[ENG/PL] Crescent and The Cross: Moors: Black Guards #2/ Maurowie: Czarna Gwardia #2
مرحبا بالجميع!

Today I return to the the Reconquista times and another entry dedicated to the Moors. 
This time I painted a few soldiers, who are a command group for my Black Guards, elite soldiers.
Like the previous four, models come from Artizan Designs Berbers series and as metal patterns of historical figures are quite nice. 

Pattern banner from a Bernardo buddy, from foreign groups dedicated to Saga and C & C systems.

In this way, the first unit of the Moorish completed - a nice change from "European" climate. There will be more, but more colorful.
Feel free to watch and read.Traditionally, history corner.
Word of the Moors (lat. Mauri) comes from Mauritania, the name of the land of historical and geographical, now the western part of Algeria and northern Morocco. In different historical periods changed its meaning.
In an interesting medieval Europe they called me as the Muslim inhabitants of the Iberian Peninsula, who created Muslim state in the area of present-day Andalusia, reaching, in the era of the greatest conquest in the VII-VIII century, central France.


Until 711 originating from the North African Moors, who are mostly Berbers, Christian Visigoths conquered the state and will come to the land of Spain. Under the leadership of Tariq and his successors in the ongoing campaign nearly eight years, subjugated almost the entire peninsula.

Then they crossed the Pyrenees but were defeated by the Franks led by Charles Martel in the Battle of Poitiers in 732. You Moors in the fifties VIII century, plunged into the turmoil of the civil war, so further progress in Europe had to be abandoned.

The conquered territories, which included almost the entire Iberian Peninsula, the Moors called Al-Andalus. Almost, because apart from their effect was almost the entire Basque Country in the Pyrenees and located in the northwest region called Asturias. It is precisely in the areas of Asturias, in the battle of Covadonga, were beaten.

The victory of 718 is considered the beginning of the Reconquest. Christian residents of Asturias, defend before the onslaught of the Moors, gave birth to a new state. Identification for creating a state religion was.
Not without significance was the finding of the alleged tomb of St. James in 813 years. In this place was built the cathedral of Santiago de Compostela, which became a center of pilgrimage and a milestone in shaping the identity of the Christian state.


Shortly afterwards, the Asturian south set off the first expedition of the predatory nature, at first I did not have the character of efforts to recover lands taken away. With time, however, it limits the incursions began to expand.
In the mid-tenth century Christians claimed areas at the height of the river Douro. The capital was moved from Oviedo to León, giving rise to a new kingdom.
Asturias was not the only Christian nucleus of statehood on the Iberian Peninsula. She was also Castile, located north of Burgos. Marca Hispanica is a result of the expansion of the Franks, and from the tenth century known as Catalonia and the Basque country in the areas of Navarra and Aragon.


In the second half of the twelfth century Castile and Aragon agreed to the division of the peninsula on its sphere of influence and cooperation in the fight against the Moors. When the system joined Navarre, joined forces under the command at the Christian kingdoms of Alfonso VIII of Castile fought in 1212 winning the battle of Las Navas de Tolosa.

It was a landmark date in the history of the Reconquista. From now on we have to deal with the systematic procession of Christians in the south. At the end of the thirteenth century mansion Muslim limited only to the emirate of Granada.


The end of the Reconquest takes place in 1492. January 2nd Army Castile-Aragonese enter to Granada. Monarchs decided to forced conversion of Muslims. The alternative was the only exile.

 http://awesomemiddleageshastings.weebly.com/-inquisition--reconquista---scott-r.html
http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?685992-PREVIEWS-WIP-Preview-Thread/page13


مرحبا بالجميع!

Dziś powracam do czasów Rekonkwisty i kolejnego wpisu poświęconemu Maurom.
Tym razem pomalowałem kilku żołnierzy, będących grupą dowodzenia dla mojej elitarnej Czarnej Gwardii.
Podobnie jak poprzednia czwórka, modele pochodzą z serii Berberów od Artizan Designs i jak na metalowe wzory figurek historycznych są całkiem ładne.
Wzór sztandaru od kolegi Bernardo, z zagranicznej grupy poświęconej Sadze oraz C&C.

Tym sposobem pierwszy oddział Maurów ukończony - bardzo miła odmiana od "europejskich" klimatów. Będzie ich więcej, ale już bardziej kolorowych.
Zapraszam do oglądania i czytania.


Tradycyjnie, kącik historyczny.
Słowo Maurowie (łac. Mauri) pochodzi od Mauretanii, nazwy krainy historyczno-geograficznej, obecnie zachodniej części Algierii i północnego Maroka. W różnych okresach historycznych zmieniało ono swoje znaczenie.
W interesującej mnie średniowiecznej Europie nazywano tak muzułmańskich mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, którzy stworzyli państwo muzułmańskie na obszarze dzisiejszej Andaluzji, sięgając, w dobie największych podbojów w VII-VIII wieku, do środkowej Francji.

