Posts

Early Imperial Roman Aquilifer and Signifer (VICTRIX LTD)

Early Imperial Roman Auxiliaries #1 (VICTRIX LTD)

Bushi Buntai: Ashigaru with Teppō (Ronin / Test of Honour)

The story of Benkei, wandering monk / Historia Benkei, wędrującego mnicha (Perry Miniatures)

Bushi Buntai: Hatamoto and Samurai in feudal Japan / Hatamoto i Samurajowie w feudalnej Japonii (Ronin / Test of Honour)

Next Polish XVII c. foot Dragoons (With Fire and Sword project) / Kolejni XVII wieczni polscy piesi dragoni (Projekt Ogniem i Mieczem) #3