Summary of 2016 and plans for 2017 // Podsumowanie 2016 i plany na 2017."WORLD" card is considered a symbol of happiness, joy and success.
It also means a dream come true and a lot of success in all areas of life. It is one of the most positive Great Arcana Tarot cards.
Charter is power, position, money ...

Karta „ŚWIAT” jest uważana za symbol szczęścia, radości i powodzenia.
Oznacza również spełnienie marzeń i wiele sukcesów we wszystkich dziedzinach życia.Jest jedną z najbardziej pozytywnych kart Tarota Arkanów Wielkich.
Jest Kartą władzy, pozycji, pieniędzy…


Hello all friends, visitors and others, pretending that there does not look it! 
Another year of blogging I have been completed, and therefore the time for a little summary of the activity on the network and showrooms;)

In 2016, there was no a great revolution on the DwarfCrypt blog, just a little refreshed website design, but each single entry, according to a chosen few years ago the way, consists of pictures painted miniatures and textured- trivia, historical facts, references in the literature, which are essential complement the whole. And it will not change in the coming years. 
Similarly with bilingualism, through which more than half of the inputs and comments came from foreign visitors. 
At this point, I have to THANKS all visitors, likings, and providing comment on the blog, Twitter, Instagram or FB. YOUR support and the number of comments exceeds very often all my expectations. Honor and glory for you!

Last year, in May, I was able to also, thanks to your support, to reach 100 000 impressions, and in January we will celebrate 200 000. I am happy that my paintings often lopsided and weak lyrics can interest many people.
Big thanks to the Polish and foreign wargaming blog world and domestic scene of lifestyle bloggers,
reviewers of books, and all others with whom in recent years participated in events blog. You are for my niche source of much inspiration and ideas. See you in 2017 at several events and conferences!

Due to the fact, that inspires me a lot of things (a lot!) I do not assume themselves some specific goals painting. I will certainly ended haphazardly projects and individual models, by buying many other circles of historical and fantasy. A novelty, I want to introduce a greater number of game reviews, but above all the books, which I try to spend as much time as painting. It will also be several new cooperation (as with the Last Drakkar tattoo studio) with other bloggers and others :)

How we will see. You are always welcome :)
 

I prepared a short summary of the division of systems and game history, starting from antiquity and ending on fantasy. As shown below, it has been variously :)Witam wszystkich przyjaciół, znajomych, odwiedzających i innych, udających że tu nie zaglądają!

Kolejny rok blogowanie uważam za zakończony i w związku z tym pora na małe podsumowanie aktywności w sieci i na salonach ;)

W 2016 roku nie było wielkich rewolucji na DwarfCrypt, ot, trochę odświeżony design strony, jednakże każdy pojedynczy wpis, zgodnie z obraną kilka lat temu drogą, składa się ze zdjęć malowanych miniaturek oraz tekstu- ciekawostki, fakty historyczne, nawiązania w literaturze, będące niezbędnym uzupełnieniem całości. I to się nie zmieni w kolejnych latach.
Podobnie z dwujęzycznością, dzięki której ponad połowa wejść i komentarzy pochodzi od zagranicznych gości.
W tym miejscu muszę PODZIĘKOWAĆ wszystkich odwiedzającym, lajkującym, udostępniającym i komentującym na blogu, twitterze, instagramie czy FB. WASZE wsparcie i ilość komentarzy przekracza bardzo często wszelkie moje oczekiwania. CZEŚĆ i CHWAŁA dla was!

W ubiegłym roku, w maju, udało mi się również, dzięki waszemu WSPARCIU, osiągnąć 100 000 wyświetleń, a w styczniu będziemy świętować 200 000. Cieszę się, że moje często koślawe malunki i grafomaństwo potrafi zainteresować tyle osób.

Duże podziękowania należą się także polskiej i zagranicznej blogosferze wargaming'owej oraz rodzimej scenie blogerów lifestylowych, recenzentów książkowych, i wszystkich innych, z którymi w przeciągu ostatnich lat uczestniczyłem w eventach blogowych. Jesteście dla mojej niszy źródłem wielu INSPIRACJI i POMYSŁÓW. Do zobaczenia w 2017 roku na kilku imprezach i konferencjach!

