[ENG/PL] Lagertha, the Shieldmaiden / Lagertha, kobieta Wiking (Hasslefree Miniatures)
"The Gods will always smile upon brave Women"

Ending, for a few entries about the Vikings, I decided to end this triptic (What is it you wish to ask the gods?, When you get frenzy, the thing about Berserkers and Lagertha, the Shieldmaiden) something of a tribute to all the brave and warrior women.

        On the wave of Viking TV series popularity , broadcast on the History channel, great popularity has been won by the nordic adventurers and women warriors, so-called Shieldmaidens, the folklore and the mythology of the Nordic - a woman who had chosen to fight as a warrior.
Examples of shieldmaidens mentioned by name in the Norse sagas include Brynhildr in the Vǫlsunga saga (It is quite possible that the mythical Valkyrie, taking the body of the dead from the battlefield, was modeled on female warriors), Hervor in Hervarar saga ok Heiðreks, the Brynhildr of the Bósa saga ok Herrauðs, the Swedish princess Thornbjǫrg in Hrólfs saga Gautrekssonar and Princess Hed, Visna and Veborg in Gesta Danorum.

        Another famous woman who gained fame and respect in the Viking world was Unn the Wise. This is reminiscent of the Icelandic Laxdæla saga. She came from a good family, and after the death of her father, Ketil Flatbush headed the expedition and colonization through Orkney and Faroe Islands to Iceland itself. By late age, she ruled with a hard hand in the region, and after her death she was buried in a Viking way, designed for the greatest warriors - the body with gifts was laid in a long boat and a large mound was over.

        In the Viking society, women were generally intended for domestic work. They managed the farm, washed and looked after young children. Practically deprived of rights. With a few exceptions - when the husband was on the trip, it was the woman who demanded the property and could, for example, participate in disputes with neighbors. A woman who was dissatisfied with the relationship could also manage a legal divorce with her husband and often received it.
Whilst widows were completely independent, they managed their own property and decided on another marriage (previously the father had a decisive voice).

         It is not surprising that the fact that many women covered themselves with fame as great discoverers and courageous warriors. The most of their Germanic or Gotic tribe lived in similar, brutal times, and often most of their lives "on the road."
Plutarch describes the massacre of Germanic women who escaped the Romans to their husbands, brothers and sons in 101 BC. After the battle of Vercellae. They could not bear the disgrace of their men, and at the very end they were piercing themselves with their sword.
          Freydis, the daughter of famous explorer Eric the Red, was no less courageous than his male companions.
When they arrive at America, Freydis is the only one who does not run away from the Skraelings (natives of America) and, although she was pregnant, torn her clothes and started to hit her breast with a sword. Vikings felt ashamed and Indian protests fled in panic against such a fierce-minded woman.

          Well, how was the heroine of today's entry? She was as brave and tenacious as her Nordic compatriots?
Lagertha (or Lathgerta as written about her in the Latin media) is most commonly associated with Ragnar Lodbrok's wife. Interestingly, there is no talk about her in Ragnar Saga, and Saxo Grammaticus, the Danish chronicler of the twelfth century, is the main source for warriors. According to the author:
"Lagertha was a hardy warrior, endowed with a male temperament hidden in a girlish body, and battled with the cursed curls of the bravest of men."

         Ragnar, when saw such a wonderful woman, fell in love. Lagertha was initially not a skin for Viking courtship and even more a marriage. When she finally invited him to her home, she reportedly tied the wolf and bear to the porch of her house to protect her from the suitor's greed. The plan of the young warrior women was not successful. Ragnar defeated the "guards" and took Lagertha for his wife.
Following the mentioned Saxo Grammaticus, the heroine was the first wife of a famous Viking with whom had a few children and with whom survived 3 years. Then, in the sadness of too much of Lagertha's warrior disposition, their paths were divided.
          As they say, "The mountain with the top will not go down, and the man with the man will." A few years later Lagertha set out with her second husband and fleet of 120 ships to help Ragnar and his threatened kingdom. With this help the Viking have preserved life and land. Old love never dies? Maybe yes.
After returning from the expedition, our warrior kills the second husband, and he claims his titles and wealth to rule on his own.
"... this hard-hitting woman found more pleasure in the lone ruling of the kingdom than by sharing a fortune with her husband."

