Polish XVII c. foot Dragoons and the Road Cross (With Fire and Sword project) / XVII wieczni polscy piesi dragoni i przydrożny krzyż (Projekt Ogniem i Mieczem) #1I warmly welcome!

The first post devoted to my new project, With Fire and Sword today, about the Polish-Cossack conflict in the "Wild Fields".

       The first fire is two Dragoons, who can successfully pretend to be bandits, and a self-made roadside cross. Only Christ is original, which I painted and aged a bit.

Everything will be Grim and Dark, as it was in the conflict in the Wildlands...
Exactly, will start the story with the meaning of the name of the land of this bloody conflict.

 • Wild Fields
lat. Loca Deserta, Russian. Дикое поле; Ukr. Дике Поле, is the historical name of Zaporizhia.
It was a historical land in the period from the 15th to the 18th century, located on the lower Dnieper, south of the Kudak castle, below the so-called Porohów, in the then Kiev Province, east of the Dniester River.
       The boundaries of the Wild Fields in the east and south were marked by the Don River and the Black Sea coast with the Ochakiv Castle.

       At the time of the union of Lithuania and Poland (1569), Ukrainian Ruthenia represented a steppe devoid of settled, agricultural population. These were the areas the possession of which was to be decided by their population and development.
The starosts of the royal castles - Kiev, Biała Cerkiew, Kaniv, Cherkas, etc., welcomed tramps of various origins, both peasants and nobility, placed them in the steppes and used them to fight the Tatar invasions.

       Later settlers fell victim to the invasions of many armies whose route fell this way (Tatars, Turks, etc.).
They owe their common name to numerous refugees who came here from the populated lands of the Commonwealth and the Russian Empire, as well as other regions and countries.
Among them were many peasants fleeing from the aggravation of serfdom and other burdens on behalf of noble landowners, and slave people fleeing persecution, as well as common criminals.

       The reason they came here was because they practically lacked any power or control in the Wildlands.
It was from them that Kossacks land developed.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzikie_Pola

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzikie_PolaWitam serdecznie!

Dziś pierwszy wpis poświęcony mojemu nowemu projektowi Ogniem i Mieczem, traktującym o konflikcie Polsko-Kozackim na terenach Dzikich Pól.

       Na pierwszy ogień idzie dwóch Dragonów, którzy mogą z powodzeniem udawać bandytów oraz własnoręcznie zrobiony przydrożny krzyż. Oryginalny jest tylko Chrystus, którego pomalowałem i nieco postarzyłem.

Nad wszystkim unosić się będzie klimat ponuractwa i mroku, jak to było w konflikcie na Dzikich Polach...
No właśnie, bajdurzenie zaczniemy od znaczenia nazwy krainy tego krwawego konfliktu.

 • DZIKIE POLA
łac. Loca Deserta, ros. Дикое поле; ukr. Дике Поле, jest nazwą historyczna  Zaporoża.
Była to kraina historyczna w okresie od XV do XVIII wieku położona nad dolnym Dnieprem, na południe od zamku Kudak, poniżej tzw. porohów, w ówczesnym województwie kijowskim, na wschód od rzeki Dniestr.
       Granice Dzikich Pól na wschodzie i południu wyznaczały rzeka Don i wybrzeża Morza Czarnego z zamkiem Oczaków.

       W chwili unii Litwy z Polską (1569) Ruś ukrainna przedstawiała step, pozbawiony ludności osiadłej, rolniczej. Były to obszary, o których posiadaniu zdecydować miało zaludnienie ich i zagospodarowanie.
Starostowie zamków królewskich – Kijowa, Białej Cerkwi, Kaniowa, Czerkas itd. przyjmowali włóczęgów różnego pochodzenia zarówno chłopów, jak i szlachtę, osadzali ich w stepach i używali do walki z najazdami tatarskimi.

       Późniejsi osadnicy padali ofiarą najazdów wielu wojsk, których szlak wypadał tą drogą (Tatarzy, Turcy itd).
Swą zwyczajową nazwę zawdzięczają licznym uchodźcom, którzy ciągnęli tu zarówno z zaludnionych ziem Rzeczypospolitej i Carstwa Rosyjskiego, innych regionów i państw.
Było wśród nich wielu chłopów zbiegających przed zaostrzaniem pańszczyzny i innych obciążeń na rzecz szlacheckich właścicieli ziemskich, oraz ludzi niewolnych, uciekających przed prześladowaniami, a także pospolitych przestępców.

       Powodem, dla którego tu przybywali, był praktyczny brak jakiejkolwiek władzy i kontroli na terenie Dzikich Pól.
Z nich to właśnie wykształciła się Kozaczyzna.

Quoting or copying the following text and photos remember the author
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. Very interesting little bit of historical background Michal and your figures and Cross are of the usual very high standard!

  ReplyDelete
 2. Zapowiada się wszystko niesamowicie!
  Twoje malowanie ponownie na wysokim poziomie.
  Pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
 3. Fantastic foot dragoons and cross!

  ReplyDelete
 4. Great looking foot dragoons/bandits and the cross is a super piece of terrain! Looking forward to this project as a 17th century Polish army is a long time future project for me!
  Best Iain

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you so much :)
   Will be only a skirmish project with some foot polish and cossacks fellas, but hope you will find some inspiration for your projects :)
   Best regards

   Delete
 5. I love all your projects, this is no exception. Pretty nice!!

  ReplyDelete
 6. Fajny krzyż Ci wyszedł. Widzę, że zastosowałeś modele z AD1666 - dobry wybór!

  ReplyDelete
 7. Wonderful pair of rogues and very good scratchbuild cross, with the promise of more to come.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you for a kind words sir! Yes, painting a polish noble now :)

   Delete
 8. Lovely work my friend. Nice bit of scenery to go with them as well!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much Simon and glad you like it!

   Delete
 9. Great job, wonderful miniatures!

  ReplyDelete
 10. Wow. Great looking figures for a rather obscure period/genre. I like it!

  ReplyDelete
 11. Cieszę się, że taki temat bierzesz na warsztat. Klimat, jak zawsze, robisz bezbłędnie!

  ReplyDelete
 12. Excellent and very distinctive, characters, Michal. The life in Wild Fields wasn’t easy:)

  ReplyDelete
 13. Zdecydowanie czuć klimat Dzikich Pól z tych figurek! Piękne!

  ReplyDelete

Post a Comment