tyle, że w 3441 Sauron był zmuszony osobiście stanąć do walki. Walczył z Elendilem i Gil-galadem i obu zabił. Narsil pękł, gdy pokonany Elendil padł na niego, lecz Isildur, chwyciwszy jego odłamek zdołał odciąć palec Saurona wraz z Pierścieniem Władzy, tym samym pozbawiając go mocy i cielesnej powłoki, oraz kończąc wojnę.W 1050 roku Trzeciej Ery w południowej części lasu została wzniesiona twierdza Dol Guldur (Wzgórze ciemnych mocy; Wzgórze czarnoksięstwa).
Była sekretną kryjówką Saurona, w której wracał do sił. Istari początkowo myśleli, że w fortecy osiadł jeden z Nazguli. Na las padł blady strach a po puszczy zaczęły grasować pająki i inne mroczne stwory.

W roku 2941 Trzeciej Ery udało się na zawsze przepędzić Saurona z tej fortecy. W tym roku przez puszczę przechodziła Kompania Thorina i została chwilowo uwięziona przez obecnego władcę Thranduila.

Thranduil wraz ze swoimi wojskami wziął udział w Bitwie Pięciu Armii, w której orkowie ponieśli wielką klęskę.
Leśny król pomógł również Aragornowi i Gandalfowi w schwytaniu Golluma. Stwór został uwięziony w jego lochach, później jednak pojmali go orkowie, w czasie gdy był eskortowany do pałacu króla.

W 3019 roku złe siły z Dol Guldur napadły na jego Leśne Królestwo. Thranduil stoczył wówczas w Mrocznej Puszczy wielką bitwę, z której wyszedł zwycięsko, lecz las ucierpiał zniszczony w wielu miejscach mieczem i ogniem.
Celeborn i Galadriela z Lorien zaatakowali, zdobyli i zburzyli Dol Guldur. Następnie oczyścili Mroczną Puszczę ze sług Saurona.

W dzień nowego roku 6 kwietnia 3019 (według kalendarza elfów) Thranduil spotkał się z Celebornem pośrodku puszczy i nadał jej nową nazwę Eryn Lasgalen (Las Zielonego Liścia).
Południową część przejął Celeborn i nazwał ją Wschodnim Lórien. Thranduil zaś objął panowanie nad lasem do pasma Gór Mrocznej Puszczy. Środkowa część została przyznana Beorningom i Leśnym Ludziom.

Syn Thranduila, czyli Legolas, wziął udział w Wojnie o Pierścień i był członkiem Drużyny Pierścienia. Nie, nie było go w Hobbicie, jak to było ukazane w filmie. Pierwszy raz pojawia się na naradzie u Elronda we Władcy Pierścieni. Ale więcej o nim przy innej okazji :)Comments

 1. Sehr schöne Mädels, top 1+++ ;-)))

  ReplyDelete
 2. Wow jestem tu pierwszy raz i jestem pod wrażeniem :) Piękne :)

  ReplyDelete
 3. Bardzo fajne te figurki, widać w nich niesamowitą dbałość o każdy szczegół.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oj tak, zgadzam się:)
   Dziękuję za odwiedziny i komentarz :)

   Delete
 4. Another great post, another great paintjob...but these bases, these bases...outstanding!!

  ReplyDelete
 5. Cracking work as always, they are such nice figures in their own right but between the painting and basing you've certainly took them to another level.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you for the kind words:) I appreciate it:)

   Delete
 6. Elfy po pomalowaniu wyglądają efektownie. Podstawki rewelka :)

  ReplyDelete
 7. Fantastic work!!! I love the bases also.
  These models really are cool... amazing poses.
  Cheers!

  ReplyDelete
 8. fantastic work Michał ! great miniatures & bases !
  Greetings

  ReplyDelete
 9. Gorgeous brushwork, Michal! Subtlety is sublime.

  ReplyDelete
 10. Jak zawsze super! Podziwiam Twój kunszt ;-)

  ReplyDelete
 11. Bardzo fajne te elfy, muszę sobie takie kiedyś sprawić :-)

  ReplyDelete
 12. Klimaciarskie, że hej! Pniaczki bardzo dają radę :)

  ReplyDelete
 13. Superb brush strokes there Michal!