And let this be the summary of today's entry. Viking women did not differ so much from their male companions, and as I proved, they were able to show more honor and courage than some Eric, Einar or Bjern.
Vikings TV Series


"Bogowie zawsze sprzyjają odważnym kobietom"

Kończąc na kilka wpisów temat wikingów, postanowiłem zakończyć ten tryptyk (O co chcesz prosić bogów?Kiedy ogarnie cię szał, czyli rzecz o Berserkach , oraz Lagertha, kobieta Wiking) czymś w hołdzie dla wszystkich odważnych i wojowniczych kobiet.

          Na fali popularności serialu Wikingowie, emitowanego na kanale History, wielką popularność zdobyli tytułowi najeźdźcy ze Skandynawii oraz kobiety wojowniczki, tak zwane Shieldmaidens czy "Tarczowniczki", czyli w folklorze i mitologii nordyckiej kobiety wybrane do walki.
Przykłady "Shieldmaidens" wymienionych z nazwy znajdziemy w nordyckich sagach takich jak Brunhilda, w Sadze rodu Wolsungów (całkiem możliwe że mityczne Walkirie, zabierające ciała zmarłych z pola bitwy, wzorowane były na kobietach wojowniczkach), Hervor w sadze o Hervarach czy szwedzka księżniczka Thornbjǫrg w sadze o Gautrekssonarze.

           Inną znaną kobietą, która zyskała sławę i szacunek w świecie wikingów była Unn Mądra. Wspomina ją islandzka saga rodu z Laxdalu. Pochodziła z zacnego rodu, a po śmierci ojca Ketila Płaskonosego wyruszyła na czele wyprawy odkrywczo-kolonizacyjnej poprzez Orkady i Wyspy Owcze do samej Islandii. Do późnej starości rządziła twardą ręką regionem, a po śmierci pochowana została na sposób wikiński, przeznaczony dla największych wojowników- ciało z darami ułożono w długiej łodzi a nad całością usypano pokaźny kopiec.

           W społeczeństwie wikingów kobiety z reguły przeznaczone były do prac domowych. Zarządzały gospodarstwem, prały i opiekowały się małymi dziećmi. Praktycznie pozbawione były praw. Z kilkoma wyjątkami - kiedy mąż był na wyprawie to właśnie kobieta zażądała majątkiem i mogła np. uczestniczyć w sporach z sąsiadami. Niezadowolona ze współżycia kobieta mogła również zarządzać prawnego rozwodu z mężem i często go otrzymywała.
Całkowitą niezależnością cieszyły się natomiast wdowy - zarządzały swoim majątkiem samodzielnie i decydowały o kolejnym zamążpójściu (wcześniej decydujący głos miał ojciec).

          Nie dziwić może dlatego fakt, że wiele kobiet okryło się sławą jako wielkie odkrywczynie i odważne wojowniczki. Rzesze ich germańskich przodkiń z plemion Gotów czy Cymbrów żyło w podobnych, brutalnych czasach i często większość życia "w drodze".
Plutarch opisuję masakrę jaką urządziły germańskie kobiety uciekającym przed Rzymianami mężom i synom w 101 r. p.e. po bitwie pod Vercellae. Nie mogły znieść hańby swoich mężczyzn i na sam koniec same siebie przebijały mieczem.
         Nie mniej odważną od swych męskich kompanów okazała się Freydis, córka sławnego odkrywcy Eryka Rudego.
W sadze o Eryku Rudym czytamy, że po dotarciu do Ameryki, Freydis jako jedyna nie ucieka przed Skrelingami (rdzenni mieszkańcy Ameryki) i choć była w ciąży, rozdarła odzienie i zaczęła uderzać mieczem o piersi. Wikingowie poczuli wstyd a protoplaści Indian uciekli w popłochu przed tak bojowo nastawioną kobietą.

