Posts

[EN/PL] Hugues de Payns (Hugo de Payens), the first Templar / pierwszy Templariusz

My most beautiful miniature! / Moja najpiękniejsza miniaturka!

[EN/PL] A few words about medieval demonology / Słów kilka o średniowiecznej demonologii (Grabblecast Summoning Circle)

Nyarlathotep, Dark Emissary / Mroczny Emisariusz