The last Polish XVII c. foot Dragoons (With Fire and Sword project) / Ostatni XVII wieczni polscy piesi dragoni (Projekt Ogniem i Mieczem) #4Hello everyone!

I invite you to the fourth post on the Ogniem i Mieczem project today.
I finished the last two Polish foot dragoons from the 17th century that will join my band.

        The manufacturer released three Dragon designs, not many could be said, but I tried to make sure that my three pairs of soldiers were not uniform clones.
I added parts to one that I got from friends in charge of the Dunkeldorf Miniatures project.
This is a lamp that I added instead of a firearm, and a bottle with a booze on the back.

The next ones differ in the colors of the outfit and the facial expressions
I think it turned out pretty cool.
Invite!

Other entries:


I
n the army of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the first unit of dragoons appeared in the Lithuanian army in 1617. It was a flag of 150 soldiers commanded by Gabriel Ceridon, who came from France through Courland.

       In the 17th century, they were units that fought on foot, as in the case of the Western European prototype, and armed with muskets, arquebuses, half-hooks, pistols and sabers, broadswords or rapiers.
The most common set of weapons was a fuse musket, two wheeled pistols and a saber or broadsword. On the other hand, colets were worn as a kind of light protective outfit, more or less from the beginning of the 1740s.
Dragoons were organized into independent banners (sometimes called companies), squadrons or regiments.

       In the Crown Army, the first dragoons unit known to us was the mercenary Seja banner of 200 men, hired in 1618 for the Moscow campaign of Prince Władysław.
From the mid-17th century, dragonia constituted about half of the total armed forces of the Republic of Poland.
Its number grew from the 20s of the 17th century with the increasing need to use units with great firepower on the battlefield - in 1649 dragoons constituted 22.5% of the Lithuanian army, in 1650 24%, and in 1661 dragoons were already 40% of the entire Lithuanian army.


https://i.ytimg.com/vi/8JFpyemw3-M/mqdefault.jpg

Witam wszystkich serdecznie!

Zapraszam dziś na czwarty wpis poświęcony projektowi Ogniem i Mieczem

Skończyłem ostatnich dwóch polskich pieszych dragonów z XVII wieku, którzy zasilą moją bandę.
       Producent wydał trzy wzory Dragonów, niewielu można by rzec, ale starałem się, aby moje trzy pary żołnierzy nie były jednolitymi klonami.
Dodałem jednemu części, które dostałem od przyjaciół odpowiedzialnych za projekt Dunkeldorf Miniatures.
Jest to lampa, którą dodałem zamiast broni palnej oraz butelkę z gorzałką na plecy.

Kolejni różnią się kolorystyką stroju oraz mimiką twarzy
Myślę, że wyszło dosyć fajnie.
Zapraszam!

Pozostałe wpisy:


W armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów pierwsza jednostka dragonii pojawiła się w wojskach litewskich w roku 1617. Była to licząca 150 żołnierzy chorągiew dowodzona przez przybyłego z Francji poprzez Kurlandię Gabriela Ceridon.

       W XVII w., były to jednostki walczące pieszo, podobnie jak w przypadku zachodnioeuropejskiego pierwowzoru, a uzbrojone w muszkiety, arkebuzy, półhaki, pistolety oraz szable, pałasze bądź rapiery.
Najczęściej stosowanym zestawem uzbrojenia był muszkiet lontowy, dwa pistolety kołowe i szabla lub pałasz. Natomiast jako rodzaj lekkiego stroju ochronnego, mniej więcej od początku lat 40. XVII w. noszono kolety.
Dragonów organizowano w samodzielne chorągwie (niekiedy nazywane kompaniami), skwadrony (nie należy mylić ze szwadronami) lub regimenty.

       W armii koronnej pierwszą znaną nam jednostką dragonii była najemna chorągiew Seja, licząca 200 ludzi, wynajęta w roku 1618 na kampanię moskiewską królewicza Władysława.
Od połowy XVII w. dragonia stanowiła około połowy całości sił zbrojnych Rzeczypospolitej.
Jej liczba rosła od lat 20. XVII w. wraz ze zwiększaniem się potrzeby używania na polu walki jednostek dysponujących dużą siłą ognia – w 1649 r. dragonia stanowiła 22,5% armii litewskiej, w 1650 roku 24%, a w roku 1661 roku dragoni stanowili już 40% całej armii litewskiej.

*https://pl.wikipedia.org/wiki/Dragoni

 
Quoting or copying the following text and photos remember the author
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***


Comments

 1. Impressive brushwork, Michal! The wear and weathering of the clothing is particularly fine.

  ReplyDelete
 2. Bardzo lubię te figurki (sam mam 3 ich zestawy ;) ), do tego bajecznie przez Ciebie pomalowani.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję i cieszę się że się podobają! :)
   To jeszcze Wołodyjowski, Zagłoba i Podbipięta zostali :)

   Delete
 3. I really like these mate. You did an amazing job and they all look great together.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you so much for a kind words friend!
   Glad you like it!

   Delete
 4. Superb Dragoons Michal, the lantern is excellent!

  ReplyDelete
 5. No pięknie pomalowane, sam podziw.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję :) jeszcze Wołodyjowski, Zagłoba i Podbipięta i kończę :)

   Delete
  2. Jak mówi święta księga: dlaczego zostawiłeś najlepsze wino na koniec?

   Delete
  3. Strasznie mi się ci Dragoni podobali i ich maznąłem wpierw :)

   Delete
 6. "Hej, hej,sokoły!"...Świetna robota!Naturalne kolory i historyczne podejście są bardzo dokładne i prawdziwe!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Большое спасибо за добрые слова!

   Delete
 7. The new chaps fit in well with the others and it's hard to spot simlar models - excellent as always.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Glad you like it sir!
   Thank you and best regards

   Delete
 8. Doskonale zakończenie Dragonów Michale.
  Podoba mi się w jaki sposób ich poróżnicowales.
  Pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
 9. Superb brushwork as always, Michal. A unique period.

  ReplyDelete
 10. Wow those have some really cool character to them.

  ReplyDelete
 11. More great looking minis there Michal, lovely work again!

  ReplyDelete
 12. @rross thank you for a kind words sir!

  ReplyDelete
 13. Splendid looking dragoons!
  Best Iain

  ReplyDelete
 14. @caveadsum1471 thank you for a kind words!

  ReplyDelete
 15. great job! I really like the paint job on the clothes it's very successful!

  Friendly

  KéHenCo

  ReplyDelete
 16. Thank you so much! Glad you like it friend!

  ReplyDelete
 17. Very nicely done once again !

  ReplyDelete
 18. @Brauwan thank you so much!
  Glad you like it :)
  Best

  ReplyDelete
 19. Super detailed painting as always! Two thumbs up!

  ReplyDelete

Post a Comment