Next Polish XVII c. foot Dragoons (With Fire and Sword project) / Kolejni XVII wieczni polscy piesi dragoni (Projekt Ogniem i Mieczem) #3Hello everyone!

I invite you to the third post on the With Fire and Sword project today.
I painted another two Polish foot dragoons from the 17th century, identical to the previous ones, but with a few changes.
I added parts that I got from friends responsible for the Dunkeldorf Miniatures project.
This is a lamp that I added instead of a firearm, and a bottle with a booze on the back.
I think it turned out pretty cool.

Other entries:


War. Part 1

Upon the news of the outbreak of the cossacks uprising, on April 21, the Grand Hetman of the Crown, Mikołaj Potocki, set off immediately from Cherkassy for Transnistria Ukraine, without waiting for help from Prince Jeremy Wiśniowiecki.

       The nominal commander of the units was Stefan Potocki, Derezinskiy starost, son of the hetman, and his adviser Stefan Czarniecki. Jacek Szemberk, the initiator of this expedition, also played an important role, and his troops constituted the majority of the Polish forces. Mikołaj Potocki divided his troops into three parts, the largest (about 6,000) unit he left with him, and against the Cossack-Tatar forces he sent the other two groups:

 • the second group, under the command of the hetman's son, 24-year-old Stefan Potocki (with the help of the commissioner of the Zaporozhye troops, Jacek Szemberg, and the lieutenant of the quartz hussars, Stefan Czarniecki), marched along the steppe. Initially, this group consisted of around 3,000. soldiers (150 hussars, 550 Cossack cavalry and 700-800 Ruthenian dragoons, 1500 registered Cossacks) and 6 regiment cannons,
 • the third group, consisting mainly of registered Cossacks, traveled by boats on the Dnieper. It had about 3.5 thousand. Cossacks, under the command of Stanisław Krzeczowski, colonels Wadowski and Gurski, and 80 dragoons. They had 8 falconets and a dozen or so hook lifts. The group at Kudak received small reinforcements (an unknown number of dragoons, some cannoneers with a mortar and grenades) from Krzysztof Grodzicki, the commandant of the local fort.

Bohdan Chmielnicki gathered about 800 Zaporizhzhya Cossacks and 6-7 thousand. allied Crimean Tatars led by Tugai-Bey...


from Internet

Witam wszystkich!

Zapraszam dziś na trzeci wpis poświęcony projektowi Ogniem i Mieczem
Pomalowałem kolejnych dwóch polskich pieszych dragonów z XVII wieku, bliźniaczo podobnych do poprzednich, jednakże z kilkoma zmianami.
Dodałem mianowicie części, które dostałem od przyjaciół odpowiedzialnych za projekt Dunkeldorf Miniatures. Jest to lampa, którą dodałem zamiast broni palnej oraz butelkę z gorzałką na plecy.
Myślę, że wyszło dosyć fajnie.

Pozostałe wpisy:


Wojna. Część 1

Na wieść o wybuchu powstania, w dniu 21 kwietnia hetman wielki koronny Mikołaj Potocki wyruszył z Czerkas niezwłocznie na Ukrainę Naddnieprzańską, nie czekając na pomoc ze strony księcia Jeremiego Wiśniowieckiego.

       Nominalnym dowódcą oddziałów był starosta dereziński Stefan Potocki, syn hetmana, a jego doradcą Stefan Czarniecki. Dużą rolę odgrywał też komisarz kozacki Jacek Szemberk, który był pomysłodawcą tej wyprawy, a podległe mu oddziały stanowiły większość sił polskich. Mikołaj Potocki rozdzielił swoje wojska na 3 części, przy czym największy (ok. 6-tysięczny) oddział zostawił przy sobie, a przeciwko siłom kozacko-tatarskim wysłał dwie pozostałe grupy:

 • druga grupa, pod dowództwem syna hetmana, 24-letniego Stefana Potockiego (korzystającego z pomocy komisarza wojsk zaporoskich Jacka Szemberga i porucznika kwarcianych husarzy Stefana Czarnieckiego), maszerowała stepem. Grupa ta liczyła początkowo około 3 tys. żołnierzy (150 husarii, 550 jazdy kozackiej oraz 700-800 dragonów ruskich, 1500 kozaków rejestrowych) oraz 6 dział regimentowych,
 • trzecia grupa, składająca się głównie z kozaków rejestrowych, przemieszczała się łodziami po Dnieprze. Liczyła ona ok. 3,5 tys. kozaków, pod dowództwem Stanisława Krzeczowskiego, pułkownikami Wadowskim i Gurskim oraz 80 dragonów. Posiadali oni 8 falkonetów i kilkanaście hakownic. Grupa ta pod Kudakiem dostała niewielkie posiłki (nieznaną liczbę dragonów, nieco puszkarzy z moździerzem i granatami) od Krzysztofa Grodzickiego, komendanta tamtejszego fortu.

Bohdan Chmielnicki na wyprawę zgromadził około 800 Kozaków zaporoskich i 6-7 tys. sprzymierzonych Tatarów krymskich pod wodzą Tuhaj-beja...

Quoting or copying the following text and photos remember the author
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***


Comments

 1. Those look absolutely brilliant Michal!

  ReplyDelete
 2. What can I say? They are beautiful and impressive. I love them!

  ReplyDelete
 3. Superb work Michal, they look pretty mean!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much for a kind words!
   Warm regards

   Delete
 4. Stunning work, Michal! Faces especially look impressive and very eloquent.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you so much!
   большое тебе спасибо!

   Delete
 5. Robi się coraz mroczniej!

  ReplyDelete
  Replies
  1. I dobrze! Strach co będzie jak nadejdzie czas na krwiożerczych Kozaków :)

   Delete
  2. Nawet mi nie mów... :)

   Delete
 6. Lovely work, I especially like the glowing lantern

  ReplyDelete
 7. Very nice they all look great. The Lantern is fab such a nice effect you have achieved with it.

  ReplyDelete
 8. Beautiful miniatures in excellent painted!Всё очень натурально!"Не добавить , не убавить."

  ReplyDelete
 9. Lovely mate! The small additions and eye positions make them look very different. Bravo.

  ReplyDelete
 10. Great additions to the With Fire and Sword collection, Michal!

  ReplyDelete
 11. Another lovely piece of work Michal and thanks for the tip on Dunkeldorf - they have some great looking figures and accessories!

  ReplyDelete
 12. The new chaps look as feirsome as ever and really fit in well with the others.

  ReplyDelete
 13. Kolejne doskonale modele do AD1666 Michale. Brawo!
  Pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
 14. Lovely conversions and awesome painting!
  Best Iain

  ReplyDelete
 15. Super! Może i ja się kiedyś zabiorę za modele do AD1666

  ReplyDelete
 16. Nice work on all, especially the lantern.

  ReplyDelete
 17. Awesome minis and paintjob! Great work on the bases, they fit perfectly whit the minis.

  ReplyDelete

Post a Comment