The Lord of the Rings: Aragorn
Good morning (because the weekend!)

A long time there was nothing to Lord of the Rings game, in the design of well-known movies by Peter Jackson. Presented today the figure is over 15 years old and for me it is quite old and comes from my teenager being and playing years of wargaming. Hence perhaps this sentiment to the figures from this period to the LOTR and WFB 6th edition.

Ranger mini is a typical metal figure of this period (interestingly after 15 years is the norm from other manufacturers) with a few small, not entirely successful details, but it came to my mind quite, quite. I tried to on the one hand to keep the colors known from the movies (browns, greens), on the other, without any radicalism. It was to be my version of Aragorn, made with pure pleasure.

And traditionally a bit of history. 

Aragorn (b. March 1, 2931 of the Third Age, d. Mar. 1 120 of the Fourth Age) is well known as one of the main protagonists of master Tolkien's The Lord of the Rings. In the movie trilogy by Peter Jackson he portrayed him, actor Viggo Mortensen, and in my humble opinion, quite a successful choice.
Literary prototype was Dúnadan, Ranger of the North, son of Arathorn II and Gilraen. Aragorn was also thirty-ninth in a straight line descendant of Isildur, son of Elendil, the founders of the dynasty of kings of Gondor and Arnor. Named after his ancestor Aragorn I. As in his veins flowed the blood of three races: humans, elves and Mayar (by Melian and Elwe, Lúthien and Beren and Idril and Tuor), lived much longer than ordinary people.

Childhood and youth 
When Aragorn was two years old, his father died from shots plowing, which hit him in the eye. Because he was the last living descendant of Elendil, in order to protect was taken with his mother to Rivendell outside half elf Elrond. There he was brought up under a different name Estel (in Sindarin - Hope), to keep the secret from the spies of Sauron existence of an heir of Isildur.

At age 20, when he reached the age of majority, Estel learned from Elrond about his real name and origin, and also received the ring of Barahir and the remains of Narsil, the sword of Elendil. 

The next day, Aragorn met and fell in love with Arwen, daughter of Elrond.

Ranger of the North
As Aragorn II was the sixteenth Captain of the Dúnedain of the North. In the years 2950-3017 Aragorn traveled a lot. In 2956 he met Gandalf, and they became friends. In the years 2957-2980 took place distant wandering, served in the armies of the King of Rohan Thengla and governor of Gondor Ecthelion II. He was known there as Thorongil (Sindarin - Eagle Stars). Realizing the strategic threat that was a fleet of privateers of Umbar, Gondor led the army to attack, which destroyed most of the fleet.In the year 2980 in Lothlórien again he met Arwen, then also on Cerin Amroth promised each other love. Elrond did not agree, however, to give his daughter to a man, unless it is the king of Arnor and Gondor.Prior to 3000 Gandalf, Aragorn drew attention to the Shire. From now on, guards guarding the borders of this land. Local people did not know about the origin or the role of the Guardians, Bree Aragorn was known as Strider. In the year 3009, at the request of Gandalf, Aragorn went in search of Gollum. He caught it in 3017 at the Dead Marshes, and brought a prisoner to the seat of King Thranduil in the Forest Kingdom.

War of the Ring 
30 September 3018 years Aragorn met in the inn the Prancing Pony in Bree Frodo Baggins and joined him. She led him to Rivendell. During this trip he treated Frodo after his injury by the Wizard of Angmar on weathertop. After the council of Elrond was one of the Nine Companions. He led the Fellowship after Gandalf's fall in Moria.At Rauros he sends out in the last journey of Boromir's body and walked with Legolas and Gimli in pursuit of Saruman's orcs. He came to Rohan, he was one of the commanders in the battle of Helm's Deep. In the company of his companions Legolas, Gimli and Grey teams went Paths of the Dead, with the help of the Dead left behind to defeat the Corsairs in Pelargir. He led a large contingent of soldiers of Gondor to the Battle of the Pelennor Fields, where it turned its course. The last battle during the War of the Ring fought under Morannon to distract Sauron from inside Mordor, where Frodo perform the last step of his task.From the moment forging remains in Anduril Narsil Aragorn always carried it.

Ruler
After the defeat of Sauron in the War of the Ring, Aragorn was crowned of King of the United Kingdom of Arnor and Gondor as Elessar (elves stone) and married Arwen. He founded the royal family Telcontar (Strider).
He died in 120 years of the Fourth Age, after 210 years of life. Tron succeeded by his son Eldarion. Aragorn and Arwen also had several daughters, but their names were not mentioned.Viggo Mortensen as Aragorn

Viggo Mortensen as Aragorn

In Fangorn by Alan LeeDzień dobry (bo weekend!)