           Dobrze, a jak było z bohaterką dzisiejszego wpisu? Była równie waleczna i nieustępliwa co jej nordyckie rodaczki?
Lagertha (lub Lathgerta jak pisano o niej w łacińskich przekazach) kojarzona jest najczęściej jako żona Ragnara Lodbroka. Co ciekawe, w sadze o Ragnarze nie ma o niej mowy i główne źródło traktujące o wojowniczce to Saxo Grammaticus, duńskiego kronikarza z XII wieku. Według autora:


"Lagertha była biegłą wojowniczką, obdarzona męskim temperamentem, ukrytym w dziewczęcym ciele. Do bitwy stawała z z opuszczonymi na ramiona lokami przed najdzielniejszymi z mężczyzn".
        Ragnar, gdy ujrzał tak wspaniałą kobietę - zakochał się w niej bez pamięci. Lagertha początkowo nie była skora do zalotów ze strony wikinga i tym bardziej ożenku. Kiedy w końcu zaprosiła go do siebie, wedle przekazów, do ganku jej domu przywiązała wilka i niedźwiedzia, aby broniły jej przed zapędami zalotnika. Plan młodej wojowniczki się nie udał. Ragnar pokonał "wartowników" i wziął Lagerthę za żonę.
         Podążając za wspomnianym Saxo Grammaticus, bohaterka była pierwszą żoną znanego wikinga, z którym miała kilkoro dzieci i z którym przeżyła 3 lata. Potem, w skutek zbyt wojowniczego usposobienia Lagerthy, ich drogi się rozeszły.
         Jak to mówią "Góra z górą się nie zejdzie, a  człowiek z człowiekiem tak". Kilka lat później Lagertha wyruszyła wraz z drugim mężem i flotą 120 okrętów na pomoc Ragnarowi i jego zagrożonemu królestwu. Dzięki tej pomocy wiking zachował życie i ziemie. Stara miłość nie rdzewieje? Być może tak. 
Po powrocie z wyprawy nasza wojowniczka zabija drugiego męża, przywłaszcza sobie jego tytuły i bogactwa aby rządzić samodzielnie.


" ... ta kobieta o hardym charakterze większą przyjemność znalazła w samotnym rządzeniu królestwem niż z dzielenia się fortuną z mężem".
I niech będzie to podsumowaniem dzisiejszego wpisu. Kobiety wikingowie nie różnili się zbytnio od swoich męskich towarzyszy, a co udowodniłem, potrafiły również okazać większy honor i odwagę niż niejeden Eryk, Einar czy Bjern.
A może szukacie lekkiej gry planszowej w klimacie wikingów?
Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

Comments

 1. Ale mega malowanie! Tarcza jest po prostu wow! Super też udało Ci się twarz wyciągnąć, bo rzeźba jakaś taka dziwna chyba.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie. A model nie jest zły:) Malowałem ostatnio o wiele gorsze :))

   Delete
 2. Super! Imponuje mi ta postać. Jest strasznie intrygująca. W dodatku piękna.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Piękna i niebezpieczna, czy może być bardziej niepokojące połączenie dla faceta? :))

   Delete
  2. Chyba zacznę biegać z mieczem ;)

   Delete
  3. Ha, Pytanie, kto na tym lepiej wyjdzie- facet czy Ty :)

   Delete
 3. Wspaniałe malowanie. A i rzeźba modelu także ładna.
  Pozdrawiam
  Tomasz

  ReplyDelete
 4. Beautiful painting, very well done, Michal!

  ReplyDelete
 5. Отличная работа, Михал!

  ReplyDelete
 6. She looks both fierce and lovely Michal!

  ReplyDelete
 7. Excellent painting!

  ReplyDelete
 8. Die kleine gefällt mir richtig gut Top

  ReplyDelete
 9. Such good work Michał, well done Sir.

