About Golems in Jewish tradition and legend / O Golemach w tradycji i legendzie żydowskiej ( Anno Domini 1666: Rabbi & Golem )
Hello everyone!

I do not slow down in the new year and invite you to the next post. I'm going back to XVII Vienna and Anno Domini 1666 game from polish Wargamer

Rabbi Nathan and Golem today...
Nathan ben Moses Hannover is in his seventies. Nobody knows where or when exactly he was born. Some say Cracow, others say Germany. Having received proper education, he worked as a teacher at the synagogue in Iziaslav. 
During the Chmielnicki Uprising the city fell, got halfway burned to the ground, the Polish nobility graves defiled, Catholic churches demolished and the synagogue turned into a stable. 
Nathan fled along with most of the city population. The remaining 200 Jews who stayed, either because of old age, poor health, or putting to much trust in their neighbors, were killed by the Cossacks. Nathan escaped the turbulent Ukraine and made his way to Venice via Prague. There he studied the kabbalah lore. 
A few years ago he went back to Prague, seeing in his prophecies that hard times were coming back for his people. He managed to decipher Rabbi Loew’s notes and find out the secret of creating the golem - a mighty guardian.

Check also:


and now..


olem (Hebrew גולם or גלם; Yiddish גולם gojlem) was (is?) a being made of clay in the shape of a human, but without a soul that understood neszama, and therefore also speech.
        The Hebrew word Golem appears only once in the Bible, in Psalm 139: 16, which the Talmudic verse puts in Adam's mouth. Here it is translated as "embryo" but it probably means something shapeless, formless.

       In the Middle Ages were identified with the Greek concept of shapeless matter. Part of the Jewish tradition also treats Adam before being given God's breath as a golem.
The creation of a golem by people is associated with the repetition of God's creation process. It was believed that it was made using the letters of the Hebrew alphabet, also by their respective arrangements attempted to repeat this act.
The first messages about the man-made golem contain Talmud. Later, these practices were permanently associated with the magical use of the Sefer Jecir's treatise and the reconstruction of the structure of divine creation given there.

       The most famous legend about the golem speaks of its creation by Rabbi Jehuda Löw ben Bezalel from Prague (born in polish Poznań), also known as Maharal.
       In the second half of the 16th century, attacks on Prague Jews intensified, accused of ungodly practices and occultism. To defend himself and others, Rabbi Maharal made a great figure of man from clay, which he then revived with the help of secret rituals and prayers, finally writing on his forehead or putting Golem's parchment with the word Emet (in Hebrew, the word, אמת, means " truth").
Erasing the first letter resulted in the word met (in Hebrew, מת means "death"), which took the life of the being. According to others, it could also have been the word Adam, meaning "man," but after erasing the first letter, I will mean "blood" in Hebrew. The creature thus created was silent and thoughtless because it was not created by God; could only follow orders and work, without own free will.

       According to one version of the legend, after defending Jews against the attacks of the people, Golem goes on a rampage and begins to murder those he served; Maharal takes the parchment from his mouth and, by crossing the first letter from the word Emet, makes the creature become a clay statue again. In another version of the legend, after completing his work, Maharal immobilizes Golem by taking the parchment with his word, and then hides in the attic of the Prague synagogue where he waits for revival to this day ...

Witam wszystkich serdecznie!

Nie zwalniam tempa w nowym roku i zapraszam na kolejny wpis. Wracam do XVII Wiednia i gry Anno Domini 1666 od naszego rodzimego Wargamera.

Dziś Rabbi Nathan i Golem..
Natan ben Mosze Hannower. Ma około 70-80 lat. Nikt nie wie gdzie i kiedy dokładnie się urodził. Jedni powiadają, że w Krakowie, inni, że w Niemczech. Odebrał porządne wykształcenie i zaczął nauczać w synagodze w Zasławiu. 
Tam zastał go wybuch powstania Chmielnickiego. Miasto zostało zdobyte, w połowie spalone, grobowce polskiej szlachty rozkopane, kościoły katolickie zburzone, a synagoga zamieniona na stajnię. 
Natan uciekł wraz z większością mieszkańców. 200 Żydów, którzy pozostali w mieście z powodu wieku, choroby lub ufających w pomoc sąsiadów, zostało wymordowanych przez Kozaków. Z płonącej Ukrainy Natan uciekł do Pragi a następnie do Wenecji, gdzie zapoznał się z naukami kabały. 
Kilka lat temu wrócił do Pragi, widząc w przepowiedniach, że znów nadchodzą trudne czasy dla jego ludu. Udało mu się odcyfrować zapiski rabbiego Loewa i poznać sekret wykonania golema - potężnego strażnika.


Sprawdźcie też:


A teraz...

olem (hebr. ‏גולם‎ lub ‏גלם‎; jid. ‏גולם‎ gojlem) był (jest?) istotą utworzona z gliny na kształt człowieka, ale pozbawionej duszy rozumiejącej neszama, a zatem również zdolności mowy.
       Hebrajskie słowo Golem pojawia się w Biblii tylko raz, w Księdze Psalmów 139:16, który to werset tradycja talmudyczna wkłada w usta Adama. W tym miejscu bywa ono tłumaczone jako „zarodek, embrion”, ale prawdopodobnie oznacza coś bezkształtnego, pozbawionego formy. 