Dawno nie było nic do figurkowej gry Władca Pierścieni, w designie znanym z filmów Petera Jacksona. Przedstawiana dziś figurka ma przeszło 15 lat i jak dla mnie jest dość stara ( taaak, nie jest z 3ed WFB i nie można się przy jej malowaniu fapować, więc co ja tam mogę wiedzieć ;) i pochodzi z moich lat nastolatkiem będąc i grając w bitewniaki najwięcej. Stąd może ten sentyment do figurek z tego okresu do LOTRa i WFB 6 edycji. 

Model Strażnika jest typową metalową figurką z tego okresu (co ciekawe po 15 latach jest to norma u innych producentów) z kilkoma małymi, nie do końca udanymi detalami, ale i tak w moim przekonaniu wyszła całkiem, całkiem. Starałem się z jednej strony zachować kolorystykę znaną z filmu (brązy, zielenie), z drugiej jednak bez żadnego radykalizmu. Miała to być moja wersja Aragorna, robiona z czystą przyjemnością.

I tradycyjnie trochę historii.
Aragorn (ur. 1 marca 2931 Trzeciej Ery, zm. 1 marca 120 Czwartej Ery) jest jak doskonale wiadomo jednym z głównych bohaterów powieści mistrza Tolkiena Władca Pierścieni. W filmowej trylogii Petera Jacksona wcielił się w niego aktor Viggo Mortensen i moim skromnym zdaniem całkiem to udany wybór.

Literacki pierwowzór był Dúnadanem, Strażnikiem Północy, synem Arathorna II i Gilraeny. Aragorn był również trzydziestym dziewiątym w linii prostej potomkiem Isildura, syna Elendila, założycieli dynastii królów Gondoru i Arnoru. Nazwany został po swym przodku, Aragornie I. Jako że w jego żyłach płynęła krew trzech ras: ludzi, elfów i Majarów (przez Melianę i Elwego, Lúthien i Berena oraz Idril i Tuora), żył znacznie dłużej niż zwykli ludzie.

Dzieciństwo i młodość
Gdy Aragorn miał dwa lata, jego ojciec zginął od strzały orka, która trafiła go w oko. Ponieważ był ostatnim żyjącym potomkiem Elendila, w celu ochrony został zabrany wraz z matką do Rivendell na dwór pół elfa Elronda. Tam został wychowany pod zmienionym imieniem Estel (w sindarin - Nadzieja), by utrzymać w tajemnicy przed szpiegami Saurona fakt istnienia dziedzica Isildura.

W wieku 20 lat, gdy osiągnął pełnoletność, Estel dowiedział się od Elronda o swoim prawdziwym imieniu i pochodzeniu, a także otrzymał pierścień Barahira oraz szczątki Narsila, miecza Elendila.
Następnego dnia Aragorn poznał i zakochał się w Arwenie, córce Elronda.

Strażnik
Jako Aragorn II został szesnastym Wodzem Dúnedainów Północy. W latach 2950–3017 Aragorn wiele podróżował. W roku 2956 poznał Gandalfa, z którym się zaprzyjaźnił. W latach 2957–2980 odbywał dalekie wędrówki, służył w armiach króla Rohanu Thengla i namiestnika Gondoru Ectheliona II. Znany był tam jako Thorongil (sindarin - Orzeł Gwiazdy). Zdając sobie sprawę ze strategicznego zagrożenia, jakie stanowiła flota korsarzy z Umbaru, poprowadził wojsko Gondoru do ataku, w którym zniszczono większość floty.

W roku 2980 w Lothlórien ponownie spotkał Arwenę, wtedy też na Cerin Amroth przyrzekli sobie miłość. Elrond nie godził się jednak wydać córki za człowieka, chyba że byłby królem Arnoru i Gondoru.

Przed rokiem 3000 Gandalf zwrócił uwagę Aragorna na Shire. Od tej pory Strażnicy pilnowali granic tej krainy. Okoliczni mieszkańcy nie wiedzieli o pochodzeniu ani roli Strażników, w Bree Aragorn był znany jako Obieżyświat. W roku 3009, na prośbę Gandalfa, Aragorn udał się na poszukiwanie Golluma. Schwytał go w 3017 na Martwych Bagnach i przywiódł jako jeńca do siedziby króla Thranduila w Leśnym Królestwie.

Wojna o Pierścień
30 września 3018 roku Aragorn spotkał w gospodzie Pod Rozbrykanym Kucykiem w Bree Froda Bagginsa i dołączył do niego. Poprowadził go do Rivendell. W trakcie tej wyprawy leczył Froda po jego zranieniu przez Czarnoksiężnika z Angmaru na Amon Sûl. Po naradzie u Elronda został jednym z Dziewięciu Towarzyszy. Poprowadził Drużynę Pierścienia po upadku Gandalfa w Morii.