  ReplyDelete
 10. Wspaniałe malowanie, bardzo fajnej figurki. Brawo Michał :)

  ReplyDelete
 11. Zapomniałeś dodać, że kobiety musiały się umieć bronić, gdy mężczyzn nie było w domu i stąd ich wojowniczość. Poza tym Lagretha kochała Ragnara i jeszcze później mu pomagała ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Toć napisane że mu pomogła:) Pamiętajmy, że w serialu dodane jest dużo wątków niekoniecznie historycznych :)

   Delete
 12. Twarda baba, takie są potrzebne. Fajna figurka i wpis :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. No ba! Istniały takie i gore nam facetom jakby było ich więcej :)

   Delete
 13. Super bit of background knowledge, both informative and very interesting.
  Beautiful rendition of an excellent figure too.

  ReplyDelete
 14. Jak żywcem wyciągnięta z ekranu, dobra robota! Sam bym chętni pomalował ten model, muszę dorwać ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Rwij, rwij gdyż naprawdę fajny i nawet do historycznych modeli pasuję i nie jest aż taki fantasy :)

   Delete
 15. Great figure and a great subject, Michal. I love warrior-women!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much my friend! I love them too :)
   best regards

   Delete
 16. Super malowanie !

  Ogólnie bardzo podoba mi się dwujęzyczny blog - tak trzymaj !

  ReplyDelete
 17. Ciekawa jestem czy zabijanie mężów w tamtych czasach było legalne czy wyciągano z tego konsekwencje? Bo dziw bierze, że wszyscy Wikingowie nie zostali wybici przez swoje żony.
  Nie zdawałam sobie sprawy, że te kobiety były tak waleczne.
  Naprawdę fajnie napisany tekst.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję za miłe słowa!
   Obawiam się, że jak była silną i niezależną kobietą, to uchodziło jej to- a jak nie to sama uchodziło szybko np na Islandię i nie pokazywała się np. w takiej Norwegii więcej ;)

   Delete
 18. Great miniature and great paint job. Good work!

  ReplyDelete
 19. Replies
  1. Большое спасибо, мой друг!

   Delete
 20. Ciekawe czy naprawdę było tak jak opisane w dokumentach. Mało prawdopodobne aby kobieta rządziła sama jakimś królestwem w Skandynawii ( w filmach i książkach-tak, w erze wikingów- nie bardzo)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Z tego co czytałem to faktycznie nie za bardzo to było możliwe :)

   Delete
 21. "Po powrocie z wyprawy nasza wojowniczka zabija drugiego męża, przywłaszcza sobie jego tytuły i bogactwa aby rządzić samodzielnie." Nie patyczkowała się kobieta, oj nie. Umknął mi drugi post z tych trzech o wikingach, muszę go nadrobić i to szybko!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, dziękuję bardzo i zapraszam do zaległego wpisu ;)))

   Delete
 22. Najeźdźcy z północy wcale nie są lekką grą! Trzeba myśleć! Dziękuję za fajny wpis, miło poczytać o prawdziwej Laghercie. Zaś sama figurka dobra, ale najlepsza w niej jest tarcza. Świetna robota! Czy to model z tej serii hot & dangerous?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję :) Nie, z serii hot & dangerous jest ładniejsza, a i nie mam jej w 28mm ;)

   Delete
 23. Ojej, aż same siebie poprzebijały mieczami? To musiały być faktycznie odważne i waleczne :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziwne te czasy starożytne były :) A i los kobiety, która dostałaby się do niewoli był nie do pozazdroszczenia. Pewnie dlatego często wybierały śmierć :(

   Delete
  2. Zastanawiam się nad tym że Valkirie sprowadzały zmarłych z pola bitew ku Valhalli. Zaraz mi się nasunęło powiedzenie że "wrócił na tarczy, nie z tarczą". Czy taka tarcza mogła być na tyle duża, by przenieść ciało z pola bitwy? :-) Bardzo mi się podoba cieniowanie drewna i włosów, gratuluję. :-)

   Delete
  3. Dzięki wielkie :) A Walkirie były silne i na własnych ramionach zanosiły zmarłych :)

   Delete
 24. Once again, you've done very well keeping her look to match the screen version.

