Northern Crusades. Historical background. Teutonic Order #1 (V&V Miniatures Crusader box)Hello my friends!

I finished a short holiday with my family and I invite you to a new entry.
I took another set from V&V Miniatures for the workshop. This time "Crusaders"box, which knights I decided to paint in the colors of the Teutonic Order and its allies in the theater of action which were the North / Baltic crusades.

       Models, as I have mentioned many times, are made of resin and look perfectly.
Beautiful quality and a multitude of details only emphasize the values of figurines.

If you dont know V&V Miniatures yet, check:
https://vminiatures.com/


North / Baltic Crisis. Historical background.
The official beginning of the northern crusades was the call of Pope Celestine III from 1194. Actions to subjugate the non-Christian neighbors of the Kingdom of Scandinavia and the Holy Roman Empire were also undertaken in the earlier period with varying results.
       These undertakings were largely ideological, and the main ideology of the Middle Ages was Christianity (it was not only a religious doctrine but also a political doctrine implemented by both church and secular authorities, and thus of the emperors who were declared defenders of the Christian faith).

Non-Christian peoples that have become objects of these campaigns at different times include:
 • Polabian Slavs, Sorbs and Obotrites, living in the area between the Elbe and the Oder - so-called the Polabia Crusade from 1147;
 • Finns in 1154 (Southwest Finland ( Varsinais-Suomi), Tavastia in 1249 and Karelia in 1293, Swedish Crusades, although Christianization began earlier);
 • Livonians, Latgalians, Zelws and Estonians - by Germans and Danes in the years 1193-1227;
 • Zemgalows and Kurows - in the years 1219-1290;
 • Prussians - by the Teutonic Knights;
 • Lithuanians and Żmudzins - failure by the Germans in 1236-1316.

       Armed conflicts between the Balts and the Slavs living on the Baltic coast and the Saxons and Danes, their neighbors from the north and south, have been present for a few centuries, also in the pre-crusade period. The wars were mainly caused by attempts to destroy castles and the desire to control the sea trade routes to achieve economic domination in the region. The Northern Crusades essentially continued this pattern of conflict, although as military missions they were mainly carried out in order to introduce the Christian religion, and so the so-called Christian-Western civilization.


       The campaign was conducted by knights and all those willing to fight for faith: knights (so-called mercenaries), commoners, Order knights (later).Wojciech Kossak "Apostolstwo Krzyżackie"Witam wszystkich serdecznie!

Skończyłem krótki urlop z rodziną i zapraszam na nowy wpis. Na warsztat wziąłem kolejny zestaw od V&V Miniatures. Tym razem box "Crusaders", którego rycerzy postanowiłem pomalować w barwach zakonu krzyżackiego i jego sprzymierzeńców w teatrze działań jakim były krucjaty północne/bałtyckie.

       Modele, jak już wielokrotnie wspominałem, są wykonane z żywicy i wyglądają perfekcyjnie.
Piękna jakość i mnogość detali tylko podkreślają walory figurek.

Jeśli jeszcze nie znacie V&V Miniatures to sprawdźcie:

ttps://vminiatures.com/
https://www.facebook.com/groups/vminiatures/


Krucjaty Północne / Bałtyckie. Tło historyczne.
Oficjalnym początkiem krucjat północnych było wezwanie papieża Celestyna III z 1194 roku. Działania mające na celu podporządkowanie sobie niechrześcijańskich sąsiadów królestwa Skandynawii oraz Świętego Cesarstwa Rzymskiego podejmowały także w okresie wcześniejszym z różnym skutkiem. 
Przedsięwzięcia te miały w dużej mierze charakter ideologiczny, główną zaś ideologię średniowiecza stanowiło chrześcijaństwo (było doktryną nie tylko religijną, ale i polityczną, realizowaną przez władze zarówno kościelne, jak świeckie, a więc i cesarzy, którzy byli deklarowanymi obrońcami wiary chrześcijańskiej). 

