[ENG/PL] Crescent and The Cross: Moors: Berber Spearmen #1 / Berberyjscy włócznicy #1 (Artizan Designs)
مرحبا بالجميع!I have not painted anything for my Moors forces for a very long time, and the foursome presented today have spent too much time unpainted on the shelf.

So what was it to do? I painted, or more strictly, I finished it, because they already had some elements painted.
Artizan Designs models have their charm, so I decided a long time ago that my entire Moor army will consist of miniatures from this manufacturer.
Another matter with the horde of Arabs being created at the same time, but ... about another time :)

And... Merry Christmas/Happy Holidays my friends!

Moors (lat. Mauri) comes from Mauritania, the name of the land of historical and geographical, now the western part of Algeria and northern Morocco. In different historical periods changed its meaning.
In an interesting medieval Europe they called me as the Muslim inhabitants of the Iberian Peninsula, who created Muslim state in the area of present-day Andalusia, reaching, in the era of the greatest conquest in the VII-VIII century, central France.

Until 711 originating from the North African Moors, who are mostly Berbers, Christian Visigoths conquered the state and will come to the land of Spain. Under the leadership of Tariq and his successors in the ongoing campaign nearly eight years, subjugated almost the entire peninsula.

Then they crossed the Pyrenees but were defeated by the Franks led by Charles Martel in the Battle of Poitiers in 732. You Moors in the fifties VIII century, plunged into the turmoil of the civil war, so further progress in Europe had to be abandoned.
The conquered territories, which included almost the entire Iberian Peninsula, the Moors called Al-Andalus. Almost, because apart from their effect was almost the entire Basque Country in the Pyrenees and located in the northwest region called Asturias. It is precisely in the areas of Asturias, in the battle of Covadonga, were beaten.

The victory of 718 is considered the beginning of the Reconquest. Christian residents of Asturias, defend before the onslaught of the Moors, gave birth to a new state. Identification for creating a state religion was.
Not without significance was the finding of the alleged tomb of St. James in 813 years. In this place was built the cathedral of Santiago de Compostela, which became a center of pilgrimage and a milestone in shaping the identity of the Christian state.

Shortly afterwards, the Asturian south set off the first expedition of the predatory nature, at first I did not have the character of efforts to recover lands taken away. With time, however, it limits the incursions began to expand.
In the mid-tenth century Christians claimed areas at the height of the river Douro. The capital was moved from Oviedo to León, giving rise to a new kingdom.
Asturias was not the only Christian nucleus of statehood on the Iberian Peninsula. She was also Castile, located north of Burgos. Marca Hispanica is a result of the expansion of the Franks, and from the tenth century known as Catalonia and the Basque country in the areas of Navarra and Aragon.

In the second half of the twelfth century Castile and Aragon agreed to the division of the peninsula on its sphere of influence and cooperation in the fight against the Moors. When the system joined Navarre, joined forces under the command at the Christian kingdoms of Alfonso VIII of Castile fought in 1212 winning the battle of Las Navas de Tolosa.

It was a landmark date in the history of the Reconquista. From now on we have to deal with the systematic procession of Christians in the south. At the end of the thirteenth century mansion Muslim limited only to the emirate of Granada.

The end of the Reconquest takes place in 1492. January 2nd Army Castile-Aragonese enter to Granada. Monarchs decided to forced conversion of Muslims. The alternative was the only exile.Witam wszystkich!


Bardzo dawno nie malowałem niczego do moich Mauretańskich sił, a przedstawiana dziś czwórka zdecydowanie za długo leżała na półce niepomalowana.
Co było więc czynić? Pomalowałem a ściślej , dokończyłem ich, gdyż miały już pomalowane niektóre elementy.
Figurki Artizan Designs posiadają swój urok, dlatego już dawno postanowiłem, że cała moja armia Maurów będzie składać z modeli tego producenta.
Inna sprawa z powstającą jednocześnie hordą Arabów, ale... o tym innym razem :)

Oraz Wesołych Świąt, pełnych radości i odpoczynku w gronie najbliższych!

Słowo Maurowie (łac. Mauri) pochodzi od Mauretanii, nazwy krainy historyczno-geograficznej, obecnie zachodniej części Algierii i północnego Maroka. W różnych okresach historycznych zmieniało ono swoje znaczenie.

