Posts

[EN/PL] Necromancy and dark magic in Ancient Greece. Part I / Nekromancja i mroczna magia w Starożytnej Grecji. Część I (Wargames Atlantic Skeleton Infantry #1)

[EN/PL] Two Cases from Miniatures Art Team / Dwie Walizki od Miniatures Art Team

[EN/PL] The Wait is Over. 28 MAG is Here / Koniec czekania. Magazyn 28 już jest

[EN/PL] The Dark shadow of Gilles de Rais / Mroczny cień Gillesa de Rais ( Herman Geizhals, Dunkeldorf's Burgomeister - Dunkeldorf Miniatures)

[EN/PL] The first folk crusade. Part II Slaughter of the Jews (1096) / I Wprawa ludowa. Część II Pogrom Żydów (1096r.) [V&V Miniatures: Pilgrims 2 set #2]