[ENG/PL] Summary of 2017 and plans for the new year! / Podsumowanie 2017 i plany na nowy rok!"When the Moon appears in the timetable, it is a sign that the question we are asking about wraps a mist of mystery or we perceive a certain state of affairs in a false light."

"Kiedy w rozkładzie pojawia się Księżyc jest to znak, że sprawę o którą pytamy owija pewna mgiełka tajemnicy albo postrzegamy pewien stan rzeczy w fałszywym świetle"


Hello everyone!

Today, I invite my Dears,to summarize the blog activity in 2017. The words that it passed quickly and too quickly will be too trivial, so let me just say that it was a very good year for blogging.


Big thanks to everyone who visited DwarfCrypt, who acted on Facebook, Google+, Twitter and Instagram and above all they left comments (you did it, not counting my answers 3575 times! On average, 42 comments on the entry. Wooow!) Thanks to your great support, motivation for painting does not pass and even is much bigger! Glory to you!

I would also like to thank all producers who wanted (and still want!) that their miniatures would be on DwarfCrypt. Thanks to you, I have material for publication for the next year of blogging.
Thanks to (random order):
North Star Military Figures, Gripping Beast, Footsore Miniatures, Victrix Ltd, Privateer Press, CP Models, V&V Miniatures, SpellCrow, Rotten Factory, Unreleased Miniatures, Green Miniatures, White TreeHQ Resin, Hobby Zone.


Next year, you can still expect reviews and painted historical and fantasy minis dressed in interesting entries. DwarfCrypt has already achieved a certain status from which I do not want to give up and the only novelty that will appear, is in the last picture :)

Below is also a list of all publications from the passing year and photos of selected models from individual months.
And what did you like best in 2017?


 All the best in 2018!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Witam wszystkich serdecznie!

Dziś zapraszam moich Szacownych Odwiedzających do podsumowania blogowej aktywności w 2017 roku.
Słowa, iż minął szybko i za szybko będą zbyt trywialne, dlatego powiem tylko, że był to blogowo bardzo dobry rok.


Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili DwarfCrypt, aktywnie działali na Facebooku, Google+, Twiterze i Instagramie i przede wszystkim zostawiali komentarze (zrobiliście to, nie licząc moich odpowiedzi 3575 razy! Średnio 42 komentarze na wpis. Wooow!) 
Dzięki Waszemu ogromnemu wsparciu motywacja do działania nie mija, a wręcz jest coraz większa! Chwała Wam!

Dziękuję również Wszystkim producentom, którzy chcieli (i nadal chcą!) aby ich figurki znalazły się na DwarfCrypt. Dzięki Wam mam materiał do publikacji na kolejny rok blogowania.
Dzięki (kolejność losowa): North Star Military Figures, Gripping Beast, Footsore Miniatures, Victrix Ltd, Privateer Press, CP Models, V&V Miniatures, SpellCrow, Rotten Factory, Unreleased Miniatures, Green MiniaturesWhite TreeHQ Resin, Hobby Zone.

W przyszłym roku możecie nadal spodziewać się recenzji i pomalowanych figurek historycznych i fantasy, ubranych w ciekawe wpisy. DwarfCrypt osiągnął już pewien status z którego nie chcę rezygnować a jedyna nowość, która zagości, znajduje się na ostatnim zdjęciu :)

Poniżej również spis wszystkich publikacji z mijającego roku oraz zdjęcia wybranych modeli z poszczególnych miesięcy
A co Wam się najbardziej podobało w 2017?

Wszystkiego co najlepsze w 2018 roku !January / Styczeń:

Summary of January 2017 // Podsumowanie stycznia 2017 
MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters: Totems, Markers, Terrain #1
[ENG/PL] Crescent and The Cross: Moors: Black Guards #2/ Maurowie: Czarna Gwardia #2
Signposts // Drogowskazy (Mini Monsters In Box)
[ENG/PL] Crescent and The Cross: Moors: Black Guards #1 / Maurowie: Czarna Gwardia #1
Necronomicon & Abdul Alhazred
LOTR: Tom Bombadil /Władca Pierścieni: Tom Bombadil
Crescent and The Cross: Bohemond I of Antioch / Boemund I
Crescent and The Cross: Godfrey of Bouillon // Godefroy de Bouillon // Gotfryd z Bouillon
Summary of 2016 and plans for 2017 // Podsumowanie 2016 i plany na 2017
February / Luty:

