LOTR: Mirkwood Elf Rangers #2 // Elfi Rangerzy z Mrocznej Puszczy #2
Welcome, 
At the beginning, I would like wish a Merry, Serene and Calm Christmas/Holidays to all my respectable Visitors!
 
Today another part of minis dedicated to the Elves of Mirkwood, launched in the SPOT. 
I have already fully 5 painted archers and the next 5 waiting to finish. To this I will add, for some time, special character and two or three units of fully armed elves. 
I dream of a few loosely Ents- think of the Kurnoth Hunters and Treelord from Games Workshop. Figurines are very nice and will be a beautiful addition to my forest hordes.
 

As it is another entry dedicated to the same elves of Mirkwood, text layer unchanged. 
I invite you!


Elves were Nandor, but they were routed by the Sindar and Noldor. An example of such a ruler was Thranduil, the Sindarin. Elves of Mirkwood are described as a race of Dwarves wary but friendly to people with whom trades (described and illustrated nicely in The Hobbit book and movie).

Last Alliance of Elves and Men 
Alliance proceeded by unit of elves of Lorien under the command of Amdir (Malgalad) and unit rarely mingled in the great affairs of elves green Green Forest under the command Oropher and his son Thranduil, who, however, did not give up sovereignty Gil-galad (the highest at that time commander of the Elves ).

Dagorlad Fields Battle (completed first victory of the Battle of the Last Alliance of Elves and Men, fought against the army of Sauron in 3434 SE). 
The conference participants included people from Númenor, which led Elendil, Isildur and Anarion, the Elves of Lindon and Eregion under the command of Gil-galad, Elrond and Cirdan, elves green commanded by Oropher and Thranduil,  Galadhrims of Lorien under the command of Malgalad (Amdir), few dwarves from the tribe of Durin, and some animals and birds. On the opposite side they fought orcs and Sauron subordinate people, including the Númenóreans fell, and the people of Harad and Rhunu, as well as some dwarves and animals. Sauron did not participate in it personally.

Siege of Barad-dur
After winning the battle, army entered stormed into Mordor. Before Gil-galad gave the signal, the first fire went with his best fighters Oropher and died. Command of the green elves took time Thranduil. Alliance troops broke through the Udun the plain of Gorgoroth and started lasting seven years the siege of Barad-dur.
In the end rim of the siege tightened to such an extent that in 3441 Sauron himself was forced to fight. He fought Elendil and Gil-galad and two killed. Narsil broke when Elendil fell defeated him, but Isildur, seizing his shrapnel was able to cut off the finger of Sauron with the Ring of Power, thus depriving him of power and bodily shell, and ending the war.


In the 1,050 years of the Third Age in the southern part of the forest it was built fortress of Dol Guldur (Hill of the dark forces; Hill of witchcraft). 
It was a secret hiding place of Sauron, which returned to power. Istari initially thought that the fortress settled one of the Nazgul. The forest fell pale fear and the wilderness began to prowl the dark spiders and other creatures.

In the year 2941 of the Third Age we were able to forever banish Sauron from this fortress. This year, through the forest he passed Thorin and Company were temporarily trapped by the current ruler Thranduil.


Thranduil with their troops took part in the Battle of Five Armies, in which Orcs have suffered a great defeat.
Forest King also helped Aragorn and Gandalf to capture of Gollum. The creature was imprisoned in the dungeons, but later took him orcs, at a time when he was escorted to the palace of the king.


In 3019 years the evil forces of Dol Guldur attacked the Forest Kingdom. Thranduil fought in the great battle of Mirkwood, which emerged victorious but suffered forest destroyed in many places the sword and fire.
Celeborn and Galadriel of Lorien attacked, captured and destroyed Dol Guldur. Then they cleanse Mirkwood the servants of Sauron.


On New Year's Day 6 April 3019 (according to the calendar elves) Thranduil met Celeborn in the middle of the wilderness and gave it a new name Eryn Lasgalen (Forest Green Leaf).

The southern part of Celeborn took over and named it East Lórien. Thranduil and reigned over the forest to the band Mountains Mirkwood. The middle part was granted Beorningom and the Forest People.