Ludy niechrześcijańskie, które stały się w różnych czasach obiektami tych kampanii, to między innymi:
 • Słowianie połabscy, Serbołużyczanie i Obodryci zamieszkujący tereny pomiędzy Łabą i Odrą – tzw. krucjata połabska z 1147;
 • Finowie w 1154 roku (Finlandia Południowo-Zachodnia, (fiń.) Varsinais-Suomi), Tavastia w 1249 roku i Karelia w 1293 roku krucjaty szwedzkie, chociaż chrystianizacja zaczęła się wcześniej);
 • Liwowie, Łatgalowie, Zelowie i Estończycy – przez Niemców i Duńczyków w latach 1193-1227;
 • Zemgalowie i Kurowie – w latach 1219-1290;
 • Prusowie – przez Krzyżaków;
 • Litwini i Żmudzini – nieudanie przez Niemców w latach 1236-1316.

       Konflikty zbrojne pomiędzy zamieszkującymi wybrzeża Bałtyku Bałtami i Słowianami a Sasami i Duńczykami, ich sąsiadami z północy i południa, były obecne od kilku stuleci, także w okresie przedkrucjatowym. Wojny powodowane były głównie przez próby niszczenia zamków oraz chęć opanowania morskich dróg handlowych celem osiągnięcia ekonomicznej dominacji w regionie. Krucjaty północne w zasadzie kontynuowały ten wzorzec konfliktu, mimo że jako misje zbrojne były prowadzone głównie w celu wprowadzenia religii chrześcijańskiej, a więc i tzw. cywilizacji chrześcijańsko-zachodniej.


       Kampania była prowadzona przez rycerstwo i wszystkich chętnych do walki za wiarę: rycerzy płatnych (tzw. zaciężnych), pospólstwo, rycerzy zakonnych (w późniejszym okresie).

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. Wyśmienite malowanie. Podoba mi się (jak zawsze) twoj styl. Tym razem chyba najbardziej tarcze braciszków.
  pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki. Tarcze jako tako :-) mam nadzieję że kolejne będą lepsze :-)

   Delete
 2. Great work ! Fantastic paint-job !
  Greetings

  ReplyDelete
 3. Tarcza przepiękna. Ale biel mnie urzekła!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję. Może i jest jakiś łatwiejszy sposób ale ja pozostaję twardogłowym i biel wyprowadzam przy użyciu białej i czarnej farby ;-)

   Delete
 4. Beautyful work and miniature !

  ReplyDelete
 5. Doskonała praca - prawdziwe psy-rycerze 8)

  ReplyDelete
 6. Fantastic Teutonic Order figures!

  ReplyDelete
 7. Nice work, remarquable schield oo'

  ReplyDelete
 8. Wonderful painted bods. The metal plates of the armor look fantastic.

  ReplyDelete
 9. Piękne figurki i piękne malowanie. Sposób, w jaki "postarzona" jest tarcza - rewelka.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję :-)
   Cieszę się że się podoba :-)

   Delete
 10. Beautiful work as always Michal 👍

  ReplyDelete
 11. Bardzo ładne figurki, Michal! Piękna praca!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Спасибо большое
   Thanks a lot! :-)

   Delete
 12. Replies
  1. Спасибо большое!
   Thank you my friend!

   Delete
 13. Lovely work as always!
  Best Iain

  ReplyDelete
 14. Well done bringing these beautiful sculps to life.

  ReplyDelete
 15. Replies
  1. Thank you very much Francis! Glad you like it :)

   Delete
 16. Świetnie pomalowane figurki. Szczególnie zazdrosny jestem o Twoje tarcze, ja tej sztuki jeszcze nie opanowałem...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję serdecznie za miłe słowa! Bardzo się cieszę, że ci sie podobają!

   Delete
 17. Great work all around and I especially like the work you did on the shields.

  ReplyDelete
 18. Lovely work. I like the figures a lot - V&V are new to me - are the resin figures strong enough to be handled OK?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you. They are certainly more delicate, but the number and quality of details rewards this;)

   Delete

Post a Comment