Halflings: The guardians of the Moor #2 / Niziołki: Strażnicy Wrzosowiska #2 
Halflings: The guardians of the Moor #1 / Niziołki: Strażnicy Wrzosowiska #1 
Drycha, the most spiteful of all the Dryads // Drycha, najbardziej mściwa ze wszystkich Driad
The Lord of the Rings: Aragorn 
Slaget ved Hjørungavåg / The Battle of Hjörungavágr / Bitwa w zatoce Hjörungavágr
MoRdheim: High Elves: Swordmasters of Hoeth 
March / Marzec:

Podsumowanie marca // March summary 
Josef Bugman, the legendary Brewer Master / Josef Bugman, legendarny Mistrz Browarniczy
SAGA: Normans / Normanowie
[ENG/PL] Crescent and The Cross: Moors: Berber Archers #1 / Berberyjscy Łucznicy #1
Neil Gaiman "Mitologia nordycka" / "Norse Mythology" 
SAGA: Viking Bondi / Jomsvikings Drengs 
Wilhelm Tell, folk hero of Switzerland // Wilhelm Tell, bohater ludowy Szwajcarii.
Comic book / Komiks: 300 (Frank Miller, Lynn Varley)
Dogs of War // Landsknechts #5 
April / Kwiecień:

Crescent and The Cross: Arabs / Arabowie 
Comic book / Komiks: LOKI (Rob Rodi, Esad Ribic) 
High Elves: Warhammer Quest Elf Ranger
Space Wolves: Geigor Fell-Hand
Marvel: Iron Man (Anthony Edward „Tony” Stark) 
SAGA: The Anglo-Saxons // Anglosasi 
Ancient Celts: Gallic Sequani tribe scout // Zwiadowczyni galijskich Celtów z plemienia Sekwanów
Ancient Germans: Ariovistus / Ariowist, rex Germanorum 
May / Maj: 

[ENG/PL] C.L. Werner "Witch Hunter" / "Łowca Czarownic" ... and the new miniature! / ...i nowa pomalowana figurka!
[ENG/PL] Three Musketeers / Trzej Muszkieterowie: Aramis 
Josef Bugman's Brewery Company // Krasnoludzka Kompania Piwowarska Josefa Bugmana #1
Ancient Celts: Gallic Sequani tribe / Galijscy Celtowie z plemienia Sekwanów (Frostgrave Barbarians)
Anne Bonny. She is a pirate! / Kobieta pirat ! 
LOTR: Dwarves: Iron Guards #1 / Krasnoludy: Żelazna Straż #1 
Comic book / Komiks: Guardians of the Galaxy // Strażnicy Galaktyki. Tom 1. Kosmiczni Avengers
Crescent and The Cross: The Templar Knights / Templariusze 
June / Czerwiec:

[ENG/PL] The fate of William the Conqueror, part II / Część druga losów Wilhelma Zdobywcy
[ENG/PL] LOTR: Dwarves: Vault Wardens / Krasnoludzcy Strażnicy Krypt 
[ENG/PL] Do not mock from the bastard, the thing about the Wilhelm the Conqueror / Nie drwij z bękarta, czyli rzecz o Wilhelmie Zdobywcy
[ENG/PL] Three Musketeers: Porthos / Trzej Muszkieterowie: Portos 
[ENG/PL] The Varangian Guard, or Vikings in Byzantium / Wareska Straż, czyli Wikingowie w BizancjumJuly / lipiec:

[ENG/PL] What is it you wish to ask the gods? / O co chcesz prosić bogów? (Gripping Beast Saga Pagan Priest)
[ENG/PL] The Way of the Samurai / Droga Samuraja (Ronin Bushi Buntai #1) 
[ENG/PL] You came to the wrong neighborhood, Stalker... / Odwiedziłeś złą okolicę, Stalkerze...(Poxwalkers #1)
[ENG/PL] Ronin: Bushi Buntai (North Star Military Figures In Box / rozpakowanie)
[ENG/PL]Outremer: Faith and Blood: Armed group from Castile / Outremer: Wiara i krew: zbrojna grupa z Kastylii
[PL/ENG] Arkady Fiedler "Dywizjon 303" / "303 Squadron" 
[ENG/PL] Norman duke's Guard / Normanowie: Straż książęca 
August / sierpień:

[ENG/PL] Pict/Dark Age Swordsmen #1 / Piktyjscy miecznicy #1 (Tanatus Miniatures)
[ENG/PL] Crusade from the other side / Krucjaty okiem drugiej strony (Gripping Beast Islamic Priest)
[ENG/PL] Scarecrows! / Strachy na Wróble! (HQ Resin Scarecrow Basing Kit in box)
[ENG/PL] Hatamoto in feudal Japan / Hatamoto w feudalnej Japonii (Ronin Bushi Buntai #2)
[ENG/PL] Lagertha, the Shieldmaiden / Lagertha, kobieta Wiking (Hasslefree Miniatures)
September / Wrzesień:

[ENG/PL] Pagan Priest and the story of Arkona / Pogański Kapłan i historia Arkony (Gripping Beast The Blind Seer & His Boy)
[ENG/PL] Athelings (Ætheling) and Thegns in Anglo-Saxon England #1 / Wysoko-urodzeni w Anglosaskiej Anglii #1
[ENG/PL] Life and death of Ælla, King of Northumbria / Życie i śmierć króla Elli z Nortumbrii (Footsore Miniatures)
[ENG/PL] About the Ravens in the Nordic world / O Krukach w świecie Nordyckim (HQ Resin Ravens Basing Kit)
[ENG/PL] From the cold North! / Z mroźnej Północy! (V&V Miniatures Vikings #1)
[ENG/PL] Torsten Oakhammer (Footsore Miniatures) and ... Blood Eagle ritual/ Torsten Dębowy Młot i ... rytuał Krwawego Orła
October / Październik:

[ENG/PL] Trick or treat. Wardancers story / Cukierek albo psikus. Rzecz o Tancerzach Wojny (SpellCrow Wood Elves - Young Axemen #1)
[ENG/PL] The Battle of Clontarf / Cath Chluain Tarbh / Bitwa pod Clontarf (Footsore Miniatures: Irish Heroes with Dane Axes)
[ENG/PL] SAGA: Aetius & Arthur: Owain mab Urien / Owain, syn Uriena (Footsore Miniatures - Late Roman Infantry Command #1)
[ENG/PL] Hordes: The Wanderer - Grymkin Warlock (Privateer Press) 
[ENG/PL] The Painter Grip for miniatures and models / Uchwyt do Figurek i Modeli (HobbyZone.pl)
[ENG/PL] See you in Valhalla! / Do zobaczenia w Walhalli! (V&V Miniatures Vikings #2)
[ENG/PL] Afterglow: Glad Doss, wandering preacher and mercenary / Glad Doss, wędrowny kaznodzieja i najemnik (White Tree Miniatures) 
November / Listopad:

[ENG/PL] The story of Ná Fianna / Historia wojowników Fianna (Footsore Miniatures Irish Fianna with Axes #1)
[ENG/PL] How in the Game of Thrones eaten and... dies / Jak w Grze o Tron jadano i... umierano (HQ RESIN Commoner Feast Basing Kit 1 review)
[ENG/PL] On the edge of the Roman Empire / Na obrzeżach Imperium (Victrix Ltd Early Imperial Roman Auxiliaries) 
[ENG/PL] Recuperanda est patria! / Nie złotem, lecz żelazem odkupimy ojczyznę! (Victrix Ltd Early Imperial Roman Auxiliaries inbox) 
[ENG/PL] The story of Murchad mac Briain / Historia Murchada, syna Briana Śmiałego (Footsore limited Irish Warlord) 
[ENG/PL] How Saxons fought with the Britons / Jak Sasi z Brytami walczyli (Gripping Beast Sea Wolves! #1) 
December / Grudzień:

[ENG/PL] Theokoles, Shadow of Death / Theokoles, Cień Śmierci (Rotten Factory NROR model) 
[ENG/PL] World War I and Polish Legions / I wojna Światowa a Legiony Polskie (GreenMiniatures World War One / Pierwsza Wojna Światowa)
[ENG/PL] The thing about Centurions / Rzecz o Centurionach (Victrix Ltd Early Imperial Roman Auxiliaries)
[ENG/PL] Girls from the Lake-town / Dziewczyny z Esgaroth #1 (Unreleased Miniatures) 
And the most important plan for July 2017!
I najważniejszy plan na lipiec 2017!

