[ENG/PL] Three Musketeers / Trzej Muszkieterowie: Aramis
Hello everyone!

Today I invite you to meet with musketeer. For a long time I was preparing to do a bunch of adventurers for En Garde! system, and somehow Wargamer came up with me with their new project, Anno Domini 1666. The better figurines, among other things, the musketeers I could not dream of. That's why, Mesdames et Messieurs! Aramis!

Aramis, one of the heroes of the Alexandre Dumas-father novel series: Three Musketeers, Twenty Years Later, Viscount de Bragelonne. 
The hero also appears in the novel D'Artagnan by Henry Bedford-Jones. In fact, it is called Rene d'Herblay, later Abbé d'Herblay (Twenty years later), later bishop d'Herblay (Viscount d'Bragelonne). 
The character is modeled on Father Henri d'Aramitz.
Aramis is a musketeer of Louis XIII, friends with Athos, Portos and D'Artagnan. He is a good intrigue in social and political areas. Among the Musketeers He show the greatest love of poetry, and D'Artagnan says of him:
"When you were a musketeer, you reminded a priest, and when you're a priest you remind a musketeer." (Meeting with Aramis in the monastery of the Jesuits Twenty years later).


Aramis is fervent and impetuous, but never violates any form of courtesy, duel or battle. He is very pretty, takes care of her appearance, as the only friend uses cosmetics. Its characteristic feature is the great flair (which he drew "on his own"). Aramis, next to Athos, has a scholastic education and speaks Latin. He also speaks Spanish. However, his theological dissertation prepares to reveal the excesses of form over the content (Three Musketeers, the scene of finding a wounded Aramis by D'Artagnan after returning from England). Granddaughter of the great ladies, kept by his mistress, princess de Chevreuse (which, however, was no expression for the nobleman in those days). As far as relations with ladies are concerned, he showed far advanced discretion.Aramis is a perfect swordsman, unbeatable in any of the duels (but wounded with a firearm). At the beginning of the novel Three Musketeers were about 22-23 years old (he was three years older than D'Artagnan).

At first, he wants to become a priest, but there are obstacles to honor (duel). He is a musketeer, but dreams of a church career never disappear before him. After leaving military service he became abbot and then bishop in Vannes. Using the secret information about his brother - the twin of King Louis XIV held in Bastille, he becomes a Jesuit general. Thanks to the influence of the Order, he settles in the king's Bastille, substituting his brother for his place. The king goes back to power and tries to reach Aramis. This, however, owes its high position in the law, is punitive. He finds refuge in Spain, from where he returns to France as ambassador, Prince d'Alameda.

The figure of Aramis is the most complicated of the four musketeers in terms of relation to friends. On the one hand, he always showed a selfishness, manifested in the use of friends for his purposes (similar tendencies, though, to a lesser degree, he also showed D'Artagnan). It was also received, for example, by the naive Portos, who in the Vicehrabim de Bragelonne simply tells Aramis (without paying attention to the meaning of his words) the order in which he is attached to his friends (Aramis in the last place). On the other hand, Aramis never relinquished other colleagues in danger, rescued them (for example, after the arrest of the other three by Mazarin, organized a rescue group - Twenty years later), used his acquaintances to settle affairs (mediation of Duchess de Chevreuse in obtaining information about Constance Bonacieux D'Artagnan's lover kidnapped by Cardinal Richelieu's agents), and in many scenes he had a spontaneous affection for the other companions (eg D'Artagnan dancing on the Three Musketeers). As the only one of his friends he survived until the end of the musketeers cycle.Witam wszystkich serdecznie!

Dziś zapraszam na spotkanie z muszkieterem. Już od dawna szykowałem się do zrobienia grupy awanturników na potrzeby gry En Garde!, i niejako z pomocą przyszedł do mnie Wargamer z ich nowym projektem Anno Domini 1666. Lepszych figurek, między innymi, muszkieterów nie mogłem sobie wymarzyć. Mesdames et Messieurs! Aramis!

Aramis, czyli jeden z bohaterów cyklu powieści Alexandre'a Dumasa-ojca: Trzej muszkieterowie, W dwadzieścia lat później, Wicehrabia de Bragelonne.
Bohater występuje również w powieści D’Artagnan autora Henry'ego Bedford-Jonesa. Właściwie nazywa się kawaler Rene d'Herblay, później opat d'Herblay (Dwadzieścia lat później), później biskup d'Herblay (Wicehrabia de Bragelonne).
Postać wzorowana jest na księdzu Henri d’Aramitz.