  ReplyDelete
 25. Już myślałam, że będę musiała biec po słownik, ale widzę, że po polskiemu też napisałeś ten post - a serio, super malowanie, podziwiam, że masz takie niezwykłe hobby.

  ReplyDelete
 26. Ale super! Lagertha to moja ulubiona postać z Vikings! :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo i ciesze się że sie podoba:)))

   Delete
 27. Ciekawy pomysł z ta grą planszową, w mojej rodzinie z pewnością się przyjmie. :)
  I piękny pierwiastek kobiecy w figurkach. :)
  Bookendorfina

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję za odwiedziny :)

   Delete
  2. Zawsze jestem pod wrażeniem Twoich prac, z miłą chęcią zatem tu zaglądam, po porcję wiedzy, inspiracji i pozytywnego wkręcenia w pasję. :)

   Delete
  3. Bardzo dziękuję :) I mogę tylko odwzajemnić przyjemność z czytania Twojego bloga :)

   Delete
 28. Uratowałeś tą figurkę malowaniem oj uratowałeś. Bo jak widzę rzeźbę tych delikatnych kobiecych dłoni to... uratowałeś :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, ha. To kobieta wiking musi mieć "umięśnione" dłonie ;-) Tragedii nie ma, jest duuuużo więcej i bardziej przerysowanych figurek heroic 28 mm ;-)

   Delete
 29. I love Hasslefree Miniatures and I love your miniature style painting, so seeing them both come together is a real treat. You put your chocolate in my peanut butter!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, ! at your service my friend.
   Thank You so much Matthew.

   Delete
 30. Superb work Michał ... you paint work looks very close to the real life model.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much:) This is a great compliment from the brush master.

   Delete
 31. Stunning painting on a very nice model with the shieldmaiden; great work Michal.

  Your Viking forces are tremendous. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Many, many thanks for a kind words my friend~!
   warm regards

   Delete
 32. Lagertha jest ulubioną postacią chyba większości fanów Wikingów. :) Zastanawia mnie pisownia jej imienia w Twoim wpisie. Lagretha?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, ktoś przytomny się trafił, oczywiście Lagertha, a google zlosliwie uznał w kilku miejscach że będzie Lagreta ;-) Poprawione już:)
   Dziękuje za odwiedziny i przeczytanie ;-)

   Delete
 33. Looks fabulous dude. I have added her to my want list.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Add her, and Ragnar miniature too :)
   Thank You very much for a visit and comment Simon!
   warm regards

   Delete
 34. Nice article and lovely pictures. Great job.

  ReplyDelete
 35. Ostra babka. :) Piękne, niebieskie odcienie. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo. Ciesze się, że się podobają. Ty mogła byś kolczyki, naszyjnik dla Shieldmaiden zrobić :)

   Delete
 36. Fantastic work as always ! I love the vikings series !
  And you did an awesome job on Lagertha !
  Greetings

  ReplyDelete
 37. Wikingowie to nie moja bajka, ale uwielbiam takie silne postaci kobiece. A figurki śliczne!

  ReplyDelete
 38. Beautiful mini! She looks like a ferocious fighter while at the same time unmistakably female.
  Outstanding paintjob!

  ReplyDelete
 39. Nie obejrzałam całego serialu, ale filmowa wersja Lagherty chyba też nie była zbyt potulną małżonką. :) Szkoda, że o walczących kobietach tak niewiele się słyszy.

  ReplyDelete
  Replies
  1. To prawda, niewygodny temat dla wielu facetów, a szkoda :)

   Delete

 40. Hey there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and brilliant design and style. yahoo mail sign in

  ReplyDelete

Post a Comment