Quoting or copying the following text and photos remember the author :)
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

Comments

 1. To był bogaty rok Michale :) a nadcbodzący jeszcze Was
  wzbogaci :)

  ReplyDelete
 2. Powodzenia w planach na 2017 :) Wyśpij się teraz :)
  Masa super modeli wyszła z tego bloga w tym roku. Cyba Irlandczycy są moimi ulubionymi na teraz.
  Pozdrawiam
  Tomasz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki :) Seria Irlandczyków także jest jedną z moich ulubionych :)
   Pojawią się kolejni z nowym rokiem :)
   Pozdrawim

   Delete
 3. Great summary my friend ! A year full of fantastic painted mini's !
  All the best for 2018 , that it will be at least as great as this year !
  Warm Regards

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You my friend for all support and kind words!
   greetings

   Delete
 4. Wow, you certainly have worked a lot! Great collection, looking forward to your work in 2018. All the best, my friend!

  ReplyDelete
 5. Dobry rok, Michał! Szczere gratulacje 8)

  ReplyDelete
 6. Bardzo dobry rok! A co to za buciki? Lipiec 2017? No to gratulacje!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zbliża się tupot małych stópek ;-)))
   Dziękuję :)

   Delete
 7. Będziesz recenzował buty? Śmiały krok, na pewno zwiększy popularność bloga, szczególnie wśród kobiecej publiczności... Jednak nie tego oczekiwałem po DwarfCrypt...

  Powodzenia w 2018 roku! Robisz świetnego bloga, i nawet jak będzie Ci ciężko - nie rezygnuj!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Buciki, czapeczki szaliczki :)
   Dzięki, a rezygnować nie zamierzam. Za duża pustka by powstała ;-)

   Delete
 8. Salutations ^^

  I didn't know your blog before but I take few time to visit it.

  I really like your paintjob, especially how you make the face of your minis : you have the power to give it a very expressive scheme !! ^^

  I put your blog on my personnal blogroll :

  https://letempledemorikun.blogspot.fr/

  Please, feel free to visit it as you want ^^

  Serviteur,

  Morikun

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merci beaucoup :)
   I add your blog to my list too :)

   Delete
 9. Always a pleasure to see your masterful brushwork and creativity, Michal. Looking forward to more of your art in the coming year.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Dean for a all support :)
   warm regards and best wishes in 2018!

   Delete
 10. Ja jeszcze nie zabieram się za podsumowanie, zrobię to być może w przyszłym tygodniu. W tym roku pomalowałeś całe mnóstwo figurek, trzymasz poziom, to ważne i jesteś w tym dość regularny (coś co mi sprawia trochę problemu). Widzę że się Tobie rodzina powiększa. Gratulacje dla Ciebie i przyszłej mamy! Mam nadzieję, że uda się Wam wszystko pogodzić tak, by blog dalej działał jak działa dotychczas. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe wpisy i czekam na kolejne. Powodzenia!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję Bartku za miłe słowa i za wszystkie odwiedziny i komentarze :)
   Będę się starał regularnie pisać:)

   Delete
 11. What an accomplished year! Well done Michal.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much Rod for everything!
   best regards

   Delete
 12. Imponujący rok, śledziłam na bieżąco to, co działo się na Twoim blogu, i przyznaję, że bardzo mi się podobało. <3

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo , bardzo dziękuję za wszelkie dowody i przejawy serdeczności :))

   Delete
  2. 2017 bardzo udany rok, ale 2018 szczególny prezent dla Ciebie szykuje, to dopiero wielkie wyzwanie, ale i wyjątkowa radość, satysfakcja, spełnienie. <3

   Delete
  3. Oj tak. Plusów raczej jest więcej z tej okazji :)) Dziękuję raz jeszcze :)

   Delete
 13. Imponujący dorobek! Ale najbardziej podoba mi się plan na lipiec 2017! Gratulacje:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha! Mi także się bardzo ten plan podoba :))) Nie mogę się doczekać;)
   dziękuję i pozdrawiam

   Delete
 14. You definitely had a busy 2017. Looking forward to what you'll come up with next year!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much! I hope the 2018 will be equally interesting :)
   greetings

   Delete
 15. Powodzenia życzę i gratuluję osiągnięć tego roku:) 42 komentarzy na wpis to porządny wynik - masz zaangażowaną społeczność, a tego można tylko pozazdrościć:)
  Pozdrawiam serdecznie!

  ReplyDelete
 16. Ach! I kolejny rok minął. Gratuluję pomysłu na bloga i wytrwałości w pisaniu :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję :) Powodzenia również w 2018! :D

   Delete
 17. I’m glad that I found your blog in 2017 - you’ve had a very productive year. I always enjoy the history that you add to your posts. I look forward to seeing what you create in 2018.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Steven. I'm very glad that You joined :)
   best regards sir!