Aramis jest muszkieterem Ludwika XIII, przyjaźni się z Atosem, Portosem i z D’Artagnanem. Jest on sprawnym intrygantem w obszarach towarzyskich i politycznych. Z pośród muszkieterów wykazuję największe zamiłowanie do poezji, a D'Artagnan mówi zaś o nim:"gdy byłeś muszkieterem, przypominałeś księdza, a gdy jesteś księdzem, przypominasz muszkietera" 
 (spotkanie z Aramisem w klasztorze jezuitów w Dwadzieścia lat później).


Aramis jest zapalczywy i porywczy, ale nigdy nie narusza form grzeczności, w pojedynku czy w bitwie. Jest przy tym bardzi urodziwy, dba o wygląd zewnętrzny, jako jedyny z przyjaciół stosuje kosmetyki. Jego cechą charakterystyczną jest wielka wytworność (którą czerpał „sam z siebie”). Aramis, obok Atosa, posiada wykształcenie w naukach scholastycznych i mówi po łacinie. Posługuje się także językiem hiszpańskim. Niemniej jednak jego rozprawa teologiczna przygotowywana przed uzyskaniem świeceń wykazuje przerost formy nad treścią (Trzej muszkieterowie, scena odnalezienia rannego Aramisa przez D'Artagnana po powrocie z Anglii). Ulubieniec wielkich dam, za młodu utrzymywany przez swoją kochankę, księżnę de Chevreuse (co jednak nie stanowiło żadnej ujmy dla szlachcica w owych czasach). W zakresie stosunków z damami wykazywał posuniętą daleko posuniętą dyskrecję.
Aramis jest doskonałym szermierzem, niepokonanym w żadnym z pojedynków (natomiast raniony z broni palnej). W chwili rozpoczęcia powieści Trzej muszkieterowie miał ok. 22-23 lata (był trzy lata starszy od D'Artagnana).

Początkowo pragnie zostać duchownym, lecz na przeszkodzie stają względy honorowe (pojedynek). Zostaje muszkieterem, lecz marzenia o kościelnej karierze nigdy nie znikają mu sprzed oczu. Po odejściu ze służby wojskowej zostaje opatem, a następnie biskupem w Vannes. Wykorzystując sekretną informację o bracie – bliźniaku króla Ludwika XIV przetrzymywanym w Bastylii, zostaje generałem jezuitów. Dzięki wpływom zakonu osadza w Bastylii króla, podstawiając na jego miejsce jego brata. Królowi udaje się powrócić do władzy i próbuje dopaść Aramisa. Ten jednak, dzięki swej wysokiej pozycji w zakonie, uchodzi przed karą. Znajduje schronienie w Hiszpanii, skąd powraca do Francji jako ambasador, książę d'Alameda.

Postać Aramisa jest najbardziej skomplikowana spośród czterech muszkieterów pod względem stosunku do przyjaciół. Z jednej strony wykazywał on zawsze pewien egoizm, przejawiający się w wykorzystywaniu przyjaciół do swoich celów (podobne skłonności, chociaż w łagodniejszym stopniu, wykazywał jednak i D'Artagnan). Tak też był odbierany np. przez naiwnego Portosa, który w Wicehrabim de Bragelonne prostodusznie oznajmia Aramisowi (nie zwracając uwagi na znaczenie swoich słów) kolejność, w której jest przywiązany do przyjaciół (Aramis na ostatnim miejscu). Z drugiej strony Aramis nigdy nie odstępował pozostałych kolegów w niebezpieczeństwie, ratował ich (np. po aresztowaniu pozostałej trójki przez Mazariniego zorganizował grupę ratunkową – Dwadzieścia lat później), wykorzystywał swoje znajomości dla załatwienia wspólnych spraw (pośrednictwo księżnej de Chevreuse w uzyskaniu wiadomości o Konstancji Bonacieux, kochance D'Artagnana porwanej przez agentów kardynała Richelieu), ponadto wykazywał się w licznych scenach spontaniczną serdecznością wobec pozostałych towarzyszy (np. taniec z D'Artagnanem na kartach uczonej rozprawy w Trzech muszkieterach). Jako jedyny spośród przyjaciół przeżył do końca cyklu o muszkieterach.