Son of Thranduil, Legolas took part in the War of the Ring and was a member of the Fellowship. No, he was not in The Hobbit, as it was shown in the film. He first appears at the council of Elrond in The Lord of the Rings. But more about it on another occasion :)
Witam,
Na początku pragnę wszystkim Szacownym Odwiedzającym życzyć Wesołych, Pogodnym i Spokojnych Świąt!

Dziś kolejna część poświęcona figurkom elfów z Mrocznej Puszczy, zapoczątkowana w tym MIEJSCU.
Posiadam już w pełni pomalowanych 5 łuczników i następnych tylu czeka na skończenie. Do tego dodam jeszcze, za czas jakiś, bohatera specjalnego i dwa, trzy oddziały w pełni uzbrojonych elfów.
Marzy mi się jeszcze kilka Entów- luźno  myślę nad Kurnoth Hunters i Treelordzie od Games Workshop. Figurki są bardzo ładne i będą pięknym dodatkiem do mojej leśnej hordy.

Jako, że to kolejny wpis poświęcony tym samym elfom z Mrocznej Puszczy, warstwa tekstowa bez zmian.
Zapraszam!
Leśne Elfy były Nandorami, ale były one kierowane przez Sindarów i Ñoldorów. Przykładem takiego władcy był Sindarin Thranduil. Elfy z Mrocznej Puszczy zostały opisane jako rasa nieufna Krasnoludom, ale przyjazna dla ludzi, z którymi handluje ( opisane i pokazane ładnie w Hobbicie).

Ostatni Sojusz Elfów i Ludzi
Do sojuszu przystąpił oddział elfów z Lorien pod dowództwem Amdira (Malgalada) i oddział rzadko mieszających się w wielkie sprawy elfów zielonych z Zielonego Lasu pod dowództwem Orophera i jego syna Thranduila, który jednak nie poddał się zwierzchnictwu Gil-galada ( najwyższego w tym czasie dowódcy elfów).

Bitwa na Polach Dagorlad (zakończona zwycięstwem pierwsza bitwa Ostatniego Sojuszu Elfów i Ludzi, stoczona przeciw Armii Saurona w 3434 DE).

Brali w niej udział ludzie z Númenoru, którym przewodzili Elendil, Isildur i Anarion, elfowie z Lindonu i Eregionu pod dowództwem Gil-Galada, Elronda i Cirdana, elfy zielone pod dowództwem Orophera i Thranduila, Galadhrimowie z Lorien pod dowództwem Malgalada (Amdira) nieliczni krasnoludowie z plemienia Durina, oraz niektóre zwierzęta i ptaki. Po przeciwnej stronie walczyli orkowie i podlegli Sauronowi ludzie, w tym upadli Numenorejczycy, oraz ludzie z Haradu i Rhunu, a także niektórzy krasnoludowie i zwierzęta. Sauron nie uczestniczył w niej osobiście.

Oblężenie Barad-dur
 

Po wygranej bitwie armia wkroczyła szturmam do Mordoru. Nim Gil-galad dał sygnał, na pierwszy ogień poszedł ze swymi najlepszymi wojownikami Oropher i poniósł śmierć. Dowództwo nad elfami zielonymi przejął wtedy Thranduil. Wojska Sojuszu przebiły się przez Udun na równinę Gorgoroth i rozpoczęły trwające siedem lat oblężenie Barad-dur.

W końcu obręcz oblężenia zacieśniła się na tyle, że w 3441 Sauron był zmuszony osobiście stanąć do walki. Walczył z Elendilem i Gil-galadem i obu zabił. Narsil pękł, gdy pokonany Elendil padł na niego, lecz Isildur, chwyciwszy jego odłamek zdołał odciąć palec Saurona wraz z Pierścieniem Władzy, tym samym pozbawiając go mocy i cielesnej powłoki, oraz kończąc wojnę.W 1050 roku Trzeciej Ery w południowej części lasu została wzniesiona twierdza Dol Guldur (Wzgórze ciemnych mocy; Wzgórze czarnoksięstwa).
Była sekretną kryjówką Saurona, w której wracał do sił. Istari początkowo myśleli, że w fortecy osiadł jeden z Nazguli. Na las padł blady strach a po puszczy zaczęły grasować pająki i inne mroczne stwory.

