Comic book / Komiks: 300 (Frank Miller, Lynn Varley)


"Go tell the Spartans, stranger passing by, that here, obedient to their laws, we lie".
"ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι".Welcome!
Today, a news on DwarfCrypt in the form of reviews of comics. Well, maybe not a comic book but graphic novel / album graphics. "Comic" is too common name for some masterpieces. And as such, I believe today-reviewed. But from the beginning ... With the exception of compulsive buying, and (sometimes) painting miniatures love to read literature and watch (admire) and read comics. Month I spend probably a similar amount to one and the other hobby and it's time to share some inspiring me pages with words and pictures.


Spring of the year 480 BC brought the Hellenes (Greeks) bad news. In the direction of their country started to march from Asia, a huge Persian army commanded by king of kings, Xerxes I, and the sea, keeping close to the shore, ran a great fleet. The Persians was the second time in ten years trying to conquer Greece. Their first expedition ended in September, 490 years BC failure on the plain of Marathon.
Commanding the defense of Thermopylae, Leonidas decided to defend the 1.5 km strip between the wall and the two-meter constriction. It gave him a chance - at least for a long time - eliminating outnumbered the Persians. The only disadvantage, as Leonidas knew was a mountain path leading through overgrown oaks mountain slopes, which could be around his position. Spartan king he counted, however, that the Persians the way this will not discover ...

And as often happens, the story from the beginning doomed to failure. Repeatedly mentions this same Spartan. Following his thoughts and comments on the pages of the album, we learn that the true measure of a man and a warrior is bravery and courage.
Broken world, with the face of the people who sold it to a couple of Persian gold coins. Their hearts as black as Hades itself. And he, not threaten the systems, shame and loss of freedom, goes along with the bodyguard of the guard in the number 300 against the Persians. The words are not important - honor does not allow them to be. The king's wife says: "Come back with the shield or on the shield Spartan".

On the way to the Spartans joined other Greeks - Arcadians, Corinthians, and others, which give the number of some 7,000 military, which still at about 350 000 Persian army (according to. Herodotus) is a suicide mission.

Of course, reading and watching graphic 300 should take the whole historical envelope in quotation marks. Basic facts, names and events are true, but many things are contrived and somewhat changed. Artistic freedom, which I hope will not discourage hardliners history lovers (and the appearance of the Spartans may cry for vengeance Zeus - naked torsos - instead imposed armor, etc.).
Let us remember that this is
fun, bring joy and relaxation after the stress of everyday life. I discussed this album fulfills 100%. It is epic - in drawings and dialogues, is dark and atmosphere - perfect colors, episodic characters of Hellens and Persian and excellent (fantastic) idea Persian Immortals.


The reviewed graphic novel written and drawn by Frank Miller (Sin City, Batman, Daredevil ...) and colorized by Lynn Varley.
After the first 300 appeared in the publishing house Dark Horse Comics in five episodes in 1998, and then collected together in 1999 in an unusual, cross-party system. After the Polish comic book was published in 2005, the publishing house Taurus Media.
I remember how hard it was to get then in the capital and the price reached a sick amount
.300 by Zack SnyderFor full information, it is worth noting that in 1999, the comic has received a number of awards: Eisner Award for best mini-series comic, for Best Writer and Best color, and the Harvey Award for best series and best color.
In 2007, the premiere of the film adaptation of the comic book, directed by Zack Snyder from the iconic role of Gerard Butler (Mr This is Sparta!) in the role of Leonidas. Interestingly, the film is virtually an accurate representation of the comic book - with all the epic scenes, the mood and atmosphere.
Another curiosity is the fact that he is a comic inspired by another film about the fate of the 300 Spartan 1962. History has come full circle ...


"Przechodniu, powiedz Sparcie: Tu leżym jej syny, prawom jej do ostatniej posłuszni godziny".

Witam serdecznie!
Dziś pewna nowość na DwarfCrypt w postaci recenzji komiksu. No właśnie, może nie komiksu a powieści graficznej / albumu graficznego. Komiks to zbyt pospolita nazwa dla niektórych majstersztyków. A za taki uważam dziś recenzowany. Ale od początku...
Za wyjątkiem nałogowego kupowania i (czasem) malowania figurek uwielbiam czytać literaturę oraz oglądać (podziwiać) i czytać komiksy. Miesięcznie wydaję chyba podobną sumę na jedne i drugie hobby i nadszedł czas, aby podzielić się nieco inspirującymi mnie kartkami ze słowami i obrazkami.