Tradycyjnie coś do poczytania:Comments

 1. Fajny ten model, i dobrze mu w tej palecie kolorów. Fluff także ciekawy :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Fluff znany i lubiany :)
   Bardzo mi się te modele Muszkieterów podobają i będzie więcej ale w innych malowaniach :) Tu taki duchowna czerń :)

   Delete
 2. "Un pour tous, tous pour un!"...Wonderful job Michal!

  ReplyDelete
 3. Pięknie pomalowany muszkieter. Napracowałeś się

  ReplyDelete
 4. Bardzo podoba mi się malowanie czarnej tuniki. Jaki to sposób?
  Tomasz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Czarny kolor to żaden skomplikowany sposób.
   Używam czarnego i białego koloru od Vallejo. I po nałożeniu czarnego, cieniuję ku wypukleniom przy użyciu czarnej + domieszki białej.

   Delete
  2. Dzięki.
   pzdr Tomasz

   Delete
 5. Bardzo miły dla oka :) Podoba mi się zwłazcza jego spojrzenie spod kapelusza :)

  ReplyDelete
 6. Really wonderful painting, well done, Michal!

  How did you do the black, if I may ask?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Black color is no complicated way.
   I use black and white color from Vallejo. And after applying black, I shade to the convex with a black + white dopant.

   Delete
  2. Thanks for sharing this info, Michal!

   Delete
 7. Magnificent Aramis! It's nice to watch!

  ReplyDelete
 8. Piękne malowanie, ta kolorystyka przełamana złotymi akcentami trafia bardzo w moje gusta :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo się ciesze, że się podoba ;) Będzie więcej francuskiego towarzystwa ;)

   Delete
 9. Superb renition; which manufacturer does the figure come from ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. From polish Wargamer, new project.
   http://sklep.wargamer.pl/category/en/anno-domini-1666

   Delete
 10. That is such a great miniature and beautifully painted, really well done.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very, very much sir!
   I'm glad You like him :)

   Delete
 11. Michał ty zawsze musisz odwalić coś fajnego ;) Malowanie super wyszło a post rewelacja!!

  ReplyDelete
 12. Muszę pokazać mojej mamie, ona lubi muszkieterów :) a ja bardzo lubię Twoją czerń i biel, więc też mam ucztę dla oka :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję :-) niech mama zagląda gdyż będzie więcej szpad i płaszczy ;-)

   Delete
 13. Jak zwykle - aż miło spojrzeć i na figurkę - i poczytać historię postaci. Robisz świetną robotę, tak trzymać!

  ReplyDelete
 14. Great miniature and fantastic paint-job ! I love how you did the black & white !
  Greetings

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much for a kind words Mario!
   regards

   Delete
 15. ЛГтличная работа, Михаил 8)

  ReplyDelete
 16. Tym razem zaprotestuję, powinna być twarz Richarda Chamberlaina, z najlepszej jak dotąd ekranizacji tej powieści (wersję z 2011 w tym miejscu przemilczę ;)
  Figurka świetna, no i pomalowana naprawdę świetnie. Teraz tylko pomalować mu kompanów i w szaranki z ludźmi Kardynała ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Masz 100% rację. Także uważam tą wersję za najlepszą. Najnowsza ekranizacja fantasty ze sterowcami także przemilczę :)
   Będzie z czasem reszta kamratów :)

   Delete
 17. Świetny wpis i malowanie. Michał potrafisz skutecznie zaskoczyć konwencją, już nie wspomnę nawet fantastycznej treści posta :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo :) Chciałbym jeszcze kiedyś zaskoczyć czymś z epoki Napoleońskiej, ale zobaczymy :)

   Delete
 18. Wyśmienity! I podstawka świetnie zainscenizowana.

  ReplyDelete
 19. Śliczna figurka! Jejku, muszę książkę dorwać kiedyś. Ale powoli, nie wszystko na raz :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uprzejmie dziękuję :)
   Ja właśnie też czytam po jakiś 15 latach ponownie :)

   Delete
 20. Piękny model i wyśmienicie go pomalowałeś. Uwielbiam Twoje subtelne cieniowanie czerni. Twarz jak zwykle maga pro. Aż się łezka kręci w oku jak wspomina szczenięce lata i seanse Trzech muszkieterów - oczywiście tylko wersja z RCH :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję. Nie lichy to komplement od tak dobrego malarza! :)
   Tak i ja wspominał, niedzielne seanse z Muszkieterami, już nie pamiętam czy tvp 1 czy 2 nadawało, ale było :)

   Delete
 21. Beautiful work on one of my all time favourite literary characters. And I think the 1970's Three Musketeers (and the Four Musketeers) are without parallel. I'm glad you included a shot of Richard Chamberlain as Aramis!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Matthew!
   Also, I consider these movies to be the best of the Musketeers series

   Delete
 22. That is a lovely mini, and lovely paintwork to go with it. :)

  Michal, you have put temptation in my path by showing this off!