Pod wodogrzmotami Rauros wyprawił w ostatnią podróż ciało Boromira i ruszył wraz z Legolasem i Gimlim w pościg za orkami Sarumana. Dotarł do Rohanu, był jednym z dowódców w bitwie o Helmowy Jar. W towarzystwie swoich kompanów Legolasa, Gimliego oraz Szarej Drużyny przeszedł Ścieżką Umarłych, by z pomocą Umarłych z Dunharrow pokonać korsarzy w Pelargirze. Poprowadził też liczny oddział żołnierzy Gondoru do bitwy na Polach Pelennoru, gdzie odwrócił jej przebieg. Ostatnią bitwę w czasie Wojny o Pierścień stoczył pod Morannonem, by odwrócić uwagę Saurona od wnętrza Mordoru, gdzie Frodo wykonywał ostatni etap swojego zadania.

Od chwili przekucia szczątków Narsila w Andúrila Aragorn zawsze nosił go przy sobie.

Panowanie
Po pokonaniu Saurona w Wojnie o Pierścień Aragorn koronowany został na króla Zjednoczonego Królestwa Arnoru i Gondoru jako Elessar (Kamień elfów) oraz poślubił Arwenę. Założył ród królewski Telcontar (Obieżyświat).
Zmarł w 120 roku Czwartej Ery, po 210 latach życia. Tron objął po nim jego syn Eldarion. Aragorn i Arwena mieli również kilka córek, jednak ich imiona nie zostały wymienione.Comments

 1. My blade, my beautiful blade is yours Michal, excellent!

  ReplyDelete
 2. Lovely painting Michal. Kudos. :)

  ReplyDelete
 3. Great paint-job & miniatures !
  Greetings

  ReplyDelete
 4. Świetny! I bombowe ma ryło. Ja mam w kolejce do malowania tego plastikowego.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo! Choć tylko z prawego profilu nieco podobny do Vigo :)Plastikowy fajny bardzo. W ogóle te Kopalnie Morii bardzo udane.

   Delete
 5. Czad, jeden z najlepszych modeli Aragorna jakie widziałem. Fajnie, że można u Ciebie pooglądać modele z Lotr`a.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo :) Trochę jeszcze lotrowych maleństw czeka na malowanie, co by tylko czasu było więcej :)

   Delete
  2. Chociaż filmowego Aragorna nie przypomina, to jednak wygląda świetnie :) Widać, że masz pasję i ją pielęgnujesz, to się chwali!

   Delete
 6. Great model and superb paint job pal!

  ReplyDelete
 7. Świetnie Ci model wyszedł.
  Również uważam, że obsadzenie Vigo w roli Aragorna to był strzał w dziesiątkę.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo :) Cieszę się, że to nie tylko moje wrażenie :)

   Delete
 8. Michal, your character brushwork is characterful! Striking piece!

  ReplyDelete
 9. Robi wrażenie. Bardzo dobrze go pomalowałeś :)

  ReplyDelete
 10. Powinieneś malować więcej LOTRa :) Aragorn świetny, zwłaszcza twarz.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję:) Czekają elfowie, Wargi i orkowie :) Powoli będę malował:)

   Delete
 11. Jedna z najciekawszych postaci z Władcy Pierścieni. Szlachetny, bohaterski, o czystym sercu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jakby serial na podstawie Władcy robiło HBO, to mogłoby to wyglądać inaczej ;)

   Delete
 12. Replies
  1. Coś w tym jest, że nastolatki były bardziej za Orlando Bloomem a 18+ wolały prawdziwych mężczyzn :)

   Delete
 13. Chyba tez go pomaluję w końcu. Tobie wyszedł rewelacyjnie ;)

  ReplyDelete
 14. Really super job Michael. He looks like a seasoned leader from your brushwork!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Rod! I'm glad You like it :)
   best regard mate!

   Delete
 15. Fantastycznie mieć pasję.

  ReplyDelete
 16. Fantastyczne. Niespotykana pasja :)

  ReplyDelete
 17. Pasuje do pozostałych. Prawie jak filmowy :p Aragon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha ha :)Z prawego profilu nawet ciut podobny, ale ogólnie to moje wyobrażenie :)

   Delete
 18. Szefie, pytanie: Czego używasz do obróbki zdjęć? GIMP? Photoshop?
  Bo efekt jest naprawdę wyśmienity. I czy nie myślałeś np: nad użyciem namiotu bezcieniowego?

