Daily life in Ancient Rome #1 / Codzienne życie w Starożytnym Rzymie #1 (Gangs of Rome) (Grabblecast)

 


I warmly welcome!

I invite you to the streets of ancient Rome today! Once upon a time I bought two sets from the Gangs of Rome series (the main ones for the models, no thought of the game), in which you will find the inhabitants of the eternal city during various situations.

        I painted the first two models a few years ago, and the last two and the stands relatively recently. And for the latter, I used (apart from green stuff, flowers and tuffs) resin columns from my friends from Grabblecast.

As always, it is a product of high quality and worth recommending! Certainly, their elements will diversify every battle table, mock-up or stands for figures.

I invite you to the first walk...

The streets and squares of ancient Rome were buzzing from the early hours of the morning. In Rome, the use of carts and horses was forbidden. Exceptions from him were very rare.
Only rich people could afford a litter, carried by specially trained slaves. Most of the inhabitants had to walk on foot.
Romans were particularly eager to visit the squares, which were lined with colorful, stone slabs and decorated with statues.
They were surrounded by magnificent temples and public buildings. In front of the scorching sun or streams of rain, passersby protected themselves under the covered colonnades.


       The emperors often organized great shows for the people of their capital. They gathered thousands of people, as gladiators, horse-drawn carts and wild animals were fascinated by everyone.
And as you know, just give the crowd just "Bread and circuses" to get his favor.


       Walking down the streets, we see shops that offer food or craft, warehouses, workshops, fruit stands and greenery. There were people's apartments above the stores. They were built from inferior materials, taking care of the least possible costs.
Therefore, collapse and fires, the risk of which increased the wooden floors, the use of portable stoves, olive lamps, lighting torches and a small amount of water, were very common. The apartments were rented from the owners by poor families.
The cost of the most miserable apartment was very high and could reach the cost of 2 thousand sesterces.
By comparison, the worker's daily pay amounted to 5 sesterces.
The higher you entered, the worse the conditions. At the very top lived the poorest, crowded in small rooms without glass in windows, unprotected against bad weather, deprived of running water and comfort.
The water supply provided water only to the ground floor.


The people's flats were very modestly furnished: a simple brick bed was covered with a straw mattress, there was a table and several stools in them. A portable stove was used for heating and cooking food.
After the water was taken to the nearest fountain, the needs were handled in public latrines.


        Leaving the district of plebeians (plebe), we see houses of noble Domus families.
In the ancient Roman family, father exercised the "power" over all household members.
He decided about expenses, managed the assets of the whole family and made decisions on important matters. 
From his will depended, for example, on the fate of a born child, because he also decided whether the child would be raised or should be abandoned.
Although the Roman mother did not have political rights, she enjoyed quite a lot of freedom. Husbands were not embarrassed to take them for parties, unlike the Greeks.
The children were under the care of their mother for up to seven years.
Next, boys and girls started school, where history, literature (both Roman and Greek) were taught, and physical exercises such as swimming, horse riding, and (for boys) sword fighting. After finishing school, the girls learned to spinning and weaving and could get married at the age of 12 - 15.  


Witam serdecznie!

Zapraszam dziś na ulice starożytnego Rzymu! Dawno, dawno temu kupiłem dwa zestawy z serii Gangs of Rome (główne dla modeli, bez myśli o grze), w których to znajdziecie mieszkańców wiecznego miasta podczas różnych sytuacji.

       Pierwsze dwa modele pomalowałem już kilka lat temu, a ostatnia dwójka oraz podstawki stosunkowo niedawno.
I właśnie do tych ostatnich użyłem (oprócz green stuffu, kwiatków i tuffek) żywiczne kolumny od moich przyjaciół z Grabblecast.
Jak zawsze jest to produkt na wysokim poziomie i godny polecenia! Z pewnością ich elementy urozmaicą każdy stół bitewny, makietę czy podstawki pod figurki.

Zapraszam do pierwszego spaceru...

Ulice i place starożytnego Rzymu już od wczesnych godzin rannych gwarne były od ludzi.
W mieście obowiązywał zakaz używania wozów i koni. Wyjątki od niego były bardzo rzadkie.
Tylko bogatych ludzi stać było na posiadanie lektyki, dźwiganej przez specjalnie wyszkolonych niewolników. Większość mieszkańców musiała wędrować pieszo.

       Rzymianie szczególnie chętnie przebywali na placach, które wyłożone były różnobarwnymi, kamiennymi płytami i ozdabiane posągami. Otaczały je okazałe świątynie i budowle publiczne.
Przed palącym słońcem czy strugami deszczu, przechodnie chronili się pod krytymi kolumnadami.

       Cesarze dla ludu swej stolicy organizowali często wielkie widowiska. Gromadziły one wielotysięczny tłum, gdyż zarówno walki gladiatorów, wyścigi zaprzęgów konnych czy polowania na dzikie zwierzęta pasjonowały wszystkich.
A jak wiadomo, wystarczy dać tłumowi tylko "Chleba i Igrzysk", aby uzyskać jego przychylność.