W związku z faktem, że inspiruje mnie wiele rzeczy (naprawdę dużo!) nie zakładam sobie jakiś konkretnych celów malarskich. Z pewnością będę kończył napoczęte projekty i pojedyncze modele, dokupując wiele innych z kręgów historycznych oraz fantasy. Pewną nowością, którą chcę wprowadzić to większa liczba recenzji gier, ale przede wszystkim książek, którym staram się poświęcać równie dużo wolnego czasu co malowaniu. Będzie także kilka nowych kooperacji (tak jak ze studiem tatuażu Last Drakkar) z innymi blogerami i nie tylko:)
Jak będzie, zobaczymy. Zawsze jesteście MILE widziani :)

Przygotowałem małe podsumowanie z podziałem na systemy i gry historyczne, zaczynając od antyku a na fantasy kończąc. Jak widać poniżej, było różnorodnie :)

Warhammer Ancient Battles / Hail Caesar:
Warhammer Ancient Battles: Ancient Rome Optio
Warhammer Ancient Battles: Ancient Rome Centurion & Auxiliary Command group
Warhammer Ancient Battles: Ancient Rome Centurion (Titus Aduxas limited miniature)
Warhammer Ancient Battles: Ancient Rome Commander (revised)
Warhammer Ancient Battles: Caesarian Roman: Legion X Equestris (Gemina) (#1)
Warhammer Ancient Battles: Caesarian Roman: Legion X Equestris (Gemina) (#2)
Warhammer Ancient Battles: Republican Roman Velites
Warhammer Ancient Battles: Early Imperial Romans: Auxiliary #1
Warhammer Ancient Battles: Early Imperial Romans: Auxiliary #2

Warhammer Ancient Battles: Greeks: Unarmored Hoplites #2
Warhammer Ancient Battles: Ancient Greece Archers
Warhammer Ancient Battles: Greeks: Unarmored Hoplites (Unit 2) #1


Spartacus, the thracian gladiator
Ancient Rome Gladiators W.I.P. & In Box and Ancient Greek Archers W.I.P.
Ancient Rome Gladiators

Hail Caesar: Julius Caesar & Mark Antony (In Box)
Hail Caesar: Julius Caesar !
Hail Caesar: Mark Antony

Hail Caesar: Boudica, the Warrior Queen


SAGA:
SAGA: In Box: Varangian Axemen in full Armour
SAGA: Varangian Guards in full Armour #1
SAGA: Varangian Guards in full Armour #2
Battle Report: SAGA: Varangian Guards (Vikings) vs Arabs (Moors)

SAGA: Jomsvikings: Vagn Åkesson, the Fearless.
SAGA: Jomsvikings // Jomswikingowie


Crescent and The Cross: 
Crescent and The Cross: Hospitaller: Milites Christi #1
Crescent and The Cross: Hospitaller: Milites Christi #2
Crescent and The Cross: Hospitaller: Milites Christi Mounted Brothers #1
Crescent and The Cross: Hospitaller: Milites Christi Mounted Brothers #2
Crescent and The Cross: Hospitaller: Warlord
Crescent and The Cross: Hospitaller: Milites Christi Mounted Brothers #3
Crescent and The Cross: Hospitaller: Milites Christi (3 pts)
In BoX: Crescent and The Cross: Hospitaller: Milites Christi Mounted Brothers (Perry Miniatures)
Crescent and The Cross: Hospitaller: Milites Christi Mounted Brothers #3