       W średniowieczu utożsamiano je z greckim pojęciem bezkształtnej materii. Część tradycji żydowskiej traktuje również Adama przed obdarzeniem go bożym tchnieniem jako golema.
Tworzenie golema przez ludzi wiąże się z powtarzaniem procesu bożej kreacji. Uważano, iż została ona dokonana za pomocą liter alfabetu hebrajskiego, również przez odpowiednie ich układy próbowano ponowić ten akt. 

Pierwsze przekazy o golemie utworzonym przez człowieka zawiera Talmud. Później na stałe praktyki te związane były z magicznym wykorzystaniem traktatu Sefer Jecira i odtworzeniem podanej tam struktury boskiej kreacji. 

       Najbardziej znana legenda na temat golema mówi o stworzeniu go przez rabina Jehudę Löw ben Bezalela z Pragi (urodzonego w Poznaniu), znanego również jako Maharal.
       W drugiej połowie XVI w. nasiliły się ataki na praskich Żydów, których posądzano o bezbożne praktyki i okultyzm. Aby obronić siebie i innych, rabin Maharal ulepił z gliny wielką postać człowieka, którą następnie ożywił za pomocą tajemnych rytuałów i modłów, na koniec wypisując na czole lub wkładając do ust Golema pergamin ze słowem Emet (w języku hebrajskim słowo to, אמת, oznacza „prawdę”). 

Wymazanie pierwszej litery powodowało powstanie słowa met (w języku hebrajskim מת oznacza „śmierć”) co odbierało życie istocie. Według innych mogło to być również słowo Adam, czyli „człowiek”, natomiast po wymazaniu pierwszej litery dam, co oznacza po hebrajsku „krew”. Tak stworzona istota była jednak niema i bezmyślna, gdyż nie została stworzona przez Boga; mogła tylko wykonywać polecenia i pracować, sama nie mając własnej, wolnej woli.

       Według jednej z wersji legendy, po obronie Żydów przed atakami ludności, Golem wpada w szał i zaczyna mordować tych, którym służył; Maharal wyjmuje mu pergamin z ust i wykreślając pierwszą literę ze słowa Emet sprawia, że istota staje się na powrót glinianym posągiem. W innej wersji legendy, po wykonaniu pracy Maharal unieruchamia Golema zabierając mu pergamin ze słowem, a następnie ukrywa na strychu praskiej synagogi gdzie czeka na ponowne ożywienie do dnia dzisiejszego...

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 


*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. Nice write up and wonderful looking minis, I enjoyed the trip in the XVIIth century!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Phil! Glad You like it :)
   best

   Delete
 2. Posądzenia o okultyzm, jak widać, nie były bezpodstawne.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Moje czy starozakonnych? :D

   Co do całej kabały to fakt. Golemy, przyzywanie demonów...

   Delete
 3. Świetny efekt na golemie z tymi oczami. Twój egzemplarz AD1666 będzie niesamowity - oczywiście jak już go pomalujesz :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki! Nie wiem, kiedy skończę. Może w tym roku :) Na razie tylko Muszkieterów prawie skończonych mam ;-) A marzy mi się jeszcze kilka innych frakcji :)

   Delete
 4. Another wonderful set of miniatures, beautifully painted too.

  ReplyDelete
 5. Przepiękne malowanie (szczególnie Rabbi). Brawa Michale.
  Pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję! Rabbi wyśmienitą figurką do malowania jest :)

   Delete
 6. Twoje malowanie i modele Wargamera to powercombo. Po raz kolejny wymiatasz.

  ReplyDelete
 7. Replies
  1. Большое спасибо за ваши добрые слова!

   Delete
 8. Михаил,вы не перестаёте удивлять нас прекрасными работами!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. о, большое спасибо за такие красивые слова!

   Delete
 9. Fine start with the New Year, Michal! Fabulous brushwork as always.

  ReplyDelete
 10. Happy new years and very nice work as usual !

  ReplyDelete
 11. Lovely looking miniatures and exciting legend. I always get something interesting in your site, Michal:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You my friend!
   Спасибо, мой друг!

   Delete
 12. Wonderful and surprising history and oncce more some beautiful sculpts brought alibe to accompany the text !

  ReplyDelete
 13. Brilliant work Michal, one of the many curious legends in history. Superb brushmanship on these excellent sculpts. The only thing I think is a shame is the fact they didn't give the golem the dynamic pose from the boxing art.

  ReplyDelete
 14. Cool minis and nice read as always! Perfect!!

  ReplyDelete
 15. Świetna robota! Ja z kolei nigdy nie zapomnę wrażenia, jak byłem mały, jakie na mnie zrobił film (już nie pamiętam, czy był to przedwojenny film francuski, czy też czechosłowacki) i właśnie postać golema. Też chciałem takiego sobie zbudować ;)
  Przy okazji, nie wiesz może kiedy figurki AD1666 będą dostępne w sklepie?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki serdeczne Bart! Z tego co czytałem to niebawem do sklepów trafią i stopniowo konkretne zestawy będą wchodzić do sprzedaży.

   Delete
 16. Piękna robota i bardzo fajnie przygotowany cały wpis! Jak zwykle raczysz obserwatorów ucztą dla oczu. :-)

  ReplyDelete
 17. Wow Michal!!! I really like your paintjob and also your very nice blog (both reports and the use of graphics).

  ReplyDelete
 18. Nice glowing eyes! How did you make them glow? Color contrast?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You. Just working with orange, yellow and white colours ;)

   Delete

Post a Comment