200 post on DwarfCrypt !! / Dwusetny post na DwarfCrypt !! (and Nisse & Theodor Kittelsen tale)

Witajcie wszyscy dobrzy ludzie!
Dziś dość nietypowo. Mała celebracja moich blogowych wypocin, a jest ku temu mała okazja- dwusetny post. Blog od swojego początku ( a właściwie strony internetowej) traktować miał o szeroko pojętych grach bitewnych. Począwszy od figurek fantasy, SF a kończąc na modelach historycznych- pojawiających się zdecydowanie więcej w ostatnim roku.
Hello all good people!
Today quite unusual. A small celebration of my blog scribbles, and there's a small chance - two hundredth post. Blog from its beginning (actually a webpage) was treated with a broad battle games. Starting with fantasy, SFminiatures and ending on historical models - appearing far more in the last year.

Na początku przedstawię Szanownym odwiedzającym znaczenie mojej głównej grafiki - tajemniczego krasnoluda.
Wyszedł on spod ołówka Theodora Kittelsena (1857-1914), norweskiego rysownika i ilustratora, uwieczniającego w swoich pracach przyrodę i wierzenia Norwegii.
Rysunku uczył się w Kristianii (dawna nazwa Oslo), Paryżu i Monachium. Po powrocie ze studiów za granicą, w 1887, zamieszkał na Lofotach, gdzie jego szwagier był latarnikiem w latarni morskiej w Skomvær. Zainspirowany surowym krajobrazem Lofotów stworzył cykl rysunków poświęconych morzu i życiu rybaków (Fra Lofoten i Fra Lofoten II). Poza przyrodą Kittelsena fascynował także świat wierzeń norweskich oraz baśni ludowych , zaludnionych przez trolle, huldry i inne mityczne stworzenia.
Stworzył także cykl przedstawiający dżumę, która zdziesiątkowała ludność Norwegii w średniowieczu (Svartedauen).
At the beginning of honorable introduce visitors to the meaning of my main graphics - a mysterious dwarf.
He came out from under the pencil by Theodor Kittelsen (1857-1914), the Norwegian cartoonist and illustrator, showing in his works nature and beliefs of Norway.

Drawing learned in Kristiania (the former name of Oslo), Paris and Munich. After returning from studies abroad, in 1887, he settled in Lofoten, where his brother in law was the lighthouse keeper at the lighthouse in Skomvær. Inspired by the harsh landscape of the Lofoten has created a series of drawings dedicated to the sea and the life of fishermen (Fra Fra Lofoten and Lofoten II). In addition to the nature Kittelsen also fascinated by the world of beliefs Norwegian folk and fairy tales, populated by trolls, Huldra and other mythical creatures.
He also created a series depicting the plague "black death" that decimated the population of Norway in the Middle Ages (Svartedauen).


A teraz o samym krasnoludzie a właściwie Nisse. Czym były Nisse? Były to (są) duchy domowe, dbające o dostatek i zdrowie mieszkańców. Odznaczały się niskim wzrostem, często wyglądające jak stare, brodate krasnale. Znane są Nisse o odmiennym wyglądzie - z jednym okiem, o ciemnych twarzach i o cechach wyglądu wręcz demonicznym. Jednym wspólnym czynnikiem domowych duchów była pomoc domownikom, lecz nie za darmo! Trzeba było potem zostawić trochę jedzenia czy mleka w kącie.
Biada tym którzy, wyrządzili krzywdę domowym opiekunom! Nisse potrafiły się zemścić ( a mogły dowiedzieć się od zwierząt domowych o niegodziwościach), i skwaśniałe mleko było najmniejszą karą. Zdarzały się przypadki śmierci i ciężkiego pobicia. W dobie chrześcijaństwa udemonizowano Nisse i stał się złym duchem, niechcianym gościem czy demonem. Początki były jednak inne, dlatego uważajcie, gdy zatnie wam się zasuwa lub klucz w drzwiach. Baczcie czy nie śpi tam jakiś Nisse...

And now about the dwarf, actually Nisse. What were Nisse? These were (are) the spirits home, taking care of prosperity and health of residents. They characterized by short stature, often looking like an old, bearded dwarf. Nisse are known for a different look - with one eye, with dark faces and the qualities downright demonic appearance. One common factor homemade spirits was to help anyone, but not for free! Then you had to leave a little food or milk in the corner.Woe to those who, wronged home caregivers! Nisse could get revenge (and that could learn from pets for wickedness), and sour milk was the least punishment. There have been cases of death and severe beatings. In the era of Christianity domonish Nisse and he became the evil spirit or demon unwanted guest. The beginnings were different, so be careful when you jam occurs to latch or key in the door. Take heed that not sleeping Nisse here ...