   Delete
 18. Lubię czytać takie podsumowania :D Dobry rok, oby przyszły był jeszcze lepszy!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki :-)) Zapowiada się pod wieloma względami na ciekawy rok :))

   Delete
 19. Great miniatures! Happy new years!

  Congratulations for the the kids that will arrive ... He will be very lucky to have so many minatures to play :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. HA! Thank You very much Mark! Yess, new wargamer incoming ;-))
   Happy New Year too!

   Delete
 20. A very productive year for you and a visual treat for your readers.
  Looking forward to more of the same in 2018.

  Happy New Year!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Jonathan for all visits and comments!
   warm regards sir and Happy New Year too!

   Delete
 21. Now that the year is coming to an end, I thank you for the many interesting contributions and the many wonderfully painted figures and, above all, a healthy new year 2018, Michal!

  Or, as we say in Germany: Einen Guten Rutsch ins Neue Jahr ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Danke mein Freund! und ein glückliches neues Jahr :)

   Delete
 22. Thanks for this year with your impressive posts!

  ReplyDelete
 23. Wooo kawał solidnego machania pędzlem odwaliłeś Michale w tym roku, chapeau bas! Najlepsza figurka dopiero w drodze, a już wszyscy trzymamy kciuki żeby było wszystko jak najbardziej ok! :)
  Moja lada dzień może być już dostarczona he-he ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dzięki! :) No to już tuż tuż wejdziesz do elitarnego klubu pieluszko-maniaków!
   Powodzenia Wam również i szczęścia!

   Delete
 24. Życzę ci jeszcze lepszego roku 2018 i gratuluje osiągnięć tego roku.

  ReplyDelete
 25. Życzę powodzenia ;) I życzę też pięknej daty, na przykład takiego 07 lipca, jak w moim przypadku :P

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziekujemy :) Ale ze tupot małych stóp będziesz mieć czy urodziny :p ??

   Delete
  2. Oh! Fantastycznie! Gratulacje dla Was! U nas wyliczyli około 17 lipca :) To co, parentingi? :)

   Delete
  3. Oj :) Widocznie się nie zrozumieliśmy :P U mnie tylko moje urodziny a tobie życzę tupotu małych stópek :)
   U mnie za to dość świeże zaręczyny jak na ten moment :)

   Delete
  4. Że tak powiem, dzięki, bo nazwisko mojego narzeczonego to Gratka ;) I to jest zabawne :P

   Delete
 26. Отличные работы, Михал! С наступающим Новым годом!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Спасибо! Все самое лучшее в 2018 году!

   Delete
 27. Jak człowiek przyjdzie tutaj, na Twojego bloga, to od razu czuje się jak w jakiejś magicznej baśni. Masz ogromny talent i wyobraźnię, no i warsztat oczywiście :) Nigdy żadnej figurki nie malowałam, bo nie mam ręki do takich rzeczy, ale pooglądać Twoje dzieła bardzo lubię!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo, bardzo dziękuję za tak miłe słowa koleżance :) Bardzo mnie to uspokaja i relaksuje po dniu w pracy:)
   Dziękuję za odwiedziny i komentarze :)

   Delete
 28. To był syty rok z tobą Michał następny będzie jeszcze lepszy szczęśliwego 2018 dla ciebie i rodziny

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję za wszystkie przejawy dobroci zioom :) Następny zapowiada się ciekawie ;p

   Delete
 29. You've done well for 2017 ... here's wishing you an even better 2018! :)

  ReplyDelete
 30. Super, gratulacje, obfitości w NR :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję i również wszystkiego co najlepsze!

   Delete
 31. Excellent work throughout the year Michal - great stuff, and I am looking forward to your painting in 2018. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very very much for all visits and comments!
   Always welcome :)

   Delete
 32. Dalszej rozbudowy medialnego imperium w 2018 i co najmniej tyle świetnych ludków, co w 2017! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha! Zapowiada się intensywny rok, ze zmniejszoną dawką snu, wiec postaram się co najmniej utrzymać intensywność.
   Dzięki wielkie!

   Delete
 33. Well done indeed for 2017. Here's wishing your an even more productive and successful 2018.

  ReplyDelete
 34. Happy New Year !!!
  I wish you the best for 2018 :)

  Hoping to see a lot of Saga painted ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You! Oh yess! Will be vikings, Irish... :)
   Happy New Year too!

   Delete

Post a Comment