W roku 2941 Trzeciej Ery udało się na zawsze przepędzić Saurona z tej fortecy. W tym roku przez puszczę przechodziła Kompania Thorina i została chwilowo uwięziona przez obecnego władcę Thranduila.

Thranduil wraz ze swoimi wojskami wziął udział w Bitwie Pięciu Armii, w której orkowie ponieśli wielką klęskę.
Leśny król pomógł również Aragornowi i Gandalfowi w schwytaniu Golluma. Stwór został uwięziony w jego lochach, później jednak pojmali go orkowie, w czasie gdy był eskortowany do pałacu króla.

W 3019 roku złe siły z Dol Guldur napadły na jego Leśne Królestwo. Thranduil stoczył wówczas w Mrocznej Puszczy wielką bitwę, z której wyszedł zwycięsko, lecz las ucierpiał zniszczony w wielu miejscach mieczem i ogniem.
Celeborn i Galadriela z Lorien zaatakowali, zdobyli i zburzyli Dol Guldur. Następnie oczyścili Mroczną Puszczę ze sług Saurona.

W dzień nowego roku 6 kwietnia 3019 (według kalendarza elfów) Thranduil spotkał się z Celebornem pośrodku puszczy i nadał jej nową nazwę Eryn Lasgalen (Las Zielonego Liścia).
Południową część przejął Celeborn i nazwał ją Wschodnim Lórien. Thranduil zaś objął panowanie nad lasem do pasma Gór Mrocznej Puszczy. Środkowa część została przyznana Beorningom i Leśnym Ludziom.

Syn Thranduila, czyli Legolas, wziął udział w Wojnie o Pierścień i był członkiem Drużyny Pierścienia. Nie, nie było go w Hobbicie, jak to było ukazane w filmie. Pierwszy raz pojawia się na naradzie u Elronda we Władcy Pierścieni. Ale więcej o nim przy innej okazji :)


Troll hunting...

Comments

 1. Śliczni i strasznie klimatyczni, cudownie się prezentują stadami, wtedy widać konsekwencje barwy i scenerii, zawsze miałem kłopot z utrzymaniem czegoś takiego. Pozdrawiam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję, starał się aby było to jako tako współgrające ;) A co do swoich małych dzieł to akurat nie masz się czego wstydzić:)

   Delete
 2. To połączenie brązu z zielonym jest rewelacyjne :) Stonowane.

  ReplyDelete
 3. Fantastyczna sprawa. A o Gil-Galadzie strasznie lubiłem czytać. Teraz już nie jestem pewien ale chyba miał jeden z trzech pierścieni elfów i mieszkał w Szarej Przystani. Ty jesteś pewnie na bieżąco :) ja sobie muszę poprzypomninać chyba sporo. Świetne elfy - w co będziesz nimi grał ? :)

  Nice Grenda :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak, posiadał jeden pierścieni i Sauron go w końcu utłukł:) Mi chyba najbardziej z późniejszych opowieści z 3 ery to Glorfindel się podobał i żałuję że w filmie kilka jego akcji zostało Arwenie przypisanych a jego w ogóle wycieli. Ale przypomnę go za czas jakiś na dwarfcrypt ;)
   A elfy robie sobie najbardziej pod Dragon Rampant, prosty pół skirmish w klimacie fantasy :)

   Delete
 4. Wonderful post, my friend!! :D Pogodnych Świąt!!!

  ReplyDelete
 5. Piękny jak poprzednia trójka!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję:) oby kolejna piątku była równie udana :)

   Delete
 6. Są niesamowite! Dopracowane w najdrobniejszym szczególe. Podziwiam za talent i cierpliwość.

  ReplyDelete
 7. lovely work, as usual. happy christmas

  ReplyDelete
 8. Bardzo podoba mi się połączenie kolorystyczne. Jest wręcz boskie. :)
  Wspaniałych świąt :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, bardzo dziękuję :)
   Pozdrawiam serdecznie :)

   Delete
 9. The Mirkwood elves look fantastic. Very well done with those Michal. :)

  ReplyDelete
 10. Bardzo precyzyjne i faktycznie jak to przedmówcy zauważyli połączenie kolorystyczne idealne - brawo :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Babie Jednej podziękowania ;) !
   Dziękuję za wizytę i komentarz :)

   Delete
 11. That's a great use of different tints of green. A very characterful unit, they look fantastic!