  Dziękuje za tą przyjemną ścianę tekstu
  Krzysztof z http://fejwsi.blogspot.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję. Ta ramka to jeden z efektów programie Pixlr. Myślałem nad namiotem, ale obecnie nie mam miejsca, a będzie jeszcze mniej :) Dlatego na razie musi być tak :)

   Delete
  2. Małe skłądane, pasujace pod figurki/modele po złożeniu sa wielkości ksiązki.
   Dziekuje za informacje o tym Pixlr - już go wygooglałem i strone dodałem do ulubionych, co jak co ale się przyda.

   Delete
  3. Ooo to może być coś :) zobaczymy.

   Delete
 19. That was quite an interesting post. Thank you for the information on Aragorn. He certainly gained a lot of names. 210 years of life. Does it at all say how long Arwen lived for? Or is her life limitless?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You fora visit and comment.
   After the death of Aragorn Arwen in 120 years he visited abandoned by the Elves of Rivendell. Then she went to Lothlórien, where she died. Elves can die of longing / loss of the flame of life or wounds.

   Delete
 20. Stunning paint job.....on what is a great figure 😀

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much sir for a comment and visit :)
   best wishes.

   Delete
 21. Twarz tradycyjnie jest imponująca. Świetne brązy i zielenie. Przychylam się do wniosku o więcej miniatur z LOTRa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo. Będzie więcej. Jest już nawet kupione i pochowane:)

   Delete
 22. Another excellent miniature!!! :D Cheers my friend!

  ReplyDelete
 23. Ssshhhh.... hes hunting orcses....

  Sweet Strider mate!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Let the orc blood flow!
   Thanks for a comment and visit mate :) Best regards!

   Delete
 24. Great Work!!! I love the Lord Of The Ring And my favourites characters are Aragorn and Boromir!!! Un abrazo

  ReplyDelete
 25. Viggo powinien być szczęśliwy za tak udanego klona w Twoim wykonaniu. Świetna praca!

  ReplyDelete
 26. Wielki szacun! Wyszło świetnie - idealna kopia zdjęcia. :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Z jednego profilu tylko twarz wyszła choć minimalnie podobna :)))

   Delete
 27. Malujesz znakomicie, i ten Aragorn nie jest wyjątkiem. Ale poczytanie sobie o tej postaci dodaje wpisowi +100 do fajności :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uprzejmie dziękuję:) Czasu aż tyle nie mam na umieszczanie częstych wpisów, to choć ten raz w tygodniu będzie wyczerpujący:)

   Delete
 28. Jak zwykle super figurki i świetna gra!!!!

  ReplyDelete
 29. Zdecydowanie największe ciacho w drużynie :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, praktycznie wszystkie panie uważają podobnie :)
   Żadne Orlando Bloomy a właśnie Viggo Mortensen:)

   Pozdrawiam!

   Delete
 30. Top notch painting Michal! You've done an excellent job in capturing the look and feel of Aragorn in the movies.

  ReplyDelete
 31. Great detailing and instantly recognisable, this is a great sculpt too that has stood the test of time.

  ReplyDelete
 32. Fajne odwzorowanie, świetna robota :-)

  ReplyDelete
 33. Podziwiam Cię za pasję i wkład pracy. Imponujace!

  ReplyDelete
 34. Aragorn - przyznam, że to właśnie moja ulubiona postać. :)
  Bookendorfina

  ReplyDelete
 35. figurka to prawdziwy majstersztyk, jestem pod wrażeniem.

  ReplyDelete
 36. Uwielbiam tu zaglądać! I zachodzę w głowę, skąd Ty bierzesz te wszystkie figurki?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wszystko się kupuję niepomalowane i to (niestety) za duże pieniądze ;-(

   Delete
 37. Splendid work, his weathered face and clothing say it all, even without the introduction you know what kind of man he is.

  ReplyDelete
 38. Incredible work as always my friend. You have captured the look of strider perfectly.

  ReplyDelete
 39. Doczekam się Arweny ? Uwielbiam Władce Pierścieni !!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kiedyś na pewno :) Mam na oku model Arweny na rumaku z rannym Frodem pod pachą :)

   Delete
 40. Też je miałam! ❤️ Nawet ostatnio googlowałam tę grę bo chciałam sobie przypomnieć o jej zasadach haha 😄

  ReplyDelete
 41. Swojego czasu sam zajmowałem się malowaniem figurek ze świata LOTR i WH 40k. Świetna zabawa i sama przyjemność :))

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ooo to dokonałem wiesz jakie to miłe hobby i jakie drogie :) hehe. Dzięki za odwiedziny i komentarz.

   Delete

Post a Comment