Omawiany dziś album opisuje bitwę pod Termopilami w 480 roku p.n.e. i wydarzenia, które do niej doprowadziły, z perspektywy Leonidasa, króla Sparty.

Wiosna roku 480 p.n.e. przyniosła Hellenom (Grekom) złe wieści. W kierunku ich kraju rozpoczęła marsz z Azji ogromna perska armia lądowa dowodzona przez króla królów, Kserksesa I, zaś morzem,trzymając się blisko lądu, płynęła wielka flota. Persowie już drugi raz w ciągu dziesięciu lat próbowali podbić Grecję. Ich pierwsza wyprawa zakończyła się we wrześniu 490 roku p.n.e. porażką na równinie pod Maratonem.
Dowodzący obroną Termopil  Leonidas postanowił bronić się w półtorakilometrowym pasie między murem a dwumetrowym zwężeniem. Dawało mu to szansę, przynajmniej przez dłuższy czas, niwelowania przewagi liczebnej Persów. Jedyną niedogodnością, o czym Leonidas wiedział, była ścieżka górska wiodąca przez porośnięte dębami stoki górskie, którą można było obejść jego pozycję. Król spartański liczył jednak na to, że Persowie drogi tej nie odkryją...

I jak to często bywa, historia od początku skazana jest na porażkę. Wielokrotnie, wspomina o tym sam Spartanin. Śledząc jego myśli i wypowiedzi na kartach albumu dowiadujemy się że prawdziwą miarą człowieka i mężczyzny wojownika jest męstwo i odwaga.
Zepsuty świat,  o twarzach ludzi, którzy sprzedaliby go za kilka złotych perskich monet. Ich serca są czarne jak sam Hades. I on, nie godzący się na układy, pohańbienie i utratę wolności, wyrusza wraz z przyboczną gwardią w liczbie 300 przeciw Persom. Słowa nie są ważne - honor nie pozwala im zostać. Żona króla mówi te klasyczne słowa: "Wróć z tarczą lub na tarczy Spartaninie".

Po drodze do Spartan dołączają inni Grecy - Arkadyjczycy, Koryntianie i inni, co daję liczbę około 7000 zbrojnych, co i tak przy około 350 000 armii Perskiej ( wg. Herodota) to misja samobójcza.
  

Oczywiście czytając i oglądając grafiki 300 powinniśmy wziąć całą historyczną otoczkę w cudzysłów. Podstawowe fakty, imiona i zdarzenia są prawdziwe, jednakże wiele rzeczy jest podkoloryzowanych, wymyślonych i nieco zmienionych. Wolność artystyczna, która mam nadzieję nie zniechęci twardogłowych miłośników historii (a wygląd Spartan wołać może o pomstę do Zeusa - nagie torsy- zamiast nakładanych zbroi itd).
Pamiętajmy, że ma to bawić, dawać radość i odprężenie po trudach codzienności. I omawiany album spełnia to w 100 %. Jest epicko - w rysunkach i dialogach, jest i mroczna atmosfera - doskonałe kolory, epizodyczne postacie Spartan czy Persów i doskonałe (fantastyczne) wyobrażenie perskich Nieśmiertelnych.

Recenzowana powieść graficzna napisana i narysowana jest przez Franka Millera (Sin City, Batman, Daredevil...) i pokolorowana przez Lynn Varley.
Po raz pierwszy 300 ukazało się nakładem wydawnictwa Dark Horse Comics w pięciu odcinkach w 1998 roku, a następnie zebrane w całość w 1999 roku w nietypowym, poprzecznym układzie stron. Po polsku komiks ukazał się w 2005 roku nakładem wydawnictwa Taurus Media.
Pamiętam, jak było ją ciężko dostać wtedy w stolicy a cena osiągała chore kwoty. 
Obecnie kolejne wydanie albumu przygotował Egmont.

Do pełni informacji, warto dodać, że w 1999 roku komiks otrzymał szereg nagród: Nagrodę Eisnera za najlepszą mini-serię komiksową, dla najlepszego autora i za najlepszy kolor, oraz Nagrodę Harveya za najlepszą serię i najlepszy kolor.

W 2007 odbyła się premiera filmowej adaptacji komiksu w reżyserii Zacka Snydera z kultową rolą Gerarda Butlera ( Mr This is Sparta!) w roli Leonidasa. Co ciekawe, film jest praktycznie dokładnym odwzorowaniem komiksu - ze wszystkimi epickimi scenami, nastrojem oraz klimatem.
Inną ciekawostką jest fakt, że sam komiks jest inspirowany innym filmem o losie 300 Spartan z 1962 roku. Historia zatoczyła koło...


Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. Ha, widzę że nie tylko zacny gust co do figurek/modeli ale i do prasy.
  Pytanie czy gry komputerowe/konsolowe też będziesz recenzował?

  Dziękuje
  Krzysztof

  ReplyDelete
  Replies
  1. Witam, na razie w planach są recenzje (raz na jakiś czas) książek, komiksów-albumów i planszówek. W komputerowe i konsolowe gierki właściwie nie gram, i nie jestem na czasie :)

   Delete
  2. Komiksy głownie Ameryka/EU?
   Super Heroes czy inne?

   Delete
  3. Pewnie najwięcej będzie Marveli, DC, i innych pojedynczych co akurat wpadną mi w ręce i będę przekonanych o opisaniu ich ;)
   Ale nic nie zakładam na 100%, lwia część pozostanie figurkowa:)

   Delete
 2. Nareszcie jakaś recenzja. Czekam na książkę :)

  ReplyDelete
 3. Zawsze mi sie wydawało ze ten komiks jest jakiś uber stary, a tutaj "zaledwie" 1998. Tak czy inaczej szanuje bardzo, tak jak i film.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dokładnie, a u nas na zgniłym wschodzie dopiero 2005 rok. Także lubię pomimo tych wszystkich "wizji artystycznych".

   Delete
  2. 1998 to prawie dwadzieścia lat temu. Jest uber stary. Tak jak i my :(

   Delete
  3. A to podobno po 30tce się zaczyna dopiero żyć :)
   no niestety nie oszukamy wieku; (

   Delete
 4. Zupełnie nie znam, ale mojemu mężowi spodobałoby się ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oj na pewno :)Po ciężkim dniu w pracy jeszcze bardziej :)

   Delete
 5. No proszę, jaka sympatyczna niespodzianka, przyznam, że bardzo się z niej cieszę, bo o komiksach mało wiem, no chyba, że "Kajko i Kokosz" z pradawnych czasów młodości. ;) Powieść graficzna - to bardzo dostojnie brzmi, już daję się w nią wciągnąć, tylko jak ją zdobyć? :)
  Bookendorfina

  ReplyDelete
  Replies
  1. Świat około komiksowy, dzięki mnogim adaptacją filmowym, przeżywa renesans i w wielu punktach z książkami. Do tego co 2-tygodniowe albumy w kioskach z różnych serii. A akurat do tej historycznej pozycji dałem wyżej odnośnik gdzie najtaniej dostaniemy :)

   Delete
  2. Pamiętam, że kiedy chodziłam z mężem na targi komiksów, wypatrywał tak zwanych okazji, numerów kolekcjonerskich, ale to było ponad dwadzieścia lat temu. :) A odnośników nie zauważyłam, mój wzrok jakoś je pominął. :)

   Delete
  3. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi :)

   Delete
 6. Mój narzeczony posiada tę powieść graficzną i traktuje ją jak świętość ;-)
  Świetny tekst, czekam na kolejne recenzje :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oooo to jest więcej Spartan ;)
   Będą, będą. Teraz książkowa pozycja z nowości :)

   Delete
 7. I can't say I'm a big fan of 'comics', but can see the inspirational side of them.
  Good review.

  ReplyDelete
 8. O, też lubię poczytać komiksy, choć akurat Marvel i DC niespecjalnie. 300 wstyd przyznać nie czytałem, z uwagi na kiepską dostępność starego wydania. Nowe zapewne kupię.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak, wznowili i ja spełniłem jedno z marzeń sprzed 12 lat :)

   Delete
 9. Może w warstwie faktograficznej komiks nieco mija się z realiami... ale jeśli chodzi o przekaz, o mit stojący z bitwą 300 Spartan - to jest wierny w 100%. Właśnie tak, jak ukazuje to komiks, Grecy widzieli siebie i Persów. Czyli: my Zachód jesteśmy ostoją wolności, godności, racjonalizmu i cywilizacji, a Wschód to despotia, barbaria i złowroga dzicz. Narracja ta przyjęła się znakomicie (Aleksander Wielki) i trzyma się do dziś. Dlatego warto przeczytać ten komiks.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak jest. Pięknie powiedziane Panie kolego :)