  ReplyDelete
 12. Świetne! Zresztą, jak wszystko tutaj ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, nie zasłużyłem na tak dużo miłych słów ;)

   Delete
 13. Ładna kolorystyka, stonowana. Przyjemnie się na nie patrzy.

  ReplyDelete
 14. They look excellent Michal! Merry Christmas!

  ReplyDelete
 15. Your Mirkwood rangers look amazing Mike!! The highlights are perfect and the bases are fantastic :)
  Would be great to see them all together when you finish all of them :D
  Happy holidays friend!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Tiago! Your lotr minis always motiveted me to painting :)
   Feliz Natal!

   Delete
 16. First a very Merry Christmas and Happy Holidays to you and your family mate !
  Fantastic job on the Elves ! Love your colors !
  Greetings

  ReplyDelete
 17. Replies
  1. Merry Christmas Francis too!
   Thank You for a visit and comment:)

   Delete
 18. Great job and Merry Christmas Michal!

  ReplyDelete
 19. Superb Michal and Merry Christmas.

  ReplyDelete
 20. Wow! These are wonderful Michał, great work and I love the bases too.

  ReplyDelete
 21. Uuuu, czekam w takim razie na wpis o Legolasie <3 Nie jestem mocno wkręcona w świat fantasy, w zasadzie można uznać, że wcale, ale podczas lektury Władcy Pierścieni i w ekranizacji, zawsze, ale to zawsze najbardziej podobali mi się łucznicy <3 ta precyzja ruchu, ta lekkość i gracja z jaką zabijają, coś pięknego.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Będzie niedługo Legolas jak czas pozwoli :)
   Łucznicy lekko przerysowani byli we Władcy Pierścieni, ale wiadomo, to elfy, świat fantasy to i musi być precyzja, gracja i sokole oko :)
   Ciesze się, że się pani Adze podoba :)

   Delete
 22. Pięknie się prezentują, każdy unikalny, mający swoją historię do opowiedzenia. Słowa zachwytu jak najbardziej zasłużone. :)

  ReplyDelete
 23. Christmas Elves! Of course. Merry Christmas to you.

  ReplyDelete
 24. Lovely work! Merry Christmas and happy new year!

  ReplyDelete
 25. Elves and hristmas - very appropriate.
  These really stand out and I reckon that even at a glance these shou out wood-elves. - superb as always.

  ReplyDelete
 26. Myślałem, że pniakowe podstawki są nie-do-użycia, lecz rozumiem rozumiem swój błąd :) Bardzo udani!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Czytając twój wpis śpiewam w myślach ten hit z lat minionych ;)
   Dziękuję bardzo :)

   Delete
 27. Świetna praca, wszystko idealnie kolorystycznie ;)

  ReplyDelete
 28. Those giant spiders better start scurrying away!

  Once again some very nice paint jobs mate.

  ReplyDelete
 29. Niezmiennie podziwiam i chylę czoła. Twoja pasja jest absolutnie zachwycająca!

  A w temacie Tolkiena - czy to prawda, że Silmarillion ma być ekranizowany? Nie wyobrażam sobie tego :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo:)
   Też słyszałem, że powstać ekranizacja- najpewniej w formie serialu, więc wtedy może w kilkudziesięciu odcinkach zmieszczą ogrom wydarzeń:)

   Delete
 30. WOW jestem pod ogromnym wrażeniem! Co za precyzja, szczegóły... chylę czoła! Gratuluję pasji i kunsztu :) Wszystkiego dobrego w nowym roku

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uprzejmie dziękuję i także życzę wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku :)

   Delete
 31. Wyglądają świetnie! Mój syn, fan Władcy Pierścieni i Hobbita, byłby zachwycony Legolasem w tej wersji :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuje :) Przeglądając folder spam- znalazłem ten komentarz- co spamem nie jest z pewnością!

   Delete

Post a Comment