Crescent and The Cross: Turcopoles / Arab Light Cavalry #1


Gaelic-Irish Kern #1
Wars of the Roses // Wojna Dwóch Róż: Herald of Richard III YorkXV-XVI wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg // The XV-XVI century Swiss Roadwardens:
XV-XVI wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg // The XV-XVI century Swiss Roadwardens #1
XV-XVI wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg // The XV-XVI century Swiss Roadwardens #2
XV-XVI wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg: Piechota #1 // The XV-XVI century Swiss Roadwardens: Infantry #1
XV wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg // The XV century Swiss Roadwardens
The XV-XVI century Swiss Roadwardens: Captain // XV-XVI wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg: Kapitan
The XV century Swiss Roadwardens: Pikemen #1 // XV-XVI wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg: Pikinierzy #1
The XV century Swiss Roadwardens: Pikemen #2 // XV-XVI wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg: Pikinierzy #2


RONIN:
RONIN : Feudal Japan Town People (Perry Miniatures In Box)
RONIN: The story of the samurai and the wandering monk (Town People #1)
RONIN: Be a woman in feudal Japan and the thing about geisha / Być kobietą w feudalnej Japonii i rzecz o Gejszach (Town People #2)


Landsknechts:
In BoX: Landsknechts (Artizan Designs)
WaRheim: Dogs of War // Landsknechts #1
WaRheim: Dogs of War // Landsknechts #2 (Landsknecht Looters)
WaRheim: Dogs of War // Landsknechts #3
WaRheim: Dogs of War // Landsknechts #4 (the last one!)
WaRheim: Dogs of War: Huntsmen #1
WaRheim: Dogs of War: Huntsmen #2 (the last two!)


Muskets and Tomahawks: Irokezi / Iroquois #2
English / French Ambassador/Governor/Officer

Empire of the Dead:
Empire of the Dead: Criminal Gang Street Thugs (#1)
Empire of the Dead: Criminal Gang Street Thugs (#2)
Empire of the Dead: Burke & Hare


Bolt Action:
Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: Heer Grenadier squad #1
Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: Heer Grenadier squad #2
Bolt Action: German: Volksgrenadier Squad (In Box)
Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44 (and others!) : Volksgrenadiers #1
Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44 (and others!) : Volksgrenadiers #2
Bolt Action: US Airborne Pathfinders and Sniper Team In Box (Artizan Designs)
Bolt Action: US Airborne Sniper Team 
Bolt Action: US Airborne: Injured one !


Teenage Mutant Ninja Turtles:
Teenage Mutant Ninja Turtles : Donatello
Teenage Mutant Ninja Turtles : Raphael

Batman Miniature Game:
Batman Miniature Game: Harley Quinn


Frostgrave:
Frostgrave: Dwarfs Band #1

MoRdheim:  
MoRdheim: High Elf Mage & Lothern Seaguards
MoRdheim / WaRheim : Shadow Warrior // Wojownik Cienia

MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters (Scibor Miniatures In Box)
MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters: Dwarf Noble
MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters: Dwarf Clansmen #1
MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters: Dwarf Clansmen #2
MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters: Troll Slayer // Zabójca Trolli
MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters: Runesmith (vel Engineer) / Kowal Run
Thorin, Oakenshield / Thorin Dębowa Tarcza 
MoRdheim: Dwarf Treasure Hunters: Runesmith / Kowal Run (Last Drakkar Tattoo edition)
MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters: Troll Slayers !! // Zabójcy Trolli !!
Warhammer Quest Empire Noble / MoRdheim Witch Hunter Captain
MoRdheim: Witch Hunter // Johann Van Hal
MoRdheim: Witch Hunter // Wilhelm Hasburg, Priest of Sigmar
MoRdheim: Witch Hunters: Warhounds


The Lord of the Rings / Hobbit:
LOTR: Radagast, the Brown / Władca Pierścieni: Radagast Bury
LOTR: Mirkwood Elf Rangers #1 // Elfi Rangerzy z Mrocznej Puszczy #1
LOTR: Mirkwood Elves: Legolas (Greenleaf)


Nordic Folklore:
About how to the world ends, ie Ragnarök (#1) // O tym, jak świat się skończy, czyli o Ragnaröku (#1)
Ragnarök: Thing about the death of Thor and the new Asgard // Ragnarök: Rzecz o śmierci Thora i nowym Asgardzie (#2)
Dauði Baldrs // The Death of Baldr // Śmierć Baldra