  ReplyDelete
 23. Fantastic work Michal! On a side note, my youngest cat is named Porthos!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you Rod! The question is whether the name was given for "right" body building, or because of a nice name? :)

   Delete
  2. He's a handsome little guy, but his eating habits definitely make him a Porthos!

   Delete
 24. Brilliant work! It's hard to make any subject matter with mostly blacks and whites interesting but you did it and did it well! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, thank You Very much for a kind words. Regards

   Delete
 25. Ah wonderful stuff and very iconic! You've done an absolutely outstanding job on all the black clothing.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Very very much for a kind words!
   Best regards

   Delete
 26. Najlepsze jest to, że muszkieterowie wszystkim kojarzą się z ludźmi, którzy siekają wrogów na plasterki (w każdym filmie o nich to te pojedynki są najbardziej spektakularne), a tak naprawdę ich nazwa pochodzi od broni palnej ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak jest. I dla historyków najbardziej charakterystyczną formacją z tego okresu są muszkieterowowie z muszkietami a mnie muszkieterowowie jego wysokości Ludwika :)

   Delete
 27. Kolekcję tak wspaniale wykonanych muszkieterów chętnie widziałabym u siebie. :)
  Bookendorfina

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję i polecam swe usługi :)

   Delete
  2. Wyczekuję kolejnych postaci, jak najbardziej. :)

   Delete
  3. Portos czeka już na malowanie :)

   Delete
 28. Pamiętam, jak kiedyś wypuszczone zostały figurki postaci z „Władcy Pierścieni”. Żałuję, że wtedy nie kupiłem, ale wątpię, żebym miał na tyle cierpliwości i talentu, żeby je pomalować.

  Gratuluję wykonania i ciekawego wpisu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję. Faktycznie były z gazetami. Teraz na allegro można je nabyć :)

   Delete
 29. Spodobała mi się stojąca za figurką historia. Świetny pomysł i jeszcze lepsze wykonanie! Gratulacje!

  ReplyDelete
 30. Mnie się zawsze Aramis najbardziej podobał z Trzech Muszkieterów. Figurka pierwsza klasa :).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo za odwiedziny i komentarz :)

   Delete
 31. Niesamowite! Tak z ciekawości, jak wysokie są takie figurki? Stworzyłeś kopię bohatera! Naprawdę ogromne gratulacje! A całości dopełnił cudowny opis postaci, który (mimo, że historia nigdy nie była moją mocną stroną) czytało mi się niezwykle przyjemnie :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję :) figurki które maluję najczęściej mają 8-10cm.
   Ciesze się że zainteresowało :)

   Delete
 32. Figurka całkiem spoko, choć nie znam się na tym;) Natomiast tekst fajnie napisany. Na początku się przerazilam ale łatwo się czytało

  ReplyDelete
 33. Muszkieter jak żywy! Bardzo ładnie i precyzyjnie pomalowany. Aż przyjemnie popatrzeć :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję ;) Nieco czasu i zdrowia oczu kosztował :)
   dziękuję za odwiedziny :)

   Delete
 34. Masz nie tylko talent manualny, ale i dobrze się Ciebie czyta w obu językach. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego wpisu! :)
  Echo z Północy

  ReplyDelete
 35. Nice work painting it!
  it really makes the model look even better :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much for a kind words!
   best regards mate!

   Delete
 36. Śliczna figurka, dobra robota!
  Nie wiedziałam, że Aramis był tak bogatą postacią!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję Olu:)
   Faktycznie, wszystkie smaczki, przynajmniej ja, odkrywam po latach. A jak już coś mnie zainspiruję to układam to w równaniu wpis+pomalowana figurka:)
   Dziękuję za odwiedziny i komentarz.

   Delete
 37. Very interesting new project; your painting always superb too!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much Dean!
   best regards and wishes!

   Delete

Post a Comment