  ReplyDelete
 14. Great work on those Michal! I've always liked those miniatures.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Rod! I'm glad You like it :)

   Delete
 15. Elfy, mimo czytania innych książek, w których się pojawiały, będą mi się zawsze kojarzyć z Tolkienem.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, to bardzo dobrze:) nie mylić z dzwoneczkami i innymi wróżkami:)
   pozdrawiam

   Delete
 16. Nie wiem człowieku, jaki Ty masz talent, ale te figurki są po prostu niesamowite !!!

  ReplyDelete
 17. Jest moc :-) malowanie zielonego cudne :-)

  ReplyDelete
 18. Piękne figurki + klimat, dla mnie bomba! =D

  ReplyDelete
 19. Love the greens and the whole colour palette for those, and excellent basing too. Kudos Michal. :)

  ReplyDelete
 20. Michal, you continue to amaze with your superb detailing

  ReplyDelete
 21. Wspaniałe modele i jak zwykle bezbłędne malowanie. Mam nadzieję, że będzie więcej elfów!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję:) Tak będzie więcej leśnych klimatów. Jacyś entowie pewnie :)

   Delete
 22. Świetne i klimaciarskie figurki.

  ReplyDelete
 23. Jako kompletny laik w temacie mogę jedynie wstać i bić brawo. Piękna robota. Moje gratulacje!

  ReplyDelete
 24. You've given these fluid miniatures even more movement with your wonderfully organic painting style.

  ReplyDelete
 25. Świetnie pomalowane figurki. LOTR Ci wychodzi wybitnie, więc poproszę o więcej :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Będzie więcej, będzie;) Jakoś powoli, gdyż szaleństwo świąteczne na razie:)

   Delete
 26. Niesamowite figurki! Gratuluję. Tolkienem niestety jestem mniej zachwycona, zupełnie nie moje klimaty, choć rozumiem, że można się nimi zainspirować i można je kochać.

  ReplyDelete
 27. Wyglądają prześwietnie, gratuluję talentu!

  Z tych klimatów znam tylko trzy filmy z serii LOTR, natomiast nie przebrnęłam przez książkę. Może kiedyś się podejmę :)

  ReplyDelete
 28. Pięknie pomalowane figurki.
  BRAWO Panie Michale.
  Co do rzeźby figurek (nie malowania - to jest genialne)
  to ta z lewej i w środku są fajne, ta z prawej słabiutka.
  Tym bardzie całość zasługuje na pochwałę.

  ReplyDelete
 29. Jak zwykle klasa sama w sobie. Na szczególne wyrazy uznania zasługują podstawki! Brawo!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo ;)Podstawki żywiczne, z tego co pamiętam, od Otherworld Miniatures.

   Delete
 30. Ale cudeńka.... doskonały dobór kolorów ;) Brawo Miszczu :D

  ReplyDelete
 31. Choć to nie do końca moja bajka (wystarcza mi czytanie książek), jestem pod wrażeniem, jak wiele pracy w to wkładasz!

  ReplyDelete
 32. Poezja! Uwielbiam te opisy "historyczne". Uświadamiają mi, jak mało wiem o twórczości Tolkiena, chociaż wydawało mi się, że wiem całkiem sporo ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Faktycznie:) Ja czytając "Silmarillion" oraz "Niedokończone historię" uświadomiłem sobie że baaaardzo mało wiem :)

   dziękuję za odwiedziny :)

   Delete
 33. Super! Ale mnie zmotywowałeś do dalszych prac nad moimi elfami =)

  ReplyDelete
 34. Holy heck mate, those really look the business. Very nicely done.

  ReplyDelete
 35. Wonderful work Michal! And very evocative of the film.

  ReplyDelete
 36. Jak zwykle, pięknie, z dbałością o każdy szczegół. :)

  ReplyDelete
 37. Zawsze najbardziej lubiłam Elfy z całego Śródziemia. Pozdrawiam!

  ReplyDelete

Post a Comment