Dziady // Samhain // Halloween


Games Review:
GOSU (Goblin Supremacy) / Revised

In Boxes:
In BoX : Tartalar ( Teenage Mutant Ninja Turtles) - Greebo Games
In boX: Muskets and Tomahawks: Hessen Jaegers (Perry Miniatures) ... and Cesaerian Roman Legionare W.I.P.
In Box : Scarecrows (Ristuls Extraordinary Market)
In BoX: Roman/ Egyptian Undead Warband (TMS Miniatures)
Craft Puncher review // Dziurkacza ozdobnego recenzja


Great Railways model. PGE Narodowy. Warsaw // Wielka Makieta Kolejowa. PGE Narodowy. Warszawa

We, the Slavs ! // My Słowianie wiemy jak!

Carrie "Princess Leia" Fisher (1956 –2016)

100 000 views !!!


The most visited entries in the last year were:
Do najczęściej odwiedzanych wpisów w ostatnim roku naleźały:
1. Great Railways model. PGE Narodowy. Warsaw // Wielka Makieta Kolejowa. PGE Narodowy. Warszawa 3757 wyświetleń.
2. MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters: Dwarf Clansmen #1 2055 wyświetleń.
3. MoRdheim: Dwarf Treasure Hunters: Runesmith / Kowal Run (Last Drakkar Tattoo edition) 1485 wyświetleń.

For most commented entries (+ my answers):
Do najchętniej komentowanych wpisów (+ moje odpowiedzi):
1. LOTR: Mirkwood Elf Rangers #1 // Elfi Rangerzy z Mrocznej Puszczy #1 98 komentarzy.
2. RONIN: Be a woman in feudal Japan and the thing about geisha / Być kobietą w feudalnej Japonii i rzecz o Gejszach (Town People #2) 89 komentarze.
3. LOTR: Radagast, the Brown / Władca Pierścieni: Radagast Bury 87 komentarze.

Thank you all and a Happy New Year!
Dziękuję wszystkim i szczęśliwego Nowego Roku!

Comments

 1. 2016 was a good year for you, a great collection of painted figures.

  ReplyDelete
 2. Gratuluję świetnego roku! Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś osiągnąć tak imponujący dorobek malarski.
  Recenzje gier, a przede wszystkim książek, surowo wskazane :)
  I oby ten nowy rok był dużo lepszy niż ubiegły, tak w sferze modelarskiej, jak i osobistej.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo. Jak czas i zdrowie pozwoli to powinno się udać ;)

   Delete
 3. It has been an absolute delight to follow your blog this year, looking forward to more in 2017.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much for all visit and comments sir!

   Delete
 4. Tyle figurek ( których nie masz już gdzie stawiać) i tyle $$$ !! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. To nie problem figurek a braku nowych gablotek ;)) Rozwiążemy go w zbliżającym się roku :)

   Delete
 5. Wonderful...It will be really hard to do better in 2017 ... but I will check!

  ReplyDelete
  Replies
  1. We will see! If will be the time and the health, will be gooood:)
   Bonne année!

   Delete
 6. Mnogo tego było i oby w 2017 było chociaż porównywalnie. Zawsze miło poczytać teksty z ciekawostkami na twoim blogu okraszonymi świetnie pomalowanymi miniaturami.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo:)) Ja czekam aż skończysz swoje Strachy na Wróble, gdyż nie mogę jakoś się wziąć za nie.

   Delete
 7. That was one productive year, you paint at a very good quality but with a speed I'm in awe off. Hopefully 2017 will be as productive as the last year.
  I at least look forward to your next creations.

  Happy New Year!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much!
   I'm glad You like it.
   Happy New Year too!