W interesującej mnie średniowiecznej Europie nazywano tak muzułmańskich mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, którzy stworzyli państwo muzułmańskie na obszarze dzisiejszej Andaluzji, sięgając, w dobie największych podbojów w VII-VIII wieku, do środkowej Francji.

Do 711 roku wywodzący się z Północnej Afryki Maurowie, będący w większości Berberami, podbili państwo chrześcijańskich Wizygotów i zawitali na tereny Hiszpanii. Pod wodzą Tarika i jego następców, w ciągu trwającej blisko osiem lat kampanii, podporządkowali sobie niemal cały półwysep.

Następnie przekroczyli Pireneje, ale zostali pokonani przez Franków pod wodzą Karola Młota, w bitwie pod Poitiers w roku 732. Państwo Maurów w latach pięćdziesiątych VIII wieku pogrążyło się w zamęcie wojny domowej, więc dalsze postępy w Europie musiały zostać zaniechane.
Podbite tereny, które obejmowały prawie cały Półwysep Iberyjski, Maurowie nazwali Al-Andalus. Prawie, bo poza ich wpływem znalazł się niemal cały Kraj Basków w Pirenejach oraz położona na północnym zachodzie kraina o nazwie Asturia. To właśnie na terenach Asturii, w bitwie pod Covadongą, zostali pobici.

Zwycięstwo z 718 roku jest uważane za początek rekonkwisty. Chrześcijańscy mieszkańcy Asturii, obroniwszy się przed naporem Maurów, dali początek nowej państwowości. Identyfikacją dla tworzącego się państwa była religia.
Nie bez znaczenia było również odnalezienie domniemanego grobu św. Jakuba w 813 roku. W tym miejscu zbudowano katedrę Santiago de Compostela, która stała się ośrodkiem pielgrzymkowym i kamieniem milowym kształtowania się tożsamości państwa chrześcijańskiego.

Niedługo potem, z Asturii na południe wyruszyły pierwsze wyprawy o charakterze łupieżczym, na początku nie miały charakteru dążenia do odzyskania zabranych ziem. Z czasem jednak granica tych wypadów zaczęła się rozszerzać.

W połowie X wieku chrześcijanie utrzymywali tereny na wysokości rzeki Duero. Stolicę przeniesiono z Oviedo do Leónu, dając początek nowemu królestwu.

Asturia nie była jedynym zalążkiem państwowości chrześcijańskiej na Półwyspie Iberyjskim. Była też Kastylia, położona na północ od Burgos. Marchia Hiszpańska powstała w wyniku ekspansji Franków, a od X wieku znana jako Katalonia i kraj Basków na terenach Nawarry i Aragonii.
W drugiej połowie XII wieku Kastylia i Aragonia porozumiały się co do podziału półwyspu na swoje strefy wpływów i współdziałania w walce przeciwko Maurom. Gdy do układu dołączyła Nawarra, siły połączonych królestw chrześcijańskich pod dowództwem Alfonsa VIII Kastylijskiego stoczyły w 1212 roku zwycięską bitwę pod Las Navas de Tolosa.

Była to przełomowa data dla historii rekonkwisty. Od tej pory mamy do czynienia z systematycznym pochodem chrześcijan na południe. Pod koniec XIII wieku posiadłości muzułmańskie ograniczają się już tylko do emiratu Granady.

Koniec rekonkwisty ma miejsce w 1492 roku. 2 stycznia wojska kastylisjko-aragońskie wkraczają do Granady. Monarchowie podjęli decyzję o przymusowej konwersji muzułmanów. Alternatywą było jedynie wygnanie.

1.Berber Archers #1 / Berberyjscy Łucznicy #1 || 2. Black Guards #2/ Maurowie: Czarna Gwardia #2 || 3. Black Guards #1 / Maurowie: Czarna Gwardia #1


Quoting or copying the following text and photos remember the author :)
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 


Coś do poczytania:Comments

 1. Impressive variety in your color scheme for these four minis :)

  ReplyDelete
 2. A worthy addition to your already lovely looking force! May I ask you for your recipe for that wonderful middle eastern flesh tone?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much :) It's just a mournfang brown GW mixing with white :)

   Delete
 3. Nice work on these. Wesołych Świąt (i hope)

  ReplyDelete
 4. That's more impressive painting from a true artist! They look fantastic!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Russ!
   best regards and Marry Christmas :)

   Delete
 5. They look superb, figures and flag!

