Crescent and The Cross: Arabs / Arabowie


مرحبا بالجميع!

Hello all visitors!
 
It was true that I was going to start the Middle Ages and the Templars, but I've painted some interesting Arab models lately, and I would like to bring them closer to the Middle Ages today.

For the sake of accuracy, the two most recent figurines come from the Gripping Beast Arab Spearmen & Archer set, the triple ride is the Arab Light Cavalry (who will also serve as Turkkool in my collection), and the Berbers from Artizan Designs.

Historical overview.
Arabs were known in the original sense as "nomads". They are a group of Semitic peoples living from the ancient Arabian Peninsula.

The first mention of the Arabs appears in the Bible already about 1000 r. b.c., and in the chronicles of the Assyrian circa 7th century b.c. - for about 1600 years they lived mostly in the Arabian Peninsula, so that in the 7th century a.c. Begin to expand and mix with the people living in their occupied areas, which have undergone much Arabization. The most common religion among the Arabs is Sunni Islam, but there are also many Shiites (mostly in Iraq, Yemen, Syria and Lebanon) and Christians (mainly in Lebanon, Syria and Egypt).

It is often said that the Arabs are not one nation but a cultural community. This view is due to the fact that most Arabs are descendants of the conquered peoples during the Arab conquests (among them the Aramaic, the Egyptians, the Vandals, the Berbers, the Middle East and the inhabited inhabitants of North Africa).

Soon after Muhammad's death, Arabs under the rule of the caliphs conquered vast regions - all of North Africa, the Levant, Mesopotamia, Persia, Turkmenistan, parts of Anatolia, Spain, Sicily and Sardinia. They spread their culture, script and language to all these areas. Islam as the religion of the state and the law governed the entire social life, but there were many significant movements trying to shake these rules. They have taken over many elements of foreign cultures - especially Byzantine, Persian and Indian, and local Christian communities. Christian Arabs and Arab-speaking Jews have established their own cultures within Arab culture. At the same time there were antagonisms between agriculture and urban nomadic Arab culture.

The Caliphate's state (quite early in the 10th century) has fallen into many parts that still divide. At the end of the Middle Ages, Arab culture declined, as a result of Turkish and Mongol invasions and the development of movements seeking closer religious domination over all aspects of life. The Arabs were mostly under Turkish rule for centuries. After liberation, most of the regions inhabited by Arabs have undergone European colonization, especially French and English.

Arab troops can be found in the Moors army in Spain (conquest and reconquest) and as defenders of the Holy Land against the Crusaders (the Crusades).

The Middle Ages were also the period of the greatest flourishing of Arab culture. The Arabs have managed to assimilate, develop and reconcile with Islam the majority of the Hellenistic culture's dominance in the areas conquered by them. At the same time they have absorbed many achievements of Indian culture. They have developed a highly developed philosophy and logic and rich literature (often based on Bedouin forms). They also started learning - especially alchemy, mathematics (through Arabs Europeans borrowed Indian so-called Arabic numerals) and medicine. They have inherited the legacy of Plato and Aristotle, which, among other things, has made it back to Western Europe.

The development of painting and sculpture was hampered by religious factors. Islam believes that any attempt at artistic representation of human and animal figures is a form of waning from the work of Allah and leading to idolatry. Sharia texts also consider sinful music, but this ban was never universally respected. Arabic music was strongly influenced by two ancient cultures: Persian and Akkadian. The Arabs are famous for their beautiful architecture, geometric and floral motifs, and the calligraphy of their world.

Through Islamic universalism, Arab culture has strongly influenced the cultures of North Africa, the Middle East, Central Asia and the Caucasus.
Witam wszystkich odwiedzających!

Co prawda miałem zacząć okres powrotu do czasów średniowiecza oraz wypraw krzyżowych od Templariuszy, ale pomalowałem ostatnio kilka ciekawych modeli Arabów i to ich, z czasów średniowiecza, chciałbym dziś przybliżyć.