   Delete
 8. Tłusty rok z całą masą pięknego malowania, serdecznie gratuluje. Pozdrawiam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo. Robiąc podsumowanie sam byłem pod wrażeniem aż tylu wpisów. Zobaczymy, czy w 2017 będzie porównywalnie tyle samo czasu na dłubanie laleczek :)

   Delete
 9. Fantastic overview and a very Happy New Year !
  Greetings

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Mario! Your miniatures work always inspirated me.
   Happy New Year too!

   Delete
 10. Some great work this year, Michal, Happy New Year

  ReplyDelete
 11. Happy new year, your work is always inspirational.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Happy New Year Martin.
   Thank You for all single visit and comment!

   Delete
 12. Gratuluję doskonałego bloga, pięknej roboty modelarskiej. Powodzenia w 2017, jeszcze więcej modeli.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję i również owocnego 2017 roku w każdej materii życzę!

   Delete
 13. Wyborne rzeczy zmalowales w tym roku. Aż strach zaglądać co będzie dalej ;)

  ReplyDelete
 14. Świetny rok Michał :-) moi faworyci to Empire of the Dead :-) równie udanego jak nie lepszego 2017!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo :)Będzie więcej wiktoriańskich klimatów :)

   Delete
 15. Very impressive work, «chapeau bas».
  Happy new year !

  ReplyDelete
 16. Gratuluję udanego roku! Jeszcze większych sukcesów w 2017! :)

  ReplyDelete
 17. Odwaliłeś kawał dobrej roboty, czekam na więcej.
  Wszystkiego dobrego

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo. Nie wiem kiedy ale drużynę skavenów do blood bowla i do MoRdheima kieeeedyś zrobię :)

   Delete
 18. Poleciałeś w tym roku... Tyle modeli na takim poziomie, szacunek bo naprawdę było na czym oko zawiesić :)

  ReplyDelete
 19. Excellent. Well done!

  ReplyDelete
 20. Great painting and gaming output Michal. :)

  Awesome paint work throughout 2016 and I look forward to following your 2017 projects! :)

  ReplyDelete
 21. It was only late in 2016 that I stumbled over your blog, but since than I'm hooked! I hope you'll continue your excellent work in 2017 and beyond. A Happy New Year to you and yours!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much!
   Your works always are nb.1 for my :)
   Happy new year too!

   Delete
 22. Dobry rok, Michał 8)
  Dziękuję za ciekawą pracę, powodzenia i sukcesów w nadchodzącym roku!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Большое спасибо! С наилучшими пожеланиями в новом году!

   Delete
 23. Michal, you accomplished a lot of wonderful things in 2016! Well done! I look for to seeing your work in 2017! Happy New Year friend!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much my friend!
   Best wishes in 2017!

   Delete
 24. woooooooooooooooooooooow jestem w szoku ejstem tu pierwszy raz a tu taka zdolniacha ja nie moge :D czemu aj tu dopiero pierszy raz jestem xD mega zdjeciai projkety. pozdrawiam serdecznie izparaszam do siebie :)

  ReplyDelete
 25. Świetny rok za Tobą, jestem przekonana, że 2017 okaże się co najmniej tak samo satysfakcjonujący. Mnóstwo ciekawych pomysłów życzę. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję i również życzę wszystkiego co najlepsze w 2017 roku :) pozdrawiam :)

   Delete
  2. Zastanawiam się, ile czasu zajmuje wykonanie jednego takiego cudeńka, przypuszczam, że dość sporo, jeśli jeszcze wliczyć w to merytoryczne przygotowanie. :)

   Delete
 26. A toast to the end of 2016 and another toast to the following year! Looking forward to your incoming work! Happy new year!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Very much my friend!
   Best wishes and the happy 2017 too!

   Delete
 27. You've presented a veritable tour of eye-candy History and fantasy for our enjoyment, for which I thank you. Long may it continue into 2017
  Happy New year Michal.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much for kind words!
   Happy New Year too mate!

   Delete
 28. Really amazing. Nie będę wymieniał genialnych wpisów i malunków gdyż muszę jutro rano iść do roboty a pewnie bym nie zdążył do rana :)
  Na pewno będę tu stałym bywalcem kolejny rok.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thankjuje bardzo :)
   Dziękuje i zapraszam jak zawsze tak zacnego odwiedzającego :)

   Delete
 29. Well done on a very productive year! All the best for 2017.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much Rodger!
   Best wishes in 2017 too!