Do 711 roku wywodzący się z Północnej Afryki Maurowie, będący w większości Berberami, podbili państwo chrześcijańskich Wizygotów i zawitali na tereny Hiszpanii. Pod wodzą Tarika i jego następców, w ciągu trwającej blisko osiem lat kampanii, podporządkowali sobie niemal cały półwysep.
Następnie przekroczyli Pireneje, ale zostali pokonani przez Franków pod wodzą Karola Młota, w bitwie pod Poitiers w roku 732. Państwo Maurów w latach pięćdziesiątych VIII wieku pogrążyło się w zamęcie wojny domowej, więc dalsze postępy w Europie musiały zostać zaniechane.

Podbite tereny, które obejmowały prawie cały Półwysep Iberyjski, Maurowie nazwali Al-Andalus. Prawie, bo poza ich wpływem znalazł się niemal cały Kraj Basków w Pirenejach oraz położona na północnym zachodzie kraina o nazwie Asturia. To właśnie na terenach Asturii, w bitwie pod Covadongą, zostali pobici.
Zwycięstwo z 718 roku jest uważane za początek rekonkwisty. Chrześcijańscy mieszkańcy Asturii, obroniwszy się przed naporem Maurów, dali początek nowej państwowości. Identyfikacją dla tworzącego się państwa była religia.
Nie bez znaczenia było również odnalezienie domniemanego grobu św. Jakuba w 813 roku. W tym miejscu zbudowano katedrę Santiago de Compostela, która stała się ośrodkiem pielgrzymkowym i kamieniem milowym kształtowania się tożsamości państwa chrześcijańskiego.

Niedługo potem, z Asturii na południe wyruszyły pierwsze wyprawy o charakterze łupieżczym, na początku nie miały charakteru dążenia do odzyskania zabranych ziem. Z czasem jednak granica tych wypadów zaczęła się rozszerzać.
W połowie X wieku chrześcijanie utrzymywali tereny na wysokości rzeki Duero. Stolicę przeniesiono z Oviedo do Leónu, dając początek nowemu królestwu.
Asturia nie była jedynym zalążkiem państwowości chrześcijańskiej na Półwyspie Iberyjskim. Była też Kastylia, położona na północ od Burgos. Marchia Hiszpańska powstała w wyniku ekspansji Franków, a od X wieku znana jako Katalonia i kraj Basków na terenach Nawarry i Aragonii.

W drugiej połowie XII wieku Kastylia i Aragonia porozumiały się co do podziału półwyspu na swoje strefy wpływów i współdziałania w walce przeciwko Maurom. Gdy do układu dołączyła Nawarra, siły połączonych królestw chrześcijańskich pod dowództwem Alfonsa VIII Kastylijskiego stoczyły w 1212 roku zwycięską bitwę pod Las Navas de Tolosa.

Była to przełomowa data dla historii rekonkwisty. Od tej pory mamy do czynienia z systematycznym pochodem chrześcijan na południe. Pod koniec XIII wieku posiadłości muzułmańskie ograniczają się już tylko do emiratu Granady.
Koniec rekonkwisty ma miejsce w 1492 roku. 2 stycznia wojska kastylisjko-aragońskie wkraczają do Granady. Monarchowie podjęli decyzję o przymusowej konwersji muzułmanów. Alternatywą było jedynie wygnanie.
Comments

 1. GREAT WORK!!!!! These are perfect, from the warriors to the horses and not forgetting the flag!! Cheers and congratulations!!

  ReplyDelete

 2. In 1492 not only the Moors were expelled also the Jews

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sí, también es infame tarjeta en la historia de Europa ...

   Delete
 3. Ten z bębenkiem jest przeuroczy :-) Miło patrzeć jak banda rośnie w siłę! Będzie co mordować ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Łatwo skóry nie oddadzą :)
   Maluj, maluj swoich Krzyżowców :)

   Delete
 4. Fantastic work Michal. That flag really stands out and gives some color to all the black.

  ReplyDelete
 5. Excellent. The black is nicely painted.

  ReplyDelete
 6. Awesome work!!
  Those dark robes really give them a, somehow, mystic look. And those islamic inscriptions... really great man!