   Delete
 10. Ja bym jeszcze tylko dodał, że zarówno komiks jak i film są strasznie niepoprawne politycznie jak na dzisiejsze standardy. Słabe dzieci są "discarded", przeżyć mogą tylko najsilniejsi, wychowywanie twardą ręką, a wrogowi trzeba postawić stanowczy opór i w żadnym wypadku nie integrować się kulturowo :-) (scena ze studnią) Nie w modzie takie poglądy ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ... a z drugiej strony czołówka filmów dla homoseksualistów :)
   Ale faktycznie, nasza strona kulturowa inaczej do tego podchodzi i nawet nam się podoba takie "get the fukk out" :)

   Delete
  2. Co do tego pierwszego, to nic nie przebije Władcy Pierścieni i scen z udziałem Froda i Sama oraz Merrego i Pippina ;-)

   Delete
  3. Maniex - poglądy, by nie integrować się kulturowo są obecnie bardzo w modzie, o czym świadczy fakt, że na ich podstawie można obecnie wygrywać wybory i referenda od USA do Polski. I ten komiks pokazuje właśnie, że są one trwałą częścią europejskiej tożsamości. Co ciekawe, mimo istnienia właśnie takiej narracji, zarówno w starożytności jak i obecnie integracja kulturowa jak najbardziej postępuje. W ogóle bardzo polecam, jako uzupełnienie komiksu lekturę "Perskiego ognia" Toma Hollanda, opisującego wojnę Greków z Persami. Pokazuje ona, że epizod 300 Spartan (a w zasadzie 300 Spartan i ok 1000 Eubejczyków, którzy zostali odprawieni przed ostateczną masakrą). był tylko epizodem. Dużo powszechniejsza była kolaboracja i poddawanie się we władzę Persów. Zaś później, po zwycięstwie nad Salaminą mit dychotomii "dobrzy Grecy - źli Persowie" był używany to trzymania w posłuchu słabszych członków sojuszu państw-miast Greckich. Które mogłyby uznać, że jednak hegemonia perska jest korzystniejsza od ateńskiej.

   Delete
 11. Όμορφες εικόνες!

  ReplyDelete
 12. Kawał dobrego komiksu. Tylko jedna uwaga: Lynn Varley to kobieta (i była żona Franka Millera) :)

  ReplyDelete
 13. I can only reaffirm each word of your review. Not a substitute of Herodotus, but a different kind of badass approach. A nice, enjoyable read!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha! Thank You very much my friend!
   best regards

   Delete
 14. Una miniatura de Leonidas, http://www.e-minis.net/films-series/leonidas-mercenario-espartano-p-18196.html

  La tengo y algún día la pintaré

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oooo y es un verdadero Leónidas de "300". Una vez vi a ningún otro Spartan en esta serie. Nice!

   Delete
 15. Not a big comics guy but a very good read nonetheless. Well done, sir.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much for visit and comment !
   best wishes

   Delete
 16. Niezła kolekcja - ale nie miałabym do tego cierpliwości :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję:) Niestety cierpliwość do malowania niezbędna :)

   Delete
 17. No proszę - jaka odmiana ! Dobrze napisane. To dzieło jest przede wszystkim graficznym opisem mitu. Nie ma co tu dopatrywać się historycznych niezgodności, miejscami jest dość ortodoksyjny i wielu zalazł tym samym za skórę.

  ReplyDelete
 18. Świetny blog i interesujący komiks. Będę tu wracał.

  ReplyDelete
 19. Oho, to jest coś co muszę podesłać bratu. On zdecydowanie gustuje w takich klimatach. :) Plus bardzo ciekawie czyta mi się historię opisaną w Twoich postach! Zupełne przeciwieństwo niż za czasów szkoły w podręcznikach. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, bardzo dziękuję za miłe słowa :) Cieszę się, że się podoba :)

   Delete
 20. Faktycznie, z tego,co widać - to coś znacznie więcej niż standardowy komiks. Wizualnie - poezja :) Nic dziwnego, że późniejszy film wyszedł tak wspaniale :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zgadzam się w 100% :) Dziękuję za wizytę i komentarz :)

   Delete
 21. I read this when it was first published and long before the film was made. Such a great retelling of a classic tale of bloodyheroism and stubborness. (A shame the 2nd film turned out to be absolute pants though....)

  ReplyDelete
 22. Komiksy Kaczor Donald zawsze lubiłem :D Ale klimatu tam takiego nie ma...
  Co do 300 to dzisiaj wieczorem testujemy z kolega nowe głośniki i odtwarzać blue-ray właśnie na tym tytule :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oooo to już zazdroszczę efektu :) I na piątek po ciężkim tygodniu tytuł doskonały :)

   Delete

Post a Comment