   Delete
 30. Dobry rok, powodzenia w przyszłym:)

  ReplyDelete
 31. Zachwycające prace. Podziwiam cierpliwość i dokładność. Nie wiem czy sam potrafiłbym skupić się na tylu detalach? Dlatego - wielkie oklaski. Ale może w nowym roku w ramach treningu cierpliwości powinienem zająć się takim hobby? Byłaby to zmiana o 180 st. u mnie...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, dziękuję bardzo :) Faktycznie trzeba mieć cierpliwość ale radość daję porównywalną do czytania książek:)

   Delete
 32. Brawo! Gratuluję tak dużej liczby odwiedzin, to imponujące :) Zrobiłeś w tym roku kawał dobrej roboty i choć śledzę Cię od niedawna, za każdym razem jestem pod wielkim wrażeniem pracy jaką wkładasz w swoje wpisy, to godne podziwu :) Jestem za pisaniem recenzji książkowych i przyznaję, że czekan na to z niecierpliwością :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ciesze się bardzo i dziękuję :)
   Postaram się coś ruszyć z tymi recenzjami :)

   Delete
 33. Wspaniałe notowania! Kawał dobrej roboty Michale ;-) Tak trzymaj! A co do recenzji książek - jestem na tak!

  ReplyDelete
  Replies
  1. dziękuję bardzo i pozdrawiam w nowym roku! :)

   Delete
 34. Rzymianie, Szwajcarzy, Jomsvikings, Dwarf Treasure Hunters, Witch Hunterzy i zakapiory z Empire of the Dead to moi faworyci :D Tak dalej!

  ReplyDelete
 35. Thank you for sharing your projects with us. I wish you only good stuff for this new year (happiness, health, and many painted minis of course ^^). :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Je vous remercie de votre visite!
   Tout le meilleur en 2017!

   Delete
 36. Wspaniały rok i z wielką radością na pewno będę odwiedzał bloga w przyszłym =)

  ReplyDelete
 37. Zbieram szczenę...
  .
  .
  .
  Nadal zbieram szczenę.

  Dzięki Bogom, żem tu trafiła! Twoje prace są kapitalne!
  I jeszcze dział o słowiańskiej demonologii.
  Chwała Ci za to!

  Postanawiam regularnie nawiedzać :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, bardzo się cieszę, że się podobało :)
   Zapraszam ponownie :)

   Delete
 38. Top of the blogs po prostu Michał!:-)

  ReplyDelete
 39. Bardzo owocny rok za Tobą. Oby 2017 był jeszcze bardziej obfity :) Szczęśliwego Nowego Roku!
  www.sylwiaszewczyk.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję uprzejmie i także życzę udanego blogowo 2017 roku!

   Delete
 40. Pokazałam Syniowi Twoje dzieła- był zachwycony! Mąż też- mężczyźni jednak zawsze mają w sobie coś z dziecka ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, ha! Najgorsze ponoć jest pierwsze 40 lat ;)
   Dziękuję bardzo za odwiedziny :)

   Delete
 41. Masz bardzo ciekawe hobby i efekty pracy bardzo mi się podobają.
  Gratuluję osiągnięć! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo, bardzo dziękuję :)
   Pozdrawiam serdecznie!

   Delete
 42. I found your blog only last year, but am very glad I did! So many very cool minis painted and histories and backgrounds written about.

  Looking forward to seeing what you offer in 2017 mate!

  ReplyDelete
  Replies
  1. I also, I also...
   Thank You so much Dai!
   Many miniatures success in 2017!

   Delete
 43. Gratuluję tak bardzo udanego roku i życzę, żeby ten obecny był co najmniej tak samo owocny (a już po pierwszych, styczniowych, wpisach, widzę, że tak jest)! :)

  ReplyDelete

Post a Comment