Posts

[ENG/PL] The fate of William the Conqueror, part II / Część druga losów Wilhelma Zdobywcy

[ENG/PL] LOTR: Dwarves: Vault Wardens / Krasnoludzcy Strażnicy Krypt

[ENG/PL] Do not mock from the bastard, the thing about the Wilhelm the Conqueror / Nie drwij z bękarta, czyli rzecz o Wilhelmie Zdobywcy