Gwoli ścisłości dwie najnowsze pomalowane figurki pochodzą z zestawy Gripping Beast Arab Spearmen & Archer, trójka jazdy to Arab Light Cavalry (którzy również będą pełnić rolę Turkopoli w mojej kolekcji Joannitów), a czwórka łuczników to Berberzy produkcji Artizan Desings.

Zarys historyczny.
Arabowie znani byli w pierwotnym znaczeniu jako "koczownicy". Są grupą ludów pochodzenia semickiego zamieszkująca od czasów starożytnych Półwysep Arabski.
Pierwsze wzmianki o Arabach pojawiają się w Biblii już ok. 1000 r. p.n.e., a w kronikach asyryjskich ok. VII wieku p.n.e. – przez ok. 1600 lat zamieszkiwali głównie rejon Półwyspu Arabskiego, aby w VII wieku n.e. rozpocząć ekspansję i zmieszać się z ludnością mieszkającą na zajętych przez nich terenach, która uległa w znacznej części arabizacji. Najczęstszym wyznaniem wśród Arabów jest islam sunnicki, ale jest również wielu szyitów (głównie w Iraku, Jemenie, Syrii i Libanie) oraz chrześcijan (głównie w Libanie, Syrii i Egipcie).

Często uznaje się Arabów nie za jeden naród, ale za wspólnotę kulturową. Pogląd ten jest spowodowany tym, że większość Arabów jest potomkami ludów podbitych w trakcie arabskich podbojów (m.in. Aramejczyków, Egipcjan, Wandalów, Berberów, zhellenizowanych mieszkańców Bliskiego Wschodu i zromanizowanych mieszkańców północnej Afryki).

Wkrótce po śmierci Mahometa Arabowie pod panowaniem kalifów podbili rozległe regiony – całą Afrykę Północną, Lewant, Mezopotamię, Persję, Turkiestan, część Anatolii, Hiszpanię, Sycylię i Sardynię. Rozpowszechnili swoją kulturę, pismo i język na wszystkie te obszary. Islam jako religia państwa i prawa regulował całe życie społeczne, było jednak wiele znaczących ruchów próbujących zachwiać tymi regułami. Przejęli wiele elementów kultur obcych – szczególnie bizantyjskiej, perskiej i indyjskiej oraz lokalnych wspólnot chrześcijańskich. Chrześcijańscy Arabowie i arabskojęzyczni Żydzi utworzyli własne kultury w obrębie kultury arabskiej. Jednocześnie wystąpiły antagonizmy między rolniczo-miejską a koczowniczą kulturą Arabów.

Państwo kalifów dość szybko (już w X wieku) rozpadło się na wiele wciąż dzielących się części. Pod koniec średniowiecza kultura arabska podupadła, na skutek najazdów tureckich i mongolskich oraz rozwoju ruchów dążących do ściślejszej dominacji religii nad wszystkimi aspektami życia. Arabowie przez wieki znajdowali się w większości pod panowaniem tureckim. Po wyzwoleniu spod niego większość regionów zamieszkanych przez Arabów uległa kolonizacji europejskiej, zwłaszcza francuskiej i angielskiej.

Wojska arabskie możemy znaleźć w armii Maurów w Hiszpanii (podbój i rekonkwista) oraz jako obrońców Ziemi Świętej przed Krzyżowcami (okres wypraw krzyżowych).

Średniowiecze było równie z okresem największego rozkwitu kultury arabskiej. Arabowie zdołali przyswoić sobie, rozwinąć i pogodzić z islamem większość osiągnięć kultury hellenistycznej dominującej na podbijanych przez nich obszarach. Zarazem przyswoili sobie wiele osiągnięć kultury indyjskiej. Stworzyli wysoce rozwiniętą filozofię i logikę oraz bogatą literaturę (często opartą na formach beduińskich). Zaczęli też uprawiać naukę – zwłaszcza alchemię, matematykę (za pośrednictwem Arabów Europejczycy zapożyczyli indyjskie tzw. cyfry arabskie) i medycynę. Przyswoili sobie dziedzictwo Platona i Arystotelesa, które między innymi dzięki nim przedostało się z powrotem do Europy zachodniej.