Tyle na temat Nisse, znanego z mitów ludów północy, ale i opowieści z wielu stron świata.
Na zakończenie przedstawię dotychczasowe zestawienie najczęściej odwiedzanych postów oraz najczęściej plusowanych.
Zapraszam do dalszych odwiedzin Krypty, dziękując niezmiernie za dotychczasowe wsparcie!
All about of the Nisse, known for the myths of northern peoples, but also stories from many parts of the world.
At the end of the current introduce summary of the most visited posts and the most G+. Feel free to further visits Crypt, thanking immensely for their support!

Najczęściej Wyświetlane / Most Viewed:
 1. Return from the Crusade (Powrót z krucjaty)
 2. Warheim / MoRdheim: Najemne Ostrze: Strażnik Morski z Lothern (Lothern Seaguard)
 3. Figurkowy Karnawał Blogowy, ed. VII- Ars moriendi, czyli Sztuka umierania.
 4. WH 40: Space Wolves: Krom Dragongaze
 5. SAGA : Battle Raport: Jomsvikings vs Vikings
 6. Bolt Action: US Airborne Pathfinders
 7. SAGA: Varangian Guards in Parade Dress (3) finished !!
 8. SAGA: Varangian Guards in Parade Dress / Wareska Gwardia
 9. Bolt Action: British Paratroopers: PIAT Team
 10. http://dwarfcrypt.blogspot.com/2015/04/in-box-norman-characters-casualties.html

Najlepiej ocenione / Top rated:
 1. Jazon i Argonauci (Jason and the Argonauts) : finished!
 2. SAGA: Harald Hårdråde (Harald Hardrada)
 3. SAGA: Varangian Guards in Parade Dress (3) finished !!
 4. SAGA: Norman Noble/ Prince Bolesław Krzywousty (Boleslaw III Wrymouth)
 5. SAGA: Jomsvikings- ALL!!
 6. Warhammer Ancient Battles: Gallic Celt: Chieftain's Chariot / Dowódca na rydwanie bojowym
 7. SAGA: Defenders of the Faith: Saxon Thegns
 8. Saga: Viking Berserkers !!
 9. Saga: Viking Jarl
 10. Bolt Action: US Airborne Pathfinders

One of my favourite band- Hedningarna
 

Comments

 1. Gratulacje! :-) A top 4 wyświetleń sugerują czego więcej mógłbyś mieć na blogu ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję:)Powoli będę wracał do fantasy klimatów:) Wpierw Steampunki pokończę i równoległe do historycznych jakieś miłe oku fanasy/sf będę malował:)

   Delete
 2. 200...and 200 very nice posts! Congrats Michal, well desserved...

  ReplyDelete
 3. Gratulacje. I kolejnych 200 życzę :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie! Zapał jest- aby czas był:)

   Delete
 4. Gratulacje! Tak trzymaj! :)

  ReplyDelete
 5. Gratuluję 200 postów i życzę kolejnej 200 -tki z równie pięknie pomalowanymi figurkami!
  Jeśli zaś chodzi o duchy - opiekunów domostwa to na myśl mi przychodzą Ubożęta.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie Groanie! Faktycznie, ubożęta znane mi z rodzimej demonologii ludowej:)

   Delete
 6. Congratulations Michal some fantastic blogs to. Keep up the good work
  Steve

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You lot! Your minis Stve are painting exemplar for me!

   Delete
 7. Gratulacje :) Liczę, że to dopiero początek.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję:) Dopóki będziecie dawali inspirację na swoim blogu to na pewno dopiero początek:)

   Delete
 8. 200 - good number!
  Поздравляю, Миша 8)))

  ReplyDelete
 9. Niezwykłe podsumowanie jak na niezwykły blog ! (trąci lizusostwem, wiem :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. haha:) Dzięki wielkie:) Blog jak blog;p ważne że malowanie daje fun:)

   Delete
 10. Nisse brzmi jak Nessi - z takiego filmu. Ale ogólnie ciekawe zestawienie z okazji 200 postu :D Nie ma to jak duszki opiekunki. A po ang słabo widać literki chyba za jasne (to taka uwaga mała bo też lubię po ang poczytywać co piszesz :D) Życze kolejnych sukcesów! :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. A tak może być mniej widoczne. Kiedyś robiłem inną czcionką na innym tle :) a wpis z 2015 jest :p

   Delete

Post a Comment