       Idąc ulicami widzimy sklepy, które oferują żywność lub wyroby rzemieślnicze, magazyny, warsztaty, stoiska z owocami i zieleniną. Nad sklepami znajdowały się mieszkania ludu.
Budowane były z materiałów gorszego gatunku, dbając o jak najmniejsze koszty.
Dlatego, zawalanie się i pożary, których ryzyko powiększały drewniane podłogi, używanie przenośnych piecyków, lamp oliwnych, pochodni do oświetlania i mała ilość wody, były bardzo częste. Mieszkania były wynajmowane od właścicieli przez biedne rodziny.

       Koszt najbardziej nędznego mieszkania był bardzo wysoki i mógł osiągną koszt 2 tysiące sestercji. Dla porównania dzienna płaca robotnika wynosiła 5 sestercji. Im wyżej się wchodziło tym gorsze były warunki.
Na samej górze żyli najbiedniejsi, stłoczeni w małych pomieszczeniach bez szyb w oknach, niezabezpieczonych przed złą pogodą, pozbawieni bieżącej wody i wygód. Wodociąg dostarczał wodę jedynie na parter.

      Mieszkania ludu były bardzo skromnie umeblowane: proste legowisko z cegieł było przykryte siennikiem, stał w nich stół i kilka stołków. Przenośny piecyk służył do ogrzewania i gotowania jedzenia. Po wodę chodzono do najbliższej fontanny, potrzeby załatwiano w publicznych latrynach.

       Zostawiając dzielnicę plebejuszy (plebsu), widzimy domy szlachetnych rodzin Domus.
W starożytnej rodzinie rzymskiej "władzę" nad wszystkimi domownikami sprawował ojciec.
To on decydował o wydatkach, zarządzał majątkiem całej rodziny oraz podejmował decyzję w ważnych sprawach.
Od jego woli zależał na przykład los narodzonego dziecka, gdyż decydował on też o tym czy dziecko będzie wychowywane, czy też należy je porzucić.
Rzymska matka choć nie posiadała praw politycznych, to i tak cieszyła się dość dużą swobodą. Mężowie nie krępowali się zabierać je na przyjęcia, w przeciwieństwie do Greków.
Dzieci natomiast do siedmiu lat przebywały pod opieką matki.
Następnie chłopcy i dziewczynki rozpoczynały naukę w szkole, gdzie uczono historii, literatury (zarówno rzymskiej jak i greckiej), oraz były również ćwiczenia fizyczne, takie jak pływanie, jazda konna, czy (dla chłopców) walka mieczem.
Dziewczynki po skończeniu szkoły uczyły się przędzenia i tkania i mogły wyjść za mąż już w wieku 12 - 15 lat.
Quoting or copying the following text and photos remember the author
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***Comments

 1. Very, very cool figures and terrain, Michal! Perfect additions for many scenarios.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Agree! Thank you so much for a kind words friend!
   Best

   Delete
 2. Doskonała robota Michał. Podoba mi się stnowana kolorystyka, która pasuje do historyków.
  Pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
 3. Jak zwykle serwujesz pierwszorzędny klimacik takimi dioramami. Wszystko mi się tu podoba. A delikwent w płaszczy wygląda jak cesarz.... imperator...?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Może i jest to jeden z Boskich w przebraniu :) nie pamiętam czy to Neron czy Kaligula lubił przechadzać się po Rzymie w przebraniu i.. psocił :)

   Delete
 4. Lovely work as always! Not quite sure what you mean by resin loudspeakers though?

  ReplyDelete
 5. Nice work Michal and the bases are a clever idea 👍

  ReplyDelete
 6. Excellent GoR civilians and pillars!

  ReplyDelete
 7. Fantastic work! I love Gangs of Rome especially the supporting line of civilians and characters. You should try the rules, very straight forward and fun to boot!

  ReplyDelete
  Replies
  1. I have to try sometime, although I am terrified of building terrains or buying scenery. To make it look serious :)

   Delete
 8. Nie samym CoS człowiek żyje :D Bardzo fajne NPC'ty, no i tereny!

  ReplyDelete
 9. Fajne, (mini)sceniczne podstawki. A kolumny faktycznie, bardzo dobrze się prezentują.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję. Pomału mam zamiar podstawkować większe grupy i oddziały.
   Zobaczymy jak to wyjdzie...

   Delete
 10. Splendid looking civilians and nice looking columns!
  Best Iain

  ReplyDelete
 11. I really like the miniatures of civilians in your performance.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Большое спасибо за добрые слова

   Delete
 12. These are beautiful sculpts and you have really brought them to life with superb colour choices and of course your excellent paint-jobs.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Glad you like it!
   Thank you very much :)
   Warm regards

   Delete
 13. Excellent , lovely civilians and terrain!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you so much for a kind words Phil!
   Best regards

   Delete
 14. The brush work is lovely as always, my favourite is the fully cloaked and hooded gentleman ….. but those columns really set everything off - excellent.

  ReplyDelete
 15. They certainly look fantastic!!

  ReplyDelete

 16. the column is superbly painted! I'm still a fan of your painting on clothes

  ReplyDelete
 17. Great sculpts and lovely paint job and basing Michal - and they could fit into several era's as background set dressing!

  ReplyDelete
 18. Oh wow Michal! Really brilliantly done!

  ReplyDelete

Post a Comment