Rozwój malarstwa i rzeźby został zahamowany przez czynniki religijne. Islam uważa bowiem, iż wszelkie próby artystycznego przedstawiania postaci ludzkich i zwierzęcych stanowią naigrywanie się z dzieła Allaha i prowadzą do bałwochwalstwa. Teksty szariackie uważają także za grzeszną muzykę, zakaz ten nie był jednak nigdy powszechnie przestrzegany. Na muzykę arabską silnie wpłynęły dwie starożytne kultury: perska i akadyjska. Arabowie słyną z pięknej architektury, ozdabianej motywami geometrycznymi i roślinnymi, oraz wszechobecnej w ich świecie kaligrafii.

Za sprawą uniwersalizmu islamu kultura arabska silnie wpłynęła na kultury Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Kaukazu.Comments

 1. A great post with splendid figures Michal, stunning job and interesting historical background!

  ReplyDelete
 2. Fantastic paintjob ! Great group so far !
  Greetings

  ReplyDelete
 3. Ładne tuniki, mogłeś bardziej też zaszaleć ze zworami.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Przy następnych będę szalał :)

   Delete
  2. Szalej, szalej.. całe pudła tego zalegają:)

   Delete
  3. Chyba narkotyki byłyby tańsze i mniej uzależniające ;)

   Delete
 4. Ślicznie Twoi Arabowie emanują egzotyką, malowanie przepyszne, kompozycja barwna jak zwykle wg mnie doskonała. Jak patrzę na dobór kolorów na Twoich modelach, wydaje się być on taki naturalnie niewymuszony, a wierz mi mam z taką swobodą kłopot. Pozdrawiam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję, choć wierz mi że czasem muszę przysiąść i pomyśleć jaki kolor by pasował, a niekiedy nawet przemalowuję jak nie ma chemii między nami :)

   Delete
 5. Bardzo ładni. W całości to plastiki Gripping Beast?
  Tomasz

  ReplyDelete
 6. Top notch painting Michal, you really know how to inspire with your work.

  ReplyDelete
 7. Very interesting period and first-rate painting as always. A joy to see!

  ReplyDelete
 8. Replies
  1. Bardzo dziękuję :) Czekam na twoje nowości :)

   Delete
 9. Wreszcie rzetelny, wyważony tekst o islamie ;) Ale figurki, to mistrzostwo, szczególnie ten kozak.

  ReplyDelete
 10. Great brushwork and colour choices Michal, they look superb. :)

  ReplyDelete
 11. Bags of character, really great work.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much sir for all visit and comment!

   Delete
 12. Wonderful work Michal! Especially those horses look splendid.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much master! I'm glad you like it :)

   Delete
 13. You, sir, are a machine to get this much painted to this standard!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh thank You Very much for a kind words :)
   Best regards

   Delete
 14. My goodness, that is some beautiful painting. The robes are especially lovely mate.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Very much my friend!
   Best wishes Dai!

   Delete
 15. Jak zawsze piękna robota Michał. Figurki prezentują się zacnie. W starciach zdecydowanie kibicuję krzyżowcom :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo ;)
   Krzyżowcy po kilku sukcesach będą w odwrocie ;)

   Delete
 16. Ciekawy rys historyczny i jeszcze lepsze figurki. Na marginesie: imponuje mi (i lekko mnie zawstydza) Twoje tempo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo ;) A tempo średnie dosyć, ale brak czasu nie pozwala na szybsze malowanie i publikowanie ;)

   Delete
 17. Nie wiedziałam tyle o historii Arabów ;) Jakoś tematy Bliskiego Wschodu zawsze omijałam i coś czuję że to nie koniec ich podboju świata ;D
  Figurki jak zawsze pięknie pomalowane! I jeśli mogę spytać- czym odtłuszczasz modele przed pomalowaniem?
  Pozdrawiam

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuje za odwiedziny i komentarz ;)
   A odtłuszczam najczęściej wodą z mydłem :)

   Delete
  2. Dzęki ;) milion lat temu kazali nam odtłuszczać spirytusem- tak więc weryfikuję wiedzę bo mam figurkę do pomalowania, a co z tego wyjdzie... niewiadomo ;)

   Delete
  3. Koniecznie pochwal się potem efektami :)

   Delete
 18. Piękne te konie, bardzo mi się podobają. :) Jaką wysokość mają?
  Bookendorfina

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo:0 A koniki mają około 6-7 cm wysokości.