  Fun fact: the Asturians weren't christian until the Islamic invasion of the peninsula, since they remained "untouched" by the roman empire and the Visigoths in a good Asterix kind of way xD.
  Christianity surged with the moçarabic migrations to the north of Iberia (visigoths under muslim laws), and there were born the Idea of "reconquista", with a neo-Visigoth civilization (that gave us Portugal and Spain).
  I'm not trying to be pedantic... I've just been studying this subject for a university exam last week xD

  Cheers Mike

  ReplyDelete
  Replies
  1. Muito obrigado :))
   I was hoping just to share with you some interesting facts)

   Delete
 7. Splendid work! I really like the variegation on the shields. So cool! Now, where do you get your flags? I need some.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Jonathan! Send me a PM on @ and I send back that banners I have :)

   Delete
  2. Michael, I am no Twitter user. I would appreciate it if you contact me through my blog using "Contact Form" on https://palousewargamingjournal.blogspot.com/.
   Thanks,
   Jon

   Delete
  3. I also wanted more contact us by e-mail;)

   Delete
 8. Awesome job, most impressive figures...I really like the drummer!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Phil. Yes drummer mini is nice one sculpt :)

   Delete
 9. Dzień ponury, smog wisi w powietrzu, niemowlak wrzeszczy... aż tu Michał wyjeżdża po raz kolejny ze swoim malowaniem czerni i nagle świat paradoksalnie jakby jaśniejszy :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, "szczęśliwie" chory jestem i jeszcze przez parę dni nie wychodzę na smog stolicę :)
   Cieszę się, że choć trochę dzień lepszy :)
   Pozdrawiam

   Delete
 10. Replies
  1. Ha, ostatnio jakiś Arab mnie obserwuję na G+, więc jak przetłumaczy to masz bombowo :)
   A na serio to dzięki, niestety print gdyż nie dałbym rady namalować :)Nie mogą twarzy najwyższego malować to ciachają ładne wzory :)

   Delete
 11. Twoja czerń sprawia, że ten kolor staje się ciekawy :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję :) Do mojej czerni dodaję dwa inne kolory, może przez to czasem inaczej wygląda :)

   Delete
  2. Swoją drogą, zdjęcie 10 z 15. O ja *$^$%@ długo będzie #$&%#*#( na tym bongosie?

   Delete
  3. Haha! Dobre, dobre :)Chociaż taki bębenek to i tak folklor, mógł tradycyjnie trąbką w ucho :)

   Delete
 12. Wyglądają fajnie. Bardzo dobra kolekcja arabów. Wszystkie figurki wyszły piknie i klimatycznie.

  ReplyDelete
 13. This is tremendous work Michał, absolutely wonderful.

  ReplyDelete
 14. Jak zwykle informacje, o których nie miałam pojęcia ;-)

  ReplyDelete
 15. fantastic work & paintjob Michał !
  I love the flag ! Very detailed !
  Greetings

  ReplyDelete
 16. I wish mine were that good, great job

  ReplyDelete
  Replies
  1. I believe that this will be!
   best regards Martin!

   Delete
 17. Absolutely magnificent. I love how these turned out.

  ReplyDelete
 18. That's strange. A friend and I were just discussing the Moor expulsion from Spain 1492!

  Incredible timing you have there mate! :)

  Beautiful work once more. Your Arab fellows are becoming a very cool force to look upon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha! It's really strange:)
   Thank You so much for a visit and comment Dai :)

   Delete
 19. Excellent work. Black can be very hard to look effective on miniatures but these are excellent. cheers

  ReplyDelete
 20. Zupełnie nie moja tematyka, ale temat i wiedza godna podziwu :)

  ReplyDelete
 21. Wow, excellent. Very striking colour scheme.

  ReplyDelete
 22. Mega, bardzo mi się podobają!

  ReplyDelete
 23. Super wpis i fajna jednostka. Z chęcią przeczytałbym kiedyś raport z jakiejś gry, w której wystąpiła. A na kolejne wpisy czekam jak na nowy sezon "Gry o tron" :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, ha dobre dobre :) Uzbieram coś grywalnego, pomaluję i będę myślał o grze:)

   Delete
 24. Przyznam, że nigdy nie słyszałam o 'Maurach', ale dzięki temu wpisów czuje się bogatsza o te wiedzę :D A tak poza tym świetna robota! :)

  ReplyDelete
 25. Lubię poczytac o takich ciekawostkach historycznych. Jednak fascynują mnie głównie czasy Napoleona. Swietna robota

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuje bardzo za odwiedziny i komentarz :)
   pozdrawiam

   Delete
 26. A fantastically painted force. Very well done. :)

  ReplyDelete
 27. A great group of figures with some outstanding touches.

  ReplyDelete
 28. Splendid looking Black Guard! Black can be a tough nut to paint without looking either too flat or too grey, but yours looks excellent.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much! I'm glad you like my black painting:)

   Delete
 29. Awesome work Michał!
  How is made the banner, hand painted or printed?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank a lot !
   I would not give advice as to paint :)Printed one;)

   Delete
 30. Outstanding work Michal.One of the best figurepainting I´ve seen so far.You are truly skilled.

  ReplyDelete
 31. Funny, a work friend and I were just talking about the Moors being pushed out of Europe in 1492.

  Beautiful work Michal. That banner is especially impressive!

  ReplyDelete

Post a Comment