  ReplyDelete
 6. Nie spodziewałem się dziś Maurów. Ale fajnie na nich popatrzeć. Schemat kolorystyczny przyda mi się do malowania wschodniej załogi do Ghost Archipelago. No i dziękuję za zarys historii.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, bliżej stąd to Betlejem niż z Warszawy ;))
   Z chęcią zobaczę twoich Archipelagusów :)

   Delete
 7. Bardzo udane malowanko :) a w przeciwieństwie do Gerwaza mnie Maurowie nie zaskoczyli :) ba dziwię się, że nie jutro ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha ha! U mnie bliskowschodni mędrcy dziś przyszli :) Jutro Kevin, Nakatomi Plaza i mógłbym nie zdążyć :)

   Delete
 8. Great miniatures & fantastic paint-job !
  Greetings

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Mario! Glad You like it :)
   greetings

   Delete
 9. Czterej mędrcy ze Wschodu ;)
  Pozdrawiam
  Tomasz :)

  ReplyDelete
 10. Jak zawsze świetna robota, Michał!

  ReplyDelete
 11. Great work. You need to get these guys on the wargames table.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much for a kind words sir!
   best regards

   Delete
 12. beautiful figures and very realistic as always!!

  ReplyDelete
 13. Excellent work Michal. Love the way you paint the black clothing. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Rod :) Way is easy, only black mixing with white :)

   Delete
 14. What can I say? I of course approve your dedication and work! :D
  Really nice! :)

  ReplyDelete
 15. Piękna robota Michał wesołych świąt pozdrawiam

  ReplyDelete
 16. A favorite period for me and great work for you!

  ReplyDelete
 17. Wonderful painted, you did a great work again, Michal - and Merry Christmas for you!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much and Merry Christmas too my friend!

   Delete
 18. Very nice, I had a few of the Artizan ones in my mix but I did not think they mixed well with the rest of the Gripping Beast stuff. Yours look great.

  ReplyDelete
 19. Dzięki za odświeżenie historii. W szkole bardzo lubiłam te zajęcia, ale kiedy to było ;)

  ReplyDelete
 20. Замечательная работа, Михал! С Рождеством!

  ReplyDelete
 21. oh man, that's a lot of dudes!!
  great job! :D
  (and merry christmas)

  ReplyDelete
 22. Miłą odmianę dla oka stanowią te figurki, a ich historia jest fascynująca. Wesołych świat.

  ReplyDelete
 23. Cóż mogę powiedzieć, jak zwykle pięknie pomalowane figurki ;)
  Historia pokazuje, że zatacza koło. Teraz też mamy problem (aczkolwiek innej natury) z muzułmanami w Europie. I też najchętniej byśmy ich wygnali.
  Mam nadzieję, że przeżyłeś cudowne święta :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oj masz dużo racji :) A świąt już masz po dziurki w nosie :))

   Delete
 24. Very interesting painting. I have my sarrasins from Footsore miniatures to paint and I think I'm gonna use your work as inspiration !

  ReplyDelete
 25. Super historia i bardzo podoba mi się zakończenie. :D
  Prześwietna praca! Tyyyle kolorów. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo :) Przy Arabach można poszaleć gdyż oni multi-kolorowi są :)

   Delete
 26. Tytuł książki już dopisany do listy, interesująco będzie się w nią wczytać. :) A figurki świetnie odmalowane. :)

  ReplyDelete
 27. Piękne są te figurki :) Parę lat temu interesowałam się historią Maurów i na pewno przyjrzę się bliżej zaproponowanej przez Ciebie książce :)

  Read With Passion

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję za odwiedziny i komentarz :)

   Delete
 28. Bardzo interesująca historia Chrześcijaństwa.

  ReplyDelete
 29. Great variety of minis, colouring and weaponary in these four minis , great stuff as always.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much for a kind words sir!
   I'm glad You like them :)
   warm regards

   Delete

Post a Comment