   Delete
  2. Myślałam, że są większe, a tu proszę jaka precyzyjna praca. :) Już wyobrażam sobie jak pięknie koniki prezentowały by się wspólnie z książkami na półce. :) A swoją drogą, jaką masz najmniejszą figurkę w kolekcji?

   Delete
  3. Tak, dosyć małe rzeczy, ale i większe czekaj w kolejce :)
   Najmniejsze co malowałem to chyba 2cm żołnierzyk. Bardzo mały, prawie nic nie widać, i zdecydowanie wolę tworzyć coś na czym można choć trochę popracować nad detalem. Namalować oczy, usta, jakiś wzór na szacie i ubraniu. Potem zrobić realistyczną podstawkę imitującą ziemię:) Ah!

   Delete
 19. What a wonderful painting job! Really like them, especially the pattern on the red tunic - well done, Michal!

  ReplyDelete
 20. You did just a great job on the details on their clothing -- it seems very real!

  ReplyDelete
 21. Takich Arabów to ja akceptuję bez mrugnięcia okiem, śliczne figurki :) Kolory jak zwykle dobrane mistrzowsko.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo :) cieszę się że się podobają :)

   Delete
 22. "kozackie" figurki :D A tak poza tym to dobry tekst!

  ReplyDelete
 23. Malowanie bardzo fajne, najbardziej podobają mi się wzory na tkaninie :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki. Z arabami można szaleć kolorystycznie :)

   Delete
 24. Piękne są :) bardzo lubię sztukę wszelkiego rodzaju... , więc podziwiam z radością! :)

  Pozdrawiam serdecznie

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję za odwiedziny i komentarz :)
   Pozdrawiam również

   Delete
 25. Przegiąłeś z tym niebieskim :-) ja zapuszczam brodę :-)

  ReplyDelete
 26. Super! Muszę mężowi pokazać, też się kiedyś tak bawił :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Teraz to już przechodzi z zabawy w hobby, zżerające duuużo kasy :)

   Delete
 27. Masz prawdziwy talent :) Szczerze podziwiam, bo figurki wyglądają doskonale :) I fajnie, że piszesz nie tylko po polsku :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo :) Tak, mam połowę, czasem 3/4 odwiedzających i komentujących z zagranicy i dodaje drugi język co by i im było łatwiej. I to procentuje :)

   Dziękuję za odwiedziny i komentarz :)

   Delete
 28. Ale dobry ten niebieski z tym arabskim maziajem na tarczy!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie :) A nie byłem przekonany czy jechać z niebieskim czy jakimiś bielami :)

   Delete
 29. Figurki mają swój urok, ale muszę podkreślić, że czytanie postu mnie wciągnęło strasznie. I ani razu nie było mi nudno, choć Arabowie, jako kultura, nigdy mnie nie interesowali :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję za miłe słowa :)

   Pozdrawiam serdecznie :)

   Delete
 30. Czerwona tunika jest bajecznie zrobiona! Całość pięknie się prezentuje.

  ReplyDelete
 31. Beautiful work as always Michal and great work on your freehand painting on the clothes and shield.

  ReplyDelete
 32. Kurcze, super robota. Miodne kolorki, świetne koniki i nawet klejnocik w tarczy dopieszczony.

  ReplyDelete
  Replies
  1. A dziękuję, dziękuję :) Wdzięczni ci Arabowie i będzie ich więcej :)

   Delete
 33. Figurka po lewej, niesamowita. Te małe detale na tunice - doskonały pomysł!

  ReplyDelete

Post a Comment